Các câu chào hỏi cơ bản (Bài 06)

Xem video bài học: Các câu chào hỏi cơ bản


Bài học liên quan:


Cái này là cái gìCái này là cái gì (Bài 05)


Cách hỏi giờCách hỏi giờ (Bài 07)


Xem thêm cùng chuyên mục


Vui học hội thoại Tiếng HànVui học hội thoại Tiếng Hàn – (Full 12 Bài)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem thêm video bài học tại kênh Youtube của: Tiếng Hàn Online


Bình luận!