Cách hỏi bạn đã đến Hàn Quốc được một năm rồi à? (Bài 128)

Cách hỏi bạn đã đến Hàn Quốc được một năm rồi à?
(Bài 128) – 한국에 온 지 벌써 일 년이 지났어요?


Nội dung bài học

안녕하세요? Vũ Thanh Hương 입니다. Chào mừng các bạn đến với một bài học mới của chương trình Cùng học tiếng Hàn Quốc. 지승현 선생님 ở đây để hướng dẫn chúng ta trong bài học. 안녕하세요? 선생님.

안녕하세요. 지승현입니다.

Tại sao chúng ta không ôn lại những gì đã học trong bài học lần trước cùng với 선생님 nhỉ? Trong bài học lần trước, chúng ta đã học cách nói về những sự việc và người nào đó, như trong câu ‘Tôi đã đọc một cuốn sách về điện ảnh’ 영화에 대한 책을 읽었어요.

Đúng vậy. Vậy chúng ta hãy cùng ôn lại một chút trước khi tiếp tục nhé.

선생님, 어제 뭐 했어요?

옛날 친구를 만나서 한국 영화에 대해서 이야기했어요.

옛날 친구요? 언제부터 아는 친구예요?

Đã 10 năm kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Thật vậy à? Trong bài học lần này, chúng ta sẽ học các cách diễn đạt để nói về một khoảng thời gian, tính từ một điểm thời gian trong quá khứ đến hiện tại. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem đoạn phim.

마이클의 방 (지난 회에 이어 계속해서 마이클과 이수지가 이야기를 나눈다.)

이수지 마이클 씨가 한국에 온 지 벌써 일 년이 되었어요?

마이클 네, 어느새 일 년이 지났어요.

이수지 저는 마이클 씨가 겨우 두 달 전에 온 것 같아요.

마이클 저도 그래요.

이수지 마이클 씨는 이제 한국말을 정말 잘해요.

마이클 아니오, 한국말 공부를 시작한 지 벌써 삼 년이 지났지만 아직 부족한 점이 많아요.

이수지 걱정 마세요.

우리가 처음 만났을 때보다 훨씬 잘해요.

Michael và 수지 đang ngồi nói chuyện với nhau. Michael hồi tưởng lại quá khứ và nói rằng đã một năm kể từ khi anh đến Hàn Quốc nhưng anh cảm thấy như mới chỉ hai tháng. 수지 khen Michael và nói rằng tiếng Hàn của anh đã tốt lên nhiều, đáp lại, Michael nói rằng anh vẫn còn phải học nhiều. Nhưng nhìn vào việc Michael có thể nói được những câu dài như vậy thì có thể thấy tiếng Hàn của anh đã khá lên nhiều. 수지 lại khen ngợi tiếng Hàn của Michael.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét cách diễn đạt chính trong bài học lần này. Chúng ta sẽ học cách diễn tả một khoảng thời gian từ một điểm thời gian trong quá khứ đến hiện tại. Trước khi đi thẳng vào các cách diễn đạt này, chúng ta hãy cùng xem qua phần từ vựng cần phải học. Mời các bạn đọc theo 선생님

지나다 (2회씩) qua,

trôi qua 되다 넘다 quá, hơn (thời gian)/ tràn, trào ( dung dịch)

결혼하다 kết hôn

태어나다 ra đời

수지 hỏi Michael là có phải anh đến Hàn Quốc đã được một năm rồi không. Cô đã nói câu này như thế nào trong tiếng Hàn?

마이클 씨가 한국에 온 지 벌써 일 년이 되었어요?

수지 khen Michael là tiếng Hàn của anh đã tốt lên nhiều. Michael nói rằng đã 3 năm kể từ khi anh bắt đầu học tiếng Hàn nhưng anh vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Anh đã nói câu này như thế nào trong tiếng Hàn?

한국말 공부를 시작한 지 벌써 삼 년이 지났지만 아직 부족한 점이 많아요. (2회 천천히 반복)

Tôi để ý thấy các cách diễn đạt mà hai người đó vừa nói đều có chứa 온 지 hoặc 시작한 지, đó là âm 니은 được đi sau bởi từ 지. Khi chúng ta muốn nói về một điều gì đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại, chúng ta phải gắn ㄴ지 vào thân động từ biểu thị hành động diễn ra, và sau đó bởi các cách diễn đạt liên quan đến một khung thời gian. Từ 만에 chúng ta đã học trong một bài học trước cũng tương tự như vậy và được đặt sau một con số chỉ thời gian và được dùng để nói về thời điểm diễn ra của một hành động, một sự việc sau một khoảng thời gian nào đó.

Nhưng các bạn phải nhớ rằng chúng đề cập đến các ý nghĩa khác nhau. Tôi có một câu hỏi khác. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cho câu trả lời này như thế này?

마이클 씨가 한국에 온 지 얼마나 지났어요?

Tôi hiểu rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện tập gắn cách diễn đạt ㄴ 지 vào sau động từ.
미국에 갔다가 오다 미국에 갔다가 온 지 싱가포르에 다녀 오다 싱가포르에 다녀 온 지 결혼하다 결혼한 지 태어나다 태어난 지

Tốt lắm, lần này, chúng ta sẽ thêm một vài động từ để đặt những câu hoàn chỉnh
미국에 갔다가 온 지 이제 20년이 되었어요. 싱가포르에 다녀 온 지 벌써 한 달이 넘었어요. 오늘 우리가 결혼한 지 꼭 10년이 되었어요.

Nó khá đơn giản, phải vậy không. Đừng quên là tất cả những gì các bạn phải làm là thêm cách diễn đạt ㄴ 지 vào sau thân động từ.

Lần này, chúng ta sẽ luyện tập một vài câu hỏi và trả lời.
우리가 만난 지 얼마나 되었어요? 우리가 만난 지 벌써 일 년이 되었어요 홍콩에 갔다가 온 지 얼마나 되었어요? 벌써 두 달이 지났어요.

Đã đến lúc học một vài cách diễn đạt khác.

Khi 수지 hỏi Michael là có phải đã một năm kể từ khi anh đến Hàn Quốc hay không, Michael đã trả lời như thế nào nhỉ?
네, 어느새 일 년이 지났어요.

“Vâng, thấm thoắt thế mà đã một năm rồi đấy”

– 어느새 ở đây có nghĩa là ‘thấm thoắt’.

Đó là một cách diễn đạt được dùng khi chúng ta cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mong đợi.

Chúng ta hãy cùng thử nói lại cách diễn đạt này.
어느새 (2회 반복) Sau đó, 수지 nói rằng dường như Michael mới chỉ ở Hàn Quốc trong vòng hai tháng.

Câu này đã được diễn đạt như thế nào trong tiếng Hàn nhỉ?
저는 마이클 씨가 겨우 두 달 전에 온 것 같아요.

(2회 반복) 겨우 ở đây có nghĩa là chỉ hoặc mới.

Chúng ta sử dụng từ này khi một số lượng hoặc một số thứ gì đó ít hơn nhiều so với mong đợi.

Bây giờ, Michael cũng đã sử dụng một cách diễn đạt khiêm tốn để nói rằng anh vẫn còn nhiều điều phải học.

Tại sao chúng ta không xem lại đoạn đó nhỉ?

아직 부족한 점이 많아요.

부족한 có nghĩa là thiếu một thứ gì đó và đó là dạng được dùng để bổ nghĩa danh từ, được tạo thành từ tính từ 부족하다.

Và dĩ nhiên, từ 점 có nghĩa là điểm.

Bây giờ, chúng ta hãy thử xem lại phần 수지 khen ngợi năng lực tiếng Hàn của Michael vì cô thấy khả năng tiếng Hàn của anh đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp nhau.

우리가 처음 만났을 때보다 훨씬 잘해요.

Từ 훨씬 có nghĩa là hơn nhiều và được dùng để nhấn mạnh một từ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem lại lần lượt từng cách diễn đạt đã học theo đoạn phim. Rất tốt.

Lần này, chúng ta sẽ xem lại toàn bộ đoạn phim một lần nữa, vì vậy các bạn hãy đọc theo và cố gắng ghi nhớ các cách diễn đạt nhé. Đã đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với bài học lần này của chương trình Cùng học tiếng Hàn Quốc.

Trong bài học này, chúng ta đã học cách sử dụng các cách diễn đạt để nói về thời gian đã trôi qua kể từ một thời điểm trong quá khứ đến hiện tại.

Tất cả những gì chúng ta phải làm là gắn khoảng thời gian vào sau các cách diễn đạt như 졸업을 한 지, và 결혼을 한 지.

Tại sao chúng ta không thử đưa ra một câu hỏi cho 선생님 nhỉ? 선생님, 우리가 방송을 같이 시작한 지 얼마나 되었어요? 벌써 거의 반년이 되었어요.

그래요? 저는 겨우 한 달쯤 된 것 같아요. 그 동안 우리 참 많이 공부했어요.

Chúng ta sẽ phải dừng ở đây thôi. Chúng tôi sẽ trở lại với các cách diễn đạt hữu ích khác trong bài học lần sau. Hẹn gặp lại các bạn khi đó.

안녕히 계세요. 안녕히 계세요.


Bài học liên quan


Cách nói tôi không biết nhiều về địa danh nào đó Cách nói tôi không biết nhiều về địa danh nào đó

(Bài 127) – 저는 싱가포르에 대해서 잘 몰라요


Cách nói chúc mừng bạn đã thành nhân viên công ty rồi Cách nói chúc mừng bạn đã thành nhân viên công ty rồi

(Bài 129) – 이젠 회사원이 되었네요


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x