Cách hỏi bao lâu bạn sẽ về nhà bằng Tiếng Hàn (Bài 122)

Cách hỏi bao lâu bạn sẽ về nhà bằng Tiếng Hàn
(Bài 122) – 얼마 만에 고향에 가요?


Nội dung bài học


Bài học liên quan


Cách nói tôi không còn cái nào ngoài cái này trong Tiếng Hàn Cách nói tôi không còn cái nào ngoài cái này trong Tiếng Hàn

(Bài 99) – 눈이 조금만 더 컸으면 좋았을 텐제요


Cấu trúc nếu thì trong Tiếng Hàn Cấu trúc nếu thì trong Tiếng Hàn

(Bài 101) – 통장을 만들려면 저 쪽으로 가십시오


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


Bình luận!