Cách hỏi đây là ở đâu? (Bài 06)

Xem video bài học: Cách hỏi đây là ở đâu trong Tiếng Hàn? (Bài 06)


Bài học liên quan:


Cách nói đây là cái gì trong Tiếng HànCách nói đây là cái gì trong Tiếng Hàn (Bài 05)


Cách mô tả căn phòng của mình trong Tiếng HànCách mô tả căn phòng của mình trong Tiếng Hàn (Bài 07)


Xem thêm cùng chuyên mục


Tiếng Hàn nhập mônTiếng Hàn nhập môn – (15 Bài) – Cùng giáo viên


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem thêm video bài học tại kênh Youtube của: Tiếng Hàn Online


Bình luận!