Cách hỏi hôm nay là ngày gì bằng Tiếng Hàn (Bài 32)

Cách hỏi hôm nay là ngày gì bằng Tiếng Hàn
(Bài 32) – 오늘이 무슨 요일이에요?


Nội dung bài học

Hương: 안녕하세요? Vũ Thanh Hương 입니다.

Xin chào quí vị, chào các bạn xem truyền hình. Rất vui được gặp lại quí vị và các bạn trong bài học ngày hôm nay. Đây là giờ “cùng học tiếng Hàn Quốc”, và để tạo ra được hiệu quả cao nhất của giờ học, thì ngoài sự cố gắng của những người làm chương trình như chúng tôi, không thể thiếu được sự tham gia tích cực và tinh thần ham học hỏi của quí vị.

지승현: 안녕하세요. 지승현입니다.

Hương: Trong bài trước, các bạn đã học cách hỏi và trả lời về ngày tháng.

Mời các bạn cùng ôn tập lại.

Tôi sẽ hỏi cô 지승현 là sinh nhật của cô là ngày nào tháng nào

선생님, 생일이 몇 월 며칠이에요?

지승현: ?월 ?일이에요.

Hương: Còn nếu ai đó hỏi tôi “ Hương선생님, 생일이 몇월 며칠이에요?”

Thì tôi sẽ trả lời là “7월 7일이에요.”

Tiếp theo bài học hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ vẫn học cách hỏi và trả lời về ngày tháng và mở rộng hơn chúng ta sẽ học cả các từ chỉ các ngày trong tuần (ví dụ như thứ Hai, thứ Ba…………………Chủ Nhật)

Mời các bạn cùng xem phim để có khái niệm về nội dung bài học hôm nay.

Xem phim, chúng ta thấy, Michael ngủ dậy muộn, và anh ấy vội vàng chuẩn bị sách vở đi học.

Nhưng các bạn có thấy là민욱 nhìn Michael một cách rất kỳ lạ đúng không ạ? Và khi Michael nói là anh ấy tới trường học, 민욱lại nhìn Michael với một cách kinh ngạc hơn.

Sau đó Michael hỏi 민욱: “ hôm nay là thứ mấy”

민욱 trả lời: “hôm nay là chủ nhật”.

Tôi chắc là các bạn có thể thấy Michael đã ở trong tình huống thế nào.

Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cấu trúc được sử dụng trong bài.

(off)

Chúng ta sẽ học cách hỏi và trả lời cho câu hỏi hôm nay là thứ mấy.

Trước tiên, khi muốn nói đến một ngày nào đó trong tuần, chúng ta chỉ việc nêu tên của ngày đó + cụm từ 요일이예요

Khi chúng ta muốn hỏi về một ngày nào đó trong tuần thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu 무슨 요일이에요?

Trước khi tiếp tục bài học, mời các bạn cùng làm quen với một số từ mới có nội dung liên quan.

Mời các bạn đọc theo cô 지승현

지승현:

월요일 (2회씩) thứ Hai

화요일 thứ Ba

수요일 thứ Tư

목요일 thứ Năm

금요일 thứ Sáu

토요일 thứ Bẩy

일요일/// Chủ Nhật

Hương:

Bây giờ mời các bạn xem lại đoạn phim.

Các bạn hãy chú ý cách 민욱 và 마이클 hỏi nhau về các ngày trong tuần, cũng như cách họ trả lời những câu hỏi đó.

Michael hỏi 민욱: hôm nay là thứ mấy.

민욱 trả lời: hôm nay là chủ nhật.

Câu “ Hôm nay là Chủ Nhật” sẽ được nói như thế nào thưa cô 지승현

일요일이에요.(2회)

Trong tiếng Việt, chúng ta có các từ chỉ các ngày trong tuần. Và khi nói tắt, thay vì nói “thứ

Hai”…..chúng ta cũng có khi nói: Hai, Ba, Tư…..Chủ Nhật. Những từ này trong tiếng Hàn tương đương với: 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일.

Và nếu chúng ta thêm cụm từ 요일vào sau những từ trên chúng ta sẽ có các từ chỉ các ngày trong tuần một cách đầy đủ. Đó là:

월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일.

Mời các bạn nghe cô 지승현 đọc những từ trên.

지승현:

월요일 (2회씩)

화요일

수요일

목요일

금요일

토요일

일요일////

Hương: Michael hỏi 민욱: Hôm nay là ngày thứ mấy

Câu ‘Hôm nay là thứ mấy?’ sẽ được nói như thế nào trong tiếng Hàn?

지승현: 오늘이 무슨 요일이에요?(2회)

Hương: Từ 무슨 có nghĩa tương đương với từ뭐 hay 뭘 mà chúng ta đã học

Nhưng cách sử dụng và cách viết thì khác nhau. Chúng ta cùng lấy một số ví dụ minh họa để tìm hiểu sự khác nhau này:

Câu ‘ Đây là loại thức ăn gì? sẽ được nói như thế nào trong tiếng Hàn

지승현: 무슨 음식입니까?

Hương: Thế nếu muốn hỏi tên của món này thì sẽ hỏi thế nào?

지승현: 음식 이름이 뭐에요?

Hương: Qua các ví dụ minh họa vừa rồi, có lẽ các bạn đã thấy được cách sử dụng khác nhau của hai từ có cùng nghĩa là무슨 & 뭐trong hai câu hỏi.

Nhưng câu trả lời cho hai câu hỏi này thì lại giống nhau.

Chúng ta hãy chấp nhận đây là hiện tượng ngữ pháp đặc trưng của tiếng Hàn, chỉ nên tìm hiểu cách sử dụng sao cho phù hợp với ngữ cảnh thực tế.

Để cho dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ cùng xem một số ví dụ.

Tôi và cô 지승현 sẽ thực hiện một đoạn hội thoại. Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi.

무슨 요일이에요

화요일이에요.

무슨 요일이에요?

목요일이에요

무슨 요일이에요?

토요일이에요.

무슨 요일이에요?

월요일이에요.//

Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại toàn bộ những cấu trúc và các từ mới liên quan đến thời gian và ngày tháng mà chúng ta đã học trong thời gian qua.

Tôi xin bắt đầu với câu hỏi: Sinh nhật của 민욱 là ngày thứ mấy?

민욱 씨 생일이 무슨 요일이에요?

토요일이에요.

몇 월에 한국에 왔어요?

5월에 한국에 왔어요.

몇 시에 학교에 가요?

8시 30분에 가요.

서울역까지 얼마나 걸려요?

40분 걸려요.

Luyện tập kỹ phần này là các bạn có thể hỏi cũng như trả lời về thời gian, ngày tháng và ngày trong tuần bằng tiếng Hàn một cách trôi chảy và tự tin.

BRIDGE

전체 타이틀 데모 브릿지

덤으로 배우는 말

Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số từ mới có trong bài.

Từ mới đó nằm trong câu nói của Michael khi anh ấy vừa ngủ dậy. Các bạn có nhớ anh ấy đã nói với 민욱câu gì không?

잘 잤어요?

잘 trong câu có nghĩa là tốt và 잤어요 Là dạng động từ được chia ở thì quá khứ từ động từ nguyên thể 자다 có nghĩa là ‘ngủ’.

Câu 잘 잤어요? tương đương với câu ‘bạn ngủ có ngon không?” ở tiếng Việt

Mời các bạn cùng học câu này.

잘 잤어요? (2회)

Đã đến lúc chúng ta ôn tập lại toàn bộ bài học hôm nay.

Mời các bạn cùng ôn tập lại những cấu trúc đã được học qua đoạn băng sau.

Mời các bạn xem phim.

드라마 따라하기

Tôi tin là các bạn vẫn đang theo dõi chương trình.

Chúng ta sẽ xem lại đoạn phim một lần nữa. Các bạn hãy chú ý thật cẩn thận về cách sử dụng những cấu trúc trên.

드라마 완성편

BRIDGE

자모음 글자들의 춤. 타이틀 브릿지.

한글과 발음 연습

Chúng ta đang ở phần cuối của bài ngày hôm nay.

Bây giờ chúng ta sẽ học thêm về 받침 trong tiếng Hàn.

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học những từ mà có ‘ㅅ’ làm pát chim (…)

Chúng ta sẽ phát âm thế nào khi đặt nguyên âm 아 đi với 시옷 .

Mời các bạn lắng nghe cô 지승현 phát âm.

앗 ! 앗 ! 앗 !

Vậy từ trên sẽ đọc là 앗

Khi mà 시옷 đứng ở cuối một chữ thì nó được phát âm là 읏

Các bạn hãy đọc đồng thời 아 và 읏 trong liền một hơi, các bạn sẽ nghe thấy âm thanh là 읏

Chúng ta sẽ đến với một số từ có 받침 시옷

Mời các bạn cùng luyện tập.

옷! (3회후 영어로) áo, quần áo

넷! (3회후 영어로) bốn (4)

다섯! (3회후 영어로) năm (5)

복습과 CLOSING

Đã đến lúc chúng ta phải dừng bài học ngày hôm nay.

Trong bài này, chúng ta đã học được cách hỏi và trả lời cho câu hỏi về các ngày trong tuần.

Mời các bạn cùng ôn tập lại.

선생님, 내일이 무슨 요일이에요?

수요일이에요.

오늘은 무슨 요일이에요?

화요일이에요.

Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc.

Hẹn gặp lại các bạn lần sau 안녕히 계세요.

안녕히 계세요.


Bài học liên quan


Cách nói ngày mấy tháng mấy trong Tiếng Hàn Cách nói ngày mấy tháng mấy trong Tiếng Hàn

(Bài 31) – 몇 월 며칠이에요


Cách hỏi người khác chơi cùng chứ bằng Tiếng Hàn Cách hỏi người khác chơi cùng chứ bằng Tiếng Hàn

(Bài 33) – 테니스 칠까요?


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x