Cách hỏi quốc tịch? (Bài 04)

Xem video bài học: Cách hỏi quốc tịch


Bài học liên quan:


Cách hỏi anh tên là gìCách hỏi anh tên là gì (Bài 03)


Cái này là cái gìCái này là cái gì (Bài 05)


Xem thêm cùng chuyên mục


Vui học hội thoại Tiếng HànVui học hội thoại Tiếng Hàn – (Full 12 Bài)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem thêm video bài học tại kênh Youtube của: Tiếng Hàn Online


Bình luận!