Cách nói đây là cái gì? (Bài 05)

Xem video bài học: Cách nói đây là cái gì bằng Tiếng Hàn? (Bài 05)


Bài học liên quan:


Cách giới thiệu bản thân trong Tiếng HànCách giới thiệu bản thân trong Tiếng Hàn (Bài 04)


Cách hỏi đây là ở đâu trong Tiếng HànCách hỏi đây là ở đâu trong Tiếng Hàn (Bài 06)


Xem thêm cùng chuyên mục


Tiếng Hàn nhập mônTiếng Hàn nhập môn – (15 Bài) – Cùng giáo viên


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem thêm video bài học tại kênh Youtube của: Tiếng Hàn Online


Bình luận!