Cách nói người khác đến chỗ kia đi bằng Tiếng Hàn (Bài 34)

Cách nói người khác đến chỗ kia đi bằng Tiếng Hàn
(Bài 34) – 저 식당으로 가요


Nội dung bài học

Hương: 안녕하세요? Vũ Thanh Hương 입니다.

Chương trình “Cùng học tiếng Hàn Quốc” xin kính chào quí vị và các bạn.Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong bài học hôm nay.

지승현: 안녕하세요. 지승현입니다.

Hương: Trong bài trước, các bạn đã học cách đề nghị ai đó làm gì. Và cách trả lời khi đồng ý hay chấp nhận làm theo lời đề nghị của đối phương.

Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại.

선생님, 비빔밥을 먹을까요?

지승현: 좋아요

Hương:식당에 갈까요?

지승현: 그래요.

Hương: Chúng ta chỉ việc cộng ㄹ까요? hoặc 을까요? vào thân động từ trong câu thì nó sẽ trở thành câu đề nghị. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học cách trả lời cụ thể hơn khi ai đó đề nghị chúng ta cái gì.

Trước hết, chúng ta sẽ cùng xem phim.

Michael đã trễ hẹn với 수지vì vậy cô ấy hơi tức giận.

Michael xin lỗi và anh ấy đề nghị là họ sẽ cùng đi xem phim và kiếm gì đó để ăn.

Hai người quyết định ăn món 비빔밥 và họ đi tìm tiệm ăn.

Michael thấy có một quán Hàn Quốc và anh ấy đề nghị là vào đó.

Bây giờ mời các bạn đến với những cấu trúc có trong bài.

(off)

Chúng ta sẽ học cụ thể hơn về cách trả lời khi đồng ý với đề nghị của ai đó.

Chúng ta sẽ làm rõ là khi nào thêm hậu tố 아요,어요, và 해요 vào thân động từ.

Và tiếp theo bài hôm trước, hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số câu đề nghị có sử dụng các cụm từ –ㄹ까요 hoặc –을까요.

Trước hết chúng ta sẽ học một số từ mới có trong bài học.Mời các bạn nhắc lại theo cô 지승현

지승현:

언제 (2회씩) bao giờ

어디 ở đâu

몇 시 mấy giờ

무슨 과일 loại hoa quả nào

Hương: Bây giờ chúng ta sẽ xem lại đoạn phim một lần nữa để hiểu kĩ hơn những đề nghị của Michael với 수지 và ngược lại. Chúng ta sẽ học cách trả lời một cách cụ thể hơn cho những đề nghị đó.

Mời các bạn cùng xem đoạn phim.

Trong bài học trước, chúng ta đã học cách đặt câu đề nghị hay yêu cầu ai làm một việc gì đó bằng việc sử dụng cụm từ–ㄹ까요? hoặc –을까요?(Nói theo cách khác là chúng ta đã học cách yêu cầu hay đề nghị ai đó làm việc gì bằng một câu hỏi mà ở đây động từ được chia ở thì tương lai)

Nhưng chúng ta cũng có thể đề nghị ai đó làm việc gì bằng dạng câu khẳng định có động từ được chia ở thì hiện tại

Ví dụ: khi nói câu 밥 먹을 까요? “chúng ta ăn cơm chứ?” để đề nghị ai đó ăn cơm. Nhưng chúng ta cũng có thể truyền đạt tới đối phương ý “đề nghị họ ăn cơm” của chúng ta bằng câu 밥 먹어요.

Câu “bây giờ chúng ta ăn cơm nhớ” sẽ được nói như thế nào trong tiếng Hàn

지승현: 지금 밥 먹어요. (2회)

Hương:Câu này cũng có nghĩa giống như khi ta đặt nó ở dạng câu hỏi nhưng nó do người thứ hai nói 청유를 하는 경우가 됩니다.

Vì vậy nó cũng giống như trường hợp khi chúng ta nói là ‘tôi đang đi đến quán ăn’.

Chúng ta sẽ học câu này trong tiếng Hàn.

tương tự câu ” tới quán ăn đằng kia đi” sẽ được nói như thế nào trong tiếng Hàn

지승현: 저 식당으로 가요.(2회)

Hương: Chúng ta có thể chia động từ ở thì hiện tại hoặc 청유형. Chúng ta cũng làm giống như khi chia từ ở thì hiện tại.

Các bạn hãy nhớ lại một số kiến thức chúng ta đã học.

(off)

Khi mà thân động từ kết thúc là nguyên âm 아 hoặc 오 thì chúng ta sẽ cộng 어요 vào nó. Còn đối với những nguyên âm và phụ âm còn lại thì chúng ta sẽ thêm 어요 Riêng đối với thân động từ kết thúc là 하다 thì chúng ta sẽ chia nó là 해요

지승현:

사과를 사요. (2회씩)

치마를 입어요.

5시에 시작해요.

여기 앉아요.

Hương:오늘 영화 볼까요? /좋아요./그래요? 뭘 먹을까요?

어디 갈까요?/장면 편집.

Chúng ta vừa ôn lại toàn bộ những gì trong bài cũ.

Các bạn nhớ là chúng ta sẽ thêm ㄹ까요? hoặc –을까요? vào thân động từ để tạo thành một câu đề nghị.

‘Chúng ta nên ăn món gì’? Câu này trong tiếng Hàn sẽ nói thế nào?

지승현: 뭘 먹을까요?(2회)

Hương:Thế nếu muốn nói ‘chúng ta sẽ đi đâu?’

지승현: 어디 갈까요?(2회)

Hương:Để trả lời cho câu hỏi dạng này, các bạn có thể dùng cụm từ 먹어요 hoặc

가요. Hoặc sử dụng lối trả lời chấp nhận làm theo yêu cầu của đối phương như trong bài trước chúng ta đã học, đó là cách sử dụng cụm từ 좋아요 hoặc 그래요

(….)

Bây giờ chúng ta sẽ học cách trả lời cụ thể hơn.

선생님, 뭘 먹을까요?

지승현: 비빔밥을 먹어요.

Hương:Cho phép tôi được đề nghị lần này.

선생님, 비빔밥을 먹어요

지승현: 네, 좋아요

어디 갈까요?

Hương:저 식당으로 가요

Tôi có ý kiến khác.

지승현:저 식당으로 가요.

그래요

Hương:Bây giờ tôi và cô 지승현 sẽ cùng thực hiện một số câu đề nghị có sử dụng những từ vựng đã học. Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi.

무슨 과일을 살까요?

지승현:사과를 사요.

Hương:이 옷을 입을까요?

지승현:네, 이 옷을 입어요

Hương:2시에 시작할까요?

지승현:아니오, 5시에 시작해요.

Hương:여기 앉을까요?

지승현:아니오, 저기 앉아요

Hương: Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số từ mới nằm trong đoạn hội thoại.

Có một từ mới trong câu nói của 수지 với Michael khi anh ấy trễ hẹn.

Cô ấy nói 왜 오늘도 늦었어요?

Từ mới trong câu là 왜 và 늦었어요?.

왜 có nghĩa là ‘tại sao’ và 늦었어요?. có nghĩa là ‘bạn đến muộn’.

Đó là dạng câu hỏi ở thì quá khứ của động từ nguyên thể 늦다.

‘Hôm nay tại sao bạn lại đến muộn’?

Câu này sẽ phải nói thế nào?

지승현:

왜 오늘도 늦었어요? (2회)

왜,왜. 늦었어요.늦었어요

Hương: Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại những gì đã học.

Mời các bạn ôn tập lại từng cấu trúc trong bài qua đoạn phim sau.

Bây giời chúng ta sẽ xem lại đoạn phim một lần nữa. Nó sẽ giúp các bạn nhớ kĩ các cấu trúc câu hơn.

Pát chim mà chúng ta học trong bài hôm nay là ‘ㅈ’

Như tôi đã nói với các bạn, pát chim là chữ cái đứng sau cùng của một chữ.

Bây giờ chúng ta sẽ ghép nguyên âm 아 với pát chim 지읒.

Mời các bạn lắng nghe cách phát âm của cô 지승현 và đọc theo

지승현:

앚 ! 앚 ! 앚 !

Hương:Vậy từ trên sẽ đọc là 앚

Khi làm pát chim thì phụ âm này sẽ tạo thành âm 읒

Các bạn hãy đọc 아 và 읒 thật nhanh. Các bạn đã thấy âm phát ra như là 읒 không?

Bây giờ chúng ta sẽ học một số từ có 지읒 làm pát chim.

Mời các bạn cùng luyện tập.

지승현:

낮 (3회후 영어로)

짖다 (3회후 영어로)

젖소 (3회후 영어로)

Hương: Đã đến lúc chúng ta phải dừng bài học ngày hôm nay.

Trong bài này, chúng ta đã học được cách trả lời cụ thể đề nghị của ai đó.

Trước khi tạm biệt, mời các bạn cùng ôn tập lại.

선생님, 무슨 선물을 살까요?

지승현:

꽃을 사요

무슨 꽃을 사요?

장미를 사요.

장미 có nghĩa là hoa hồng. Thật là dễ chịu khi được nhận hoa hồng.

Đối với tôi loại hồng nào cũng tuyệt.

Hương: Bài học của chúng ta phải dừng tại đây thôi.

Hẹn gặp lại các bạn lần sau.

여러분 안녕히 계세요.

지승현: 안녕히 계세요.


Bài học liên quan


Cách hỏi người khác chơi cùng chứ bằng Tiếng Hàn Cách hỏi người khác chơi cùng chứ bằng Tiếng Hàn

(Bài 33) – 테니스 칠까요?


Cách nói tôi đã đến chỗ đó với ai đó bằng Tiếng Hàn Cách nói tôi đã đến chỗ đó với ai đó bằng Tiếng Hàn

(Bài 35) – 친구하고 수영장 갔어요


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x