Cách nói tôi đã đến chỗ đó với ai đó bằng Tiếng Hàn (Bài 35)

Cách nói tôi đã đến chỗ đó với ai đó bằng Tiếng Hàn
(Bài 35) – 친구하고 수영장 갔어요


Nội dung bài học


Bài học liên quan


Cách nói người khác đến chỗ kia đi bằng Tiếng Hàn Cách nói người khác đến chỗ kia đi bằng Tiếng Hàn

(Bài 34) – 저 식당으로 가요


Cách hỏi thời tiết bằng Tiếng Hàn Cách hỏi thời tiết bằng Tiếng Hàn

(Bài 36) – 날씨가 어때요?


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


Bình luận!