Cách nói tôi sẽ về nhà và trở lại bằng Tiếng Hàn (Bài 121)

Cách nói tôi sẽ về nhà và trở lại bằng Tiếng Hàn
(Bài 121) – 고향에 갔다가 올 거예요


Nội dung bài học


Bài học liên quan


Cách nói vừa uống nước vừa nghỉ một lúc bằng Tiếng Hàn Cách nói vừa uống nước vừa nghỉ một lúc bằng Tiếng Hàn

(Bài 120) – 물 마시면서 잠깐 쉬어요


Cách hỏi bao lâu bạn sẽ về nhà bằng Tiếng Hàn Cách hỏi bao lâu bạn sẽ về nhà bằng Tiếng Hàn

(Bài 122) – 얼마 만에 고향에 가요?


Xem thêm cùng chuyên mục


Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình Học Tiếng Hàn Quốc trên truyền hình

(Toàn bộ 130 bài học)


Học Tiếng HànHọc Tiếng Hàn


Tài liệu Tiếng HànTài liệu Tiếng Hàn


Xem danh sách phát trên Youtube: 130 bài học Tiếng Hàn trên truyền hình


Bình luận!