Lời bài hát 2!3! – BTS Lyrics

Lời bài hát 2!3! – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를)” 가사]

[Verse 1: RM]
Been trying to tell you this
I was supposed to tell you this
This is all for you

[Verse 2: RM]
꽃길만 걷자
그런 말은 난 못해
좋은 것만 보자
그런 말도 난 못해
이제 좋은 일만 있을 거란 말
더는 아프지도 않을 거란 말
그런 말 난 못해
그런 거짓말 못해

[Verse 3: Suga]
너넨 아이돌이니까
안 들어도 구리겠네
너네 가사 맘에 안 들어
안 봐도 비디오네
너넨 힘 없으니 구린 짓
분명히 했을텐데
너네 하는 짓들 보니
조금 있음 망하겠네
Thank you so much
니들의 자격지심
덕분에 고딩 때도 못한 증명 해냈으니
박수 짝짝 그래 계속 쭉 해라 쭉
우린 우리끼리 행복할게
Good yeah I’m good

[Pre-Chorus: Jungkook & Jimin]
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워
서로 손을 잡고 웃어

[Chorus: V, RM, Jin, Suga]
그래도 좋은 날이 앞으로 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋

[Verse 4: Jungkook]
하나 둘 셋
하면 모든 것이 바뀌길
더 좋은 날을 위해
우리가 함께이기에

[Verse 5: J-Hope]
무대 뒤 그림자 속의 나 어둠 속의 나
아픔까지 다 보여주긴 싫었지만
나 아직 너무 서툴렀기에
웃게만 해주고 싶었는데
잘 하고 싶었는데
So thanks
이런 날 믿어줘서
이 눈물과 상처들을 감당해줘서
So thanks
나의 빛이 돼줘서
화양연화의 그 꽃이 돼줘서
[Pre-Chorus: V, Jin]
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워
서로 손을 잡고 웃어

[Chorus: Jungkook, Jimin]
그래도 좋은 날이 앞으로 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋

[Bridge: J-Hope, Suga, RM]
믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 둘 셋 say

[Outro: All]
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워
서로 손을 잡고 웃어
그래도 좋은 날이 앞으로 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
그래도 좋은 날이 훨씬 더 많기를
내 말을 믿는다면 하나 둘 셋
믿는다면 하나 둘 셋
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워 내 손을 잡고 웃어
괜찮아 자 하나 둘 셋 하면 잊어
슬픈 기억 모두 지워
서로 손을 잡고 웃어


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Been trying to tell you this
I was supposed to tell you this
This is all for youkkôt kkil man got jja
kư ron ma rưn nan mô the
jô ưn gon man bô ja
kư ron mal đô nan mô the

i jê jô ưn il man i ssưl kko ran mal
to nưn a phư ji đô a nưl kko ran mal
kư ron mal nan mô the
kư ron go jin mal
mô the

Okay
no nên a i đô ri ni kka
an đư ro đô ku ri kên nê
no nê ka sa ma mê an đư ro
an boa đô Video nê
no nên
him op ssư ni
ku rin jit ppun myong (h)i he ssưl thên đê
no nê ha nưn
jit ttưl bô ni
jô gưm i ssưm mang ha kên ni

Thank you so much
ni đư rê ja gyok jji sim
tok ppu nê kô đing tte đô
mô than jưng myon he ne ssư ni bak ssu jjak jjak
kư re kyê sôk jju khe ra jjuk
u rin u ri kki ri heng bô khal gê Good yeah I’m good

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
ne sô nưl jap kkô u so

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
so rô sô nưl jap kkô u so

kư re đô jô ưn na ri a phư rô man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)

kư re đô jô ưn na ri huơl ssin đo man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)

ha na tul sêt
ha myon mô đưn go si pa kkuy gil
to jô ưn nal wuy he
u ri ga ham kkê i gi ê

mu đe đuy gư rim ja
sô gê na o đum sô gê na
a phưm kka ji đa
bô yo ju gin si rot jji man na
a jing no mu so thul lot kki ê
ut kkê man he ju gô si phon nưn đê
jal ha gô si phon nưn đê
So thanks

i ron nal mi đo juơ so
i nun mul goa sang cho
đư rưl kkam đang he juơ so
So thanks
na ê bi chi đoe juơ so
hoa yang myon hoa ê kư kkô chi toe juơ so

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
ne sô nưl jap kkô u so

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
so rô sô nưl jap kkô u so

kư re đô jô ưn na ri a phư rô man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)

kư re đô jô ưn na ri huơl ssin đo man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)

min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon tul
sêt
Say

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
ne sô nưl jap kkô u so

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
so rô sô nưl jap kkô u so

kư re đô jô ưn na ri a phư rô man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(oh yeah ~)

kư re đô jô ưn na ri huơl ssin đo man khi rưl
ne ma rưl min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)
min nưn đa myon han tul sêt
(han tul sêt)

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
ne sô nưl jap kkô u so

koen cha na
(koen cha na)
ja ha na tul sêt tha myon i jo
sưl phưn gi ok mô đu ji wuơ
(so rô sô nưl jap kkô u so)


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: RM]
Been trying to tell you this
I was supposed to tell you this
This is all for you[Verse 1: RM]
Kkoccgilman geotja
Geureon mareun nan mothae
Joheun geosman boja
Geureon maldo nan mothae
Ije joheun ilman isseul georan mal
Deoneun apeujido anheul georan mal
Geureon mal nan mothae
Geureon geojismal mothae

[Verse 2: Suga]
Neonen aidorinikka an deureodo gurigetne
Neone gasa mame an deureo an bwado bidione
Neonen him eopseuni
Gurin jit bunmyeonghi haesseultende
Neone haneun jisdeul boni jogeum iteum manghagetne
(Thank you so much) nideurui jagyeokjisim
Deokbune goding ttaedo
Mothan jeungmyeong haenaeteuni
Baksu jjakjjak geurae gyesok jjuk haera jjuk
Urin urikkiri haengbokhalge good yeah I’m good

[Pre-Chorus: Jungkook, Jimin]
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Nae soneul japgo useo
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Seoro soneul japgo useo

[Chorus: V, Jin]
Geuraedo joheun nari apeuro manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Geuraedo joheun nari hwolssin deo manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set

[Verse 3: Jungkook]
Hana dul set
Hamyeon modeun geosi bakkwigil
Deo joheun nareul wihae
Uriga hamkkeigie

[Verse 4: J-Hope]
Mudae dwi geurimja sogui na, eodum sogui na
Apeumkkaji da boyeojugin silheotjiman
Na ajik neomu seotulleotgie
Usgeman haejugo sipeotneunde
Jal hago sipeotneunde
(So thanks) ireon nal mideojwoseo
I nunmulgwa sangcheodeureul gamdanghaejwoseo
(So thanks) naui bicci dwaejwoseo
Hwayangyeonhwaui geu kkocci dwaejwoseo

[Pre-Chorus: V, Jin]
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Nae soneul japgo useo
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Seoro soneul japgo useo

[Chorus: Jungkook & Jimin]
Geuraedo joheun nari apeuro manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Geuraedo joheun nari hwolssin deo manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set

[Bridge: J-Hope, RM, Suga]
Mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon dul set say!

[Outro: All]
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Nae soneul japgo useo
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Seoro soneul japgo useo
Geuraedo joheun nari apeuro manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Geuraedo joheun nari hwolssin deo manhgireul
Nae mareul mitneundamyeon hana dul set
Mitneundamyeon hana dul set
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Nae soneul japgo useo
Gwaenchanha ja hana dul set hamyeon ijeo
Seulpeun gieok modu jiwo
Seoro soneul japgo useo


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Verse 1: RM]
Been trying to tell you this
I was supposed to tell you this
This is all for you[Verse 2: RM]
Let’s only walk on flower trails
I can’t say that
Let’s only see good things
I can’t say that either
Saying that there will only be good things from now on
Saying that you won’t get hurt
I can’t say that
I can’t lie like that

[Verse 3: Suga]
“Because you’re all idols
It sucks even if I don’t hear it
I don’t like your lyrics
I can already imagine the performance
Because you don’t have power, you would certainly
Have done dirty deeds in the past
Observing how you act
Soon you’ll cease to exist.”
(Thank you so much)
Because of your inferiority complex
I was able to prove myself something
I wasn’t able to do when in high school
Hands clapping, yes, keep on going, keep on going
We’ll be happy by ourselves
Good, yeah, i’m good

[Pre-Chorus: Jungkook]
It’s okay come on when I say one two three forget it
Erase all sad memories hold my hand and smile

[Pre-Chorus: Jimin]
It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories
Smile holding onto each other’s hands

[Chorus: V, RM]
Hoping for more good days
If you believe what I say then one, two, three (one two three)
If you believe then one, two, three (one two three)

[Chorus: Jin, Suga]
Hoping for more good days
If you believe me then one, two, three (one two three)
If you believe then one, two, three (one two three)
Hoping that everything will change when we say

[Verse 4: Jungkook]
1, 2, 3
Hoping that everything will change
For a better day
Because we are together

[Verse 5: J-Hope]
Me, a shadow behind the stage
Me, in the depth of darkness
I didn’t want to show everything, including my pain
But because I’m still unaccustomed
I just wanted to make you smile
I wanted to do good
So thanks
For believing in someone like me
For dealing with these tears and wounds
So thanks
For becoming my light
For becoming the flower in the most beautiful moment in life

[Pre-Chorus: V]
It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories, hold my hand and smile

[Pre-Chorus: Jin]
It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories
Smile holding onto each other’s hands

[Chorus: Jungkook]
Hoping for more good days
If you believe what I say then one, two, three
If you believe then one, two, three

[Chorus: Jimin]
Hoping for more good days
If you believe what I say then one, two, three
If you believe then one, two, three

[Bridge: J-Hope, Suga, RM]
If you believe then 1, 2, 3
If you believe then 1, 2, 3
If you believe then 1, 2, 3
If you believe then 2, 3 say

[Outro: Together]
It’s okay, come on when I say one, two, threeforget it
Erase all sad memories, hold my hand and smile
It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories
Smile holding onto each other’s hands

Hoping for more good days
If you believe what I say then one, two, three
If you believe then one, two, three

Hoping for more good days
If you believe what I say then one, two, three
If you believe then one, two, three

It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories hold my hand and smile
It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories
Smile holding onto each other’s hands

It’s okay, come on when I say one, two, three forget it
Erase all sad memories
Smile holding onto each other’s hands


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Tớ vẫn đang cố gắng rất nhiều nói với cậu những điều này
Đáng lẽ tôi phải nói điều này với bạn từ lâu rồi
Bài hát này là dành cho bạn
“Hãy chỉ bước trên con đường trải đầy hoa thôi nhé”
Tôi chẳng thể mở lời với bạn
“Hãy chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp thôi nhé”
Tôi cũng chẳng thể nói ra được câu nói ấy
“Sau này sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp thôi”
“Chúng ta sẽ chẳng còn mệt mỏi đâu”
Tôi không thể nói với bạn như vậy
Những lời nói dối ấy, tôi không thể
“Không cần nghe cũng biết âm nhạc của các cậu chẳng ra gì bởi các cậu là idol”
“Tôi chẳng thích lời bài hát của các cậu”
“Nó quá hiển nhiên rằng các cậu chẳng giỏi giang gì”
“Đi đến được vị trí này là nhờ giở những trò mờ ám”
“Các cậu sẽ thất bại ngay thôi”
(Thank you so much!) Cảm ơn những mặc cảm tự ti ấy của bạn
Tôi đã có thể thử thách bản thân với những thứ mà tôi không thể làm trong những năm trung học
Tiếp tuc đi, làm ơn hãy tiếp tục những gì bạn đang làm
Và chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau
Yeah, I’m good
Không sao đâu,
khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x2)
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x2)
1, 2, 3
Mong rằng những ngày tháng tươi đẹp ấy sẽ đến
Chúng sẽ đến thôi
Vì chúng ta vẫn luôn bên nhau
Tôi, một tôi ở phía sau sân khấu
Nhấn chìm trong bóng tối
Tôi không muốn cho ai thấy những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng
Nhưng tôi vẫn còn quá kém cỏi
Tôi chỉ muốn làm bạn cười
Chỉ muốn làm thật tốt
Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, cùng tôi chia sẻ những giọt nước mắt và vết thương kia
Cảm ơn vì đã trở thành ánh sáng cuộc đời tôi
Cảm ơn vì đã trở thành quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời tôi
Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Không sao đâu,
Khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x2)
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x2)
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x4)
Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1, 2, 3 (x2)
Không sao đâu, khi tôi đếm 1, 2, 3
Hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười.


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x