Lời bài hát Agust D SUGA Lyrics

Lời bài hát Agust D SUGA Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Agust D SUGA tiếng Hàn

[방탄소년단 “Agust D SUGA lyrics” 가사]

[Verse 1]

They call me new thang
신병 왔다 짐을 받어
Whole world, concert
꽤 먹히는 Asiana Asia
You could be my new thang
근무태만 형들 과는 달러
유명인의 하극상 damn
쎈 놈만 덤벼
어떤 이는 내가 이 자릴 쉽게 앉았다고 해
Fuck you 난 성공과
거리가 먼 형들 사이 눈엣가시네
솔직히 싸이하누월 쪽팔려
이제 일년에 50만장 팔어
K-pop 이란 카테고리
날 담기에는 사이즈가 달러 whoo
그래 앞서
가고 싶다면 first class 예약해봐
My seat is business
넌 이코노미 평생 내 뒤지 kissing my ass
다음 목표는 Billboard
Brazil to New York
꽤 쉴 틈 없는 내 passport

[Pre-Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
난 미친놈 비트 위의 lunatic
랩으로 홍콩을 보내는
My tongue technology

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
홍콩을 보내는
My tongue technology

[Verse 2]

난 베끼는 걸 베끼는 놈을 잡아다가
후배든 선배든 제끼는 놈
놈팽이든 내가 wack 이든 fack
이든 역사를 바닥에 새기는 놈
또 재미도 없는 랩퍼들 사이에서
늘 남들보다 더 챙기는 몫
잘나가는 덕에 밥그릇 뺏길
형들의 시기 질투 덕에 생기는 소음
Hey ho 난 좆도 상관 안 해
니가 개 삽질할 때
간단하게 니가 판 무덤에
널 생매장하네
Hey ho 너넨 나 감당 안 돼
약질하는 다수의 랩퍼들
내가 아이돌이란 것에 감사하길

[Verse 3]

Cause I’m busy I’m busy 24/7 쉬긴 뭘 쉬니
이미 시길 놓친 이 끼리 끼리 놀아주길
시기와 치기만 남은
자들의 곡성 뭣이 중헌지를 몰라
Paris to New York, damn
쉴 틈 없는 내 스케줄

[Pre-Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
난 미친놈 비트 위의 루나틱
랩으로 홍콩을 보내는
My tongue technology

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
홍콩을 보내는
My tongue technology

[Bridge]

I’m sorry 진심이야 미안해
니 밥그릇 뺏은 게 나라서 나 미안해 boy
I’m sorry 분노는 지양해
유일한 자산 건강 잃으면
니 엄마 속상하셔
I’m sorry 직업을 전향해
삽질하는 게 예삿
폼이 아냐 전향해 boy
I’m sorry 진심야 미안해
니 랩퍼가 나 보다 못하는 것에 대해

[Pre-Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
난 미친놈 비트위의 루나틱
랩으로 홍콩을 보내는
My tongue technology

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
홍콩을 보내는
My tongue technology

[Post-Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
난 미친놈 비트 위의 루나틱
랩으로 홍콩을 보내는
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
홍콩을 보내는
My tongue technology


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Agust D SUGA Phiên âm tiếng Việt

They call me new thang
shin bông wat đa ji mưl ba đô
whole world, concert
wê mô ki nưn Asiana Asiayou could be my new thang
gưn mu tê man hông đưn ga nưn đa rô
yu mon gi nê ha gưk sang damn
sen nôm man đôm bô ô tôn i nưn
nê ga i ja rin sip gê an ja đa gô hê
Fuck you nan sông gông ga gô ri ga môn hông
đưn sai nu nê ga shi nê
sô ji ki sa-i ha nu wơ jôk pa rô
i jê in lô nê 50 man jang pa rôK-pop i ran ka tê gô ri
nal đam gi ê nưn sa-i jư ga đa lô whoo
gư rê ap sô ga gô ship ta myon First class
yê ya kê boa My seat is bushiness
nôn i gô nô mi pông sêng nê đuy ji kissing my ass
đa ưm môk pii nưn billboard
Brazil to New York
wuê suy tưm ôm nưn passport
A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
nan mi chin nôm bi tư wi yê lunatic
rê bư rô Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technologyA to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkong ưn bô nê nưn
my tongue technologynan bêk ki nưn gôn bêk ki nưn nô mưn ja ba đa ga
hu bê đưn sôn bê đưn jê ki nưn nôm
nôm pêng gi đưn nê ga wack i đưn fack
i đưn yôk sa rưn ba đa gê sê gi nưn nôm
tô jê mi đô ôm nưn rê pô đưn sa-i ê sô
nưn nam đưn bô đa đô chêng gi nưn môk
ja la ga nưn đô gê bap gư rư pê gin
hông đư rê shi gi jin tu đô gê sêng gi nưn sô-ưmHey ho nan jô đô sang wan an nê
ni ga gê sap jin ha tê
gan đa na gê ni ga pan mu đô mê
nôn sêng mê jang ha nê

Hey ho nô nên na gam đang an đuê
yak jin ha nưn đa su yê rapper đưn
nê ga idol ri ran gô sê gam sa ha gin

Cause I’m busy I’m busy 24/7 suy gin môn suy ni
i mi shi gin not chi ni kiri kiri nô ra ju gin
shi gi wa chi gi man na mưn
ja đư rê gôk sông mô shi jung hôn ji rưn mô la

Paris to New York damn
suy tưm ôm nưn nê sư gê jun
A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
nan mi chin nôm bi tư wi yê lunatic
rê bư rô Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technology

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkong ưn bô nê nưn my tongue tennorogy

I’m sorry jin shi mi ya mi a nê
ni bap gư rư pê sưn gê na ra sô na mi a nê boy
I’m sorry bun nô nưn ji yang hê
yu in ran ja san gôn gang i rư mon
ni ôm ma sôk sang ha sô

I’m sorry ji gô pưn jôn hang hê
sap jin ha nưn gê yê sat
pô mi a nha jôn hang hê boy
I’m sorry jin shim ya mi a nê
ni rapper ga na bô đa mô tha nưn gô sê đê hê

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
nan mi chin nôm bi tư wi yê lunatic
rê bư rô Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technology

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technology

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
nan mi chin nôm bi tư wi yê lunatic
rê bư rô Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technology

A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkong ưn bô nê nưn my tongue technology


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Agust D SUGA tiếng Latinh

[bangtansonyeondan “Agust D SUGA lyrics” gasa]

[Verse 1]

They call me new thang
Shinbyeong watda jimeul badeo
Whole world, concert
Kkwae meokineun Asiana Asia
You could be my new thang
Geunmutaeman hyeongdeul gwaneun dalreo
Yumyeongine hageuksang damn
Ssen nomman deombyeo
Eotteon ineun naega i jaril swibge anjatdago hae
Fuck you nan seonggonggwa
Georiga meon hyeongdeul sai nunetgashine
Soljiki ssaihanuweol jjokpalryeo
Ije illyeone 50manjang pareo
K-pop iran kategori
Nal damgieneun saijeuga dalreo whoo

[Verse 2]

Geurae apseo
Gago shipttamyeon first class yeyakaebwa
My seat is business
Neon igonomi pyeongsaeng nae dwiji kissing my ass
Daeum mokpyoneun bilbodeu
Brazil to new york
Kkwae swil teum eomneun nae passport

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
Nan michinnom biteu wiye lunatic
Raebeuro hongkongeul bonaeneun
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkongeul bonaeneun
My tongue technology

[Verse 3]

Nan bekkineun geol bekkineun nomeul jabadaga
Hubaedeun seonbaedeun jekkineun nom
Nompaengideun naega wack ideun fack
Ideun yeoksareul badage saegineun nom
Tto jaemido eomneun raebpeodeul saieseo
Neul namdeulboda deo chaenggineun mok
Jallaganeun deoge babgeureut ppaetgil
Hyeongdeure shigi jiltu deoge saenggineun soeum

[Verse 4]

Hey ho nan jotdo sanggwan an hae
Niga gae sabjilhal ttae
Gandanage niga pan mudeome
Neol saengmaejanghane
Hey ho neonen na gamdang an dwae
Yakjilhaneun dasuye raebpeodeul
Naega aidoriran geose gamsahagil

[Verse 5]

Cause I’m busy I’m busy 24/7 swigin mweol swini
Imi shigil notchin i kkiri kkiri norajugil
Shigiwa chigiman nameun
Jadeure gokseong mweoshi jungheonjireul molra
Paris to New York damn
Swil teum eomneun nae seugejul

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
Nan michinnom biteu wiye runachik
Raebeuro hongkongeul bonaeneun
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkongeul bonaeneun
My tongue technology

[Bridge]

I’m sorry jinshimiya mianae
Ni babgeureut ppaeseun ge naraseo na mianae boy
I’m sorry bunnoneun jiyanghae
Yuilhan jasan geongang ireumyeon
Ni eomma soksanghasyeo
I’m sorry jigeopeul jeonhyanghae
Sabjilhaneun ge yesat
Pomi anya jeonhyanghae boy
I’m sorry jinshimya mianae
Ni raebpeoga na boda mothaneun geose daehae

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
Nan michinnom biteuwiye runachik
Raebeuro hongkongeul bonaeneun
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkongeul bonaeneun
My tongue technology

[Outro]

A to the G to the U to the STD
I’m d boy because I’m from D
Nan michinnom biteu wiye runachik
Raebeuro hongkongeul bonaeneun
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Hongkongeul bonaeneun
My tongue technology


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Agust D SUGA tiếng Anh

[Agust D SUGA lyrics]

[Verse 1]

They call me new thang
The recruit is here, to take over everything
The whole world, concert so sick
From Asiana Asia
You could be my new thang
I’m different from the hyungs
That ignore their duties
An uprising of celebrities
Damn only strong ones can mess with me
Some think it was easy for me to reach my position
Fuck you, I’m the thorn in the eyes of those hyungs
Who have no chances of becoming successful
Honestly, “Ssaihanuwar” is embarrassing
We sell 500,000 copies a year
I’m too big to fit in the k-pop category, whoo
Right, if you want to go ahead
Try reserving first class
My seat is business
Yours is economy, forever behind me kissing my ass
Next target is Billboard
Brazil to New York
My busy passport

[Chorus]

A to the G to the U to STD
I’m D boy because I’m from the D
I’m the crazy guy, the lunatic on the beat
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology

[Verse 2]

I’m the guy who shoves his junior or senior
Who copies from copiers
Doesn’t matter if I’m nasty or if I’m a wack or fack
I’m the guy that will carve history on the ground
Always getting more light
Among other hopeless rappers
The racquet caused by the jealous hyungs
Who are scared I’d take away
Their source of income with my fame
Hey ho I don’t give a shit
When you’re busy being a moron
I will simply bury you alive in the grave
You dug out yourself
Hey ho you can’t handle me
You wasted rappers should be grateful
That I’m an idol

[Verse 3]

Cause I’m busy 24/7 what rest?
I hope those idiots who have lost their opportunities
Keep each other company
The wailing of those childish and jealous people
Don’t realize what’s important
Paris to New York damn
My non-stop schedule

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m D boy because I’m from D
I’m the crazy guy, the lunatic on the beat
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology

[Bridge]

I’m sorry, I mean it, I’m sorry
I’m sorry for taking away your source of income, boy
I’m sorry I reject fury
Your mom’s going to be sad
When you lose your only asset, health
I’m sorry, you should change your job
Your ability of making yourself look like a moron
Is extraordinary so change your job, boy
I’m sorry I mean it I’m sorry
I’m sorry that your rapper sucks compared to me

[Chorus]

A to the G to the U to the STD
I’m D boy because I’m from D
I’m the crazy guy, the lunatic on the beat
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology

[Outro]

A to the G to the U to the STD
I’m D boy because I’m from D
I’m the crazy guy, the lunatic on the beat
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
A to the G to the U to the STD
Sending listeners to Hong Kong with my rap
My tongue technology


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Agust D SUGA tiếng Việt

[Agust D SUGA lyrics (Thiên tài âm nhạc)]

Tụi nó gọi tao là “hàng mới”.
Nhận lấy chút hàng nóng từ tay tao nào.
Khắp thế giới này, concert của tụi tao đã bay đến tận Asiana Asia rồi đó.Mày cũng là “hàng mới” của tao đấy.
Đéo như con lợn lười nhác kia đâu.
Trận nổi loạn của những kẻ nổi tiếng.
Damn, chỉ có ông lớn mới giao du với tao thôi.
Có mấy thằng ngu cứ sủa với tao “việc mày làm dễ như ăn cháo”.
Mẹ nó, tao chính là nỗi đau từ lỗ ass của mày đấy.
Đéo có mật ngọt đường sữa gì đâu nhóc.Thật lòng thì “Mix Final” xấu hổ bỏ mẹ.
Nhưng sao nào, vẫn bay được nửa triệu bản mỗi năm.
Cái chốn K-Pop này đéo đủ chỗ cho tao bung lụa đâu.
Muốn đi nhanh hơn?
Đặt khoang hạng nhất đi.
Hạng thương gia chính là anh.
Còn lũ phổ thông như tụi mày chỉ ngửi ass tao mà sống.
Điểm đến tiếp theo là Billboard.
Brazi đến New York hoa lệ, tao sẽ thiêu sạch bằng passport.

A to the G to the U to the STD!

Tao chính là D-boy vì tao xuất thân từ thành D.
Tao là kẻ điên dại trên beat mãnh thú này.
Tụi mày sẽ phải phát điên với cái lưỡi điêu luyện của tao thôi!

A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!

Tụi mày sẽ phục sát đất với cái lưỡi nhanh nhảu của tao thôi!
Tao thề sẽ phanh thây những kẻ đạo nhạc đéo thèm quan tâm chúng là ai.
Ăn mày hay kẻ điên loạn cứ kệ mẹ tao đi.
Tao vẫn sẽ tạo cú nổ lớn trong lịch sử.
Rapper chất phát ngất, tao đây luôn là kẻ cầm đầu.

“Lên đỉnh” đủ rồi mấy thằng nhãi ranh.
Đang gato đến phát điên, gào rú như thú dại.
Tao đéo quan tâm những trò bẩn thỉu của lũ tụi mày.
Tự đào hố chôn sống mình đi, thằng chó.
Mày vẫn đéo đạt đến đẳng cấp của tao đâu.
Lũ rapper tụi mày nên cảm ơn khi tao chọn làm idol đó.
Tao luôn bận rộn với công việc và đéo cần nghỉ ngơi.
Tự thẩm du một mình đi, lũ đến sau.
Ghen tức và gào thét, tụi bây chắc nếm mùi shit rồi nhỉ.
Paris đến New York, damn lịch của tao không còn một chỗ trống.

A to the G to the U to the STD!

Tao chính là D-boy vì tao xuất thân từ thành D.
Tao là kẻ điên dại trên beat mãnh thú này!
Tụi mày sẽ phải phát điên với cái lưỡi điêu luyện của tao.

A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!

Tụi mày sẽ phục sát đất với cái lưỡi nhanh nhảu của tao!
Tao đây là vậy, xin lỗi nhé!
Kẻ khiến mày nếm shit của mình chính là tao đây.
Tao làm mày giận? Xin lỗi nha!
Sức khỏe là tất cả những gì mày có, mất đi chắc mày buồn lắm.
Mày đổi nghề vì tao à? Xin lỗi nhé!
Thứ đéo có hiểu biết như mày nên đi học lại đi, chàng trai à!
Đây mới là con người của tao, xin lỗi nhé.
Mày rap thế nào cũng đéo sánh bằng tao đâu.

A to the G to the U to the STD!

Tao chính là D-boy vì tao xuất thân từ thành D.
Tao là kẻ điên dại trên beat mãnh thú này.
Tụi mày sẽ phải phát điên với cái lưỡi điêu luyện của tao.

A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!
A to the G to the U to the STD!

Tao sẽ đưa tụi mày tới tầm cao mới với cái lưỡi của tao.

A to the G to the U to the STD!

Tao chính là D-boy vì tao xuất thân từ thành D.
Tao là kẻ điên dại trên beat mãnh thú này!
Tụi mày sẽ “sướng” với cái lưỡi điêu luyện của tao thôi.

A to the G to the U to the STD.
A to the G to the U to the STD.
A to the G to the U to the STD.

Tao sẽ làm tụi mày thán phục với cái lưỡi của tao.


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x