Lời bài hát Am I Wrong – BTS Lyrics

Lời bài hát Am I Wrong – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “Am I Wrong” 가사]

[Intro: Keb’ Mo’]
Am I wrong, fallin’ in love with you
Tell me am I wrong
While your other man was out there
Cheatin’ and lyin’, steppin’ all over you

[Verse 1: RM, j-hope, SUGA]
The world’s goin’ crazy
넌 어때 how bout ya
You think it is okay
난 좀 아닌 것 같어
귀가 있어도 듣질 않어
눈이 있어도 보질 않어
다 마음에 물고기가 살어
걔 이름 SELFISH SELFISH
우린 다 개 돼지 화나서 개 되지
황새 VS 뱁새 전쟁이야 ERRDAY
미친 세상이 yeah
우릴 미치게 해
그래 우린 다 CRAZY
자 소리질러
MAYDAY MAYDAY

[Pre-Chorus: V, Jung Kook]
온 세상이 다 미친 것 같아
끝인 것 같아
Oh why Oh why
Oh why Oh why
Oh why why why why
OH MY GOD

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Keb’ Mo’]
Am I Wrong
내가 뭐 틀린 말했어 (Am I wrong)
내가 뭐 거짓말했어
Going crazy 미쳤어 미쳤어
Crazy 미쳤어 미쳤어
Am I Wrong
Am I Wrong
어디로 가는지
세상이 미쳐 돌아가네

[Post-Chorus: RM]
Are you ready for this
Are you ready for this
Are you ready for this
NO I’M NOT

[Verse 2: j-hope, RM, All]
그램마 니가 미친겨
미친 세상에 안 미친 게 미친겨
온 천지 사방이
HELL YEAH
온라인 오프라인이
HELL YEAH
뉴스를 봐도 아무렇지 않다면
그 댓글이 아무렇지 않다면
그 증오가 아무렇지 않다면
넌 정상 아닌 게 비정상
[Pre-Chorus: Jin, Jung Kook]
온 세상이 다 미친 것 같아
끝인 것 같아
Oh why Oh why
Oh why Oh why
Oh why why why why
OH MY GOD

[Chorus: Jimin, Jung Kook, Keb’ Mo’]
Am I Wrong
내가 뭐 틀린 말했어 (Am I wrong)
내가 뭐 거짓말했어
Going crazy 미쳤어 미쳤어
Crazy 미쳤어 미쳤어
Am I Wrong
Am I Wrong
어디로 가는지
세상이 미쳐 돌아가네

[Bridge: Jung Kook, Keb’ Mo’, Jimin,]
미친 세상 길을 잃어도 (Am I wrong)
아직은 더 살고 싶어
찾고 싶어 나의 믿음을

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Keb’ Mo’]
Am I Wrong
내가 뭐 틀린 말했어 (Am I wrong)
내가 뭐 거짓말했어
Going crazy 미쳤어 미쳤어
Crazy 미쳤어 미쳤어
Am I Wrong
Am I Wrong
어디로 가는지
세상이 미쳐 돌아가네

[Post-Chorus: RM]
Are you ready for this
Are you ready for this
Are you ready for this


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
The world’s goin’ crazy

nôn ôt tê how about ya

You think it is okay?

nan jôm a nin gôt ga tô

guy ga i sô đô đưt jil an nhô

nu ni i sô đô bô jil an nhô

đa ma ưm mê mul gô gi ga sa rô

gê i rưm selfish selfish

u rin đa gê đuê ji hoa na sô gê đuê ji

hoang sê VS bêp sê jôn jên gi ya errday

mi chin sê san gi yeah

u rin mi chi gê hê

gư rê u rin đa crazy

ja sô ri ji lô mayday mayday

On sê san gi đa mi chin gôt ga ta

kư tin gôt ga ta

Oh why (oh why)

Oh why (oh why)

Oh why why why why

(Oh my God)

(Am I wrong)

nê ga mô tư lin mal hê sô

nê ga mô gô jit mal hê sô

Going crazy (mi chô sô mi chô sô)

Crazy (mi chô sô mi chô sô)

Am I wrong

Am I wrong

ô đi rô ga nưn ji

sê sang gi mi chô đô ra ga nê

Are you ready for this

Are you ready for this

Are you ready for this

(No I’m not)

gư rêm ma ni ga mi chin gô

mi chin sê san gê an mi chin gê mi chin gô

ôn chôn ji sa ban gi hell yeah

ôn ra in ô pư ra i ni hell yeah

nu sư rưl boa đô a mu rô ji an đa mông

gư đê gư ri a mu rô ji an đa mông

gư jưn gô ga a mu rô ji an đa mông

nôn jông sang a nin gê bi jông sang

On sê san gi đa mi chin gôt ga ta

kư tin gôt ga ta

Oh why (oh why)

Oh why (oh why)

Oh why why why why

(Oh my God)

(Am I wrong)

nê ga mô tư lin mal hê sô

nê ga mô gô jit mal hê sô

Going crazy (mi chô sô mi chô sô)

Crazy (mi chô sô mi chô sô)

Am I wrong

Am I wrong

ô đi rô ga nưn ji

sê sang gi mi chô đô ra ga nê

mi chin sê sang gi rưl i hô đô

a ji gưn đô sal gô si pô

cha gô si pô na ê mi đư mưl

(Am I wrong)

nê ga mô tư lin mal hê sô

nê ga mô gô jit mal hê sô

Going crazy (mi chô sô mi chô sô)

Crazy (mi chô sô mi chô sô)

Am I wrong

Am I wrong

ô đi rô ga nưn ji

sê sang gi mi chô đô ra ga nê

Are you ready for this

Are you ready for this

Are you ready for this


the end!


Romanized/ Latinh
[Keb Mo:]
Am I wrong, fallin’ in love with you
Tell me am I wrong
While your other man was out there
Cheatin’ and lyin’, steppin’ all over you[RM, J-Hope, Suga]
The world’s goin’ crazy
Neon eottae how bout ya
You think it is okay?
Nan jom anin geot gateo
Gwiga isseodo deutjil anheo
Nuni isseodo bojil anheo
Da maeume mulgogiga sareo
Gyae ireum selfish selfish
Urin da gae dwaeji hwanaseo gae doeji
Hwangsae VS baepsae jeonjaengiya errday
Michin sesangi yeah
Uril michige hae
Geurae urin da crazy
Ja sorijilleo mayday mayday

[V, Jungkook]
On sesangi da michin geot gata
Kkeutin geot gata
Oh why (oh why)
Oh why (oh why)
Oh why why why why
(Oh my God)

[Keb Mo, Jungkook, Jimin, BTS]
(Am I wrong)
Naega mwo teullin malhaesseo
Naega mwo geojitmalhaesseo
Going crazy (michyeosseo michyeosseo)
Crazy (michyeosseo michyeosseo)
Am I wrong
Am I wrong
Eodiro ganeunji
Sesangi michyeo doragane

[RM]
Are you ready for this?
Are you ready for this?
Are you ready for this?
(No I’m not)

[J-Hope]
Geuraemma niga michingyeo
Michin sesange an michin ge michingyeo
On cheonji sabangi hell yeah
Onrain opeuraini hell yeah

[RM]
Nyuseureul bwado amureohji anhdamyeon
Geu daesgeuri amureohji anhdamyeon
Geu jeungoga amureohji anhdamyeon
Neon jeongsang anin ge bijeongsang
[Jin, Jungkook]
On sesangi da michin geot gata
Kkeutin geot gata
Oh why (oh why)
Oh why (oh why)
Oh why why why why
(Oh my God)

[Keb Mo, Jimin, Jungkook, BTS]
(Am I wrong)
Naega mwo teullin malhaesseo
Naega mwo geojitmalhaesseo
Going crazy (michyeosseo michyeosseo)
Crazy (michyeosseo michyeosseo)
Am I wrong
Am I wrong
Eodiro ganeunji
Sesangi michyeo doragane

[Jungkook, Jimin]
Michin sesang gireul ilheodo
Ajigeun deo salgo sipeo
Chajgo sipeo naui mideumeul

[Keb Mo, Jungkook, Jimin, BTS]
(Am I wrong)
Naega mwo teullin malhaesseo
Naega mwo geojitmalhaesseo
Going crazy (michyeosseo michyeosseo)
Crazy (michyeosseo michyeosseo)
Am I wrong
Am I wrong
Eodiro ganeunji
Sesangi michyeo doragane

[RM]
Are you ready for this?
Are you ready for this?
Are you ready for this?


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Keb Mo]
Am I wrong, fallin’ in love with you
Tell me am I wrong
While your other man was out there
Cheatin’ and lyin’, steppin’ all over you[Verse 1: RM, J-Hope, Suga]
The world’s goin’ crazy
How about you how bout ya
You think it is okay
I don’t think it’s that okay
Have ears but don’t listen
Have eyes but don’t see
Fish live in all our hearts
Its name is selfish, selfish
We’re all dogs, pigs, become dogs because we’re angry
Stork VS crow-tit warring errday
Crazy world yeah
Makes us crazy yeah
That’s right we’re all crazy
All right now give a shout
MAYDAY MAYDAY

[Pre-Chorus: V, Jungkook]
It seems like the entire world has gone crazy
Seems like the end
Oh why Oh why
Oh why Oh why
Oh why why why why
OH MY GOD

[Chorus: Jungkook, Jimin, Keb Mo]
Am I Wrong
Did I say something wrong?
Did I lie?
Going crazy (Gone crazy gone crazy)
Crazy (gone crazy gone crazy)
Am I Wrong
Am I Wrong
Where am I going
The world’s going crazy

[Hook: RM]
Are you ready for this
Are you ready for this
Are you ready for this
No, I’m not

[J-Hope, Together]
That’s right kid you gone crazy
The fact that you’re not crazy in a crazy world is crazy
The earth and sky and all around (HELL YEAH)
Online offline (HELL YEAH)

[RM]
If what you see on the news is nothing to you
If that comment is nothing to you
If that hatred is nothing to you
You’re not normal, you’re abnormal

[Jin, Jungkook]
It seems like the entire world has gone crazy
Seems like the end
Oh why Oh why
Oh why Oh why
Oh why why why why
OH MY GOD

[Jungkook, Jimin, Keb Mo, Together]
Am I Wrong
Did I say something wrong?
Am I Wrong
Did I lie?
Going crazy (gone crazy gone crazy)
Crazy (gone crazy gone crazy)
Am I Wrong (Am I Wrong)
Am I Wrong (Am I Wrong)
Where am I going
The world’s going crazy

Though I walk this crazy world’s path
I still want to live longer
I want to find it, my faith

[Jungkook, Jimin, Keb Mo]
Am I Wrong
Did I say something wrong?
Did I lie?
Going crazy (Gone crazy gone crazy)
Crazy (gone crazy gone crazy)
Am I Wrong
Am I Wrong
Where am I going
The world’s going crazy

[RM]
Are you ready for this
Are you ready for this
Are you ready for this


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Thế giới đang này đang điên loạn
Còn chúng mày thì sao?
Mày cho rằng như vậy là ổn sao?
Nhưng anh thì không đâu nhé
Họ có tai nhưng họ vờ như không nghe
Họ có mắt lại giả như chẳng thấy
Trong trái tim mọi người luôn hiện diện một chú cá. Tên nó của là “ích kỉ”, “ích kỉ”
Tất cả chúng ta trở nên như lũ chó bởi vì cứ điên dại mãi
Rồi cả bọn hạc và lũ chim non chiến nhau mỗi ngày
Thế giới điên loạn này làm chúng ta trở nên nổi khùng
Yea tất cả chúng ta đều điên rồi
Hét lên đi nào mayday, mayday
Cả thế giới dường như đã phát điên lên cả rồi
Như thể tận thế đến nơi rồi
Oh why oh why why why why why
Lạy Chúa tôi
Anh sai rồi à?
Anh đây nói sai chắc?
Bộ anh sai hả?
Làm như anh đây thèm lừa chúng mày
Điên rồi
Phát điên cả rồi
Anh sai hả?
Anh mà sai hả?
Anh mà sai sao?
Anh sai sao?
Anh đang về đâu? Trong cái thế giới điên loạn này
( anh mày sai à?)
Sẵn sàng chưa mấy cưng?
Đã sẵn sàng cho điều này chưa?
Đã sẵn sàng chưa hả các cưng?
Dạ EM CHƯA
Đúng đấy chúng mày điên cả rồi
Mà thật ra mày cũng chẳng điên lắm trong cái thế giới điên loạn đến điên dại này đây
Bầu trời, quả đất và vạn vật xung quanh
Online rồi offline
Nêud thứ xem được trên tin tức với cưng chẳng là gì
Cả đống bình luận kia mà chẳng ăn thua
Và cả sự ganh ghét cũng chẳng là cái nghĩa lý gì với cưng á
Thì ối trời cưng chẳng phải dạng vừa đâu nha
Dường như cả thế giới phát điên rồi
Như thể tận thế
Như thể tận thế đến nơi rồi ấy
Oh why
Oh why
Oh why why why why why
Lạy Chúa tôi ơi!
Anh sai rồi à?
Anh mà nói sai á?
Bộ anh sai á?
Làm như anh đây thèm lừa chúng mày
Điên rồi
Phát điên cả rồi
Anh mà sai sao?
Anh mà sai hả?
Anh mày mà sai sao?
Anh sai sao?
Anh đang về đâu? Trong cái thế giới điên dại này đâyDù vẫn sải bước trên con đường của cái thế giới điên loạn này
( Am I Wrong?)
Anh vẫn muốn sống lâu hơn nữa
Muốn tìm ra nó, niềm tin của riêng anh
Anh sai hả?
Anh đây nói sai chắc?
Anh mà sai?
Làm như anh mày thèm lừa chúng mày ấy
Điên rồi
Đồ điên
Anh sai á?
Anh mà sai à?
Anh mày sai hả?
Anh đang về đâu trong cái thế giới điên loạn này?
Sẵn sàng chưa này các cưng?
Đã sẵn sàng chưa nào?
Cưng sẵn sàng chưa?+


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bình luận!

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x