Lời bài hát Anpanman – BTS Lyrics

Lời bài hát Anpanman – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: V]
Waiting for you, Anpanman
Waiting for you, Anpanman
[Verse 1: j-hope]
내겐 없지 알통이나 갑빠
내겐 없지 super car like Batman
되게 멋진 영웅이 내 낭만
But 줄 수 있는 건 오직 Anpan
꿈꿔왔네 hero like Superman
힘껏 뛰었네 하늘높이 방방
무릎팍 까지는 것 따윈 두렵지 않아
순수한 내 어릴 적의 망상
[Verse 2: SUGA & j-hope]
I’m not a superhero
많은 것을 바라지마
I can be your hero
이런 말이 가당키나
한 일인지 모르겠어 정말
근데 꼭 해야겠어요 엄마
내가 아니면 누가할까
You can call me, say Anpan
[Pre-Chorus: V, All]
Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
좀 더 힘을 내볼래
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
너의 힘이 돼줄래
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
계속 돌려 돌려 나의 Anpan
Keep ballin’ ballin’ still 방탄
눈 뜨니 hero but still in 미로
그 young man, young man, young man
계속 몰래 몰래 상처 만땅
But ballin’ ballin’ still 방탄
아파도 hero 두려움은 뒤로
Anpanman panman panman
[Post-Chorus: SUGA, j-hope, All]
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
내가 가진 건 이 노래 한방
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
내가 가진 건 이 노래 한방
Lemme say “All the bad men, cop out”
[Verse 3: RM]
가끔은 이 모든 게 두렵네
사랑하는 게 넘 많이 생겼기에
누군 말해 너도 이제 꼰대 다 됐으
자격 없어 그냥 하던 거나 잘 해
그래도 난 영웅이고파
줄 수 있는 건 단팥빵
과 수고했단 말뿐이다만
부름 바로 날라갈게
날 불러줘
[Pre-Chorus: Jin, All]
Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
좀 더 힘을 내볼래
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
너의 힘이 돼줄래
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
계속 돌려 돌려 나의 Anpan
Keep ballin’ ballin’ still 방탄
눈 뜨니 hero but still in 미로
그 young man, young man, young man
계속 몰래 몰래 상처 만땅
But ballin’ ballin’ still 방탄
아파도 hero 두려움은 뒤로
Anpanman panman panman
[Bridge: Jung Kook, Jimin]
솔직하게
무서워 넘어지는 게
너희들을 실망시키는 게
그래도 내 온 힘을 다해서라도
나 꼭 너의 곁에 있을게
다시 넘어지겠지만
또다시 실수 하겠지만
또 진흙투성이겠지만
나를 믿어 나는 hero니까
Yeah yeah
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
계속 돌려 돌려 나의 Anpan (Ooh)
Keep ballin’ ballin’ still 방탄
눈 뜨니 hero but still in 미로 (Ooh)
그 young man, young man, young man
계속 몰래 몰래 상처 만땅 (Ooh)
But ballin’ ballin’ still 방탄
아파도 hero 두려움은 뒤로 (Ooh)
Anpanman panman panman
[Post-Chorus: j-hope, RM, Jung Kook, All]
I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
내가 가진 건 이 노래 한방 (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
내가 가진 건 이 노래 한방 (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”
[Outro: Jung Kook]
Woah, oh


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Waiting for you Anpanman
Waiting for you Anpanman
nê gên ôp ji al tôn gi na gap pa
nê gên ôp ji Super car like Batman
đuê gê môt jin yông un gi ne nang man
But jul su it nưn gôn ô jik Anpan
kum kô wat nê Hero like Superman
him kôt tuy ôt nê ha nưl lô pi bang bang
mu rư pak ka ji nưn gôt ta win đu rô ji a na
sun su han nê ô ril jô gê mang sangI’m not a superhero
ma nưn gô sưl ba ra ji ma
I can be your hero
i rôn ma ri ga đang ki na
han i rin ji mô rư gê sô jông mal
gưn đê kôk hê ya gê sô yô ôm ma
nê ga a ni myon nu ga hal ka
You can call me say Anpan

Waiting for you Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn It up)
jôm đô hi mưl nê bô lê
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
nô yê hi mi đuê ju lê
(Turn it up, turn it up, turn it up)

gê sôk đô lô đô lô na yê Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bang tan
nun tư ni Hero but still in miro
gư Young man, young man, young man
gê sôk mô lê mô lê sang chô man tang
But ballin’ ballin’ still bangtan
a pa đô Hero đu rô u mưn đuy đuy rô
Anpanman pan man pan man

I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
ne ga ga jin gôn i nô rê han bang
Lemme say “All the bat men, cop out”
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
nê ga ga jin gôn i nô rê han bang
Lemme say “All the bat men, cop out”

gak kư mưn i mô đưn gê đu rô nê
sa rang ha nưn gê nôm ma ni sêng gôt gi ê
nu gun mal hê nô đô i jê kôn đê đa đuê sư
ja gôk ôp sô gưn yang ha đôn gô na jal hê
gư rê đô nan yông un gi gô pa
jul su it nưn gôn đan pat pang
goa su gô hê tan mal pu ni đa man
bu rưm ba rô na la gal gê
nal bu lô jô

Waiting for you Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
jôm đô hi mưl nê bô lê
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
nô yê hi mi đuê ju lê
(Turn it up, turn it up, turn it up)

gê sôk đô lô đô lô na yê Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bang tan
nun tư ni Hero but still in miro
gư Young man, young man, young man
gê sôk mô lê mô lê sang chô man tang
But ballin’ ballin’ still bangtan
a pa đô Hero đu rô u mưn đuy rô
Anpanman pan man pan man

sôl ji kha gê
mu sô wơ nô mô ji nưn gê
nô hi đư rưl shil mang shi gi nưn gê
gư rê đô nê ôn hi mưl đa hê sô ra đô
na kôk nô yê gô tê i sưl gê
đa shi nô mô ji gêt ji man
tô đa shi shil su ha gêt ji man
tô jin hưl tu sôn gi gêt ji man
na rưl mi đô na nưn hê rô ni ka
Yeah yeah

đô lô đô lô na yê Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
nun tư ni Hero but still in miro
gư Young man, young man, young man
gê sôk mô lê mô lê sang chô man tang
But ballin’ ballin’ still bang tan
a pa đô Hero đu rô u mưn đuy rô
Anpanman panman panman

I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
nê ga ga jin gôn i nô rê han bang
Lemme say “All the bat men, cop out”
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
nê ga ga jin gôn i nô rê han bang
Lemme say “All the bat men, cop out”


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: V]
Waiting for you, Anpanman
Waiting for you, Anpanman
[Verse 1: j-hope]
Naegen eopji altongina gapppa
Naegen eopji super car like Batman
Doege meotjin yeongungi nae nangman
But jul su inneun geon ojik Anpan
Kkumkkwowanne hero like Superman
Himkkeot ttwieonne haneullopi bangbang
Mureuppak kkajineun geot ttawin duryeopji ana
Sunsuhan nae eoril jeogui mangsang
[Verse 2: SUGA & j-hope]
I’m not a superhero
Maneun geoseul barajima
I can be your hero
Ireon mari gadangkina
Han irinji moreugesseo jeongmal
Geunde kkok haeyagesseoyo eomma
Naega animyeon nugahalkka
You can call me, say Anpan
[Pre-Chorus: V, All]
Waiting for you Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
Jom deo himeul naebollae
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Neoui himi dwaejullae
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro
Anpanman panman panman
[Post-Chorus: SUGA, j-hope, All]
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang
Lemme say “All the bad men, cop out”
[Verse 3: RM]
Gakkeumeun i modeun ge duryeomne
Saranghaneun ge neom mani saenggyeotgie
Nugun malhae neodo ije kkondae da dwaesseu
Jagyeok eopseo geunyang hadeon geona jal hae
Geuraedo nan yeongungigopa
Jul su inneun geon danpatppang
Gwa sugohaetdan malppunidaman
Bureum baro nallagalge
Nal bulleojwo
[Pre-Chorus: Jin, All]
Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
Jom deo himeul naebollae
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Neoui himi dwaejullae
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro
Anpanman panman panman
[Bridge: Jung Kook, Jimin]
Soljikage
Museowo neomeojineun ge
Neohuideureul silmangsikineun ge
Geuraedo nae on himeul dahaeseorado
Na kkok neoui gyeote isseulge
Dasi neomeojigetjiman
Ttodasi silsu hagetjiman
Tto jinheultuseongigetjiman
Nareul mideo naneun heronikka
Yeah yeah
[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]
Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan (Ooh)
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro (Ooh)
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang (Ooh)
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro (Ooh)
Anpanman panman panman
[Post-Chorus: j-hope, RM, Jung Kook, All]
I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”
[Outro: Jung Kook]
Woah, oh


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: V]
Waiting for you, Anpanman
Waiting for you, Anpanman
[Verse 1: J-Hope]
I don’t have biceps or pecs
I don’t have a super car like Batman
The ideal hero is my fantasy
But all I can give you is Anpan
I’ve dreamed of becoming a hero like Superman
I ran with all my strength, jumping high up in the sky
I’m not afraid of little things like bruising my knees
A innocent fantasies of my childhood
[Verse 2: Suga]
I’m not a superhero
Don’t expect a lot
I can be your hero
I’m really not sure whether that even makes sense
But mom, I really need to do it
Who’s gonna do it if it isn’t me?
You can call me, say Anpan
[Pre-Chorus: V, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]
Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
I’ll muster up the strength a little more
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
I’ll be your strength
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]
Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman
[Hook: Suga, J-Hope]
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
All I have is this one song
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
All I have is this song
Lemme say “All the bad men, cop out”
[Verse 3: RM]
Sometimes I’m afraid of all this
Because I came to have so many things that I love
Some say, you’re almost an old fossil now
You’re not qualified, Just do what you’ve been doing before
But I still want to be a hero
All I can give you is Anpan
And a word, “You’ve worked hard,”
But I’ll fly to you right away if you call me
Please call me
[Pre-Chorus: Jin, Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga]
Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
I’ll muster up the strength a little more
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
I’ll be your strength
(Turn it up, turn it up, turn it up)
[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]
Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman
[Bridge: Jungkook, Jimin]
To be honest
I’m scared of falling
And of letting you down
But, even if it takes up all my strength
I will be sure that I stay by your side
Although I’ll fall again
I’ll make a mistake again
And I’ll be covered in mud
I believe in myself because I’m a hero
Yeah, yeah
[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]
Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman
[Hook: J-Hope, RM]
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
What I have is a single blow of this song
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
What I have is a single blow of this song
Lemme say “All the bad men, cop out”


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Waiting for you Anpanman!

Waiting for you Anpanman!

Tôi không có cơ bắp cuồn cuộn.

Cũng chẳng có siêu xe như Batman.

Hình mẫu của tôi là trở thành một anh hùng thật ngầu.

Nhưng thứ duy nhất tôi có thể trao đi chỉ là bánh đậu đỏ.

Tôi từng mơ mình trở thành một siêu anh hùng như Superman.

Để bay lên cao bằng cả sức mạnh, vút lên trời cao.

Kể cả khi tôi bị thương, tôi vẫn là một anh hùng, bỏ lại tất cả nỗi sợ phía sau.

Một mơ tưởng hão huyền về thời thơ ấu ngây thơ kia.

Tôi không phải là siêu anh hùng đâu, đừng kì vọng quá nhiều vào tôi.

Nhưng tôi có thể là người hùng của riêng cậu.

Như thế đã vừa lòng cậu chưa?

Con không chắc chắn nữa mẹ à, nhưng con phải làm thôi.

Nếu không phải con, ai sẽ làm việc đó bây giờ?

Nếu có gì cần hãy gọi Anpan.

Waiting for you Anpanman!

Waiting for you Anpanman!

Lemme hear ya say, Lemme hear ya say!

Waiting for you Anpanman!

Waiting for you Anpanman!

Turn it up, turn it up, turn it up!

Tôi có nên dốc hết sức lực của mình?

Lemme hear ya say, Lemme hear ya say!

Tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Turn it up, turn it up, turn it up!

Cứ bay lượn đi Anpan.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã là một anh hùng, nhưng vẫn mắc kẹt trong chốn mê cung.

Young man, young man, young man!

Tiếp tục âm thầm che đi những vết bầm tím.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Kể cả khi tôi bị thương, tôi vẫn là một anh hùng, bỏ lại tất cả nỗi sợ phía sau.

Anpanman, panman, panman!

I’m a new generation, Anpanman!

I’m a new superhero, Anpanman!

Những gì tôi có chính là bài hát này!

Lemme say ” All the bad man, cop out”.

I’m a new generation, Anpanman!

I’m a new superhero, Anpanman!

Những gì tôi có chính là bài hát này!

Lemme say ” All the bad man, cop out”.

Đôi khi tôi cảm thấy lo sợ về cuộc đời.

Bởi vì tôi có rất nhiều thứ để yêu quý.

Nhiều người nói rằng tôi đã lỗi thời.

Cho nên tôi không có quyền lo chuyện người khác.

Nhưng tôi vẫn muốn trở thành một anh hùng.

Tất cả những thứ tôi có thể cho cậu chỉ là bánh đậu đỏ.

Và nói với cậu rằng cậu đã làm tốt.

Tôi sẽ bay đến chỗ cậu ngay lập tức nếu cậu gọi tôi.

Waiting for you Anpanman!

Waiting for you Anpanman!

Lemme hear ya say, Lemme hear ya say!

Waiting for you Anpanman!

Waiting for you Anpanman!

Turn it up, turn it up, turn it up!

Tôi có nên dốc hết sức lực của mình?

Lemme hear ya say, Lemme hear ya say!

Tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Turn it up, turn it up, turn it up!

Cứ bay lượn đi Anpan.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã là một anh hùng, nhưng vẫn mắc kẹt trong chốn mê cung.

Young man, young man, young man!

Tiếp tục âm thầm che đi những vết bầm tím.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Kể cả khi tôi bị thương, tôi vẫn là một anh hùng, bỏ lại tất cả nỗi sợ phía sau.

Anpanman, panman, panman!

Nói thật lòng thì tôi sợ việc mình sẽ thất bại và làm cho cậu thất vọng nữa.

Kể cả vậy tôi vẫn sẽ dốc hết sức lực của mình.

Để đảm bảo rằng tôi luôn ở bên cậu.

Dù tôi sẽ lại vấp ngã hay tôi lại mắc sai lầm.

Rồi cả khi người tôi dính đầy bùn đất.

Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng vào tôi vì tôi là một siêu anh hùng.

Yeah yeah!

Cứ bay lượn đi Anpan.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Khi tôi mở mắt ra, tôi đã là một anh hùng, nhưng vẫn mắc kẹt trong chốn mê cung.

Young man, young man, young man!

Tiếp tục âm thầm che đi những vết bầm tím.

Cứ tiếp tục quay cuồng cùng Bangtan.

Kể cả khi tôi bị thương, tôi vẫn là một anh hùng, bỏ lại tất cả nỗi sợ phía sau.

Anpanman, panman, panman!

I’m a new generation, Anpanman!

I’m a new superhero, Anpanman!

Những gì tôi có chính là bài hát này!

Lemme say ” All the bad man, cop out”.

I’m a new generation, Anpanman!

I’m a new superhero, Anpanman!

Những gì tôi có chính là bài hát này!

Lemme say ” All the bad man, cop out”.


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!