Lời bài hát ANTIFRAGILE – LE SSERAFIM Lyrics

Lời bài hát ANTIFRAGILE – LE SSERAFIM Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn

[르세라핌 “ANTIFRAGILE” 가사]

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 1: Chaewon, Yunjin, Kazuha]

가시밭길 위로 ridin’
You made me boost up (Ah-ah-ah-ah)
거짓으로 가득 찬 party
가렵지도 않아
내 뒤에 말들이 많아
나도 첨 듣는 내 rival
모두 기도해 내 fallin’
그 손 위로, I’ma jump in (Yes, gimme that)

[Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura]

걸어봐 위엄 like a lion
눈빛엔 거대한 desire (Na-na-na, eh)
더 부어, gasoline on fire
불길 속에 다시 날아 risin’ (Na-na-na, eh)
잊지 마 내가 두고 온 toe shoes
무슨 말이 더 필요해
무시 마 내가 걸어온 career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Chaewon, Yunjin]

더 높이 가줄게
내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
떨어져도 돼
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
난 지금 on my way
갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Lovey, lovey, lovey, dovey, dovey, dovey
멋대로 정하네 나란 애에 대해
I don’t know what to say
I can’t feel it
뜨거운 관심은 환영
귀여운 질투는 go ahеad
줄 달린 인형은 no thanks
내 미랠 쓸 나의 노래 (Yeah, gimme that)

[Pre-Chorus: Sakura, Eunchae, Kazuha, Chaewon]

걸어봐 위엄 like a lion
눈빛엔 거대한 dеsire (Na-na-na, eh)
더 부어 gasoline on fire
불길 속에 다시 날아 risin’ (Na-na-na, eh)
잊지 마 내가 두고 온 toe shoes
무슨 말이 더 필요해
무시 마 내가 걸어온 career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Sakura, Eunchae]

더 높이 가줄게
내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
떨어져도 돼
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
난 지금 on my way
갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Bridge: Kazuha, Eunchae, Yunjin, Sakura, *Chaewon*]

We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna break out, out
We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby (Rock it, twist it, lock it, baby)
All I know is you can’t chain me (All I know is you can’t chain me)
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna, break out, out (*Woah-oh-oh-oh, oh-oh*)

[Chorus: Kazuha, Yunjin]

더 높이 가줄게
내가 바랐던 세계 젤 위에 (Ah-ah)
떨어져도 돼
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
난 지금 on my way
갖다버려 줘 너의 fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile


the end!


Romanized/ Latinh

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 1: Chaewon, Yunjin, Kazuha]

Gasibatgil wiro ridin’
You made me boost up (Ah-ah-ah-ah)
Geojiseuro gadeuk chan party
Garyeopjido ana
Nae dwie maldeuri mana
Nado cheom deunneun nae rival
Modu gidohae nae fallin’
Geu son wiro, I’ma jump in (Yes, gimme that)

[Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura]

Georeobwa wieom like a lion
Nunbichen geodaehan desire (Na-na-na, eh)
Deo bueo, gasoline on fire
Bulgil soge dasi nara risin’ (Na-na-na, eh)
Itji ma naega dugo on toe shoes
Museun mari deo pillyohae
Musi ma naega georeoon career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Chaewon, Yunjin]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Lovey, lovey, lovey, dovey, dovey, dovey
Meotdaero jeonghane naran aee daehae
I don’t know what to say
I can’t feel it
Tteugeoun gwansimeun, hwanyeong
Gwiyeoun jiltuneun, go ahead
Jul dallin inhyeongeun, no, thanks
Nae mirael sseul naui norae (Yeah, gimme that)

[Pre-Chorus: Sakura, Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Georeobwa wieom like a lion
Nunbichen geodaehan desire (Na-na-na, eh)
Deo bueo gasoline on fire
Bulgil soge dasi nara risin’ (Na-na-na, eh)
Itji ma naega dugo on toe shoes
Museun mari deo pillyohae
Musi ma naega georeoon career
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Sakura, Eunchae]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Bridge: Kazuha, Eunchae, Yunjin, Sakura, *Chaewon*]

We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna break out, out
We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby (Rock it, twist it, lock it, baby)
All I know is you can’t chain me (All I know is you can’t chain me)
‘Cause I’m gonna break out, gonna, gonna, break out, out (*Woah-oh-oh-oh, oh-oh*)

[Chorus: Kazuha, Yunjin]

Deo nopi gajulge
Naega baratdeon segye jel wie (Ah-ah)
Tteoreojyeodo dwae
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Nan jigeum on my way
Gatdabeoryeo jwo neoui fairytale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 1: Chaewon, Yunjin]

Riding over the trail of thorns
You made me boost up (Ah-ah-ah)
A party packed with lies
They don’t even burn
So much talk behind my back
Rivals I never knew I had
They all pray for the day I’m fallin’
Onto their hands, I’ma jump in
Yes, gimme that

[Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura]

Walk like a majestic lion
Eyes glinting with so much desire (Na-na-na)
Pour more gasoline on fire
Fly again, rising through the flames (Na-na-na)
Don’t forget my pointe shoes I left behind
What more must be said
Don’t underestimate the path I’ve walked
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Chaewon, Yunjin]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now, I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin]

Lovey, lovey, lovey
Dovey, dovey, dovey
Defining me however you’d like
I don’t know what to say I can’t feel it
Fervent attention, welcome
Cute jealousy, go ahead
Stringed puppets, no thanks
With my song I’ll build my future
Yes, gimme that

[Pre-Chorus: Sakura, Eunchae, Kazuha, Chaewon]

Walk like a majestic lion
Eyes glinting with so much desire (Na-na-na)
Pour more gasoline on fire
Fly again, rising through the flames (Na-na-na)
Don’t forget my pointe shoes I left behind
What more must be saidDon’t underestimate the path I’ve walked
I go to ride ’til I die, die

[Chorus: Sakura, Eunchae]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now, I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile

[Bridge: Kazuha, Yunjin, Chaewon]

We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out
Gonna, gonna, break out, out
We can break it, baby
Rock it, twist it, lock it, baby
All I know is you can’t chain me
‘Cause I’m gonna break out
Gonna, gonna break out, out (Oh-oh-oh-oh)

[Chorus: Kazuha, Yunjin]

I’ll climb higher
Top of the world I itched for (Ah-ah)
No biggie if I were to fall
I’m antifragile, antifragile (Ah-ah)
Right now I’m on my way
Toss away your fairy tale (Ah-ah)
Now, you know my name
I’m antifragile, antifragile

[Refrain: All]

Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile
Anti-ti-ti-ti-fragile, fragile
Antifragile, antifragile


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt

Điệp khúc: Cả nhóm)

Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Bất khuất, bất khuất

(Verse 1: Chaewon, Yunjin)

Vượt qua ngàn gai góc chông chênh
Mạnh mẽ hơn nhờ có anh (Ah-ah-ah)
Những lời dối trá chất đầy
Chẳng thể khiến em lung lay
Bàn tán sau lưng đầy rẫy
Thù địch em đâu biết đấy
Chờ mong ngày em gục ngã
Em sẽ lao mình vào tay họ
Cứ thử đi nào!

(Pre-Chorus: Eunchae, Chaewon, Kazuha, Sakura)

Dạo bước như nàng sư tử kiêu hãnh
Ánh mắt rực cháy khát khao (Na-na-na)
Thêm dầu vào lửa cháy cao
Bay xuyên qua ngọn lửa, vươn cao (Na-na-na)
Đừng quên đôi giày mũi cứng em bỏ lại
Còn gì để nói đây?
Đừng coi thường con đường em đã đi
Em sẽ tiến bước đến tận cùng!

(Chorus: Chaewon, Yunjin)

Em sẽ vươn cao hơn nữa
Đỉnh cao thế giới em hằng mong ước (Ah-ah)
Ngã xuống cũng chẳng sao đâu
Em là bất khuất, bất khuất (Ah-ah)
Ngay lúc này, em đang trên đường
Vứt bỏ câu chuyện cổ tích của anh đi (Ah-ah)
Giờ thì anh đã biết tên em
Em là bất khuất, bất khuất

(Điệp khúc: Cả nhóm)

Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Bất khuất, bất khuất

(Verse 2: Kazuha, Chaewon, Yunjin)

Yêu thương, yêu thương, yêu thương
Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào
Định nghĩa em theo cách anh muốn
Em chẳng biết nói gì, chẳng cảm nhận được gì
Sự chú ý nồng nhiệt, em chào đón
Sự ghen tị đáng yêu, cứ việc đi
Những con rối dây, em xin kiếu
Em sẽ xây dựng tương lai bằng bài ca của mình
Cứ thử đi nào!

(Pre-Chorus: Sakura, Eunchae, Kazuha, Chaewon)

Dạo bước như nàng sư tử kiêu hãnh
Ánh mắt rực cháy khát khao (Na-na-na)
Thêm dầu vào lửa cháy cao
Bay xuyên qua ngọn lửa, vươn cao (Na-na-na)
Đừng quên đôi giày mũi cứng em bỏ lại
Còn gì để nói đây?
Đừng coi thường con đường em đã đi
Em sẽ tiến bước đến tận cùng!

(Chorus: Sakura, Eunchae)

Em sẽ vươn cao hơn nữa
Đỉnh cao thế giới em hằng mong ước (Ah-ah)
Ngã xuống cũng chẳng sao đâu
Em là bất khuất, bất khuất (Ah-ah)
Ngay lúc này, em đang trên đường
Vứt bỏ câu chuyện cổ tích của anh đi (Ah-ah)
Giờ thì anh đã biết tên em
Em là bất khuất, bất khuất

(Điệp khúc: Cả nhóm)

Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ
Anti-ti-ti, mong manh dễ vỡ, dễ vỡ
Bất khuất, bất khuất

(Bridge: Kazuha, Yunjin, Chaewon)

Chúng ta có thể phá vỡ nó, anh yêu
Nhún nhảy, xoay vòng, khóa chặt, anh yêu
Em chỉ biết rằng anh không thể trói buộc em
Vì em sẽ thoát ra
Sẽ thoát ra, thoát ra
Chúng ta có thể phá vỡ nó, anh yêu
Nhún nhảy, xoay vòng, khóa chặt, anh yêu
Em chỉ biết rằng anh không thể trói buộc em
Vì em sẽ thoát ra
Sẽ thoát ra, thoát ra (Oh-oh-oh-oh)

(Chorus: Kazuha, Yunjin)

Em sẽ vươn cao hơn nữa
Đỉnh cao thế giới em hằng mong ước (Ah-ah)
Ngã xuống cũng chẳng sao đâu


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

LE SSERAFIMCác bài hát của LE SSERAFIM

Source Music Các nhóm nhạc của Source Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x