Loi bai hat ARIRANG BTS

Lời bài hát ARIRANG – BTS Lyrics

Lời bài hát ARIRANG – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “아리랑” 가사]
[Intro: Jung Kook, SUGA, RM]
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha
BTS
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha (Are you ready for this? 1 2 3)
Let’s Go!
[Refrain: Jin]
아리랑 아리랑 아라리요
아리랑 고개로 넘어간다
[Verse 1: Jung Kook]
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다
[Refrain: V]
아리랑 아리랑 아라리요
아리랑 고개로 넘어간다
[Post-Refrain: Jung Kook]
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 Uh, uh, uh
아라리가 났네
[Verse 2: Jimin]
날 다려가거라
날 다려가거라
무정한 우리 님아
날 다려가거라
[Post-Refrain: Jung Kook]
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 Uh, uh, uh
아라리가 났네
[Pre-Chorus: Jimin]
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 고개로 넘어간다
[Chorus: Jin]
날 좀 보소
날 좀 보소
날 좀 보소
동지섣달 꽃 본 듯이
날 좀 보소
[Post-Chorus: Jung Kook]
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 고개로 넘어간다
[Bridge: V, j-hope, Jung Kook]
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다
백 만년 지켜왔지
긍지와 자부심
모든 걸 이켜왔지
꺾인 적 없어 한 번도
한 번 큰 걸음
시작한 여기
뜨거운 해가
떠오르는 밝은 땅
[Refrain: All]
아리아리 쓰리쓰리
아라리요
아리아리 고개로 넘어간다
[Chorus: All]
만나보세
만나보세
만나보세
아주까리 정자로
만나보세
[Post-Chorus: All]
아리아리 쓰리쓰리
아라리요
아리아리 고개로 넘어간다
[Outro: Jimin]
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
A ri rang
a ri rang
a ra ri yôA ri rang
gô ge rô no
mo gan đa

Na rưl bo
ri gô ka
si nưn ni mưn

sim
ni đô môt
ka so bal
byong nan đa

A ri rang
a ri rang
a ra ri yô

A ri rang
gô ge rô no
mo gan đa

A ri a ri rang
ssư ri ssư ri rang
A ra ri ga nan nê

A ri rang
Woo hoo~
A ra ri ga nan nê

Nal ta ryo
ga go ra

Nal ~
ta ryo ga go ra

Mu jong han
u ri ni ma
nal
ta ryo ga ko ra

A ri a ri rang
ssư ri ssư ri rang
A ra ri ga nan nê

A ri rang
Woo hoo ~
A ra ri ga
nan nê

A ri a ri rang
ssư ri ssư ri rang
A ra ri ga nan nê

A ri rang
gô ge rô no
mo gan đa

Nal jôm bô sô
Nal jôm bô sô
Nal
jôm bô sô

Tông ji sot tal
kkôt pôn tư si
nal
jôm bô sô

A ri a ri rang
ssư ri ssư ri rang
A ra ri ga nan nê

A ri rang
gô ge rô no
mo gan đa

Na rưl bo ri gô
ka si nưn ni mưn

Sim
ni đô môt
ka so bal
byong nan đa

beng man nyon ji khyo woat ji
gưng ji woa ja bu sim
Mô đưn gol i gyo woat ji
kko kkin jok op so han bon đô

Han bon khưn go rưm
si ja khan yo gi
ttư go un he ka
tto ô rư nưn bal gưn ttang

A ri a ri
ssư ri ssư ri
A ra ri yô

A ri a ri
gô ge rô no
mo gan đa

Man na bô sê
Man na bô sê
Man na bô sê

A ju kka ri
jong ja rô
man na bô sê

A ri a ri
ssư ri ssư ri
a ra ri yô

A ri a ri
gô ge rô no
mo gan đa

na reul bo ri gô
ka si nưn ni mưn

sim
ni đô môt
ka so bal
byong nan đa


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jung Kook, SUGA, RM]
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha
BTS
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha (Are you ready for this? 1 2 3)
Let’s Go!
[Refrain: Jin]
Arirang, arirang, arariyo
Arirang gogae-ro neomeoganda
[Verse 1: Jung Kook]
Nareul beorigo gasineun nimeun
Ship rido mot gaseo balbyeong nanda
[Refrain: V]
Arirang, arirang, arariyo
Arirang gogae-ro neomeoganda
[Post-Refrain: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Sseuri, sseuri, rang
Arariga nanne
Arirang Uh, uh, uh
Arariga nanne
[Verse 2: Jimin]
Nal dareogageora
Nal dareogageora
Mujeonghan uri nima
Nal dareogageora
[Post-Refrain: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Sseuri, sseuri, rang
Arariga nanne
Arirang Uh, uh, uh
Arariga nanne
[Pre-Chorus: Jimin]
Ari, ari, arirang
Sseuri, sseuri, rang
Arariga nanne
Arirang gogae-ro neomeoganda
[Chorus: Jin]
Nal jom boso
Nal jom boso
Nal jom boso
Dongjiseotdal kkot bon deusi
Nal jom boso
[Post-Chorus: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Sseuri, sseuri, rang
Arariga nanne
Arirang gogae-ro neomeoganda
[Bridge: V, j-hope, Jung Kook]
Nareul beorigo gasineun nimeun
Ship rido mot gaseo balbyeong nanda
Baek mannyeon jikyeowatji
Gungjiwa jabusim
Modeun geol ikyeowatji
Kkeojin jeok eopsseo han beondo
Han beon keun georeum
Sijakhan yeogi
Ddeugeoun haega
Tteooreuneun balkeun ttang
[Refrain: All]
Ari, ari sseuri, sseuri
Arariyo
Ari, ari gogae-ro neomeoganda
[Chorus: All]
Mannabose
Mannabose
Mannabose
Ajukkari jeongjaro
Mannabose
[Post-Chorus: All]
Ari, ari sseuri, sseuri
Arariyo
Ari, ari gogae-ro neomeoganda
[Outro: Jimin]
Nareul beorigo gasineun nimeun
Ship rido mot gaseo balbyeong nanda


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jung Kook, SUGA, RM]
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha
BTS
Ah-ha, ah-ah-ah-ah-ha (Are you ready for this? 1 2 3)
Let’s Go!
[Refrain: Jin]
Arirang, arirang, arariyo
Arirang crosses over the hill
[Verse 1: Jung Kook]
The one who left me
Can’t even go ten miles and falls ill
[Refrain: V]
Arirang, arirang, arariyo
Arirang crosses over the hill
[Post-Refrain: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Three, three, rang
Arirang has risen
Arirang Uh, uh, uh
Arirang has risen
[Verse 2: Jimin]
Go and see me off
Go and see me off
Our heartless master
Go and see me off
[Post-Refrain: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Three, three, rang
Arirang has risen
Arirang Uh, uh, uh
Arirang has risen
[Pre-Chorus: Jimin]
Ari, ari, arirang
Three, three, rang
Arirang has risen
Arirang crosses over the hill
[Chorus: Jin]
Look at me
Look at me
Look at me
Like seeing flowers in December
Look at me
[Post-Chorus: Jung Kook]
Ari, ari, arirang
Three, three, rang
Arirang has risen
Arirang crosses over the hill
[Bridge: V, j-hope, Jung Kook]
The one who left me
Can’t even go ten miles and falls ill
We’ve guarded it for a hundred thousand years
With pride and self-esteem
We’ve overcome everything
Without breaking once
A big step
Starts here
The hot sun
Rises on a bright land
[Refrain: All]
Ari, ari, three, three
Arariyo
Ari, ari crosses over the hill
[Chorus: All]
Come and see
Come and see
Come and see
Like a stick seed
Come and see
[Post-Chorus: All]
Ari, ari, three, three
Arariyo
Ari, ari crosses over the hill
[Outro: Jimin]
The one who left me
Can’t even go ten miles and falls ill


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Intro:
Yeah, yeah, yeah, BTS
Bắt đầu nào!
Điệp khúc (Jin):
Arirang, Arirang, đồi núi xa xa
Arirang vượt đèo cao ngất
Verse 1 (Jung Kook):
Kẻ bỏ rơi tao
Đi chưa đến mười dặm đã ngã khụy
Giờ chắc hối hận lắm đây
Điệp khúc (V):
Arirang, Arirang, đồi núi xa xa
Arirang vượt đèo cao ngất
Post-Điệp khúc (Jung Kook):
A ri, a ri, Arirang
Ba ba, rang
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Arirang ừ, ừ, ừ
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Verse 2 (Jimin):
Đi tiễn tao đi
Đi tiễn tao đi
Kẻ vô tâm kia
Đi tiễn tao đi
Post-Điệp khúc (Jung Kook):
A ri, a ri, Arirang
Ba ba, rang
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Arirang ừ, ừ, ừ
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Pre-Chorus (Jimin):
A ri, a ri, Arirang
Ba ba, rang
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Arirang vượt đèo cao ngất
Chorus (Jin):
Nhìn tao này
Nhìn tao này
Nhìn tao này
Như ngắm hoa nở giữa tháng Mười hai
Nhìn tao này
Post-Chorus (Jung Kook):
A ri, a ri, Arirang
Ba ba, rang
Arirang vươn cao kiêu hãnh
Arirang vượt đèo cao ngất
Bridge (V, j-hope, Jung Kook):
Kẻ bỏ rơi tao
Đi chưa đến mười dặm đã ngã khụy
Trăm nghìn năm ta giữ vẹn toàn
Niềm tự hào, kiêu hãnh chẳng tan
Vượt qua khó khăn
Không thể gục ngã
Bước chân vươn tới
Tương lai rạng ngời
Nắng vàng rực rỡ
Thắp sáng trên đất mới
Điệp khúc (Tất cả):
A ri, a ri, ba ba
Arariyo
A ri, a ri vượt đèo cao ngất
Chorus (Tất cả):
Hãy đến xem
Hãy đến xem
Hãy đến xem
Như hạt giông vươn mầm
Hãy đến xem
Post-Chorus (Tất cả):
A ri, a ri, ba ba
Arariyo
A ri, a ri vượt đèo cao ngất
Outro (Jimin):
Kẻ bỏ rơi tao
Đi chưa đến mười dặm đã ngã khụy
Giờ còn đâu hả người hỡi?


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!