Lời bài hát Attack on Bangtan – BTS Lyrics

Lời bài hát Attack on Bangtan – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: SUGA, All]
하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까?
방! 탄! 소! 년! 단!
[Refrain: RM, SUGA, j-hope]
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격 용감하지?
[Verse 1: RM]
용감한 방탄소년단
인기 역시 용감하게 ge ge get it
난 랩괴물 깔리고 깔린
랩퇴물들을
다 쓸어버려 가뿐하게 be be beat it
가사 완전 신들렸지
24/7 언제나 난 굿해
뭣도 없고 멋도 없는
애들이 오늘도 부려대는 저 추태
[Verse 2: j-hope]
내 두 발이 보란 듯이 경적을 울려
이 판의 출사표 내 가요계 출격
내 첫 타석 봐 홈런 때려
자신 없다면 방망일 내려
내 무댄 끌리는 대로 슛해
맘대로 그래도 대중의
함성들은 내 귀를 채워
그래 난 무대 위에 강백호
다 증명했어
그저 마이크는 거들 뿐
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
다 미칠 준비 됐나 힘껏 뛸 준비 됐나
명치에 힘 빡 주고 단! 전! 호! 흡!
다 미칠 준비 됐나 힘껏 뛸 준비 됐나
그렇담 지금부터 소리질러
[Chorus: SUGA, V, RM, Jung Kook, Jimin, All]
우리가 누구? 진격의 방탄소년단
우리가 누구? 겁없이 집어삼킨다
‘Cause we got fire, fire, fire
Get higher, higher, higher
우릴 모른다면 제대로 알아둬
우리가 누구? 누구? 진격의 방탄
Lalala la lala lalala lalalalala, turn up!
Lalala la lala lalala lalalalala, turn up!
니 마음을 집어삼켜 내가 왔다 지금 알려
Lalala la lala lalala lalalalala
우리가 누구? 누구? 진격의 방탄
[Verse 3: Jung Kook, Jimin]
우리 음악이 시작됐다 하면
눈 뒤집혀서 피우는 난리
우리 스타일은 No More Dream
무대 위에서 선배들 등을 밟지
(I’m sorry man)
What? What more can I say?
데뷔부터 지금까지 쭉 위로
우리의 고지점령은 시간문제
첫 블럭을 자빠뜨린 도미노
[Verse 4: SUGA]
그래 자빠뜨려 눈 깜빡 뜨면
우린 무대에서 귀를 잡아 끌어
이런 감각스런 내 랩의 향연
한 번 맛보면 숨 가빠지며
너는 완전 속이 타
Can’t nobody hold me down
Ok 나는 4분의 4박자
비트 위를 항상
찢고 다녀 무대 위에선
상남자 style
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
다 미칠 준비 됐나 힘껏 뛸 준비 됐나
명치에 힘 빡 주고 단! 전! 호! 흡!
다 미칠 준비 됐나 힘껏 뛸 준비 됐나
그렇담 지금부터 소리질러
[Chorus: SUGA, V, RM, Jung Kook, Jimin, All]
우리가 누구? 진격의 방탄소년단
우리가 누구? 겁없이 집어삼킨다
‘Cause we got fire, fire, fire
Get higher, higher, higher
우릴 모른다면 제대로 알아둬
[Bridge: Jung Kook]
무대 위에 오르는 순간
그대의 함성들을 난 느껴
그대로 영원히 거기 있어줘
이대로 죽어도 후회는 없을 테니까
[Chorus: RM, V, SUGA, Jung Kook, Jimin, All]
우리가 누구? 진격의 방탄소년단
우리가 누구? 겁없이 집어삼킨다
‘Cause we got fire fire fire
Get higher higher higher
우릴 모른다면 제대로 알아둬
우리가 누구? 누구? 진격의 방탄
[Refrain: RM, SUGA, j-hope]
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
진격해 방! (방!) 탄! (탄!) 소년단처럼
우리가 누구? 누구? 진격의 방탄
진격


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Ha ji man bang tan sô nyon đa ni

jin gyô khan đa myon ôt tô ka

bang tan sô nyon đan

Jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô yông gam ha ji

Yông gam han bang tan sô nyon đan

in gi yôk si yông gam ha gê gê gê gêt it

nan rêp gô mưl ka li gô

ka lin rêp tô mưl đư rưl

đa sư rô bô ryô

gap pưn ha gê bê bê bêt it

ga sa wan jôn sin đư lyô ji

24/7 ôn jê na nan gư tê

Môt đô ôp gô môt đô ôm nưn

Ê đư ri ô nưl đô

bư ryô đê nưn jô chu tê

nê đu ba ri bô ran

đư si gông jô gưl u lyô

i pa nui chul sa pyô

nê ga yô gyê chul gyô

nê chôt ta sôk

ba hôm nôn tê ryô

ja sin ôp đa myon

bang man gi nê ryô

nê mu đên kư li nưn đê rô syu tê

mam đê rô gư rê đô đê jung ưi

ham sông đư rưn nên guy rưl chê wô

gư rê nan mu đê wi ê gang bêk hô

đa jung myong hê sô

gư jô ma i kư nưn dô đưl pun

Đa mi chil jun bi đuên na

him kôt tuy jun bi đuên na

myông chi ê him pak ju gô

đa jôn hô hưp

đa mi chil jun bi đuên na

him kôt tuy jun bi đuên na

gư rô tam ji gưm bu tô sô ri ji lô

U ri ga nu gu

jin gyông ưi bang tan sô nyon đan

u ri ga nu gu

gô bôp si ji bô sam kin đa

cuz we got fire fire fire

get higher higher higher

u ril mô rưn đa myon jê đê rô a ra wô

u ri ga nu gu nu gu

jin gyông ưi bang tan

la la la la la la la la la la la

turn up

la la la la la la la la la la la

turn up

ni ma ư mưl ji bô sam kyô

nê ga wat đa ji gưm a lyô

la la la la la la la la la la la

u ri ga nu gu nu gu

jin gyông ưi bang tan

u ri ư ma gi si jak đuê đa ha myon

nun đuy jip hyô sô pi u nưn na li

u ri sư ta i rưn No more dream

mu đê wi ê sô sôn bê đưl đưn gưl bap ji

(I’m sorry man)

What what more can I say

Đê buy bu tê ji gưm ka ji juk wi rô

u ri ui gô ji jôm nyon gưn si gan mun jê

chôt bu lô gưl ja pa tư rin đô mi nô

gư rê ja pa tư ryô

nun kam pak tư myon

u rin mu đê ê sô guy rưl ja ba kư rô

i rôn gam gak sư rôn

nê rê bui hyan gyon

han bôn mat bô myon

sum ga pa ji myô

nô nưn wan jôn sô gi ta

can’t nobody hold me down

Ok na nưn 4 bu nưi

4 bak ja bi tư wi rưl hang sang

jit gô đa nyô mu đê

wi ê sôn sang nam ja style

đa mi chil jun bi đuên na

him kôt tuy jun bi đuên na

myông chi ê him pak ju gô

đa jôn hô hưp

đa mi chil jun bi đuên na

him kôt tuy jun bi đuên na

gư rô tam ji gưm bu tô sô ri ji lô

u ri ga nu gu

jin gyô gưi bang tan sô nyon đan

u ri ga nu gu

gô bôp si ji bô sam kin đa

cuz we got fire fire fire

get higher higher higher

u ril mô rưn đa myon jê đê rô a ra đô

mu đê wi ê ô rư nưn sun gan

gư đê ưi ham sông đư rưl

nan nư kyô

gư đê rô yông won ni

gô gi is sô jô

i đê rô ju gô đô

hu huê nưn ôp sưl tê ni ka

u ri ga nu gu

jin gyô gưi bang tan sô nyon đan

u ri ga nu gu

gô bôp si ji bô sam kim đa

cuz we got fire fire fire

get higher higher higher

u ril mô rưn đa myon jê đê rô a ra đô

u ri ga nu gu nu gu

jin gyô gưi bang tan

jun gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê bang tan

sô nyon đan chô rôm

jin gyô khê băng tan

sô nyon đan chô rôm

u ri ga nu gu nu gu

jin gyô gưi bang tan

jin gyô


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: SUGA, All]
Hajiman bangtansonyeondani jingyeokandamyeon eotteolkka?
Bang! tan! so! nyeon! dan!
[Refrain: RM, SUGA, j-hope]
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeok yonggamhaji?
[Verse 1: RM]
Yonggamhan bangtansonyeondan
Ingi yeoksi yonggamhage ge ge get it
Nan raepgoemul kkalligo kkallin
Raeptoemuldeureul
Da sseureobeoryeo gappunhage be be beat it
Gasa wanjeon sindeullyeotji
24/7 eonjena nan guthae
Mwotdo eopgo meotdo eomneun
Aedeuri oneuldo buryeodaeneun jeo chutae
[Verse 2: j-hope]
Nae du bari boran deusi gyeongjeogeul ullyeo
I panui chulsapyo nae gayogye chulgyeok
Nae cheot taseok bwa homneon ttaeryeo
Jasin eopdamyeon bangmangil naeryeo
Nae mudaen kkeullineun daero syuthae
Mamdaero geuraedo daejungui
Hamseongdeureun nae gwireul chaewo
Geurae nan mudae wie gangbaeko
Da jeungmyeonghaesseo
Geujeo maikeuneun geodeul ppun
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
Da michil junbi dwaenna himkkeot ttwil junbi dwaenna
Myeongchie him ppak jugo dan! jeon! ho! heup!
Da michil junbi dwaenna himkkeot ttwil junbi dwaenna
Geureotam jigeumbuteo sorijilleo
[Chorus: SUGA, V, RM, Jung Kook, Jimin, All]
Uriga nugu? jingyeogui bangtansonyeondan
Uriga nugu? geobeopsi jibeosamkinda
‘Cause we got fire, fire, fire
Get higher, higher, higher
Uril moreundamyeon jedaero aradwo
Uriga nugu? nugu? jingyeogui bangtan
La-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, turn up!
La-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, turn up!
Ni maeumeul jibeosamkyeo naega watda jigeum allyeo
La-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la
Uriga nugu? nugu? jingyeogui bangtan
[Verse 3: Jung Kook, Jimin]
Uri eumagi sijakdwaetda hamyeon
Nun dwijipyeoseo piuneun nalli
Uri seutaireun No More Dream
Mudae wieseo seonbaedeul deungeul balji (I’m sorry man)
What? What more can I say?
Debwibuteo jigeumkkaji jjuk wiro
Uriui gojijeomnyeongeun siganmunje
Cheot beulleogeul jappatteurin domino
[Verse 4: SUGA]
Geurae jappatteuryeo nun kkamppak tteumyeon
Urin mudaeeseo gwireul jaba kkeureo
Ireon gamgakseureon nae raebui hyangyeon
Han beon matbomyeon sum gappajimyeo
Neoneun wanjeon sogi ta
Can’t nobody hold me down
Ok naneun 4bunui 4bakja
Biteu wireul hangsang
Jjitgo danyeo mudae wieseon
Sangnamja style
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
Da michil junbi dwaenna himkkeot ttwil junbi dwaenna
Myeongchie him ppak jugo dan! jeon! ho! heup!
Da michil junbi dwaenna himkkeot ttwil junbi dwaenna
Geureotam jigeumbuteo sorijilleo
[Chorus: SUGA, V, RM, Jung Kook, Jimin, All]
Uriga nugu? jingyeogui bangtansonyeondan
Uriga nugu? geobeopsi jibeosamkinda
‘Cause we got fire, fire, fire
Get higher, higher, higher
Uril moreundamyeon jedaero aradwo
[Bridge: Jung Kook]
Mudae wie oreuneun sungan
Geudaeui hamseongdeureul nan neukkyeo
Geudaero yeongwonhi geogi isseojwo
Idaero jugeodo huhoeneun eopseul tenikka
[Chorus: RM, V, SUGA, Jung Kook, Jimin, All]
Uriga nugu? jingyeogui bangtansonyeondan
Uriga nugu? geobeopsi jibeosamkinda
‘Cause we got fire, fire, fire
Get higher, higher, higher
Uril moreundamyeon jedaero aradwo
Uriga nugu? nugu? jingyeogui bangtan
[Refrain: RM, SUGA, j-hope]
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Jingyeokae bang! (bang!) tan! (tan!) sonyeondancheoreom
Uriga nugu? nugu? jingyeogui bangtan jingyeok


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Suga, All]
But what will happen if Bangtan Seonyeondan rises?
Bang! Tan! So! Nyeon! Dan!
[Hook: RM, Suga, J-Hope]
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Rise, be brave
[Verse 1: RM, J-Hope]
The brave BTS, we also get out popularity bravely, ge ge get it. I’m Rap Monster, lightly sweeping away all of the rap retirees, be be beat it
Lyrics? Completely godlike 24/7, I’m always good
The nobodies and nothings create a scene again today
My feet sound the alarm, announcing my entrance to the K-pop world
Look at my first bat, I hit a home run, if you’re not confident, put down your bat
I shoot however I want on my stage but I still fill my ears with the cheers of the crowd
Yes, I’m the Kang Baek Ho on stage, I’ve proved it all, the mic is simply assisting
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
Are you all ready to go crazy? Ready to jump all you can?
Tighten your stomachs and take a deep breath
Are you all ready to go crazy? Ready to jump all you can?
Then scream right now
[Chorus: RM, V, Jungkook, Jimin, All]
Who are we? The rising BTS
Who are we? We swallow everything without fear
Cuz we got fire, fire fire
Get higher higher higher
Lalala la lala lalala lalalalala, turn up!
Lalala la lala lalala lalalalala, turn up!
Swallow your heart, I’m here, let everyone know
Lalala la lala lalala lalalalala
Who are we? Who? The rise of Bangtan
[Verse 2: Jungkook, Suga]
When our music starts, people go crazy, go nuts
Our style is No More Dream, stepping on our seniors’ backs on stage (I’m sorry man)
What? What more can I say? From our debut album til now, we climb up
Climbing to the top is a matter of time, the first block of the dominos has been pushed down
Yes, push it down, when you blink once, we’re captivating ears on stage
Once you have a taste of my sensual rap banquet, you’ll run out of breath
Your insides will burn, can’t nobody hold me
OK, I’m always on top of the 4 by 4 beat
I’m a manly man style on top of the stage
[Pre-Chorus: Jin, V, RM]
Are you all ready to go crazy? Ready to jump all you can?
Tighten your stomachs and take a deep breath
Are you all ready to go crazy? Ready to jump all you can?
Then scream right now
[Chorus: RM, V, Jungkook, Jimin]
Who are we? The rising BTS
Who are we? We will swallow you without fear
Cuz we got fire fire fire
Get higher higher higher
If you don’t know us, get to know us well
Who are we? Who? The rise of Bangtan
[Bridge: Jungkook]
The moment I go on top of the stage
I feel the sound of your cheers
Just stay like that forever
Because even if I die this way, I don’t regret it
[Chorus: RM, V, Jungkook, Jimin, All]
Who are we? The rising BTS
Who are we? We will swallow you without fear
Cuz we got fire fire fire
Get higher higher higher
If you don’t know us, get to know us well
Who are we? Who? The rise of Bangtan
[Hook: RM, Suga, J-Hope]
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Rise like the BTS
Who are we? Who? The rise of Bangtan!
The rise


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Intro (Suga, cả nhóm):
Nhanh cái coi, Bangtan Seonyeondan nổi rồi nè!
Bang! Tan! So! Nyeon! Dan!
Hook (RM, Suga, J-Hope):
Vươn lên như BTS
Vươn lên như BTS
Vươn lên như BTS
Vươn lên như BTS
Vươn lên, mạnh mẽ nào!
Verse 1 (RM, J-Hope):
BTS chất chơi, chả sợ gì mà không nổi, hehe hiểu chưa? Tao là Rap Monster, phang cho bay hết đám rapper về hưu, tạch tạch tạch bay xa!
Lyrics? Cực đỉnh 24/7, chất vl luôn ý. Bọn vô danh tiểu tốt lại bày trò nữa à?
Bước chân tao như còi báo động, tuyên bố tao tới thế giới K-pop nè!
Nhìn cú đánh đầu tiên của tao đi, homerun luôn, không tự tin thì cất gậy xuống đi!
Sân khấu của tao, tao phang kiểu gì tùy thích nhưng tai vẫn khao khát tiếng hò reo của đám đông
Ừ, Kang Baek Ho trên sân khấu đây, tao đã chứng minh hết rồi, mic chỉ là hỗ trợ thôi
Pre-Chorus (Jin, V, RM):
Sẵn sàng quẩy chưa? Nhảy hết cỡ chưa?
Giữ bụng lại và hít sâu nào!
Sẵn sàng quẩy chưa? Nhảy hết cỡ chưa?
Thì gào lên ngay đi!
Chorus (RM, V, Jungkook, Jimin, cả nhóm):
Chúng ta là ai? BTS đang lên!
Chúng ta là ai? Nuốt trọn tất cả không sợ gì!
Vì trong tim chúng ta rực lửa, lửa lửa lửa
Bay cao hơn cao hơn cao hơn
Lalala la lala lalala lalalalala, bật nhạc lên!
Lalala la lala lalala lalalalala, bật nhạc lên!
Nuốt tim anh đi, anh đã ở đây, cho cả thế giới biết này
Lalala la lala lalala lalalalala
Chúng ta là ai? Ai? Sự trỗi dậy của Bangtan
Verse 2 (Jungkook, Suga):
Nhạc của chúng ta vang lên là dân tình sôi sục hết cả
Phong cách của chúng ta là No More Dream, đạp lên lưng tiền bối trên sân khấu (Xin lỗi anh nha)
Cái gì? Còn nói gì nữa? Từ album debut đến giờ, chúng ta leo trèo miết
Lên đỉnh chỉ là vấn đề thời gian thôi, viên domino đầu tiên đã đổ rồi
Ừ, đổ đi, chớp mắt phát là chúng ta đã hớp hồn khán giả trên sân khấu
Thử một miếng tiệc rap gợi cảm của anh đi, đảm bảo thở không kịp
Bên trong anh cháy rừng rực, chẳng ai cản được anh đâu
OK, nhịp 4×4 là sân chơi của anh
Phong cách nam tính bá cháy trên sân khấu
Pre-Chorus (Jin, V, RM):
Sẵn sàng quẩy chưa? Nhảy hết cỡ chưa?
Giữ bụng lại và hít sâu nào!
Sẵn sàng quẩy chưa? Nhảy hết cỡ chưa?
Thì gào lên ngay đi!
Chorus (RM, V, Jungkook, Jimin):
Chúng ta là ai? BTS đang lên!
Chúng ta là ai? Sẽ nuốt trọn mọi thứ không sợ gì!
Vì trong tim chúng ta rực lửa, lửa lửa lửa
Bay cao hơn cao hơn cao hơn
Nếu chưa biết chúng ta, thì hãy tìm hiểu đi
Chúng ta là ai? Ai? Sự trỗi dậy của Bangtan
Bridge (Jungkook):
Khoảnh khắc bước lên sân khấu
Anh cảm nhận tiếng hò reo của mọi người
Hãy cứ như thế mãi đi
Vì cho dù có chết theo cách này, anh cũng không hối tiếc
Chorus:
Ai là ta? BTS đang lên
Ai là ta? Nuốt trọn hết, chẳng ngán gì
Trong tim rực lửa, cháy hừng hừng
Bay cao, bay xa, vượt đỉnh cao
Chưa biết bọn tao? Nhớ mặt đi nha
Ai là ta? Bangtan đang trỗi dậy!
Hook:
Vươn lên như BTS, như BTS
Vươn lên như BTS, như BTS
Vươn lên, mạnh mẽ nào!
Ta là ai? Bangtan lên rồi!
Vươn lên!


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x