04/02/2023

Lời bài hát “BAEPSAE (뱁새)” – BTS – Lyrics

Lời bài hát “BAEPSAE (뱁새)” – BTS (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BTS

Các nhóm nhạc của Big Hit Music
HangulPhiên âmRomanizedEnglishViệt
They call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
황새 덕에 내 가랑인 탱탱

So call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
금수저로 태어난 내 선생님

알바 가면 열정페이
학교 가면 선생님
상사들은 행패
언론에선 맨날 몇 포 세대

룰 바꿔 change change
황새들은 원해 원해 maintain
그렇게는 안 되지 BANG BANG
이건 정상이 아냐
이건 정상이 아냐

아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
역시 황새

노력타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가

(역시 황새야) 실망 안 시켜
(역시 황새야) 이름 값 하네
(역시 황새야) 다 해먹어라
(역시 황새야) 황새야

They call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
황새 덕에 내 가랑인 탱탱

So call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
금수저로 태어난 내 선생님

난 뱁새다리 넌 황새다리
걔넨 말하지 '내 다린 백만 불짜리'
내 게 짧은데 어찌 같은 종목 하니?
They say '똑같은 초원이면 괜찮잖니!'
Never Never Never

룰 바꿔 change change
황새들은 원해 원해 maintain
그렇게는 안 되지 BANG BANG
이건 정상이 아냐
이건 정상이 아냐

아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
(역시 황새!)

노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
(역시 황새야)

내 탓이라니 너 농담이지
공평하다니 oh are you crazy
이게 정의라니 you mu be kiddin' me
You mu be kiddin' me
You you mu be kiddin' me

아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
(역시 황새!)

노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가

(우린 뱁새야) 실망 안 시켜
(우린 뱁새야) 이름값하네
(우린 뱁새야) 같이 살자고
(우린 뱁새야) 뱁새야

They call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
황새 덕에 내 가랑인 탱탱

So call me 뱁새
욕봤지 이 세대
빨리 chase 'em
금수저로 태어난 내 선생님
They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng
So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê sôn seng nim

An ba ga mưn yôn jông pê
Hak gô ga mưn son seng nim
Sang sa đư rưn hêng pe
Ô lô nê son mê nan môt pô se đê

Rul bak wo change change
Hwang sê đê rưn won hê won hê
Maintain
Gư rôi gê nưn an đô ji
Bang bang
I gon jong sang I an ya
I gon jong sang I an ya

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga

(Yôk si hwang sê!)
Nô rô ta rông jôm gưn man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga

(Yôk si hwang sê ya)
Sin mang an si kô
(Yôk si hwang sê ya)
I rưm ga ha nê
(Yôk si hwang sê ya)
Đa sê mô gô ra
(Yôk si hwang sê ya)
Hwang sê ya

They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng

So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê son sêng nim
Nan bêp sê đa ra nưn hwang sê đa ri
Gê nên man ha ji
‘Nê đa rin bêk man bun ja ri’
Nê gê ja bưn đê ô ji
Ga tưn jong mô kha ni
They say ‘tôk ga tưn chô wo ni mưn
Gan cha ja ni!’
Never never never

Rul bak wo change change
Hwang sê đê rưn won hê won hê
Maintain
Gư rô gê nưn an đê ji
Bang bang
I gon jong sang I an ya
I gon jong sang I an ya

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ô gê ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
Yôk si hwang sê!

Nô rô ta rông jom gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
Yôk si hwang sê ya

Nê ta si ra ni nô nông đa mi ji
Gong pông ha đa ni
Oh oh are you crazy
I gê jông u ra ni you mu be kiddin’ me!
You mu be kiddin’ me
You you mu be kiddin’ me!

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son man đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
(yôk si hwang sê!)

Nô rô ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak suga

(U rin bêp sê ya)
Sin mang an si kô
(U rin bêp sê ya)
I rưm ga tha nê
(U rin bêp sê ya)
Ga chi san ja gô
(U rin bêp sê ya)
Bêp sê ya

They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng

So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê son sêng nim
They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng

So call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim

Alba gamyeon yeoljeongpei
Hakgyo gamyeon seonsaengnim
Sangsadeureun haengpae
Eolloneseon maennal myeot po sedae

Rul bakkwo change change
Hwangsaedeureun wonhae wonhae maintain
Geureogeneun an doeji BANG BANG
Igeon jeongsangi anya
Igeon jeongsangi anya

Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
Yeoksi hwangsae

Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga

(Yeoksi hwangsaeya) silmang an sikyeo
(Yeoksi hwangsaeya) ireum gabt hane
(Yeoksi hwangsaeya) da haemeogeora
(Yeoksi hwangsaeya) hwangsaeya

They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng

So call me baebsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim

Nan baepsaedari neon hwangsaedari
Gyaenen malhaji 'nae darin baekman buljjari'
Nae ge jjarbeunde eojji gateun jongmok hani?
They say 'ttokgateun chowonimyeon gwaenchanjanhni!'
Never Never Never

Rul bakkwo change change
Hwangsaedeureun wonhae wonhae maintain
Geureogeneun an doeji BANG BANG
Igeon jeongsangi anya
Igeon jeongsangi anya

Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
Yeoksi hwangsae

Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
(Yeoksi hwangsaeya)

Nae tasirani neo nongdamiji
Gongpyeonghadani oh are you crazy
Ige jeonguirani you mu be kiddin' me
You mu be kiddin' me
You you mu be kiddin' me

Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
(Yeoksi hwangsae!)

Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga

(Urin baepsaeya) silmang an sikyeo
(Urin baepsaeya) ireumgabthane
(Urin baepsaeya) gachi saljago
(Urin baepsaeya) baepsaeya

They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng

So call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase 'em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim
They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
Thanks to those that came before us I'm spread too thin

They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
My teachers were born with it all

At my part time job, it's "all for experience"
At school, there's the teachers
My superiors use violence
In the media they go on about "the generation that's given up"

Change the rules, change change
The ones who came before us want to, want to maintain
But we can't do that, bang bang
This ain't normal
This ain't normal

Ah, stop going on about 'effort' and more 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance
As expected of the ones before us

Ah, stop going on about 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance

(As expected of them), they meet your expectations
(As expected of them), they've earned their name
(As expected of them), they can just take it all
(As expected of them), those that came before us

They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
Thanks to those that came before us I'm spread too thin

They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
My teachers were born with it all

I've got a crow-tit's legs, and you have a stork's legs
They all say their legs are worth a million bucks
My legs are shorter, so how do you expect me to keep up?
They say it shouldn't matter since we're coming from the same place
Never, never, never

Change the rules, change change
The ones who came before us want to, want to maintain
But we can't do that, bang bang
This ain't normal
This ain't normal

Ah, stop going on about 'effort' and more 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance
As expected of the ones before us

Ah, stop going on about 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance
(As expected of them)

It's my fault? You're joking, right?
This is fair? Oh, are you crazy?
This is right? You must be kiddin' me
You must be kiddin' me
You you must be kiddin' me

Ah, stop going on about 'effort' and more 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance
As expected of the ones before us

Ah, stop going on about 'effort'
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don't have a chance

(We're try-hards), we meet your expectations
(We're try-hards), we've earned that name
(We're try-hards), let's all just get along well together
(We're try-hards), try-hards

They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
Thanks to those that came before us I'm spread too thin

They call me a try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase 'em
My teachers were born with it all
Vietsub by Velvet.
Have fun watching!!
Chúng nó bảo tụi tao là thể loại baepsae
Cái thế hệ này lại cứ suốt ngày bị chửi rủa
Lẹ lên xem nào, đuổi theo tụi nó coi
Rồi dựa dẫm vào mấy con cò đi trước mà dạng hai chân mình ra *
Rồi, cứ gọi tao là baepsae đi
Tụi tao cứ bị chửi rủa, cái thế hệ này
Nhanh nhanh cái chân lên, đuổi theo tụi nó nào
Thầy của tao sinh ra đã được ngậm thìa vàng rồi
Đi làm thêm thì bị sa sả là "lấy kinh nghiệm cho bản thân mình"
Đến trường thì lại có các thầy cô
Mấy ông bà cấp trên thì lại dùng vũ lực
Truyền thông thì chỗ nào cũng kêu trời về "một thế hệ đã từ bỏ"
Nào thì thay đổi quy luật nào, thay đổi hết đi
Mấy người đi trước thì lại muốn giữ lại hết kia
Nhưng mà làm sao tụi này chấp nhận như thế được BANG BANG
Đúng là loạn hết rồi, loạn hết cả rồi!
Thôi đừng có mà ca mấy cái bài về nỗ lực với cả cố gắng nữa
Nghe thôi mà tao cũng thấy bủn rủn cả chân tay rồi này
Ah, nỗ lực lên đi, cố gắng lên đi, cố gắng nỗ lực lên đi
Đừng có mà mơ đến mùa xuân ấy
Tụi nó quá dễ đoán rồi
Đừng có mà ca thán rằng tụi tao phải nỗ lực hơn đi
Giồi ôi mày khiến tao sợ chết khiếp ra rồi đây này
Cố gắng lên đi, nỗ lực lên đi, nỗ lực cố gắng lên đi
Cơ hội của mày bây giờ cũng chỉ đủ một thìa cà phê thôi
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Tụi nó chẳng bao giờ gây thất vọng
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Tụi nó tạo dựng được tên tuổi cho mình
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Và rồi tụi nó lại chiếm hết tất cả
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Cũng quá dễ đoán rồi
Chúng nó chửi tụi này là đồ baepsae
Cái thế hệ này lại cứ liên tiếp bị chửi rủa
Lẹ lẹ cái chân lên, đuổi theo tụi nó
Rồi dựa vào mấy con cò ấy mà dạng rộng hai cái chân ra
Thì cứ gọi tao là cái đồ baepsae đi
Cái thế hệ này của tụi tao cũng bị chửi nhiều lắm rồi
Nhanh nhanh lên xem nào mà đuổi kịp bọn nó
Thầy giáo của tao thì sinh ra đã có cái thìa vàng trong miệng rồi
Tao thì có chân của baepsae, còn chân mày là của cò của vạc
Rồi lại cứ khẳng địng rằng chân mình đáng giá ngàn vàng cơ
Chân tao ngắn như thế mà lại còn mong tao phải sánh vai?
Thì chúng nó lại bảo ừ, vì mình cùng đến từ một đồng cỏ mà
Không có chuyện đấy đâu nhé
Thay đổi quy luật đi nào, thay đổi hết đi
Mấy con cò đi trước lại cứ nhất định phải giữ lại hết cả
Nhưng mà làm sao tụi tao như thế được BANG BANG
Loạn hết cả lên rồi, đúng là loạn hết rồi!
Thôi đừng có ca mấy cái bài về cố gắng nỗ lực nữa đi
Nghe thôi mà chân tay tao bủn rủn hết cả rồi này
Cố gắng lên đi, nỗ lực hơn đi, nỗ lực cố hắng lên đi
Mùa xuân ấy sẽ không bao giờ đến đâu
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Đừng có mà ca cẩm rằng tụi tao phải cố gắng hơn đi
Ối giời ơi mày làm tao sợ chết khiếp đi được ấy
Nỗ lực hơn đi, cố gắng lên đi, cố gắng nỗ lực hơn đi
Cơ hội của mày cũng chỉ như con muỗi kia thôi mà
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Lỗi của tao á? Mày đang đùa phải không?
Công bằng thế này cơ á? Thần kinh mày phải chăng có vấn đề?
Mày nói rằng đây là đúng đắn, giồi ôi mày đùa vui quá cơ!
Hài hước quá cơ, mày chắc là đang đùa tao rồi!
Thôi đừng có ca thán rằng tụi tao chưa đủ nỗ lực nữa
Nghe mày ca thôi là tao bủn rủn hết mình mẩy rồi đây này
Cố gắng lên đi, nỗ lực hơn đi, nỗ lực cố gắng lên đi
Ngày ấy sẽ không bao giờ đến đâu nhé
Lũ cò ấy quá dễ đoán rồi
Bỏ cái kiểu suốt ngày lèm bèm rằng tụi này phải cố gắng hơn đi
Mày đang làm tụi này sợ chết khiếp rồi đấy
Nỗ lực lên đi, cố gắng hơn đi, cố gắng nỗ lực lên đi
Mày cũng chẳng có tí cơ hội nào đâu
Chúng tao là baepsae đấy
Chúng tao không bao giờ gây thất vọng
Chúng tao là baepsae đấy
Chính chúng tao đã tạo nên tên tuổi của mình
Chúng tao là baepsae đấy
Ăn ở với nhau hòa thuận một tí nhé
Chúng tao là baepsae đấy
Chính là baepsae đấy
Chúng nó cứ gọi tao là baepsae
Cái thế hệ này của tụi tao đã phải hứng chịu quá nhiều rồi
Nhanh nhanh cái chân lên mà còn đuổi theo tụi nó
Rồi dựa dẫm vào mấy con cò kia mà dạng hai chân rộng ra
Thì cứ gọi tao là baepsae đi
Thế hệ này của tụi tao lại cứ suốt ngày bị chửi rủa
Lẹ lẹ lên coi nào, còn phải đuổi theo tụi nó nữa
Ông thầy tao sinh ra đã có cái thìa vàng to tướng trong miệng rồi
*Chú thích trong phần mô tả video
Thanks for watching!!

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 404 "Not Found"]
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x