Lời bài hát BAEPSAE – BTS Lyrics

Lời bài hát BAEPSAE – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “뱁새” 가사]
[Refrain: RM, SUGA]
They call me (Call me) 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (이 세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
황새 덕에 내 가랑인 탱탱
So call me 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
금수저로 태어난 내 선생님
[Verse 1: j-hope]
알바 가면 (가면 가면) 열정페이 (Ay)
학교 가면 (가면 가면) 선생님 (Shit, woo)
상사들은 (No, woo, woo) 행패 (Yeah, yeah)
언론에선 맨날 몇 포 세대 (Woo, bang)
[Pre-Chorus: RM]
룰 바꿔 change change (Woo)
황새들은 원해 원해 maintain
그렇게는 안 되지 BANG BANG
이건 정상이 아냐
이건 정상이 아냐
[Chorus: V, Jung Kook, Jimin]
아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!)
노력타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook]
(역시 황새야) 실망 안 시켜
(역시 황새야) 이름 값 하네
(역시 황새야) 다 해먹어라
(역시 황새야) 황새야
[Refrain: j-hope, RM]
They call me (Call me) 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (이 세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
황새 덕에 내 가랑인 탱탱
So call me 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
금수저로 태어난 내 선생님
[Verse 2: SUGA]
난 뱁새다리 (다리) 넌 황새다리 (새다리)
걔넨 말하지 “내 다린 백만 불짜리” (불짜리)
내 게 짧은데 어찌 같은 종목 하니? (What?)
They say “똑같은 초원이면 괜찮잖니!”
Never Never Never
[Pre-Chorus: RM]
룰 바꿔 change change (Woo)
황새들은 원해 원해 maintain
그렇게는 안 되지 BANG BANG
이건 정상이 아냐
이건 정상이 아냐
[Chorus: V, Jimin]
아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!)
노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
[Post-Chorus: Jimin]
역시 황새야
[Bridge: Jung Kook]
내 탓이라니 너 농담이지 (Oh)
공평하다니 oh are you crazy (Oh)
이게 정의라니 you, you must be kiddin’ me (Oh)
You must be kiddin’ me
You, you must be kiddin’ me
[Chorus: V, Jung Kook, Jimin]
아 노력노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가 (역시 황새!)
노력 타령 좀 그만둬
아 오그라들어 내 두 손발도
아 노력 노력 아 노력 노력
아 노랗구나 싹수가
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin]
(우린 뱁새야) 실망 안 시켜 (Eh)
(우린 뱁새야) 이름값하네 (Eh)
(우린 뱁새야) 같이 살자고 (Eh)
(우린 뱁새야) 뱁새야
[Refrain: SUGA, j-hope]
They call me (Call me) 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (이 세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
황새 덕에 내 가랑인 탱탱
So call me 뱁새 (뱁새)
욕봤지 이 세대 (세대)
빨리 (Woo) chase ’em (Chase ’em)
금수저로 태어난 내 선생님


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng
So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê sôn seng nimAn ba ga mưn yôn jông pê
Hak gô ga mưn son seng nim
Sang sa đư rưn hêng pe
Ô lô nê son mê nan môt pô se đê

Rul bak wo change change
Hwang sê đê rưn won hê won hê
Maintain
Gư rôi gê nưn an đô ji
Bang bang
I gon jong sang I an ya
I gon jong sang I an ya

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga

(Yôk si hwang sê!)
Nô rô ta rông jôm gưn man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga

(Yôk si hwang sê ya)
Sin mang an si kô
(Yôk si hwang sê ya)
I rưm ga ha nê
(Yôk si hwang sê ya)
Đa sê mô gô ra
(Yôk si hwang sê ya)
Hwang sê ya

They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng

So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê son sêng nim
Nan bêp sê đa ra nưn hwang sê đa ri
Gê nên man ha ji
‘Nê đa rin bêk man bun ja ri’
Nê gê ja bưn đê ô ji
Ga tưn jong mô kha ni
They say ‘tôk ga tưn chô wo ni mưn
Gan cha ja ni!’
Never never never

Rul bak wo change change
Hwang sê đê rưn won hê won hê
Maintain
Gư rô gê nưn an đê ji
Bang bang
I gon jong sang I an ya
I gon jong sang I an ya

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ô gê ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
Yôk si hwang sê!

Nô rô ta rông jom gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
Yôk si hwang sê ya

Nê ta si ra ni nô nông đa mi ji
Gong pông ha đa ni
Oh oh are you crazy
I gê jông u ra ni you mu be kiddin’ me!
You mu be kiddin’ me
You you mu be kiddin’ me!

Nô rô nô rô
Ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son man đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak su ga
(yôk si hwang sê!)

Nô rô ta rông jôm gư man đô
Ah ô gư ra đư rô nê đu son ban đô
Nô rô nô rô
Nô rô nô rô
Nô ra gu na sak suga

(U rin bêp sê ya)
Sin mang an si kô
(U rin bêp sê ya)
I rưm ga tha nê
(U rin bêp sê ya)
Ga chi san ja gô
(U rin bêp sê ya)
Bêp sê ya

They call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Hwang sê đô gê
Nê ga rang in têng têng

So call me bêp sê
Yôk ba ji I se đê
Pa li cha sem
Gưm su jô rô tê ô nan
Nê son sêng nim


the end!


Romanized/ Latinh
[Refrain: RM, SUGA]
They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng
So call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim
[Verse 1: j-hope]
Alba gamyeon yeoljeongpei
Hakgyo gamyeon seonsaengnim
Sangsadeureun haengpae
Eolloneseon maennal myeot po sedae
[Pre-Chorus: RM]
Rul bakkwo change change
Hwangsaedeureun wonhae wonhae maintain
Geureogeneun an doeji BANG BANG
Igeon jeongsangi anya
Igeon jeongsangi anya
[Chorus: V, Jimin, Jung Kook]
Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga (yeoksi hwangsae!)
Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook]
(yeoksi hwangsaeya) silmang an sikyeo
(yeoksi hwangsaeya) ireum gabt hane
(yeoksi hwangsaeya) da haemeogeora
(yeoksi hwangsaeya) hwangsaeya
[Refrain: j-hope, RM]
They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng
So call me baebsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim
[Verse 2: SUGA]
Nan baepsaedari neon hwangsaedari
Gyaenen malhaji “nae darin baekman buljjari”
Nae ge jjarbeunde eojji gateun jongmok hani?
They say “ttokgateun chowonimyeon gwaenchanjanhni!”
Never Never Never
[Pre-Chorus: RM]
Rul bakkwo change change
Hwangsaedeureun wonhae wonhae maintain
Geureogeneun an doeji BANG BANG
Igeon jeongsangi anya
Igeon jeongsangi anya
[Chorus: V, Jimin]
Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga (yeoksi hwangsae!)
Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
[Post-Chorus: Jimin]
Yeoksi hwangsaeya
[Bridge: Jung Kook]
Nae tasirani neo nongdamiji
Gongpyeonghadani, oh, are you crazy
Ige jeonguirani you, you must be kiddin’ me
You must be kiddin’ me
You, you must be kiddin’ me
[Chorus: V, Jimin, Jung Kook]
Ah noryeoknoryeok taryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga (yeoksi hwangsae!)
Noryeoktaryeong jom geumandwo
Ah ogeuradeureo nae du sonbaldo
Ah noryeok noryeok ah noryeok noryeok
Ah noraguna ssaksuga
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin]
(urin baepsaeya) silmang an sikyeo
(urin baepsaeya) ireumgabthane
(urin baepsaeya) gachi saljago
(urin baepsaeya) baepsaeya
[Refrain: SUGA, j-hope]
They call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Hwangsae deoge nae garangin taengtaeng
So call me baepsae
Yokbwatji i sedae
Ppalli chase ’em
Geumsujeoro taeeonan nae seonsaengnim


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Refrain: RM, SUGA]
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
Thanks to those that came before us I’m spread too thin
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
My teachers were born with it all
[Verse 1: j-hope]
At a part-time job, it’s “all for experience”
At school, there’s the teachers
My superiors use violence
In the media they go on about “the generation that’s given up”
[Pre-Chorus: RM]
Change the rules, change change
The ones’ that came before us want to,want to maintain
But we can’t do that, BANG BANG
This ain’t normal
This ain’t normal
[Chorus: V, Jimin]
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
As expected from the ones before us
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook]
As expected of them, they meet your expectations
As expected of them, they’ve earn their name
As expected of them, can just take it all
As expected of them, those that came before us
[Refrain: j-hope, RM]
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
Thanks to those that came before us I’m spread too thin
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
My teachers were born with it all
[Verse 2: SUGA]
I have crow-tit legs,and you have stork’s legs
They said, their legs are worth a million bucks
My legs are shorter, so how do you expect me to keep up?
They say “It shouldn’t matter
Since we’re coming from the same place”
Never Never Never
[Pre-Chorus: RM]
Change the rules, change change
The ones’ that came before us want to, want to maintain
But we can’t do that, BANG BANG
This ain’t normal
This ain’t normal
[Chorus: V, Jimin]
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
As expected from the ones before us
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
[Post-Chorus: Jimin]
As expected of them
[Bridge: Jung Kook]
It’s my fault, you’re joking, right?
This is fair? Oh are you crazy?
This is right? You, you must be kiddin’ me
You must be kiddin’ me
You, you must be kiddin’ me
[Chorus: V, Jimin, Jung Kook]
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
As expected from the ones before us
Ah, stop going on about “effort” and more “effort”
Ah, it makes my skin crawl
Ah, try harder, ah, try harder
Ah, you really don’t have a chance
[Post-Chorus: Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin]
We’re try-hards, we meet your expectations
We’re try-hards, we’ve earned that name
We’re crow-tit, lets all just get along well together
We’re try-hards, try hards
[Refrain: SUGA, j-hope]
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
Thanks to those that came before us I’m spread too thin
They call me try-hard
Our generation has had it hard
Hurry, chase ’em
My teachers were born with it all


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Refrain (RM, SUGA):
Gọi tao là thằng cố quá
Thế hệ chúng ta khổ sở rồi
Nhanh chân, đuổi kìa
Nhờ bọn trước mà tao mỏng như lá lúa
Verse 1 (j-hope):
Làm thêm thì bảo “để tích lũy kinh nghiệm”
Đi học thì gặp mấy ông thầy
Sếp tao thì dùng bạo lực
Bọn media thì rêu rao “thế hệ buông xuôi”
Pre-Chorus (RM):
Đổi luật, đổi đổi
Bọn trước muốn giữ nguyên
Nhưng không thể thế được, BANG BANG
Chuyện này không bình thường
Chuyện này không bình thường
Chorus (V, Jimin):
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Như mong đợi từ bọn trước
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Post-Chorus (Jin, Jimin, Jung Kook):
Như mong đợi, chúng nó đáp ứng kỳ vọng của mày
Như mong đợi, chúng nó xứng đáng với cái tên
Như mong đợi, cứ việc lấy hết đi
Như mong đợi, bọn trước chúng nó
Refrain (j-hope, RM):
Gọi tao là thằng cố quá
Thế hệ chúng ta khổ sở rồi
Nhanh chân, đuổi kìa
Nhờ bọn trước mà tao mỏng như lá lúa
Verse 2 (SUGA):
Tao chân quắp, mày chân dài như cò
Bọn nó bảo chân chúng nó đáng giá triệu đô
Chân tao ngắn, vậy sao tao đuổi kịp?
Chúng nó bảo “Chẳng liên quan
Vì chúng ta đều từ cùng một nơi”
Không bao giờ Không bao giờ Không bao giờ
Pre-Chorus (RM):
Đổi luật, đổi đổi
Bọn trước muốn giữ nguyên
Nhưng không thể thế được, BANG BANG
Chuyện này không bình thường
Chuyện này không bình thường
Chorus (V, Jimin):
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Như mong đợi từ bọn trước
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Post-Chorus (Jimin):
Như mong đợi từ bọn nó
Bridge (Jung Kook):
Tại lỗi của tao, mày đùa à?
Công bằng cái nỗi gì? Mày điên à?
Đây là đúng à? Mày, mày chắc chắn không đùa tao chứ
Mày, mày chắc chắn không đùa tao chứ
Mày, mày chắc chắn không đùa tao chứ
Chorus (V, Jimin, Jung Kook):
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Như mong đợi từ bọn trước
Ờ, thôi đi đừng giảng về “cố gắng” và “cố gắng” nữa
Ờ, nghe muốn nổi da gà
Ờ, cố thêm đi, ờ, cố thêm đi
Ờ, mày chẳng có cửa đâu
Post-Chorus (Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin):
Chúng ta là thằng cố quá, đáp ứng kỳ vọng của mày
Chúng ta là thằng cố quá, xứng đáng với cái tên đó
Chúng ta là chân quắp, thôi thì hòa hợp đi
Chúng ta là thằng cố quá, thằng cố quá
Refrain (SUGA, j-hope):
Gọi tao là thằng cố quá
Thế hệ chúng ta khổ sở rồi
Nhanh chân, đuổi kìa
Nhờ bọn trước mà tao mỏng như lá lúa


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x