Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER lyrics

Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER lyrics

Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Korean lyrics/ Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER tiếng Hàn

[베이비몬스터 “BATTER UP BABYMONSTER lyrics” 가사]

[Intro]

Attention

[Verse 1: Rami, Rora]

I’m on a mission
Don’t need permission
No matter what, I’m gonna make my own decisions
I’m talkin’ you
You want it too
예쁘고 착한 내가 어떻게 변할지 monster

[Refrain: Pharita, Rami]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
굶주린 사자 같은 personality
네 맘 빼고 다른 것은 원하지 않아
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Chiquita, Pharita]

(You)
좀 더 강하게
더 빠르게
날려 버릴게
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Rami, Chiquita, Rora]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Verse 2: Ruka, Asa]

Yeah
Hit it 난 달려, never can stop
Rappin’ 시작 네 귀에 shot
비명은 함성이 될 거야 loud
Surprise, yo, monster의 등장
내가 가는 길이 기리 빛이 나리 way
어깨 펴고 난 goin’, goin’, gone (Gone)
바통 받고 준비 완료
후다닥 run, run, run, run
누가 날 막아, 난 더 세게 밟아
너네가 좀 알아서 비켜
순진한 척 나는 그딴 거 안 해
날 원해, but look in thе mirror
지치지 않아 계속 volume up, light ’em up
무대 위를 태워 싹 다 치워버려 home run
Likе a boss baby, I’ma boss, baby
모두 다 찢어 like brrah

[Refrain: Chiquita, Pharita]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
무대를 갖고 노는 우린 MVP
네 맘 빼고 다른 것은 원하지 않아
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Rora, Rami]

(You)
좀 더 강하게
더 빠르게
날려 버릴게
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
(Batter, batter, batter up)

[Outro: All]

So listen up, everybody
소릴 높여 move on (높여 move on)
We are the monsters of the world
Batter up, 지금 당장
뛰어보자 어디든 (어디든)
Let me show you who we are
Batter up, up, up, up
Everybody
소릴 높여 move on (높여 move on)
We are the monsters of the world
Batter up, 지금 당장
뛰어보자 어디든 (어디든)
Let me show you who we are
Batter, batter, batter up


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER Phiên âm Tiếng Việt

[Pê_i_pi_môn_sư_tho “BATTER UP BABYMONSTER lyrics” ga_sa]

[Intro]

Attention

[Verse 1: Rami, Rora]

I’m on a mission
Don’t need permission
No matter what, I’m gonna make my own decisions
I’m talkin’ you
You want it too
Yê-bư-kô cha-kan nê-ka o-to-kê pyon-hal-chi monster

[Refrain: Pharita, Rami]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
Kul-chu-rin sa-cha ka-tưn personality
Nê mam be_cô tha_rưn ko_sưn uôn_ha_chi a_na
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Chiquita, Pharita]

(You)
(You…) Chom tho kang_ha_kê
Tho ba_rư_kê
nal_lyo po_ril_kê
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Rami, Chiquita, Rora]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Verse 2: Ruka, Asa]

Yeah
Hit it nan thal_lyo, never can stop
Rappin’ si_chak nê cuy_ê shot
Pi_myong_ưn ham_song_i thuêl loud
Surprise, yo, monster_ưi thưng_chang
Nê_ka ka_nưn ki_ri ki_ri pi_chi na_ri way
o_kê nan goin’, goin’, gone (Gone)
Pa_thông pat_cô chun_pi oal_lyô
hu_tha_thak run, run, run, run
Nu_ka nal ma_ka, nan tho sê_kê pal_ba
no_nê_ka chôm a_ra_so pi_khyo
Sun_chin_han ch’ok na_nưn cư_tan ko an he
nal uôn_he, but look in thе mirror
Chi_chi’_chi a_na kyê_sôc volume up, light ’em up
Mu_thê uy_rưl thê’_uô sac tha chi’_uô_po_ryo home run
Likе a boss baby, I’ma boss, baby
mô_thu tha chi’_cho like brrah

[Refrain: Chiquita, Pharita]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
Mu_the_rưl kat_cô nô_nưn u_rin MVP
Nê mam bê_cô tha_rưn ko_sưn uôn_ha_chi a_na
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Rora, Rami]

(You)
Chôm tho kang_ha_kê
tho ba_rư_kê
nal_lyo po_ril_kê
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
(Batter, batter, batter up)

[Outro: All]

So listen up, everybody
Sô_ril nô_phyo move on (nô_phyo move on)
We are the monsters of the world
Batter up, chi_cưm thang_chang
tuy_o_pô_cha o_thi_thưn (o_thi_thưn)
Let me show you who we are
Batter up, up, up, up
Everybody
Sô_ril nô_phyo move on (nô_phyo move on)
We are the monsters of the world
Batter up, chi_cưm thang_chang
tuy_o_pô_cha o_thi_thưn (o_thi_thưn)
Let me show you who we are
Batter, batter, batter up


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER tiếng Latinh

[beibimonseuteo “BATTER UP BABYMONSTER lyrics” gasa]

[Intro]

Attention

[Verse 1: Rami, Rora]

I’m on a mission, don’t need permission
No matter what, I’m gonna make my own decisions
I’m talkin’ you, you want it too
Yeppeugo chakan naega eotteoke byeonhalji monster

[Refrain: Pharita, Rami]

Remember me (Me), sting like a bee (Bee)
Guljurin saja gateun personality
Ne mam ppaego dareun geoseun wonhaji ana
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Chiquita, Pharita]

You jom deo ganghage
Deo ppareuge nallyeo beorilge
You got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Rami, Chiquita, Rora]

Batter, battеr, batter up
Batter up, batter up, battеr up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Verse 2: Ruka, Asa]

Yeah
Hit it nan dallyeo, never can stop
Rappin’ sijak ne gwie shot
Bimyeongeun hamseongi doel geoya loud
Surprise, yo, monsterui deungjang
Naega ganeun giri giri bichi nari way
Eokkae pyeogo nan goin’, goin’, gone (Gone)
Batong batgo junbi wallyo
Hudadak run, run, run, run
Nuga nal maga, nan deo sege balbaNeonega jom araseo bikyeo
Sunjinhan cheok naneun geuttan geo an hae
Nal wonhae, but look in the mirror
Jichiji ana gyesok volume up, light ’em up
Mudae wireul taewo ssak da chiwobeoryeo home run
Like a boss baby, I’ma boss, baby
Modu da jjijeo like brrah

[Refrain: Chiquita, Pharita]

Remember me (Me), sting like a bee (Bee)
Mudaereul gatgo noneun urin MVP
Ne mam ppaego dareun geoseun wonhaji ana
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Rora, Rami]

You jom deo ganghage
Deo ppareuge nallyeo beorilge
You got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Outro: All]

So listen up, everybody
Soril nopyeo move on (Move on)
We are the monsters of the world
Batter up, jigeum dangjang
Ttwieoboja eodideun (Eodideun)
Let me show you who we are
Batter up, up, up, up
Everybody
Soril nopyeo move on (Move on)
We are the monsters of the world
Batter up, jigeum dangjang
Ttwieoboja eodideun (Eodideun)
Let me show you who we are
Batter, batter, batter up


the end!


English lyrics/ Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER tiếng Anh

[BATTER UP BABYMONSTER lyrics]

[Intro]

Attention

[Verse 1: Rami, Rora]

I’m on a mission, don’t need permission
No matter what, I’m gonna make my own decisions
I’m talkin’ you
You want it too
I’m pretty and kind, but watch how I turn into monster

[Refrain: Pharita, Rami]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
Personality like a starving lion
I don’t want anything but your heart
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Chiquita, Pharita]

(You)
Slightly harder
Even faster
Gonna swing away
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Rami, Chiquita, Rora]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Verse 2: Ruka, Asa]

Yeah
Hit it, I run, nеver can stop
Rappin’ start, shot in your ears
Screams will turn into cheers loud, surprisе
Yo, the rise of the monster
My way will be shining forever way
Square up, I’m goin’, goin’ gone (Gone)
Took over the baton, and all set
Quickly, run, run, run, run
Who can stop me? I step on it harder
Just get out of my way
I don’t pretend to be innocent
You want me? But look in the mirror
Never get tired, volume up, light ’em up
Burn the stage, take everything away, home run
Like a boss, baby, I’ma boss, baby
Rip it up everything like brrah

[Refrain: Chiquita, Pharita]

Remember me (Me)
Sting like a bee (Bee)
We are the MVP rocking the stage
I don’t want anything but your heart
I would never do you wrong
You’ll regret it when I’m gone

[Pre-Chorus: Rora, Rami]

(You)
Slightly harder
Even faster
Gonna swing away
(You)
Got a lot to say
What a big mistake

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up
Batter up, batter up, batter up
Batter, batter, batter up

[Outro: All]

So listen up, everybody
Volume up, move on
We are the monsters of the world
Batter up, right now
Let’s run anywhere (Anywhere)
Let me show you who we are
Batter up, up, up, up
Everybody
Volume up, move on
We are the monsters of the world
Batter up, right now
Let’s run anywhere (Anywhere)
Let me show you who we are
Batter up, up, up, up


the end!


Vietsub/ Lời bài hát BATTER UP BABYMONSTER tiếng Việt

[BATTER UP BABYMONSTER lyrics (Đến lượt xuất đầu lộ diện)]

[Intro]

Attention

[Verse 1: Rami, Rora]

Chị đang thực hiện một nhiệm vụ
Không cần sự cho phép
Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ đưa ra quyết định của riêng mình
Chị đang nói với cậu
Cậu cũng muốn như vậy
Cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn này sẽ biến thành một con quái vật như thế nào

[Refrain: Pharita, Rami]

Hãy nhớ chị
Cắn như một con ong
Sự quyến rũ như một con sư tử đói
Chị không muốn gì khác ngoài trái tim của cậu
Chị sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu
Cậu sẽ hối hận khi chị rời đi

[Pre-Chorus: Chiquita, Pharita]

Cậu
Mạnh hơn một chút
Nhanh hơn một chút
Chị sẽ thổi bay cậu
Cậu
Có rất nhiều điều để nói
Thật là một sai lầm lớn

[Chorus: Rami, Chiquita, Rora]

Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công

[Verse 2: Ruka, Asa]

Hãy tấn công, chị đang chạy
Không bao giờ có thể dừng lại
Bắt đầu rap
Một phát vào tai cậu
Tiếng thét sẽ trở thành tiếng reo hò lớn
Bất ngờ
Yo sự xuất hiện của quái vật
Con đường chị đi sẽ sáng rực
Dáng người hiên ngang, chị đang đi
Nhận được gậy baton và sẵn sàng
Chạy nhanh Run Run Run Run
Ai ngăn cản chị, chị sẽ đạp mạnh hơn, các cậu hãy tự biết cách tránh ra
Chị không giả vờ ngây thơ, chị không làm thế đâu, cậu muốn chị à? Nhưng hãy nhìn vào gương
Chị không mệt mỏi, tiếp tục tăng âm lượng, thắp sáng họ
Thiêu rụi sân khấu, quét sạch tất cả, homerun
Như một Boss Baby, chị là Boss Baby
Xé nát tất cả như brrra

[Refrain: Chiquita, Pharita]

Hãy nhớ chị
Cắn như một con ong
Chúng ta là những MVP đang chơi đùa trên sân khấu
Chị không muốn gì khác ngoài trái tim của cậu
Chị sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu
Cậu sẽ hối hận khi chị rời đi

[Pre-Chorus: Rora, Rami]

Cậu
Mạnh hơn một chút
Nhanh hơn một chút
Chị sẽ thổi bay cậu
Cậu
Có rất nhiều điều để nói
Thật là một sai lầm lớn

[Chorus: Chiquita, Ruka]

Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công
Hãy tấn công, tấn công, tấn công

[Outro: All]

Vậy hãy lắng nghe, mọi người
Hãy lên tiếng, hãy tiếp tục
Chúng ta là những con quái vật của thế giới
Hãy tấn công ngay bây giờ
Hãy chạy đến bất cứ đâu
Hãy để chị cho cậu thấy chúng ta là ai
(Hãy tấn công lên lên lên)
Mọi người
Hãy lên tiếng, hãy tiếp tục
Chúng ta là những con quái vật của thế giới
Hãy tấn công ngay bây giờ
Hãy chạy đến bất cứ đâu
Hãy để chị cho cậu thấy chúng ta là ai
(Hãy tấn công, tấn công, tấn công)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BABYMONSTER


BABYMONSTERBABYMONSTER


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BABYMONSTER

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

AsaAsa

ChiquitaChiquita

PharitaPharita

RamiRami

RoraRora

RukaRuka


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!