Lời bài hát BODY Highlight lyrics

Lời bài hát BODY Highlight lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Korean lyrics/ Lời bài hát BODY Highlight tiếng Hàn

[하이라이트 “BODY Highlight lyrics” 가사]

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Verse 1: Gikwang, Yoseop]

반복되는 day and night, 불이 켜진 city light
뭔가 다른 하루를 원하지 (원하지)
Let’s go to paradise 걱정은 말고
Fly up the sky 너와 함께 (Yeah)

[Pre-Chorus: Dongwoon, Gikwang]

너를 위한 all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Dujun, Gikwang]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop]

날 따라, make it simple, 다른 건 다 비워 놔
그저 마음대로 everything tonight (Night, night, night)
너만이 나의 모든 이유일 테니까
달빛 아래 발을 맞춘 이 순간 (Move, move, move your body)

[Verse 2: Gikwang, Yoseop, Dujun]

Be your fantasy 뭐든 좋으니, tell me what you need
모든 리듬이 네게 맞춰진 우리만의 playlist (Playlist)
빈틈조차 하나 없는 fit
꼭 맞아 너와 난 이 음악처럼

[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]

너를 위한 all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon,Yoseop, Gikwang]

날 따라, make it simple, 다른 건 다 비워 놔
그저 마음대로 everything tonight (Night, night, night)
너만이 나의 모든 이유일 테니까
달빛 아래 발을 맞춘 이 순간 (Move, move, move, so come on)

[Interlude: Yoseop]

Body
Oh, woah
Oh-oh-oh, yeah
Oh
Oh-oh-oh, yeah

[Bridge: Dongwoon, Yoseop]

Baby, come to me, 가까이
It’s alright, it’s alright, just right now
Show me your love
이 밤이 터질 듯이 dance all night, yeah

[Chorus: All]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind, get to your mind (Get to your mind, yeah)
Shake your body, your body, your body, right (Ooh)
We’re gonna party tonight (Alright; Tonight)

ahihihi

 

날 따라, make it simple, 다른 건 다 비워 놔
그저 마음대로 everything tonight (Night, night, night; Oh, tonight)
너만이 나의 모든 이유일 테니까
달빛 아래 발을 맞춘 이 순간 (Move, move, move your body)


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát BODY Highlight Phiên âm Tiếng Việt

[ha i ra i thư “BODY Highlight lyrics” ga sa]

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Verse 1: Gikwang, Yoseop]

ban bôk ttuê nưn day and night, bu ri kyo’ jin city light
muôn ga da rưn ha ru rưl uôn ha ji (uôn ha ji)
Let’s go to paradise gok jjong ưn mal go
Fly up the sky no oa ham kkê (Yeah)

[Pre-Chorus: Dongwoon, Gikwang]

no rưl uy han all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Dujun, Gikwang]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop]

nal tta ra, make it simple, đa rưn gon da bi uô noa
gư jo ma ưm đê rô everything tonight (Night, night, night)
no ma ni na ê mô đưn i yu il thê ni kka
đal ppit a rê ba rưl ma chun’ i sun gan (Move, move, move your body)

[Verse 2: Gikwang, Yoseop, Dujun]

muô đưn jô ư ni, tell me what you need
mô đưn ri đư mi nê gê ma chuô jin u ri ma nê playlist (Playlist)
bin tưm jo cha ha na om nưn fit
kkôk ma ja no oa nan i ư mak cho rom

[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]

no rưl uy han all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon,Yoseop, Gikwang]

nal tta ra, make it simple, đa rưn gon đa bi uô noa
gư jo ma ưm đê ro everything tonight (Night, night, night)
no ma ni na ê mô đưn i yu il thê ni kka
đal ppit a rê ba rưl ma chun’ i sun gan (Move, move, move, so come on)

[Interlude: Yoseop]

Body
Oh, woah
Oh-oh-oh, yeah
Oh
Oh-oh-oh, yeah

[Bridge: Dongwoon, Yoseop]

Baby, come to me, ga kka i
It’s alright, it’s alright, just right now
Show me your love
i ba mi tho jil đư si dance all night, yeah

[Chorus: All]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind, get to your mind (Get to your mind, yeah)
Shake your body, your body, your body, right (Ooh)
We’re gonna party tonight (Alright; Tonight)

ahihihi

 

nal tta ra, make it simple, đa rưn gon da bi uô noa
gư jo ma ưm đê rô everything tonight (Night, night, night; Oh, tonight)
no ma ni na ê mô đưn i yu il thê ni kka
đal ppit a rê ba rưl ma chun’ i sun gan (Move, move, move your body)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát BODY Highlight tiếng Latinh

[hailaiteu “BODY Highlight lyrics” gasa]

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Verse 1: Gikwang, Yoseop]

Banbokdoeneun day and night, buri kyeojin city light
Mwonga dareun harureul wonhaji (wonhaji)
Let’s go to paradise geokjeongeun malgo
Fly up the sky neowa hamkke (Yeah)

[Pre-Chorus: Dongwoon, Gikwang]

Neoreul wihan all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Dujun, Gikwang]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop]

Nal ttara, make it simple, dareun geon da biwo nwa
Geujeo maeumdaero everything tonight (Night, night, night)
Neomani naui modeun iyuil tenikka
Dalbit arae bareul matchun i sungan (Move, move, move your body)

[Verse 2: Gikwang, Yoseop, Dujun]

Be your fantasy mwodeun joeuni, tell me what you need
Modeun rideumi nege matchwojin urimanui playlist (Playlist)
Binteumjocha hana eomneun fit
Kkok maja neowa nan i eumakcheoreom

[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]

Neoreul wihan all my love (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop, Gikwang]

Nal ttara, make it simple, dareun geon da biwo nwa
Geujeo maeumdaero everything tonight (Night, night, night)
Neomani naui modeun iyuil tenikka
Dalbit arae bareul matchun i sungan (Move, move, move, so come on)

[Interlude: Yoseop]

Body
Oh, woah
Oh-oh-oh, yeah
Oh
Oh-oh-oh, yeah

[Bridge: Dongwoon, Yoseop]

Baby, come to me, gakkai
It’s alright, it’s alright, just right now
Show me your love
I bami teojil deusi dance all night, yeah

[Chorus: All]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind, get to your mind (Get to your mind, yeah)
Shake your body, your body, your body, right (Ooh)
We’re gonna party tonight (Alright; Tonight)

ahihihi

 

Nal ttara, make it simple, dareun geon da biwo nwa
Geujeo maeumdaero everything tonight (Night, night, night; Oh, tonight)
Neomani naui modeun iyuil tenikka
Dalbit arae bareul matchun i sungan (Move, move, move your body)


the end!


English lyrics/ Lời bài hát BODY Highlight tiếng Anh

[BODY Highlight lyrics]

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Verse 1: Gikwang, Yoseop]

Day and night repeating, city lights ablaze
Wanting something different for the day (Wanting)
Let’s go to paradise, don’t worry
Fly up the sky, with you (Yeah)

[Pre-Chorus: Dongwoon, Gikwang]

All my love for you (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Dujun, Gikwang]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop]

Follow me, make it simple, leave everything else behind
Just everything as you please tonight (Night, night, night)
Because you’re my reason for everything
This moment when we match steps under the moonlight (Move, move, move your body)

[Verse 2: Gikwang, Yoseop, Dujun]

Be your fantasy, anything’s fine, tell me what you need
Our own playlist where every rhythm matches you (Playlist)
A perfect fit without any gaps
We fit together like this music

[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]

All my love for you (All my love)
It is up to you
Shake that

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind (No, no, no, no, no, no)
Shake your body, your body, your body, right
We’re gonna party tonight (Alright)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop, Gikwang]

Follow me, make it simple, leave everything else behind
Just everything as you please tonight (Night, night, night)
Because you’re my reason for everything
This moment when we match steps under the moonlight (Move, move, move, so come on)

[Interlude: Yoseop]

Body
Oh, woah
Oh-oh-oh, yeah
Oh
Oh-oh-oh, yeah

[Bridge: Dongwoon, Yoseop]

Baby, come to me, close
It’s alright, it’s alright, just right now
Show me your love
Dance all night like this night will explode, yeah

[Chorus: All]

Shake your body, your body, your body right
Don’t let it get to your mind, get to your mind (Get to your mind, yeah)
Shake your body, your body, your body, right (Ooh)
We’re gonna party tonight (Alright; Tonight)

[Post-Chorus: Gikwang, Yoseop, Dongwoon, Dujun]

Follow me, make it simple, leave everything else behind
Just everything as you please tonight (Night, night, night; Oh, tonight)
Because you’re my reason for everything
This moment when we match steps under the moonlight (Move, move, move your body)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát BODY Highlight tiếng Việt

[BODY Highlight lyrics (Thân hình)]

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Lắc mình đi, người ơi, lắc đúng kiểu này
Đừng suy nghĩ lung tung (Không, không, không, không, không, không)
Lắc mình đi, người ơi, lắc thật sung
Tonight party thâu đêm (Alright – Tuyệt vời)

[Verse 1: Gikwang, Yoseop]

Cứ lặp lại từng ngày đêm, ánh đèn thành phố rực rỡ
Muốn một điều gì đó khác biệt cho ngày hôm nay (Muốn lắm)
Bay lên thiên đường nào, đừng lo lắng
Bay lên bầu trời, cùng em (Yeah – Tuyệt)

[Pre-Chorus: Dongwoon, Gikwang]

Tất cả tình yêu dành cho em (Tất cả tình yêu)
Tùy thuộc vào em thôi
Lắc đi nào!

[Chorus: Dujun, Gikwang]

Lắc mình đi, người ơi, lắc đúng kiểu này
Đừng suy nghĩ lung tung (Không, không, không, không, không, không)
Lắc mình đi, người ơi, lắc thật sung
Tonight party thâu đêm (Alright – Tuyệt vời)

[[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]]

Theo anh, đơn giản thôi, bỏ lại mọi thứ phía sau
Cứ theo ý em đêm nay (Đêm, đêm, đêm)
Vì em là lý do cho tất cả
Khoảnh khắc này ta bước chung nhịp dưới trăng (Move, move, move your body – Nhún nhún, nhún nhún, lắc người nào)

[Verse 2: Gikwang, Yoseop, Dujun]

Biến thành giấc mơ của em, gì cũng được, nói cho anh biết em cần gì
Playlist riêng của chúng ta, nơi nhịp điệu nào cũng hợp với em (Playlist – Danh sách nhạc)
Hoàn hảo không một khe hở
Chúng ta hòa hợp như bản nhạc này

[Pre-Chorus: Dongwoon, Dujun]

Tất cả tình yêu dành cho em (Tất cả tình yêu)
Tùy thuộc vào em thôi
Lắc đi nào!

[Chorus: Gikwang, Dujun]

Lắc mình đi, người ơi, lắc đúng kiểu này
Đừng suy nghĩ lung tung (Không, không, không, không, không, không)
Lắc mình đi, người ơi, lắc thật sung
Tonight party thâu đêm (Alright – Tuyệt vời)

[Post-Chorus: Dongwoon, Yoseop, Gikwang]

Theo anh, đơn giản thôi, bỏ lại mọi thứ phía sau
Cứ theo ý em đêm nay (Đêm, đêm, đêm)
Vì em là lý do cho tất cả
Khoảnh khắc này ta bước chung nhịp dưới trăng (Move, move, move, so come on – Nhún nhún, nhún nhún, nào quẩy lên)

[Interlude: Yoseop]

Người
Ồ, woah
Ồ-oh-oh, yeah

Ồ-oh-oh, yeah

[Bridge: Dongwoon, Yoseop]

Em yêu, lại gần anh, gần hơn
Không sao đâu, không sao đâu, chỉ ngay bây giờ thôi
Cho anh thấy tình yêu của em
Nhảy múa cả đêm như đêm nay sẽ bùng nổ, yeah

[Chorus: All]

Lắc mình đi, người ơi, lắc đúng kiểu này
Đừng để nó quấy rối tâm trí, đừng để nó quấy rối tâm trí (Làm phiền tâm trí, yeah)
Lắc mình đi, người ơi, lắc thật sung (Ooh)
Tonight party thâu đêm (Alright; Tonight – Tuyệt vời; Đêm nay)

[Post-Chorus: Gikwang, Yoseop, Dongwoon, Dujun]

Theo anh, đơn giản thôi, bỏ lại mọi thứ phía sau
Cứ theo ý em đêm nay (Đêm, đêm, đêm; Oh, đêm nay)
Vì em là lý do cho tất cả
Khoảnh khắc này ta bước chung nhịp dưới trăng (Move, move, move your body – Nhún nhún, nhún nhún, lắc người nào)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc Highlight


Highlight Highlight


Around US Entertainment Around US Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của Highlight

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Dongwoon Dongwoon

Dujun Dujun

Gikwang Gikwang

Yoseop Yoseop


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x