Lời bài hát Boy In Luv – BTS Lyrics

Lời bài hát Boy In Luv – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: Jung Kook]
되고파 너의 오빠
너의 사랑이 난 너무 고파
되고파 너의 오빠
널 갖고 말 거야 두고 봐 (오빠야)
[Refrain: V]
왜 내 맘을 흔드는 건데?
왜 내 맘을 흔드는 건데?
왜 내 맘을 흔드는 건데?
흔드는 건데, 흔드는 건데?
[Verse 1: Jung Kook, RM, j-hope]
아빠, 아빤 대체 어떻게
엄마한테 고백한 건지
편지라도 써야 될런지
뭔지, 니 앞에서 난 먼지
[Verse 2: RM]
괜히 틱틱대고 씩씩대고 징징대게 돼
나는 진지한데 찌질하게 시비나 걸게 돼
뭔데 신경 쓰여, 다 큰 날 애로 만들어
거꾸로 뒤집을껴, 인연을 연인으로
[Verse 3: j-hope]
대학까지도 너랑 간다면 참 잘 갈 것 같아
가나다라마바사아 하쿠나마타타!
똑같은 프로필 사진, 왜 자꾸 확인할까
그렇다고 착각하지마, 쉬운 남자 아냐
[Pre-Chorus: V, Jung Kook]
안달 났어, 나 안달 났어
니가 뭔데? 너만 잘났어?
왜 나를 자꾸 놀려, 놀려
너 이제 그만 hol’ up, hol’ up
[Chorus: Jung Kook, Jin, V, Jimin]
꽉 잡아, 날 덮치기 전에
내 맘이 널 놓치기 전에
Say what you want
Say what you want
니가 진짜로 원하는 게 뭐야?
꽉 잡아, 날 덮치기 전에
내 맘이 널 놓치기 전에
Say what you want
Say what you want
니가 진짜로 원하는 게 뭐야?
[Refrain: V]
왜 내 맘을 흔드는 건데?
왜 내 맘을 흔드는 건데?
왜 내 맘을 흔드는 건데?
흔드는 건데, 흔드는 건데?
[Verse 4: SUGA]
겉으론 bad bad girl, 속은 더 bad, bad girl
나 같은 남잘 놓치면 후회하게 될 걸
메신저 확인해놓고 누르지 않는 너의 행위
“1” 자리 없어, 짐과 동시에 속만 타지
네비게이션이나 살까봐
(빠름 빠름 빠름) 어필하려고
계속 난 (아둥 바둥 바둥)
진심? (I got ’em) 뒷심? (I got ’em)
내가 유일하게 갖지 못한 건 너의 (아름 아름다움)
[Verse 5: RM]
이 내가 어떻게 변하면 되겠니, hol’ up
밀당? 어장? 그런 거 난 잘 몰러
대신 아프면 119 말고 날 불러
니가 울라면 울어, 웃으라면 웃어, 구르라면 굴러
[Pre-Chorus: Jin, Jung Kook]
안달 났어, 나 안달 났어
니가 뭔데? 너만 잘났어?
왜 나를 자꾸 놀려 놀려
너 이제 그만 hol’ up, hol’ up
[Chorus: Jung Kook, Jin, V, Jimin]
꽉 잡아, 날 덮치기 전에
내 맘이 널 놓치기 전에
Say what you want
Say what you want
니가 진짜로 원하는 게 뭐야?
꽉 잡아, 날 덮치기 전에
내 맘이 널 놓치기 전에
Say what you want
Say what you want
니가 진짜로 원하는 게 뭐야? (Let go)
[Bridge: Jung Kook, Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin]
되고파 너의 오빠
너를 향한 나의 마음을 왜 몰라
나를 모른 척해도 차가운 척해도
널 밀어내진 못하겠어
되고파 너의 오빠
너의 남자가 될 거야 두고봐
나의 마음이 네게 닿도록
지금 달려갈 거야 yeah yeah
[Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin, V, *Jin & Jimin*]
꽉 잡아, 날 덮치기 전에 (덮치기 전에) (Yeah)
내 맘이 널 놓치기 전에
Say what you want
Say what you want
니가 진짜로 원하는 게 뭐야?
꽉 잡아, 날 덮치기 전에
내 맘이 널 놓치기 전에
*Say what you want
Say what you want*
니가 진짜로 원하는 게 뭐야?


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Đuê gô pha no ê ô ppa
No ê sa rang i nan no mu gô pha
Đuê gô pha no ê ô ppa
Nol kat kô mal go ya tu gô boaWoe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Woe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Woe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Hưn tư nưn gon đê hưn tư nưn gon đê

A ppa a ppan te chê o tto khê
Om ma han thê gô bek han gon ji
Phyon ji ra tô sso ya tuêl lơn ji
Muơn ji ni a phê so nan mơn ji

Koe ni thik thik te gô ssik ssik te gô
Jing jing te gê toe
Na nưn jin ji han đê jji jil ha gê
Si bi na gol gê toe
Muơn đê sin kyong ssư yo
Ta khưn nal e rô man tư ro
Ko kku rô tuy ji bưl kkyo
i nyo nưl yo ni nư rô
Te hak kka ji tô no rang gan ta myon
cham jal gal kot ka tha

Ka na ta ra ma ba sa a
ha khu na ma tha tha
Ttôk ka thưn phư rô phil sa jin
woe ja kku hoa gin hal kka
Kư ro tha gô chak ka kha ji ma
Suy un nam ja a nya

An tal na ssơ
na an tal na ssơ
ni ga mon đê
No man jal la ssơ
Woe na rưl ja kku nôl lyơ nôl lyơ
No i jê kư man Hol’ up hol’ up

Kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya

Kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya

Woe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Woe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Woe ne ma mưl hưn tư nưn gon đê
Hưn tư nưn gon đê hưn tư nưn gon đê

Ko thư rôn Bad bad girl
Sô gưn to bad bad girl
Na ga thưn nam jal nô chi myon
hu huê ha gê tuêl gol
Mê sin jo hoa gin he nô khô
nu rư ji an nưn no ê heng wuy
il ja ri op so jim koa tông
si ê sông man tha ji nê bi
kê i syo ni na sal kka boa
Ppa rưm ppa rưm ppa rưm
o phil ha ryo gô kyê sôk
Nan a dung ba dung ba dung
Jin sim I got ’em tuy ssim I got ’em
Ne ga yu il ha gê kat ji mô than gon no ê
A rưm a rưm ta um

i ne ga
o tto khê byon ha myon tuê gên ni
hol’ up
Mil tang
o jang kư ron go nan jal
môl lo
Te sin a phư myon il il gu mal gô nal
bul lo
Ni ga ul la myon u ro
u sư ra myon u so
Gu rư ra myon gul lo

An tal na ssơ
na an tal na ssơ
Ni ga mon đê
No man jal la ssơ
Woe na rưl ja kku nôl lyơ nôl lyơ
No i jê kư man hol’ up hol’ up

kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya

kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya

Đuê gô pha no ê ô ppa
No rưl hyang han na ê
ma ư mưl woe môl la
Na rưl mô rưn cho khe tô
cha ga un cho khe tô
Nol mi ro ne jin mô tha gê sso

Đuê gô pha no ê ô ppa
No ê nam ja ga tuêl go ya tu gô boa
Na ê ma ư mi nê gê ta thô rôk
Ji gưm tal lyo gal ko ya

Kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya

Kkoak ja ba nal top chi gi jo nê
Ne ma mi nol nô chi gi jo nê
Say what you want
Say what you want
Ni ga jin jja rô
wuơn ha nưn gê muơ ya


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jung Kook]
Doegopa neoui oppa
Neoui sarangi nan neomu gopa
Doegopa neoui oppa
Neol gatgo mal geoya dugo bwa
[Refrain: V]
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Heundeuneun geonde
Heundeuneun geonde
[Verse 1: Jung Kook]
Appa, appan daeche eotteoke
Eommahante gobaekan geonji
Pyeonjirado sseoya doelleonji
Mwonji, ni apeseo nan meonji
[Verse 2: RM]
Gwaenhi tiktikdaego ssikssikdaego jingjingdaege dwae
Naneun jinjihande jjijilhage sibina geolge dwae
Mwonde singyeong sseuyeo da keun nal aero mandeureo
Geokkuro dwijibeulkkyeo, inyeoneul yeonineuro
[Verse 3: j-hope]
Daehakkkajido neorang gandamyeon cham jal gal geot gata
Ganadaramabasaa hakunamatata!
Ttokgateun peuropil sajin wae jakku hwaginhalkka
Geureotago chakgakajima swiun namja anya
[Pre-Chorus: V, Jung Kook]
Andal nasseo na andal nasseo
Niga mwonde? neoman jallasseo?
Wae nareul jakku nollyeo nollyeo
Neo ije geuman hol’ up hol’ up
[Chorus: Jung Kook, Jimin]
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
[Refrain: V]
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Wae nae mameul heundeuneun geonde
Heundeuneun geonde
Heundeuneun geonde
[Verse 4: SUGA]
Geoteuron bad bad girl, sogeun deo bad bad girl
Na gateun namjal nochimyeon huhoehage doel geol
Mesinjeo hwaginhaenoko nureuji anneun neoui haengwi
“1” jari eopseo jimgwa dongsie songman taji
Nebigeisyeonina salkkabwa
(Ppareum ppareum ppareum) eopilharyeogo
Gyesok nan (adung badung badung)
Jinsim? (I got ‘em) dwitsim? (I got ‘em)
Naega yuilhage gatji mothan geon neoui (areum areumdaum)
[Verse 5: RM]
I naega eotteoke byeonhamyeon doegenni, hol’ up
Mildang? eojang? geureon geo nan jal molleo
Daesin apeumyeon 119 malgo nal bulleo
Niga ullamyeon ureo, useuramyeon useo, gureuramyeon gulleo
[Pre-Chorus: Jin]
Andal nasseo na andal nasseo
Niga mwonde? neoman jallasseo?
Wae nareul jakku nollyeo nollyeo
Neo ije geuman hol’ up hol’ up
[Chorus: Jung Kook, Jimin]
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
[Bridge: Jung Kook, Jin, Jimin]
Doegopa neoui oppa
Neoreul hyanghan naui maeumeul wae molla
Nareul moreun cheokaedo chagaun cheokaedo
Neol mireonaejin mothagesseo
Doegopa neoui oppa
Neoui namjaga doel geoya dugobwa
Naui maeumi nege datorok
Jigeum dallyeogal geoya
[Chorus: Jung Kook, Jimin]
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya
Kkwak jaba nal deopchigi jeone
Nae mami neol nochigi jeone
Say what you want
Say what you want
Niga jinjjaro wonhaneun ge mwoya


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jung Kook]
I want to be your oppa
I’m so hungry for your love
I want to be your oppa
I’ll have you, just watch
[Refrain: V]
Why are you shaking up my heart?
Why are you shaking up my heart?
Why are you shaking up my heart?
Shaking up
Shaking up
[Verse 1: Jung Kook, RM, j-hope]
(Dad) Just how exactly
Did dad ask mom out?
Should I write you a letter?
What is this? I become like dust in front of you
[Verse 2: RM]
You make me so angry and mad for no reason
I’m serious but you make me into a loser who picks fights with you
Why do I care so much about you?
You’re making a big boy act like a little kid
But, I’m going to flip the situation, from friends to lovers
[Verse 3: j-hope]
If it’s with you, I think I can go to a good college
ABCDEFGH Hakuna Matata
Your profile picture is the same but why do I keep checking it?
But don’t misunderstand, I’m not an easy guy
[Pre-Chorus: V, Jung Kook]
I’m getting nervous, I’m getting nervous
Who are you? Are you that great?
Why do you keep teasing me?
Just stop now, hold up, hold up
[Chorus: Jung Kook, Jin, V, Jimin]
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?
[Refrain: V]
Why are you shaking up my heart?
Why are you shaking up my heart?
Why are you shaking up my heart?
Shaking up
Shaking up
[Verse 4: SUGA, j-hope]
A bad bad girl on the outside
An even more bad bad girl on the side
If you lose a guy like me, you’ll regret it
You checked my text message but you’re not pressing send
The “1” disappears, making me so anxious
Maybe I’ll buy a GPS navigation (Quickly quickly quickly)
I keep trying to appeal to you (trying trying trying)
Genuine feelings? (I got em) Endurance? (I got em)
The only thing I don’t have is your beauty beauty beauty
[Verse 5: RM]
How should I change for you? (hold up)
Playing mind games? Two-timing? I don’t know how to do that
But if you’re ever sick, don’t call 911 but call me
Tell me to cry, I’ll cry, tell me to smile, I’ll smile, tell me to roll around, I’ll roll around
[Pre-Chorus: Jin, Jung Kook]
I’m getting nervous, I’m getting nervous
Who are you? Are you that great?
Why do you keep teasing me?
Just stop now, hold up, hold up
[Chorus: Jung Kook, Jin, V, Jimin]
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?
[Bridge: Jung Kook, Jin, Jimin, Jung Kook & Jimin]
I want to be your oppa
Why don’t you know my heart for you?
Even if you ignore me
Even if you act cold
I can’t push you out of my mind
I want to be your oppa
I will be your man, just watch
So that my heart can touch yours
I will run to you right now
ahihihi
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?
Hold me tight before I kiss you
Before my heart lets you go
Say what you want
Say what you want
What is it that you really want?


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Anh muốn làm oppa của em.

Anh vẫn luôn khao khát tình yêu của em.

Anh muốn làm oppa của em.

Em là của anh, cứ để rồi mà xem.

Sao em cứ phải làm tim anh xốn xang?

Làm anh phải xốn xang?

Appa, bố à, trước kia bằng cách nào…

Umma, bố mời được mẹ đi chơi vậy!!

Thư tình? Phải chăng anh nên viết một lá thư?

Mà sao, đứng trước em anh chỉ còn là một hạt bụi.

Sao em cứ khiến anh hết bất ngờ, rồi lại thẫn thờ, dỗi hờn rồi lại thút thít.

Anh nghiêm túc nhưng em cứ phải làm anh khốn khổ, suốt ngày gây gổ với em.

Là anh quan tâm em mà!

Mà em lại làm anh biến thành đứa trẻ.

Nhưng anh sẽ thay đổi nó từ “biết nhau” thành “kết nhau”.

Bởi vì em, anh nghĩ sẽ vào một trường đại học danh tiếng.

A B C rồi E F G H. Từng mục thông tin về em.

Bao lâu nay vẫn thế, mà sao anh vẫn cứ xem tới xem lui?

Nhưng đừng hiểu lầm nhé, anh không phải là chàng trai dễ dãi đâu.

Anh đang cáu đấy, là anh đang cáu đấy.

Em là gì thế? Em nghĩ rằng mình có giá lắm sao?

Vì sao với anh, em cứ bỡn cợt, đùa giỡn?

Giờ thì xin em hãy thôi đi, thôi đi!

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em.

Trước khi con tim anh không còn níu kéo.

Hãy nói những gì em muốn.

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em.

Trước khi con tim anh không còn níu kéo.

Hãy nói những gì em muốn.

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Sao em cứ phải làm tim anh xốn xang?

Làm anh phải xốn xang?

Em như một bad bad girl, nhưng bên trong em còn bad bad hơn.

Để mất một người như anh, rồi em sẽ biết thế nào là tiếc nuối.

Anh đoán là em đã đọc được tin nhắn của anh.

Nhưng em lại không thèm nhấn trả lời.

Dòng “Đã xem” hiện lên và nó làm anh muốn nổi điên.

Có lẽ anh nên mua một chiếc máy định vị.

Anh sẽ cố để em chú ý.

Chân tình? Anh có mà.

Nhẫn nại? Anh có thừa.

Điều duy nhất anh không có là em, vẻ đằm thắm, đằm thắm ấy.

Anh có nên thay đổi bản thân vì em?

Thôi nào.

Chơi trò tâm lý? Anh không biết phải chơi thế nào cả.

Nhưng nếu em bị bệnh thì đừng gọi 911 mà gọi anh nà.

Nếu em cho anh cười, anh sẽ cười, bảo khóc anh sẽ khóc, bảo lăn anh sẽ lăn.

Anh đang cáu đấy, là anh đang cáu đấy.

Em là gì thế? Em nghĩ rằng mình có giá lắm sao?

Vì sao với anh, em cứ bỡn cợt, đùa giỡn?

Giờ thì xin em hãy thôi đi, thôi đi!

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em.

Trước khi con tim anh không còn níu kéo.

Hãy nói những gì em muốn.

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Trước khi con tim anh không còn níu kéo.

Hãy nói những gì em muốn.

Đó là những gì em thật sự muốn sao?

Anh muốn làm oppa của em.

Tình yêu anh trao về em tại sao em không hiểu ra?

Dẫu em có cố tình quên anh, dẫu em có lạnh lùng đi nữa.

Anh cũng chẳng thể nào xóa đi em khỏi tâm trí này.

Anh muốn làm oppa của em.

Em sẽ là của anh, cứ để rồi mà xem.

Vì thế nên tim anh sẽ chạm được đến em.

Anh sẽ chạy về nơi nào có em.

Ôm chặt lấy anh trước khi anh hôn em.

Trước khi con tim anh không còn níu
kéo.

Hãy nói những gì em muốn.

Đó là những gì em thật sự muốn sao?


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x