Lời bài hát CAKE – ITZY Lyrics

Lời bài hát CAKE – ITZY Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[있지 “CAKE” 가사]
[Intro]
ITZY, ITZY like that
[Refrain: Yuna, Ryujin, Yeji, Chaeryeong]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 1: Lia, Chaeryeong]
하늘은 참 파래
또 내 시간은 never waits
똑같은 건 뻔해
또 다른 걸 난 원해, chase (Yeah, right)
어떻게 모두를 다 맞춰줘
존중해 줘, I do me, you do you (You and I)
너는 너 나는 나 좋잖아
[Pre-Chorus: Ryujin, Yuna]
Cake, cake, can’t wait ’til I bite them
어차피 인생은 내꺼 (내꺼)
Bam-bam, can’t wait ’til I shoot them
뭘 그리 복잡해 매번 (매번)
Shake it, shake, shake it, shake, shake it, shake
Bust it up, bust it up, bust it up
우린 너무나 바빠, yeah, like my birthday
[Chorus: Yeji, Lia, Chaeryeong]
Maybe, 쉽지 않아, anyway
생각대로 everyday
고민 고민 대신에
나만 생각해 이제
다 괜찮아 어때?
껌이라고 난 생각해
Alright, alright
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like
[Refrain: Ryujin, Lia, Yuna, Yeji]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 2: Ryujin, Lia]
장담 못 해 날씨처럼
It’s up in the air
내일도 너 행복할지?
Who can guarantee it so
A-T-M
지금이 훨씬 중요해
Yeah, your way
Just live it up ’cause
[Chorus: Yeji, Lia, Ryujin]
Maybe, 쉽지 않아, anyway
생각대로 everyday
고민 고민 대신에
나만 생각해 이제
다 괜찮아 어때?
껌이라고 난 생각해
Alright, alright
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like
[Refrain: Chaeryeong, Yeji, Lia, Yuna]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Bridge: Chaeryeong, Yeji]
Sometimes, sometimes
시원한 바람을 원해
힘이 더 날지 몰라
Ooh-ooh, ooh
Sometimes, sometimes
가끔 무관심이 편해
Ayy, 누구든 들리게 말해
Ayy, 쉽게 좀 생각해 like that
[Chorus: Lia, Ryujin, Yuna]
쉽지 않아, anyway
생각대로 everyday
고민 고민 대신에
나만 생각 해 이제
다 괜찮아 어때?
껌이라고 난 생각해
Alright, alright
왕 하고 먹어버려 다, yeah, like


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro]
ITZY, ITZY like that
[Refrain: Yuna, Ryujin, Yeji, Chaeryeong]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 1: Lia, Chaeryeong]
Haneureun cham parae
Tto nae siganeun nеver waits
Ttokgateun geon ppеonhae
Tto dareun geol nan wonhae, chase (Yeah, right)
Eotteoke modureul da matchwojwo
Jonjunghae jwo, I do me, you do you (You and I)
Neoneun neo naneun na jochana
[Pre-Chorus: Ryujin, Yuna]
Cake, cake, can’t wait ’til I bite them
Eochapi insaengeun naekkeo (naekkeo)
Bam-bam, can’t wait ’til I shoot them
Mwol geuri bokjapae maebeon (maebeon)
Shake it, shake, shake it, shake, shake it, shake
Bust it up, bust it up, bust it up
Urin neomuna bappa, yeah, like my birthday
[Chorus: Yeji, Lia, Chaeryeong]
Maybe, swipji ana, anyway
Saenggakdaero everyday
Gomin gomin daesine
Naman saenggakae ije
Da gwaenchana eottae?
Kkeomirago nan saenggakae
Alright, alright
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like
[Refrain: Ryujin, Lia, Yuna, Yeji]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 2: Ryujin, Lia]
Jangdam mot hae nalssicheoreom
It’s up in the air
Naeildo neo haengbokalji?
Who can guarantee it so
A-T-M
Jigeumi hwolssin jungyohae
Yeah, your way
Just live it up ’cause
[Chorus: Yeji, Lia, Ryujin]
Maybe, swipji ana, anyway
Saenggakdaero everyday
Gomin gomin daesine
Naman saenggakae ije
Da gwaenchana eottae?
Kkeomirago nan saenggakae
Alright, alright
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like
[Refrain: Chaeryeong, Yeji, Lia, Yuna]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah, piece of cake, cake, cake, cake, cake
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la-la
(Ooh, wee) La-la-la, la-la-la, la
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Bridge: Chaeryeong, Yeji]
Sometimes, sometimes
Siwonhan barameul wonhae
Himi deo nalji molla
Ooh-ooh, ooh
Sometimes, sometimes
Gakkeum mugwansimi pyeonhae
Ayy, nugudeun deullige malhae
Ayy, swipge jom saenggakae like that
[Chorus: Lia, Ryujin, Yuna]
Swipji ana, anyway
Saenggakdaero everyday
Gomin gomin daesine
Naman saenggak hae ije
Da gwaenchana eottae?
Kkeomirago nan saenggakae
Alright, alright
Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro]
ITZY, ITZY like that!
[Refrain: Yuna, Ryujin, Yeji]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Just eat it all up down, yeah like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 1: Lia, Chaeryeong]
The sky is so blue and my time never waits
Same old stuff, I want something differеnt, chase
You can’t make evеryone happy
Show some respect, I do me, you do you? (You and I)
You’re you and I’m me, isn’t that enough?
[Pre-Chorus: Ryujin, Yuna]
Cake, cake, can’t wait ’til I bite them
My life is mine in the end
Baam, baam, can’t wait ’til I shoot them
Doesn’t have to be so complicated every time
Shake it, shake, shake it, shake, shake it, shake
Bust it up, bust it up, bust it up
We’re so busy, yeah, like my birthday
[Chorus: Yeji, Lia, Chaeryeong]
Maybe it’s not easy, anyway
Up to you, everyday
Instead of worrying
Just focus on yourself now
It’s all fine, I think it’s easy peasy
Alright, alright
Just eat it all up down, yeah like
[Refrain: Ryujin, Lia, Yuna]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Just eat it all up down, yeah like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Verse 2: Ryujin, Lia]
You can’t promise, like the weather, it’s up in the air
Nobody knows if you’ll be happy tomorrow, who can guarantee it so
A-T-M, the moment right now is what’s up?
Yeah, your way just live it up ’cause
[Chorus: Yeji, Lia, Ryujin]
Maybe it’s not easy, anyway
Up to you, everyday
Instead of worrying
Just focus on yourself now
It’s all fine, I think it’s easy peasy
Alright, alright
Just eat it all up down, yeah like
[Refrain: Chaeryeong, Yuna, Lia]
Cake, cake, cake, cake, cake
It’s a piece of cake, cake, cake, cake, cake
Cake, cake, cake, cake, cake
Yeah piece of cake, cake, cake, cake, cake
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Just eat it all up down, yeah like
Cake, cake, cake, cake, cake
[Bridge, Chaeryeong, Yeji]
Sometimes, sometimes
I want the cool breeze
Maybe I’ll have more motivation ooh-ooh, ooh
Sometimes, sometimes
Indifference is better sometimes
Ayy, say it so everybody can hear it
Ayy, don’t complicate it like that
[Chorus: Lia, Ryujin, Yuna]
Maybe it’s not easy, anyway
Up to you, everyday
Instead of worrying
Just focus on yourself now
It’s all fine, I think it’s easy peasy
Alright, alright
Just eat it all up down, yeah like


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Intro]
ITZY, ITZY chất vậy đó!
[Refrain]
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Như chơi, như chơi, như chơi, như chơi, như chơi
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ừ, dễ như ăn bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như
[Verse 1]
Trời xanh ngắt, thời gian chẳng chờ đợi
Cũ rích tẻ nhạt, mình cần đổi mới, đuổi theo
Không thể làm hài lòng tất cả đâu
Tôn trọng nhau, mình làm mình, bạn làm bạn chứ? (Mình và bạn)
Bạn là bạn, mình là mình, vậy chẳng đủ sao?
[Pre-Chorus]
Bánh, bánh, thèm cắn ngay lập tức
Cuộc đời này là của mình mà
Bùm, bùm, muốn bắn ngay lập tức
Không cần phức tạp mọi lúc
Lắc đi, lắc đi, lắc đi, lắc đi, lắc đi
Bùng nổ lên, bùng nổ lên, bùng nổ lên
Bận rộn đến mức, yeah, như sinh nhật mình
[Chorus]
Có lẽ không dễ, nhưng kệ đi
Tùy bạn, mỗi ngày
Thay vì lo lắng
Chỉ cần tập trung vào mình thôi
Mọi chuyện ổn cả, mình nghĩ dễ như ăn bánh
Được rồi, được rồi
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như
[Refrain]
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Như chơi, như chơi, như chơi, như chơi, như chơi
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ừ, dễ như ăn bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như
[Verse 2]
Bạn không thể hứa hẹn, như thời tiết, nó vô định
Ai biết mai bạn có hạnh phúc không, ai đảm bảo được?
Khoảnh khắc hiện tại mới là quan trọng
Yeah, sống theo cách của bạn vì
[Chorus]
Có lẽ không dễ, nhưng kệ đi
Tùy bạn, mỗi ngày
Thay vì lo lắng
Chỉ cần tập trung vào mình thôi
Mọi chuyện ổn cả, mình nghĩ dễ như ăn bánh
Được rồi, được rồi
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như
[Refrain]
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Như chơi, như chơi, như chơi, như chơi, như chơi
Bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ừ, dễ như ăn bánh, bánh, bánh, bánh, bánh
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la-la
Ooh, wee, la-la-la, la-la-la, la
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như
[Bridge]
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng
Mình muốn làn gió mát
Có lẽ mình sẽ có thêm động lực ooh-ooh, ooh
Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng
Lơ đãng lại hay hơn đôi khi
Này, nói cho mọi người cùng nghe
Này, đừng phức tạp hóa như thế
[Chorus]
Có lẽ không dễ, nhưng kệ đi
Tùy bạn, mỗi ngày
Thay vì lo lắng
Chỉ cần tập trung vào mình thôi
Mọi chuyện ổn cả, mình nghĩ dễ như ăn bánh
Được rồi, được rồi
Cứ ăn hết đi, yeah kiểu như


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

ITZYCác bài hát của ITZY

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x