Lời bài hát Converse High – BTS Lyrics

Lời bài hát Converse High – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “Converse High” 가사]

[Intro: RM]
너의 컨버스하이
너의 컨버스하이
너의 컨버스하이
컨버스하이

[Chorus: Jung Kook, Jimin]
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
별 수 없나 봐 나는 wo
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
너무 좋아 다 자꾸 wo

[Verse 1: RM]
내게 하루만 시간이 있다면 난
컨버스하이 만든 사람을 만날 거야
그리곤 말하겠지 당신이 이 세상을 구했어
넌 저 여자들을 다시 태어나게 한 거야
F your Chanel F your Alexander McQueen
F your Raf Simons 일단 이리 와서 Check it
10만원이면 두 켤레를 사 넌 내가 원하는 걸 알지
흰 티에 청 반바지 빨간 컨버스하이 That’s it

[Verse 2: j-hope]
Alright 빨주노초파남보
니 발에 무지개는 shot like 람보
날 저격해 탕탕 shout out wow wow
니 몸매와 함께면 더 하악하악
컨 taxi 컨 cycle 컨 subway
No thanks 난 컨 bus 타고 부릉부릉
저 하늘 별보단 오늘은 니 신발의 별을 볼래
하하 다 남준이 몰래

[Pre-Chorus: V, Jimin]
스치면 인연 스며들면 사랑
이라고 누가 말했었는데
넌 아예 내게 물들어버렸나
니가 좋아 그래도 컨버스로우는 신지 마

[Chorus: Jung Kook, Jin]
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
별 수 없나 봐 나는 wo
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
너무 좋아 다 자꾸 wo

[Post-Chorus: All, Jung Kook]
너의 컨버스하이
I really really want you
컨버스하이
I really really like you
컨버스하이
I really really need you
컨버스하이 컨버스하이

[Verse 2: SUGA]
컨버스 컨버스 I really hate 컨버스
화려한 니 겉모습에는 말야 검정스타킹에
아찔한 하이힐 그래 그것은 사기야
근데 더 어울리는 것은 조던 Numbers
Ha 모르겠니 컨버스는 니 매력을 죽이는 옥의 티
아무튼 날 만날 때는 컨버스를 신지마
무엇보다 벗기가 무척이나 힘들잖아
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jin]
스치면 인연 스며들면 사랑
이라고 누가 말했었는데
넌 아예 내게 물들어버렸나
니가 좋아 그래도 컨버스로우는 신지 마

[Chorus: Jung Kook, V]
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
별 수 없나 봐 나는 wo
너의 컨버스하이에 꽂혔나 봐
너무 좋아 다 자꾸 wo

[Post-Chorus: All, Jung Kook]
너의 컨버스하이
I really really want you
컨버스하이
I really really like you
컨버스하이
I really really need you
컨버스하이 컨버스하이

[Outro: All, Jung Kook, RM]
너의 컨버스하이
I really really want you
컨버스하이
I really really like you
컨버스하이
I really really need you
컨버스하이 컨버스하이
Converse High


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
No ê Converse High
No ê Converse High
No ê Converse High
Converse HighNo ê Converse High
ê kkô chyon na boa
Byol su om na boa na nưn Wo ~

No ê Converse High
ê kkô chyon na boa
No mu jô a ta ja kku Wo ~

Ne gê ha ru man
si ga ni it ta myon nan
Converse High man đưn
sa ra mưl man nal go ya
Kư ri gôn mal ha gêt ji
tang si ni i sê sang ưl gu he sso
Non jo yo ja tư rưl
ta si the o na gê han go ya

F your Chanel
F your Alexander Mcqueen
F your Raf simons il tan
i ri woa so Check it
Sim ma nuơ ni myon tu kyol lê rưn
sa non ne ga wuơn ha nưn gol al ji
Hin thi ê chong ban ba ji
ppal gan Converse High
that’s it

Alright
Ppal ju nô chô pha nam bô
Ni ba rê mu ji ge nưn
Shot like Rambo
Nal jo gyo khe thang thang
shout out
wow wow

Ni mô
me woa ham kkê
myon to hak hak
Khon taxi
khon cycle
khon subway

No thanks nan khon BUS
tha gô bu rưng bu rưng
Jo ha nưl byol bô tan ô nư rưn
ni sin ba rê byo rưl bôl le
Ha ha
ta nam ju ni môl le

Sư chi myon i nyon
sư myo tưl myon sa rang
i ra gô nu ga mal he sson nưn đê

Non a yê ne gê mul tư ro bo
ryon na
Ni ga jô a
kư re tô Converse
Lows nưn sin ji ma

No ê Converse High
ê kkô chyon na boa
Byol su om na boa na nưn Wo ~

No ê Converse High
ê kkô chyon na boa
No mu jô a ta ja kku Wo ~

No ê Converse High
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High
Converse High

Converse Converse
i really hate a Converse
Hoa ryo han ni kan mô sư bê nưn
Ma rya gom jong Stockings ê
A jjil han High heels
kư re kư go sưn sa gi ya
Gưn tê to o ul li nưn
go sưn jô ton numbers

Ha
mô rư gên ni
Converse nưn ni me ryo gưl
ju gi nưn ô gê thi
A mu thưn nal man nal
tte nưn Converse rưl sin ji ma
Mu ot bô ta bot ki ka
mu cho gi na him tưl ja na

Sư chi myon i nyon
sư myo tưl myon sa rang
i ra gô nu ga mal he sson nưn đê

Non a yê ne gê mul tư ro bo
ryon na
Ni ga jô a
kư re tô Converse
Lows nưn sin ji ma

No ê Converse High
ê kkô chyon na boa
Byol su om na boa na nưn Wo ~

No ê Converse High
ê kkô chyon na boa
No mu jô a ta ja kku Wo ~

No ê Converse High
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High
Converse High

No ê Converse High
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High
Converse High

Converse High…


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: RM]
Neoui keonbeoseuhai
Neoui keonbeoseuhai
Neoui keonbeoseuhai
Keonbeoseuhai[Chorus: Jungkook, Jimin]
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Byeol su eomna bwa naneun wo
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Neomu joa da jakku wo

[Verse 1: RM]
Naege haruman sigani itdamyeon nan
Keonbeoseuhai mandeun sarameul mannal geoya
Geurigon malhagetji dangsini i sesangeul guhaesseo
Neon jeo yeojadeureul dasi taeeonage han geoya
F your Chanel F your Alexander McQueen
F your Raf Simons ildan iri waseo Check it
10manwonimyeon du kyeollereul sa
Neon naega wonhaneun geol alji
Huin tie cheong banbaji ppalgan keonbeoseuhai That’s it

[Verse 2: J-Hope]
Alright ppaljunochopanambo
Ni bare mujigaeneun shot like rambo
Nal jeogyeokae tangtang shout out wow wow
Ni mommaewa hamkkemyeon deo haakaak
Keon taxi keon cycle keon subway
No thanks nan keon bus tago bureungbureung
Jeo haneul byeolbodan oneureun ni sinbarui byeoreul bollae
Haha da namjuni mollae

[Pre-Chorus: V, Jimin]
Seuchimyeon inyeon seumyeodeulmyeon sarang
Irago nuga malhaesseonneunde
Neon aye naege muldeureobeoryeonna
Niga joa geuraedo keonbeoseurouneun sinji ma

[Chorus: Jungkook, Jin]
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Byeol su eomna bwa naneun wo
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Neomu joa da jakku wo

[Hook: All, Jungkook]
Neoui keonbeoseuhai
I really really want yo
Keonbeoseuhai
I really really like yo
Keonbeoseuhai
I really really need yo
Keonbeoseuhai keonbeoseuhai

[Verse 2: Suga]
Keonbeoseu keonbeoseu I really hate a keonbeoseu
Hwaryeohan ni geonmoseubeneun mallya geomjeongseutakinge
Ajjilhan haihil geurae geugeoseun sagiya
Geunde deo eoullineun geoseun jodeon Numbers
Ha moreugenni keonbeoseuneun ni maeryeogeul jugineun ogui ti
Amuteun nal mannal ttaeneun keonbeoseureul sinjima
Mueotboda beotgiga mucheogina himdeuljana
[Pre-Chorus: Jungkook, Jin]
Seuchimyeon inyeon seumyeodeulmyeon sarang
Irago nuga malhaesseonneunde
Neon aye naege muldeureobeoryeonna
Niga joa geuraedo keonbeoseurouneun sinji ma

[Chorus: Jungkook, V]
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Byeol su eomna bwa naneun wo
Neoui keonbeoseuhaie kkochyeonna bwa
Neomu joa da jakku wo

[Hook: All, Jungkook]
Neoui keonbeoseuhai
I really really want yo
Keonbeoseuhai
I really really like yo
Keonbeoseuhai
I really really need yo
Keonbeoseuhai keonbeoseuhai

[Outro: All, Jungkook, RM]
Neoui keonbeoseuhai
I really really want yo
Keonbeoseuhai
I really really like yo
Keonbeoseuhai
I really really need yo
Keonbeoseuhai keonbeoseuhai
Converse High


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: RM]
Your Converse High
Your Converse High
Your Converse High
Converse High[Chorus: Jung Kook, Jimin]
I’m so into your Converse Highs
I can’t help it, wo
I’m so into your Converse Highs
I like it so much, wo

[Verse 1: RM]
If I had only one day
I will go see the person who created Converse Highs
Then I’ll tell that person, you saved the world
You made that girl born again
F your Chanel F your Alexander McQueen
F your Raf Simons, just come here and check it
You can buy two pairs with just 100 dollars, you know what I want
White T-shirt, jeans, and red Converse Highs, that’s it

[Verse 2: j-hope]
Alright, red orange yellow green blue violet indigo
The rainbow on your feet is shot like Rambo
It aims at me, bang bang, shout out wow wow
Together with your body makes me go Huk Huk
Big taxi, big cycle, big subway
No thanks, I wanna ride the big bus
Rather than the stars in the sky, I wanna see the stars on your shoes
Haha, without Namjoon knowing

[Pre-Chorus: V, Jimin]
If brushed, it’s meant to be
If soaked into, it’s love
Someone said that
But I’ve already been colored by you
I like you but still don’t wear Converse Lows

[Chorus: Jung Kook, Jin]
I’m so into your Converse Highs
I can’t help it
I’m so into your Converse Highs
I like it so much

[Hook: All, Jung Kook]
Your Converse Highs
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High Converse High

[Verse 2: SUGA]
Converse, I really hate a Converse
When you look all flashy with your black stockings
And your high heels, that’s just a lie
But you look better with Jordan numbers
Ha, don’t you know? Converse kill your charms
Anyway, when you meet me, don’t wear Converses
It’s too hard to take them off of you
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jin]
If brushed, it’s meant to be
If soaked into, it’s love
Someone said that
But I’ve already been colored by you
I like you but still don’t wear Converse Lows

[Chorus: Jung Kook, V]
I’m so into your Converse Highs
I can’t help it
I’m so into your Converse Highs
I like it so much

[Hook: All, Jung Kook]
Your Converse Highs
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High Converse High

[Outro: All, Jung Kook, RM]
Your Converse Highs
I really really want yo
Converse High
I really really like yo
Converse High
I really really need yo
Converse High Converse High
Converse High


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Đôi Converse High của em (x3)
Converse High
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Dường như không thể rời mắt nổi
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Anh thích chúng lắm
Nếu một ngày anh có cơ hội Anh sẽ tới gặp người đã tạo ra Converse High
Rồi sẽ nói với người đó rằng, ông đã cứu cả thế giới này rồi đó
Ông đã làm người con gái ấy như được sinh ra lần nữa
Chẳng cần đến Chanel hay Alexander McQueen
Cũng chẳng cần Raf simons, Hãy lại đây mà xem này
Em mua được hai đôi chỉ với 100 đô đấy, em biết anh thích gì mà
Áo phông trắng, quần Jeans và đôi Converse High đỏ, chính nó đấy
Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tràm hay tím… cũng được
Cầu vồng nơi chân em mạnh mẽ như Rambo
Nhằm trúng anh, bắn bang bang, anh hét lên wow wow
Cùng với thân hình em nữa lại càng tuyệt vời hơn Taxi rộng, xe đạp lớn, tàu điện khổng lồ
Không cám ơn, anh muốn đi xe buýt to cơ
Hơn cả những vì sao trên trời, anh muốn ngắm những ngôi sao trên đôi giày của em
Haha Namjoonie không biết đâu
Em lướt qua, gắn kết đôi ta bằng tình yêu
Trước kia đã có ai đó nói vậy Nhưng thế giới trong anh đã được em tô điểm Anh thích em, nhưng đừng đi Converse thấp cổ nhé
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Dường như không thể rời mắt nổi
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Anh thích chúng lắm
Đôi Converse High của em Anh rất rất muốn có
Đôi Converse High của em Anh rất rất thích
Đôi Converse High của em Anh rất rất cần
Converse High, Converse High
Converse Converse, thực sự anh rất ghét Converse
Khi em trông thật hấp dẫn với legging đen Và những đôi giày cao gót, đó chỉ là giả dối thôi
Thứ hợp với em hơn cả là Jordan Numbers
Hah, em không biết sao? Chính đôi Converse sẽ giết chết nét quyến rũ của em đó
Dù sao đi nữa, khi gặp anh đừng đi Converse nhé
Cởi được giày ra thôi cũng khó hơn bất cứ thứ gì rồi
Em lướt qua, gắn kết đôi ta bằng tình yêu
Trước kia đã có ai đó nói vậy Nhưng thế giới trong anh đã được em tô điểm Anh thích em, nhưng đừng đi Converse thấp cổ nhé
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Dường như không thể rời mắt nổi
Anh nghĩ mình mê mẩn đôi Converse High của em mất rồi Anh thích chúng lắm
Đôi Converse High của em Anh rất rất muốn có
Đôi Converse High của em Anh rất rất thích
Đôi Converse High của em Anh rất rất cần
Converse High, Converse High
Đôi Converse High của em Anh rất rất muốn có
Đôi Converse High của em Anh rất rất thích
Đôi Converse High của em Anh rất rất cần
Converse High, Converse High
Converse High…


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bình luận!

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x