Lời bài hát DDAENG (땡) – BTS Lyrics

Lời bài hát DDAENG (땡) – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[RM:]
일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡[J-Hope:]
힙합? 땡
Rap style? 땡
걍 랩퍼, 땡
방탄=땡
But 현실, bang
Worldwide, bang
차트 위 bang bang, 땡
Got money, woo
AP, woo
좋은 집, woo
누군가의 dream life, woo
How bout you? uh
I like you! uh
이 성공 uh
네 덕분 uh
웃기지 웃기지? 얘
어이없이 느끼지? 얘
솔직히 지들이, 얘
왜 저리 난리인지, 얘
차분히 생각해, 얘
시간은 많기에, 얘
이건 숙제야 숙제, 얘
못 풀면 네 문제는, 땡[Suga, J-Hope:]
일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡[Suga:]

음.. 내가 보기엔 너네는 땡
우리 모두가 땡
누가 끗발이 좋던 간에
나는 땡 전혀 상관 안 해
Hunnit bae hunnit bae hunnit bae hunnit bae 땡
이 음악은 똥이야 bae
배알 꼴리겠지만 bae
니 주장이 다 맞아 bae
우린 망해가고 있네
빌보드 니 덕분이야 bae
우리 위 아무도 없네
우린 망해가고 있기에 thanks
고맙다 고맙다 고맙다
여지껏 무시해줘 고맙다
덕분에 스타디움 돔 빌보드
많은 것을 덕분에 많이도 얻었다
작은 회사 친구들아
너네가 곧 대기업이 되길
우린 앞으로 바람대로 또 망할테니
계속 걱정해주길

[RM, Suga:]
일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

[RM:]
캐셔 계산 소리 땡
어릴 적 좋아함 얼음땡
난 딩동, 넌 땡
넌 7끗, 난 땡
라면 먹고 잔 얼굴 땡
떨거지들 두욜땡
날 봐 난 니 errthang
니가 쩔어? 멋져? 개얼탱..
너무 어 얼 탱이가 없어 말을 더 더 더 듬어도
양해르 조 좀 바랄게 내가 말주 벼 변이 좀 부족해
그래도 도 말은 바로 로 로 하려는데 입이 자꾸 비뚤 어 어 어 지네 너무 조 조 조 좋아서 서 너무 좋아서 서
헤이러도 없는 랩퍼들은 좀 닥쳐
너의 헤이러가 어딨어
눈씻고 세수한 뒤 거울을 봐
거기 숨쉬는 바로 너의 헤이러
우린 셀럽보단 celebrate
오직 엑셀 no break
니가 뭔데 날 인정해
이름값 하는 개구리들
우물 안에 죽기를
간절히 기도할게

[J-Hope, RM:]
일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong, me right 잘 봐 땡
학교종 울려라 brr brr 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡

일팔 일삼 삼팔 땡
U wrong, me right 잘 봐 땡
잠깐만 멈춰봐 얼음 땡
야 이번 생은 글렀어 넌 땡


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
il pal il sam sam pal Ddaeng
You wrong me right jal boa Ddaeng
ha gô jông ul lô la brr brr Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư lô sô nôn DdaengHiphop Ddaeng
Rap style Ddaeng
gang lêp pô Ddaeng
Bangtan = Ddaeng
But hôn sil, bang
Worldwide, bang
cha tư wi bang bang, Ddaeng
Got money, woo
AP, woo
jô hưn jip, woo
nu gun ga ê Dream life, woo
How bout you uh
I like you uh
i sông gông uh
ni đô bun uh
u gi ji ut gi ji yê
ô i ôp si nư ki ji yê
sôl ji hi ji đư li yê
wê jô ri nan li in ji yê
cha bun ni sêng ga hê yê
si gan ưn man gi ê yê
i gôn su jê ya su jê yê
môt pul myon nê mun jê nưn Ddaeng

il pal il sam sam pal Ddaeng
You wrong me right jal boa Ddaeng
ha gô jông u lô la brr brr Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư lô sô nôn Ddaeng
il pal il sam sam pal Ddaeng
You wrong me right jal boa Ddaeng
jam kan man môm chô boa ôl ưm Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư lô sô nôn Ddaeng

Ddaeng
ưm nê ga bô gi ên nô nê nưn Ddaeng
u li mô đu ga Ddaeng
nu ga kư bal li jô đôn ga nê
na nưn têng jôn hô sang goan an hê
Hunnit bae hunnit bae hunnit bae hunnit bae Ddaeng
i ư ma gưn tôn gi ya bae
bae al kô li get ji man bae
ni ju jang i đa ma ja bae
u rin mang hê ga gô it nê
Billboard ni đô bu ni ya hê
u ri wi a mu đô ôp nê
u rin mang hê ga gô it gi ê Thanks
gô map đa gô map đa gô map đa
yô ji kô mu si hê jô gô map đa
đô bu nê sư ta đi um đôm billboard
man hưn gô sưl đô bu nê ma hi đô ô đô đa
ja gưn huê sa chin gu đưl ra
nô nê ga God đê gi ôp bi đuê gil
u rin a pưl rô ba lam đê rô tô mang hal tê ni
gê sô gô jông hê ju gil
kưt

il pal il sam sam pal Ddaeng
You wrong me right jal boa Ddaeng
ha gô jông u lô la brr brr Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư lô sô nôn Ddaeng
il pal il sam sam pal Ddaeng
You wrong me right jal boa Ddaeng
jam kan man môm chô boa ôl ưm Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư lô sô nôn Ddaeng

kê sô gê san sô ri Ddaeng
ôl rin jô jô ha ham ôl ưm Ddaeng
nan dingdong nôn Ddaeng
nôn chil kư nan Ddaeng
la myon mô gô jan ôl gul Ddaeng
tôl gô ji đưl đu yô Ddaeng
nal boa nan ni errthang
ni ga jôl rô mô jô gê ôl têng
nô mu ô ôl têng i ga ôp sô mal ưl đô đô đô đư mô đô
yang hê rư jô jôm ba ral gê nê ga mal ju bô bô ni jôm bu jô hê
gư rê đô đô mal ưn ba lô lô lô hal yô nưn đê ip i ja ku bi tưl ô ô
ô ji nê nô mu jô jô jô jô ha sô sô nô mu jô ha sô sô
hê i rô đô ôp nưn rêp pô đưl ưn jôm đa chô
nô ê hê i rô ga ô đi sô
nun si gô sê su han đuy gô ul ưl boa
gô gi sum suy nưn ba lô nô ê hê i rô
u rin sê rôp bô đan celebrate
ô ji ê sêl no break
ni ga môn đê nal in jông hê
il ưm gap ha nưn gê gu ri đưl
u mưl a nê ju gi rưl
gan jôl hi gi đô hal gê
Ddaeng

il pal il sam sam pal Ddaeng
U wrong me right jal boa Ddaeng
ha gô jông ul lô la brr brr Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư rô sô nôn Ddaeng
il pal il sam sam pal Ddaeng
U wrong me right jal boa Ddaeng
jam kan man môm chô boa ôl rưm Ddaeng
ya i bôn sêng ưn gư rô sô nôn Ddaeng


the end!


Romanized/ Latinh
[RM:]
Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Haggyojong ullyeola brr brr ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng[J-Hope:]
Hip-hop? Ddaeng
Rap style? ddaeng
Gyang laebpeo, ddaeng
Bangtan=ddaeng
But hyeonsil, bang
Worldwide, bang
Chateu wi bang bang, ddaeng
Got money, woo
AP, woo
Joh-eun jib, woo
Nugungaui dream life, woo
How bout you? uh
I like you! uh
I seong-gong uh
Ne deogbun uh
Usgiji usgiji? yae
Eoieobs-i neukkiji? yae
Soljighi jideul-i, yae
Wae jeoli nanliinji, yae
Chabunhi saeng-gaghae, yae
Sigan-eun manhgie, yae
Igeon sugjeya sugje, yae
Mos pulmyeon ne munjeneun, ddaeng[Suga, J-Hope:]
Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Haggyojong ullyeola brr brr ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaengIlpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Jamkkanman meomchwobwa eol-eum ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng[Suga:]
Ddaeng
Eum.. naega bogien neoneneun ddaeng
Uli moduga ddaeng
Nuga kkeusbal-i johdeon gan-e
Naneun ttaeng jeonhyeo sang-gwan an hae
Hunnit bae hunnit bae hunnit bae hunnit bae ddaeng
I eum-ag-eun ttong-iya bae
Baeal kkolligessjiman bae
Ni jujang-i da maj-a bae
Ulin manghaegago issne
Bilbodeu ni deogbun-iya bae
Uli wi amudo eobsne
Ulin manghaegago issgie thanks
Gomabda gomabda gomabda
Yeojikkeos musihaejwo gomabda
Deogbun-e seutadium dom bilbodeu
Manh-eun geos-eul deogbun-e manh-ido eod-eossda
Jag-eun hoesa chingudeul-a
Neonega god daegieob-i doegil
Ulin ap-eulo balamdaelo tto manghalteni
Gyesog geogjeonghaejugil
Kkeut

[RM, Suga:]
Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Haggyojong ullyeola brr brr ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng

Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Jamkkanman meomchwobwa eol-eum ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng

[RM:]
Kaesyeo gyesan soli ddaeng
Eolil jeog joh-aham eol-eumddaeng
Nan dingdong, neon ddaeng
Neon 7kkeus, nan ddaeng
Lamyeon meoggo jan eolgul ddaeng
Tteolgeojideul duyolddaeng
Nal bwa nan ni errthang
Niga jjeol-eo? meosjyeo? gaeeoltaeng..
Neomu eo eol taeng-iga eobs-eo mal-eul deo deo deo deum-eodo
Yanghaeleu jo jom balalge naega malju byeo byeon-i jom bujoghae
Geulaedo do mal-eun balo lo lo halyeoneunde ib-i jakku bittul eo eo eo jine neomu jo jo jo joh-aseo seo neomu joh-aseo seo
Heileodo eobsneun laebpeodeul-eun jom dagchyeo
Neoui heileoga eodiss-eo
Nunssisgo sesuhan dwi geoul-eul bwa
Geogi sumswineun balo neoui heileo
Ulin selleobbodan celebrate
Ojig egsel no break
Niga mwonde nal injeonghae
Ileumgabs haneun gaegulideul
Umul an-e juggileul
Ganjeolhi gidohalge
Ddaeng

[J-Hope, RM:]
Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Haggyojong ullyeola brr brr ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng

Ilpal ilsam sampal ddaeng
U wrong me right jal bwa ddaeng
Jamkkanman meomchwobwa eol-eum ddaeng
Ya ibeon saeng-eun geulleoss-eo neon ddaeng


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[RM:]
One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Ring the school bell brr brr ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng[J-Hope:]
Hip-hop? ddaeng
Rap style? ddaeng
Just rapper, ddaeng
Bangtan = ddaeng
But reality, bang
Worldwide, bang
Above chart bang bang, ddaeng
Got money, woo
AP, woo
Nice house, woo
Someone’s dream life, woo
How about you? uh
I like you! uh
This success, uh
Is all thanks to you, uh
Isn’t it funny, isn’t it funny? dear
Don’t you feel dumbfounded? dear
Honestly why are these people, dear
Why are they making a fuss like that, dear
Think calmly, dear
Homework, this is homework, dear
If you can’t solve this, then your problem is ddaeng[Suga, J-Hope:]
One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Ring the school bell brr brr ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaengOne-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Hold up for a second and freeze ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng[Suga:]
Ddaeng
Mm… From my perspective you are ddaeng
We are all ddaeng
No matter who had influence
For me it’s a ddaeng I don’t care at all
Hunnit bae hunnit bae hunnit bae hunnit bae ddaeng
This music is shit bae
Although you may feel offended bae
All of your claims are correct bae
We are failing
Billboard is all thanks to you bae
No one else is above us
Because we are failing thanks
Thank you thank you thank you
Thank you for ignoring us until now
Thank you Stadium Dome Billboard
Thanks to you we became successful
Friends from small companies
I hope you all become big soon
We will fail again like you wish
So please keep worrying
Kkeut

[RM, Suga:]
One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Ring the school bell brr brr ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng

One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Hold up for a second and freeze ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng

[RM:]
The sound of a cashier calculating bills ddaeng
When I was young I liked to play freeze tag ddaeng
I’m ding-dong you’re ddaeng
You’re 7 kkeut, I’m ddaeng
Face that fell asleep after eating ramen ddaeng
Dregs do your thang
Look at me I’m your errthang
You’re dope? Cool? Ridiculous
There is no uh- ridiculous
Even if I st-st-stutter my words
I h-hope you understand
I la-la-lack a way with words
Bu-but I try to speak correctly but my mouth keeps ge-ge-geting crooked
Because I li-li-li-like it I li-like it very much
Rappers who don’t even have haters, shut up
Where are you haters?
Look into this mirror after washing your eyes and face
There is a hater of yours breathing right in there
We celebrate rather than being celebs
Only accel no break
Who are you to recognize me
Frogs who live up to your name
I hope you die in that well
I’ll pray earnestly
Ddaeng

[J-Hope, RM:]
One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Ring the school bell brr brr ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng

One-eight one-three three-eight ddaeng
U wrong me right look carefully ddaeng
Hold up for a second and freeze ddaeng
This life is hopeless, you’re ddaeng


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Tới giờ vào lớp rồi kìa, brr brr, ddaeng! Mày sống sai quá rồi cưng à, ddaeng!
Hip hop? Ddaeng! Rap style? Ddaeng! Chỉ là rapper? Ddaeng! Bangtan = ddaeng
Nhưng sự thật là, bang! Worldwide, bang! Nằm top bxh bang bang, ttaeng!
Nhiều tiền, woo AP, woo nhà đẹp, woo ước mơ của ai kia, woo
Còn mày thì sao? Ờ tao thích mày rồi đó! Ờ những thành quả như bây giờ, Oừ đều nhờ ơn của mày đó ờ
Vui chứ vui chứ? Yeah, mày hoang mang rồi chứ gì ye, tao khuyên mày thành thật ye, nên dùng não trước khi phát ngôn đi ye
Làm gì mà lồng lộn lên vậy,ye! Đếch đủ thời gian đâu ye, làm bài tập bài tập của mày đi
Làm không ra thì câu của mày ddaeng!
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Tới giờ vào lớp rồi kìa, brr brr, ddaeng! mày sống sai quá rồi cưng à, ddaeng!
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Từ từ đã nào ddaeng! mày sống sai quá rồi đó cưng à,ddtaeng!
Damn!
Tao thấy tụi mày sống sai quá rồi, mọi thứ đều sai hết rồi
Mày nói tụi tao cái gì cũng sai, mà việc đó thì liên quan gì đến mày
Hunnit bae hunnit bar hunnit bae hunnit bbae ddaeng
Nhạc này như shit cưng nhỉ? chắc cưng nghe khó chịu lắm nhỉ, cưng cứ việc sân si đi
Tụi anh phiền phức nhỉ, giải billboard cũng phải cảm ơn cưng, không có ai hơn tụi anh được nữa đâu
Nhờ chúng mày cả đó
Cảm ơn cảm ơn cảm ơn nha
Cảm ơn mày vì đã phớt lờ tụi tao, sân vận động, dome billboard
Nhờ phước của mày mà tụi tao mới đạt được đó, cảm ơn nhé, này những chiến hữu ở công ty nhỏ
Tao cầu cho tụi mày cũng sớm thành công
Tụi này vẫn cứ phiền phức như thế đấy nên mày cứ việc sân si tụi này tiếp đi ha
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Tới giờ vào lớp rồi kìa, brr brr, ddaeng! Tày sống sai quá rồi cưng à, ddaeng!
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Từ từ đã nào ddaeng! mày sống sai quá rồi đó cưng à,ddtaeng!
Tiếng của máy đếm tiền, ddaeng! Lúc nhỏ tao thích nó lắm ddaeng! Tao ding dong, mày ddaeng!
Mày 7 điểm, tao ddaeng! Ăn mì gói trước khi đi ngủ, mặt mày sẽ sưng đó ddaeng!
Lũ phế vật, lo chuyện của tụi mày đi! Nhìn tao đi, tao là errthang! Mày ngầu hả? cool hả? Xàm xí
Ơ này tao nghe không rõ, mày nói cái đếch gì ấy nhờ?
Tha lỗi cho tao nhá, tài ăn nói của tao không t-tốt lắm
Tao đ-đang cố gắng, mở mồm giải t-thích nh-nhưng miệng cứ v-vấp lung t-tung
t-t-tao thích mày rồi đ-đó, thật sự th-thích mày m-mà
Lũ rapper mà đếch có anti thì ngậm mồm hết vào đi
Nếu tụi mày tự hỏi anti của tụi mày đâu? Thì cưng nè, đi rửa mặt rồi nhìn vào gương đi
Đó là anti của tụi mày đó, còn sống và vẫn thở đều nhá
Tụi tao ăn mừng không nghỉ còn nhiều hơn những người nổi tiếng ngoài kia
Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đánh giá tao, loại cóc nhái như mày thì chỉ nên ngồi đáy giếng thôi
Tụi tao khẩn thiết cầu nguyện cho mày, cứ mục xác trong cái giếng bé tí đó đi ddaeng!
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Tới giờ vào lớp rồi kìa, brr brr, ddaeng! Mày sống sai quá rồi cưng à, ddaeng!
1-8,1-3,3-8, ddaeng! Mày sai, tao đúng , nhìn cho kĩ vào, ddaeng!
Từ từ đã nào ddaeng! Mày sống sai quá rồi đó cưng à,ddaeng!


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bình luận!

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x