Lời bài hát Dionysus – BTS Lyrics

Lời bài hát Dionysus – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: J-Hope, V]
쭉 들이켜, 술잔 (Sippin’), 팔짱 (Tippin’)
(한 입) 티르소스 (Grippin’) 포도 (Eatin’)
쭉 들이켜, 분위기 (Keep it), D style (Rip it)
(한 입) 여기 (Kill it), let’s steal it, the illest
[Verse 1: RM]
그냥 취해 마치 디오니소스
한 손에 술잔, 다른 손에 든 티르소스
투명한 크리스탈 잔 속 찰랑이는 예술
예술도 술이지 뭐, 마시면 취해 fool
You dunno, you dunno
You dunno, what to do with
내가 보여줄게 난 전혀 다른 걸 추진
아이비와 거친 나무로 된 mic
절대 단 한 숨에
나오는 소리 따윈 없다, woo
[Refrain: Jimin, J-Hope, Jungkook]
해가 뜰 때까지 where the party at?
잠이 들 때까지 where the party at?
Sing it 불러 다시, drink it 마셔 다시
우린 두 번 태어나지
[Pre-Chorus: Jin, J-Hope]
쭉 들이켜 (창작의 고통)
한 입 (시대의 호통)
쭉 들이켜 (나와의 소통)
한 입 (Okay, now I’m ready fo sho)
[Chorus: V, Jimin, J-Hope]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야
[Chorus: Jimin, J-Hope, Jungkook]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야
[Post-Chorus: Suga, Jungkook, Jimin]
술잔 (Sippin’), 팔짱 (Tippin’)
티르소스 (Grippin’), 포도 (Eatin’)
분위기 (Keep it), D style (Rip it)
여기 (Kill it), let’s steal it, the illest
[Verse 2: V, Jungkook]
난 지금 세상의 문 앞에 있어
무대에 오를 때 들리는 환호성
Can’t you see my stacked broken Thyrsus?
이제 난 다시 태어나네 비로소
[Verse 3: J-Hope]
When the night comes
Mumble, mumble, mumble
When the night comes
Tumble, tumble, tumble
Studio를 채운 저음 저음 저음
Bass drum goes like 덤덤덤 (Yeah)
[Refrain: Jimin, RM, Jungkook]
해가 뜰 때까지 where the party at?
잠이 들 때까지 where the party at?
Sing it 불러 다시, drink it 마셔 다시
우린 두 번 태어나지
[Pre-Chorus: V, RM]
쭉 들이켜 (창작의 고통)
한 입 (시대의 호통)
쭉 들이켜 (나와의 소통)
한 입 (Okay, now I’m ready fo sho)
[Chorus: Jimin, J-Hope]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야
[Chorus: Jin, Jimin]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야
[Bridge: Suga]
우리가 떴다 하면 전세계 어디든지 stadium party, ayy
Kpop 아이돌로 태어나 다시 환생한 artist, ayy
다시 환생한 artist, ayy, 다시 환생한 artist, ayy
내가 아이돌이든 예술가이든 뭐가 중요해? 짠해
예술도 이 정도면 과음이지 과음, yeah
새 기록은 자신과 싸움이지 싸움, yeah
축배를 들어올리고 one shot
허나 난 여전히 목말라, what
[Break: RM]
You ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on
[Chorus: Jimin, Jungkook, J-hope]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야
[Chorus: Jin, V, Jhope]
다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ayy
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (One shot), 두 잔 (Two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야
[Post-Chorus: Jungkook, RM, Jimin]
술잔 (Sippin’), 팔짱 (Tippin’)
티르소스 (Grippin’), 포도 (Eatin’)
분위기 (Keep it), D style (Rip it)
여기 (Kill it), let’s steal it, the illest
[Outro: Jungkook, J-Hope, Jin]
술잔 (Sippin’), 팔짱 (Tippin’)
티르소스 (Grippin’), 포도 (Eatin’)
분위기 (Keep it), D style (Rip it)
여기 (Kill it), let’s steal it, the illest


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
juk đư ri gô
sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
juk đư ri gô
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illestgưn yang chuy hê ma chi đi ô ni sô sư
han sô nê sul jan đa rưn sô nê đưn ti rư sô sư
tưm yông han kư ri sư tal jan sôk cha lan gi nư yê sưl
yê sưl đô sư ri ji mô ma shim yôn chuy hê Fool
You dunno you dunno you dunno what to do with
nê ga bô yô jul gê nan jôn hô đa rưn gôl chu jin
ai bi wa gô chin na mu rô đuên mic
jôl đê đan han su mê na ô nưn sô ri ta win ôp ta

hê ga tưl tê ka ji where the party at
ja mi đưl tê ka ji where the party at
Sing it bu lô đa shi
Drink it ma sô đa shi
u rin đu bôn tê ô na ji

juk đư ri gô (chang ja gê gô tông)
han ip (shi đê yê hô tông)
juk đư ri gô (na wa yê sô tông)
han ip (Okay now I’m ready for sho)

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest

nan ji gưm sê sang ê min a pê i sô
mu đê ê ô rưl tê đư li nưn hoa nô sông
Can’t you see my stacked broken thyrsus
i jê nan đa shi te ô na nê bi rô sô

When the night comet mumble mumble mumble
When the night comet tumble tumble tumble
Studio rưl cha ưn jo-ưm jo-ưm jo-ưm
Bass drum goes like đom-đom-đom

hê ga tưl tê ka ji where the party at
ja mi đưl tê ka ji where the party at
Sing it bu lô đa shi
Drink it ma sô đa shi
u rin đu bôn tê ô na ji

juk đư ri gô (chang ja gê gô tông)
han ip (shi đê yê hô tông)
juk đư ri gô (na wa yê sô tông)
han ip (Okay now I’m ready for sho)

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl gê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

u ri ga tô ta ha myon jôn sê gê ô đi đưn ji stadium party ay
Kpop idol lô tê ô na đa shi hoan sêng han Artist
đa shi hoan sêng han Artist đa shi hoan sêng han Artist
nê ga idol ri đưn yê sưl ga i đưn mô ga jun gô gê ja nê
yê sưl đô i jông đô myon goa ư mi ji goa ưm yeah
sê gi rô gưn ja shin goa sa um mi ji sa ưm yeah
chuk bê rưl đư rô ô li gô One shot
hô na nan yô jô ni mông ma la
What

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: V, J-Hope & Jin]
(Jjuk deurikyeo) Suljan (Sippin’), paljjang (Tippin’)
(Han ip) Tireusoseu (Grippin’), podo (Eatin’)
(Jjuk deurikyeo) Bunwigi (Keep it) D style (Rip it)
(Han ip) Yeogi (Kill it) let’s steal it, the illest
[Verse 1: RM]
Geunyang chwihae machi dionisoseu
Han sone suljan dareun sone deun tireusoseu
Tumyeonghan keuriseutal jan sok
Challangineun yesul yesuldo suriji mwo masimyeon chwihae fool
You don’t know, you don’t know
You don’t know what to do with
Naega boyeojulge nan jeonhyeo dareun geol chujin
Aibiwa geochin namuro doen mic
Jeoldae dan han sume naoneun sori ttawin eopsda (Woo)
[Refrain: Jungkook with J-Hope]
Haega tteul ttaekkaji where the party at
Jami deul ttaekkaji where the party at
Sing it, bulleo dasi, drink it, masyeo dasi
Urin du beon taeeonaji
[Pre-Chorus: Jin & J-Hope]
(Jjuk deurikyeo) Changjagui gotong
(Han ip) Sidaeui hotong
(Jjuk deurikyeo) Nawaui sotong
(Han ip) Okay, now, I’m ready for sure
[Chorus: V, Jimin, J-Hope & Jungkook]
Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan (Ayy)
Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan (Ayy)
Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
[Post-Chorus: V, Suga, Jungkook, Jin]
(Jjuk deurikyeo) Suljan (Sippin’), paljjang (Tippin’)
(Han ip) Tireusoseu (Grippin’), podo (Eatin’)
(Jjuk deurikyeo) Bunwigi (Keep it) D style (Rip it)
(Han ip) Yeogi (Kill it) let’s steal it, the illest
[Verse 2: V, Jungkook, RM]
Nan jigeum sesangui mun ape isseo (Ye!)
Mudaee oreul ttae deullineun hwanhoseong (Ye!)
Can’t you see my stacked
Broken thyrsus
Ije nan dasi taeeonane biroso (Biroso! Eh-oh!)
[Verse 3: J-Hope, Jungkook]
When the night comes, mumble mumble mumble (Eh-oh!)
When the night comes, tumble tumble tumble (Eh-oh!)
Studioreul chaeun jeoeum jeoeum jeoeum
Bass drum goes like deomdeomdeom yeah
[Refrain: Jimin with RM]
Haega tteul ttaekkaji where the party at
Jami deul ttaekkaji where the party at
Sing it, bulleo dasi, drink it, masyeo dasi
Urin du beon taeeonaji
[Pre-Chorus: Jin & RM]
(Jjuk deurikyeo) Changjagui gotong
(Han ip) Sidaeui hotong
(Jjuk deurikyeo) Nawaui sotong
(Han ip) Okay, now, I’m ready for sure
[Chorus: Jimin, J-Hope, & Jin]
Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan (Ayy)
Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan (Ayy)
Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
[Verse 4: Suga]
Uriga tteossda hamyeon
Jeonsegye eodideunji stadium party ay
Kpop aidollo taeeona
Dasi hwansaenghan artist
Dasi hwansaenghan artist
Dasi hwansaenghan artist
Naega aidorideun yesulgaideun
Mwoga jungyohae jjanhae
Yesuldo i jeongdomyeon
Gwaeumiji gwaeum yeah
Sae girogeun jasingwa
Ssaumiji ssaum yeah
Chukbaereul deureoolligo one shot
Heona nan yeojeonhi mokmalla
What
[Interlude: RM]
You ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on
Let’s go!
[Chorus: Jungkook & Jimin, Jimin, J-Hope, V, *Jin*]
Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan (Ayy)
Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
*Da masyeo, masyeo, masyeo, masyeo nae suljan* (Ayy)
*Da ppajyeo, ppajyeo, ppajyeo michin yesulgae*
Han jan (One shot), du jan (Two shots)
Yesure chwihae bulleo ongheya
[Post-Chorus: V, RM, Jungkook & Jin]
(Jjuk deurikyeo) Suljan (Sippin’), paljjang (Tippin’)
(Han ip) Tireusoseu (Grippin’), podo (Eatin’)
(Jjuk deurikyeo) Bunwigi (Keep it) D style (Rip it)
(Han ip) Yeogi (Kill it) let’s steal it, the illest
[Outro: V, J-Hope, Jungkook & Jin]
(Jjuk deurikyeo) Suljan (Sippin’), paljjang (Tippin’)
(Han ip) Tireusoseu (Grippin’), podo (Eatin’)
(Jjuk deurikyeo) Bunwigi (Keep it) D style (Rip it)
(Han ip) Yeogi (Kill it) let’s steal it, the illest
Keep it!


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: V, J-Hope]
Drink it up
Shot glasses (sippin’) Link arms (tippin’)
One shot
Thyrsus (grippin’) Grape (eatin’)
Drink it up
Vibes (Keep it) D style (rip it)
One shot
Here (Kill it) let’s steal it
The illest
[Verse 1: RM]
Just get drunk like Dionysus
Drink in one hand, Thyrsus on the other
Art splashing inside this clear crystal cup
Art is alcohol too, if you can drink it, you’ll get drunk fool
You dunno you dunno
You dunno what to do with
I’ll show you I recommend you something different
From my mic made of ivy and rough wood
There is never a sound that comes out in one breath
[Refrain: Jungkook, J-Hope]
Until the sun comes up, where the party at
Until we fall asleep, where the party at
Sing it, sing it again
Drink it, drink it again
We’re born again
[Pre-Chorus: Jin, J-Hope]
Drink it up (the pain of creation)
One shot (the scolding of this era)
Drink it up (Talking with myself)
One shot (Okay now l’m ready fo the sho)
[Chorus: V, Jimin, J-Hope]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone all, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Get drunk on art and say onghaeya
[Chorus: Jungkook, J-Hope, Jimin]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Hit the gong and say onghaeya
[Post-Chorus: Suga, V]
Shot glasses (sippin’), linked arms (tippin’)
Thyrsus (grippin’), Grape (eatin’)
Vibes (Keep it) D style (rip it)
Here (Kill it) let’s steal it
The illest
[Verse 2: V, Jungkook]
I’m now in front of the door to the world
The cheers I hear when I get up on stage
Can’t you see my stacked
Broken thyrsus
At last I’m reborn
[Verse 3: J-Hope]
When the night comes
Mumble mumble mumble
When the night comes
Tumble tumble tumble
The bass, bass, bass filling the studio
Bass drum goes like dum dum dum (Yeah)
[Refrain: Jimin, RM]
Until the sun comes up, where the party at
Until we fall asleep, where the party at
Sing it, sing it again
Drink it, drink it again
And we’re born again
[Pre-Chorus: Jin, RM]
Drink it up (the pain of creation)
Have a mouthful (the scolding of this era)
Drink it up (Talking with myself)
One shot (Okay now l’m ready fo the sho)
[Chorus: Jimin, Jungkook]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Get drunk on art and say onghaeya
[Chorus: Jin, V, Jungkook]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Hit the gong and call onghaeya
[Bridge: Suga]
If we pop up
Anywhere in the world, stadium party ay
Born as a K-pop idol
Reborn as an artist
Reborn as an artist, reborn as an artist
What does it matter if I’m an idol or an artist, cheers
Art at this level is over-drinking, over-drinking yeah
The new record is the fight against oneself, a fight yeah
Toast to this, one shot
But I‘m still thirsty
What
[Break: RM]
You ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on
[Chorus: Jimin, Jungkook, V]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Get drunk on art and say onghaeya
[Chorus: Jin, V]
Drink, drink, drink, drink up my glass ay
Everyone fallin’, fallin’, fallin’ into this crazy artist
One drink (one shot), two drinks (two shots)
Hit the gong and call onghaeya
[Post-Chorus: RM, V]
Shot glasses (sippin’) linked arms (tippin’)
Thyrsus (grippin’) Grape (eatin’)
Vibes (Keep it) D style (rip it)
Here (Kill it), let’s steal it
The illest
[Outro: J-Hope, V]
Shot glasses (sippin’) linked arms (tippin’)
Thyrsus (grippin’) Grape (eatin’)
Vibes (Keep it) D style (rip it)
Here (Kill it) let’s steal it
The illest


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Intro: V, J-Hope]
Cạn ly nào!
Ly shot (nhấp môi) Tay bít nhau (chạm ly)
Một hơi thôi
Cây nho (cầm chắc) Nho chín (tiêu diệt)
Cạn ly nào!
Cảm xúc (giữ chặt) Phong cách D (xé tan)
Một hơi thôi
Nào (chơi lớn) cướp ngay đi
Cái đỉnh nhất
[Verse 1: RM]
Cứ say như thần rượu Dionysus
Một tay nhấc ly, tay kia cầm cây nho
Nghệ thuật tung tóe trong chiếc cốc pha lê trong veo
Nghệ thuật cũng là rượu nồng, uống được thì ngất ngây điên đầu
Mày chẳng biết chẳng biết
Mày chẳng biết làm gì với nó
Tao chỉ cho, tao giới thiệu cho mày thử cái khác lạ
Từ cái mic làm bằng dây thường xuân và gỗ thô ráp
Không bao giờ có âm thanh chỉ bật ra trong một hơi
[Refrain: Jungkook, J-Hope]
Cho đến khi mặt trời ló dạng, bữa tiệc ở đâu?
Cho đến khi ta ngủ thiếp đi, bữa tiệc ở đâu?
Hát đi, hát lại đi
Uống đi, uống lại đi
Ta được tái sinh một lần nữa
[Pre-Chorus: Jin, J-Hope]
Cạn ly (nỗi đau sáng tạo)
Một hơi (lời mắng nhiếc của thời đại này)
Cạn ly (Tự nói chuyện với mình)
Một hơi (Được rồi, giờ tao sẵn sàng bung lụa)
[Chorus: V, Jimin, J-Hope]
Uống, uống, uống, cạn ly nào bay
Semua ngã nhào, ngã nhào vào gã nghệ sĩ điên này
Một ly (một shot), hai ly (hai shot)
Say ngất trong nghệ thuật và hét onghaeya
[Chorus: Jungkook, J-Hope, Jimin]
Uống, uống, uống, cạn ly nào bay
Semua ngã nhào, ngã nhào vào gã nghệ sĩ điên này
Một ly (một shot), hai ly (hai shot)
Đánh cồng và hét onghaeya
[Post-Chorus: Suga, V]
Ly shot (nhấp môi) Tay bít nhau (chạm ly)
Cây nho (cầm chắc) Nho chín (tiêu diệt)
Cảm xúc (giữ chặt) Phong cách D (xé tan)
Nào (chơi lớn) cướp ngay đi
Cái đỉnh nhất
[Verse 2: V, Jungkook]
Giờ tao đứng trước cánh cửa thế giới
Tiếng hò reo tao nghe thấy khi bước lên sân khấu
Mày không thấy chiếc gậy nho gãy nát của tao sao?
Cuối cùng thì tao được tái sinh
[Verse 3: J-Hope]
Khi đêm đến
Lẩm bẩm lẩm bẩm
Khi đêm đến
Rơi tự do rơi tự do
Tiếng bass, bass, bass lấp đầy phòng thu
Trống bass đập thình thình thình (Yeah)
[Refrain: Jimin, RM]
Cho đến khi mặt trời ló dạng, bữa tiệc ở đâu?
Cho đến khi ta ngủ thiếp đi, bữa tiệc ở đâu?
Hát đi, hát lại đi
Uống đi, uống lại đi
Và ta được tái sinh một lần nữa
[Pre-Chorus: Jin, RM]
Cạn ly (nỗi đau sáng tạo)
Ngậm mồm (lời mắng nhiếc của thời đại này)
Cạn ly (Tự nói chuyện với mình)
Một hơi (Được rồi, giờ tao sẵn sàng bung lụa)
[Chorus: Jimin, Jungkook]
Uống, uống, uống, cạn ly nào bay
Semua ngã nhào, ngã nhào vào gã nghệ sĩ điên này
Một ly (một shot), hai ly (hai shot)
Say ngất trong nghệ thuật và hét onghaeya
[Chorus: Jin, V, Jungkook]
Uống, uống, uống, cạn ly nào bay
Semua ngã nhào, ngã nhào vào gã nghệ sĩ điên này
Một ly (một shot), hai ly (hai shot)
Đánh cồng và hét onghaeya
[Bridge: Suga]
Nếu bọn tao xuất hiện
Bất cứ nơi nào trên thế giới, bữa tiệc sân vận động
Sinh ra là một thần tượng K-pop
Tái sinh thành một nghệ sĩ


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bình luận!

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x