Lời bài hát Dt SugA SUGA – BTS Lyrics

Lời bài hát Dt SugA SUGA – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro; Dt sugA 가사]

[Intro: DJ Friz]
Are you ready?

[Verse: AGUST D, DJ Friz]
I’m D-Boy, because I’m from D
Suga, go
A, G, U, S, T, D
Turn up, turn up, turn up
They call me new thang
I’m D-Boy, because I’m from D
G to the U, U to the STD
꽤 쉴 틈 없는 내 passport
Brazil to New York
다음 목표는 빌보드
K-pop 이란 카테고리날
Paris to New York
A to the G to the U to the STD


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: DJ Friz]
Are you ready?[Verse: AGUST D, DJ Friz]
I’m D-boy because I’m from D
Suga, go
A, G, U, S, T, D
Turn up, turn up, turn up
They call me new thang
I’m D-boy
Because i’m from D
G to the U, U to the STD
Kkwae swil teum eopsneun nae passport
Brazil to New York
Daeum mokpyoneun bilbodeu
K-pop iran kategorinal
Paris to New York
A to the k to the U to the STD


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: DJ Friz]
Are you ready?[Verse: AGUST D, DJ Friz]
I’m D-Boy because I’m from D
Suga, go
A, G, U, S, T, D
Turn up, turn up, turn up
They call me new thang
I’m D-Boy
Because I’m from D
G to the U, U to the STD
My busy passport
Brazil to New York
Next target is Billboard
My size is different to fit in the K-pop category
Paris to New York
A to the G to the U to the STD


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
[Giới thiệu; Lời bài hát Dt sugA]

[Giới thiệu: DJ Friz]
Bạn đã sẵn sàng chưa?

[Câu: AGUST D, DJ Friz]
Tôi là D-Boy, bởi vì tôi đến từ D
Suga, đi
A, G, U, S, T, D
Bật lên, bật lên, bật lên
Họ gọi tôi là thang mới
Tôi là D-Boy, bởi vì tôi đến từ D
G đến U, U đến STD
Hộ chiếu của tôi không còn thời gian để nghỉ ngơi
Brazil đến New York
Mục tiêu tiếp theo là bảng quảng cáo
Ngày thể loại K-pop Iran
Paris đến New York
A đến G đến U đến STD


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!