06/12/2023

Lời bài hát “Dynamite” America’s Got Talent 2020 – BTS – Lyrics

Lời bài hát “Dynamite” America’s Got Talent 2020 – BTS [다이너마이트] (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BTS

Các nhóm nhạc của Big Hit Music
HangulRomanizedEnglishViệt
오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐

아침에 일어나 신발 신고
우유 한 잔, 이제 시작해볼까
킹콩 드럼을 연주해, 구르는 돌처럼 거침 없이
집으로 걸어 가며 노래해
높이 뛰어 올라 마치 LeBron 처럼
딩동, 전화 줘
아이스티 한 잔과 탁구 한 판

점점 뜨거워지는 분위기
울리는 베이스 들리니 난 준비됐어
인생은 꿀처럼 달콤해
이 비트는 부티가 나지
디스코 파티, 난 좋아 준비 됐어
난 다이아몬드 빛나는 거 알잖아

오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

친구도 불러 여기 모여봐
오고 싶은 사람 누구든지
좋아 말은 됐어, 이제 정신 없이 흔들어
낮에도 밤에도 하늘은 눈부셔
그러니 우린 아침이 올 때까지 춤을 춰
신사숙녀 여러분, 고민은 내게 맡기고 집중하시죠
점점 뜨거워지는 분위기

울리는 베이스 들리니 난 준비됐어
인생은 꿀처럼 달콤해
이 비트는 부티가 나지
디스코 파티, 난 좋아 준비 됐어
난 다이아몬드 빛나는 거 알잖아
가자

오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
펑크와 소울로 난 온 도시를 반짝여
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

Dynnnnnanana eh
Dynnnnnanana eh
Dynnnnnanana eh
환하게 불을 밝힐거야 다이너마이트처럼

Dynnnnnanana eh
Dynnnnnanana eh
Dynnnnnanana eh
환하게 불을 밝힐거야 다이너마이트처럼

오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

오늘밤 난 별들 속에 있으니
내 안의 불꽃들로 이밤을 찬란히 밝히는걸 지켜봐
펑크와 소울로 이 도시를 밝혀
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼

Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
Dynnnnnanana, 인생은 다이너마이트
펑크와 소울로 난 온 도시를 반짝여
빛으로 물들일거야 다이너마이트처럼, woah
[Intro: Jung Kook]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and setthenight alight

[Verse 1: Jung Kook]
Shoes on,get up in the morn'
Cup of milk, let's rock and roll
King Kong, kick the drum
Rolling on like a Rolling Stone
Sing song when I'm walkin' home
Jump up to the top, LeBron
Ding-dong, call me on my phone
Ice tea and a game of ping pong

[Pre-Chorus: RM, j-hope]
This is gettin' heavy, can you hear the bass boom? I'm ready (Woo-hoo)
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Disco overload, I'm into that, I'm good to go
I'm diamond, you know I glow up
Hey, so let's go

[Chorus: Jung Kook, Jimin]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Verse 2: V, RM]
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Day or night, the sky's alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball

[Pre-Chorus: SUGA, Jimin, RM]
Huh, this is gettin' heavy, can you hear the bass boom? I'm ready (Woo-hoo)
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Disco overload, I'm into that, I'm good to go
I'm diamond, you know I glow up
Let's go

[Chorus: Jung Kook, V]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Post-Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin]
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Bridge: Jung Kook, j-hope, Jimin, V]
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite

[Chorus: Jimin, Jung Kook, Jin]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite
(This is ah) 'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light (Light) it (It) up (Up) like (Like) dynamite (Dynamite), woah-oh-oh

[Post-Chorus: Jung Kook, Jimin, V]
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
[Intro: Jung Kook]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and setthenight alight

[Verse 1: Jung Kook]
Shoes on,get up in the morn'
Cup of milk, let's rock and roll
King Kong, kick the drum
Rolling on like a Rolling Stone
Sing song when I'm walkin' home
Jump up to the top, LeBron
Ding-dong, call me on my phone
Ice tea and a game of ping pong

[Pre-Chorus: RM, j-hope]
This is gettin' heavy, can you hear the bass boom? I'm ready (Woo-hoo)
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Disco overload, I'm into that, I'm good to go
I'm diamond, you know I glow up
Hey, so let's go

[Chorus: Jung Kook, Jimin]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Verse 2: V, RM]
Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along
Word up, talk the talk, just move like we off the wall
Day or night, the sky's alight, so we dance to the break of dawn (Hey)
Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball

[Pre-Chorus: SUGA, Jimin, RM]
Huh, this is gettin' heavy, can you hear the bass boom? I'm ready (Woo-hoo)
Life is sweet as honey, yeah, this beat cha-ching like money, huh
Disco overload, I'm into that, I'm good to go
I'm diamond, you know I glow up
Let's go

[Chorus: Jung Kook, V]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Hey)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Post-Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin]
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh

[Bridge: Jung Kook, j-hope, Jimin, V]
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dyn-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite

[Chorus: Jimin, Jung Kook, Jin]
'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite
(This is ah) 'Cause I, I, I'm in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (Alight, oh)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light (Light) it (It) up (Up) like (Like) dynamite (Dynamite), woah-oh-oh

[Post-Chorus: Jung Kook, Jimin, V]
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Life is dynamite)
Dyn-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na, life is dynamite (Oh)
Shinin' through the city with a little funk and soul
So I'ma light it up like dynamite, woah-oh-oh
[Intro: Jungkook]

Chìm đắm trong vũ trụ đêm nay

Hãy đón chờ khoảnh khắc mình rực rỡ và sáng bừng đêm tối


[Verse 1: Jungkook]

Sáng sớm thức dậy xỏ giày vào chân

Nhấm nháp ly sữa với chút rock and roll

Hệt như chú Kingkong chơi trống với bản nhạc của Rolling Stone

Ngân nga bài ca yêu thích trên con đường về nhà

Bật thật cao tựa LeBron

Ding-dong, tiếng chuông điện thoại reo lên

Chút trà mát lạnh cùng trận bóng bàn đang dở


[Verse 2: RM, J-hope]

Đang trở nên căng thẳng hơn cả

Cậu có nghe thấy tiếng bass ấy không, mình đã sẵn sàng rồi đây

Cuộc sống thật ngọt ngào tựa như hũ mật

Giai điệu vui tai như tiền mình vậy

Tiếng nhạc disco hỗn loạn nhưng mình thích thế

Mình đã sẵn sàng nhập cuộc rồi

Tỏa sáng tựa viên kim cương cậu có thấy mình thật rực rỡ

Hey, so let's go


[Chorus: Jungkook, Jimin]

Ngôi sao đêm nay chính là mình đây

Hãy đón chờ khoảnh khắc mình rực rỡ và sáng bừng đêm tối

Nơi thành thị nhộn nhịp pha một chút funk and soul

Và rồi sáng bừng lên như thuốc nổ, woah

[Verse 3: V, RM]


Hãy mang theo bạn bè để hòa vào đám đông

Ai muốn cùng tham gia nào

Thú thật nhé, hãy cứ lắc lư như ta không có trọng lực là được

Bầu trời dù là ngày hay đêm

Ta cùng nhau nhảy múa đến tận bình minh

Hỡi các quý ông và quý bà thân mến

Tôi là người cầm liều thuốc cho mọi thứ đây, hãy nhìn lên sàn nhảy đi, huh


[Verse 4: Suga, Jimin, RM]

Đây thực sự là một mùa bội thu

Cậu có nghe thấy tiếng bass không, mình đã sẵn sàng rồi đây (Woo-hoo)

Cuộc sống thật ngọt ngào tựa như giọt mật

Tiếng nhạc vui tai như tiền trong mình vậy

Tiếng nhạc disco hỗn loạn nhưng mình thích thế

Mình đã sẵn sàng nhập cuộc rồi đây

Tỏa sáng tựa viên kim cương cậu có thấy mình đang rực rỡ

Let's go


[Chorus: Jungkook, V]

Ngôi sao đêm nay chính là mình đây

Hãy đón chờ khoảnh khắc mình rực rỡ và sáng bừng đêm tối

Nơi thành thị nhộn nhịp pha một chút funk and soul

Và rồi sáng bừng lên như thuốc nổ, woah


[Post-Chorus: Jungkook, Jimin, Jin]

Dyn-n-n-n-na-na-na, cuộc đời ta như kích thuốc nổ

Dyn-n-n-n-na-na-na, cuộc đời ta như kích thuốc nổ

Nơi thành thị nhộn nhịp pha một chút funk and soul

Sáng bừng lên như thuốc nổ

[Bridge: Jungkook, J-hope, Jimin, V]
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Light it up like dynamite
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Dyn-n-n-n-na-na-na, ayy
Sáng bừng lên như thuốc nổ

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x