Lời bài hát FEARLESS – LE SSERAFIM Lyrics

Lời bài hát FEARLESS – LE SSERAFIM Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn

[르세라핌 “FEARLESS” 가사]

[Intro: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 1: Garam, Chaewon, Yunjin, Kazuha]

제일 높은 곳에 난 닿길 원해
느꼈어 내 answer
내 혈관 속에 날뛰는 new wave
내 거대한 passion
관심 없어 과거에
모두가 알고 있는 그 trouble에, huh
I’m fearless, a new bitch
New crazy, 올라가, next one

[Pre-Chorus: Chaewon, Sakura, Yunjin, Eunchae, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) 밟아줘, highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) 멋진 결말에 닿게
내 흉짐도 나의 일부라면
(Woah-oh-oh-oh-oh) 겁이 난 없지, 없지

[Chorus: Sakura, Chaewon]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
다치지 않게, 다치-다치지 않게
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 2: Yunjin, Kazuha]

욕심을 숨기라는
네 말들은 이상해
겸손한 연기 같은 건
더 이상 안 해
가져와 forever win 내게, ayy
가슴팍에 숫자 일 내게, ayy
내 밑으로 조아린 세계, ayy
Take the world, break it down, break you down, down

[Pre-Chorus: Yunjin, Eunchae, Chaewon, Sakura, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) 밟아줘, highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) 멋진 결말에 닿게
내 흉짐도 나의 일부라면
(Woah-oh-oh-oh-oh) 겁이 난 없지, 없지

[Chorus: Garam, Chaewon]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
다치지 않게, 다치-다치지 않게
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Bridge: Sakura, Garam, Chaewon, Yunjin]

(Bam, ba-ba-ba-bam-bam)
더는 없어 패배
(Ba-ba-ba-bam-bam, ba-ba-ba-bam-bam)
준비된 내 payback
(Bam, ba-ba-ba-bam-bam)
Bring it, 당장 내게
(Ba-ba-ba-bam)
Mm-mm-mm-mm, I’m fеarless, huh

[Chorus: Yunjin, Kazuha, Garam]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should gеt away, get a, get a, get away
다치지 않게, 다치-다치지 않게
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh


the end!


Romanized/ Latinh

[Intro: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 1: Garam, Chaewon, Yunjin, Kazuha]

Jeil nopeun gose nan dakil wonhae
Neukkyeosseo nae answer
Nae hyeolgwan soge nalttwineun new wave
Nae geodaehan passion
Gwansim eopseo gwageoe
Moduga algo inneun geu troublee, huh
I’m fearless, a new bitch
New crazy, ollaga, next one

[Pre-Chorus: Chaewon, Sakura, Yunjin, Eunchae, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) Balbajwo, highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) Meotjin gyeolmare dake
Nae hyungjimdo naui ilburamyeon
(Woah-oh-oh-oh-oh) Geobi nan eopji, eopji

[Chorus: Sakura, Chaewon]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, gеt a, get a, get away
Dachiji anke, dachi-dachiji ankе
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 2: Yunjin, Kazuha]

Yoksimeul sumgiraneun
Ne maldeureun isanghae
Gyeomsonhan yeongi gateun geon
Deo isang an hae
Gajyeowa forever win naege, ayy
Gaseumpage sutja il naege, ayy
Nae miteuro joarin segye, ayy
Take the world, break it down, break you down, down

[Pre-Chorus: Yunjin, Eunchae, Chaewon, Sakura, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) Balbajwo, highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) Meotjin gyeolmare dake
Nae hyungjimdo naui ilburamyeon
(Woah-oh-oh-oh-oh) Geobi nan eopji, eopji

[Chorus: Garam, Chaewon]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
Dachiji anke, dachi-dachiji anke
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Bridge: Sakura, Garam, Chaewon, Yunjin]

(Bam, ba-ba-ba-bam-bam)
Deoneun eopseo paebae
(Ba-ba-ba-bam-bam, ba-ba-ba-bam-bam)
Junbidoen nae payback
(Bam, ba-ba-ba-bam-bam)
Bring it, dangjang naege
(Ba-ba-ba-bam)
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Chorus: Yunjin, Kazuha, Garam]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
Dachiji anke, dachi-dachiji anke
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh

[Intro: Sakura]

Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 1: Garam, Chaewon, Yunjin, Kazuha]

I want to reach the top, I felt my answer
The new wave surging through my veins
My overwhelming passion
Don’t care about those past troubles, you all know, huh
I’m fearless a new bitch, new crazy climbing up, next one

[Pre-Chorus: Chaewon, Sakura, Yunjin, Eunchae, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) Step on the highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) Get to that amazing ending
If my scars are a part of me
(Woah-oh-oh-oh-oh) I got no fear, no fear

[Chorus: Sakura, Chaewon]

What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
So you don’t get hurt, get hurt
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam

[Verse 2: Yunjin, Kazuha]

Telling mе to hide my desire, that’s wеird
Acting like I’m humble, that’s done
Bring me forever win, ayy
Number 1 on my chest, ayy
World groveling under my feet, ayy
Take the world, break it down
Break you down, down

[Pre-Chorus: Yunjin, Eunchae, Chaewon, Sakura, (All)]

(Woah-oh-oh-oh-oh) Step on the highway, highway
(Woah-oh-oh-oh-oh) Get to that amazing ending
If my scars are a part of me
(Woah-oh-oh-oh-oh) I got no fear, no fear

[Chorus: Garam, Chaewon]

What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
What you lookin’ at What you, what you lookin’ at
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
So you don’t get hurt, get hurt
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Refrain: Sakura]

Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam-bam
Bam, ba-ba-ba-bam-bam
Ba-ba-ba-bam
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Bridge: Garam, Chaewon, Yunjin, Sakura]

(Bam, ba-ba-ba-bam-bam) No more losing
(Ba-ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam-bam) I’m ready for my payback
(Bam, ba-ba-ba-bam-bam) Bring it right now to me
(Ba-ba-ba-bam) Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh

[Chorus: Yunjin, Kazuha, Garam]

What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
What you lookin’ at? What you, what you lookin’ at?
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh
You should get away, get a, get a, get away
So you don’t get hurt, get hurt
You should get away, get a, get a, get away
Mm-mm-mm-mm, I’m fearless, huh


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt

Intro (Sakura):

Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu

Verse 1 (Garam, Chaewon, Yunjin, Kazuha):

Muốn chạm tới đỉnh cao, câu trả lời đã đến
Sóng mới cuộn trào trong huyết mạch
Cơn say mê ngất trời
Chẳng bận tâm quá khứ, ừ thì biết mà
Dã man mới, điên mới leo lên, đến lượt chị đây

Pre-Chorus (Chaewon, Sakura, Yunjin, Eunchae, All):

(Woah-oh-oh-oh-oh) Đạp chân lên đường cao, đường cao ấy
(Woah-oh-oh-oh-oh) Đưa đến cái kết tuyệt vời
Nếu sẹo là một phần của em
(Woah-oh-oh-oh-oh) Em chẳng sợ, chẳng sợ

Chorus (Sakura, Chaewon):

Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?
Nên tránh xa, tránh xa, tránh xa đi ấy
Để khỏi bị tổn thương, tổn thương
Nên tránh xa, tránh xa, tránh xa đi ấy
Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?

Refrain (Sakura):

Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu

Verse 2 (Yunjin, Kazuha):

Bảo em giấu khao khát, kì cục đó
Diễn như ngoan hiền, thôi đi nha
Mang cho em chiến thắng mãi mãi, ừ
Số 1 trên ngực em, ừ
Thế giới quỳ rạp dưới chân em, ừ
Xông pha thế giới, nghiền nát nó đi
Nghiền nát anh xuống thôi

Pre-Chorus (Yunjin, Eunchae, Chaewon, Sakura, All):

(Woah-oh-oh-oh-oh) Đạp chân lên đường cao, đường cao ấy
(Woah-oh-oh-oh-oh) Đưa đến cái kết tuyệt vời
Nếu sẹo là một phần của em
(Woah-oh-oh-oh-oh) Em chẳng sợ, chẳng sợ

Chorus (Garam, Chaewon):

Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì đấy? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?
Nên tránh xa, tránh xa, tránh xa đi ấy
Để khỏi bị tổn thương, tổn thương
Nên tránh xa, tránh xa, tránh xa đi ấy
Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?

Refrain (Sakura):

Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
Bùm, bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
bùm chíu bùm chíu bùm chíu
Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?

Bridge (Garam, Chaewon, Yunjin, Sakura):

(Boom, ba-ba-ba-boom-boom) Không còn thua lỗ gì nữa
(Ba-ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam-bam) Em đã sẵn sàng đòi lại công bằng
(Bam, ba-ba-ba-bam-bam) Đưa đến cho em ngay đi
(Ba-ba-ba-bam) Ừm-ừm-ừm-ừm, chị ngầu không?

Chorus (Yunjin, Kazuha, Garam):

Nhìn gì? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì? Nhìn gì, nhìn gì đấy?
Nhìn gì? Nhìn gì, nhìn gì đấy
Mình dám người đó, hiểu chưa?
Cút đi, cút đi, cút đi ngay
Để khỏi bị tổn thương, tổn thương
Cút


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

LE SSERAFIMCác bài hát của LE SSERAFIM

Source Music Các nhóm nhạc của Source Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x