Lời bài hát Fly To My Room – BTS Lyrics

Lời bài hát Fly To My Room – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “내 방을 여행하는 법” 가사]
[Chorus: Jimin, V]
떠나볼까 let me fly to my
시선을 낮추고 어디든 막 zoom
지금 나와 let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 1: Jimin, V]
Everyday
답답해 미치겠어
Feel like it’s still day one
누가 저 시계를 좀 돌려줘
올해 다 뺏겼어
아직 난 침대 속
거북해 속이
It’s killin’ me slowly nah
Anyway
떠나고파 any way
뭐 방법이 없어
이 방이 내 전부
그럼 뭐 여길
내 세상으로
바꿔보지 뭐
Yeah
[Chorus: Jimin]
떠나볼까 let me fly to my room
시선을 낮추고 어디든 막 zoom
지금 나와 let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 2: V, Jimin, both]
Everywhere
여기가 이랬나 싶어
갑자기 낯선 이 풍경
괜히 추억에 잠겨
오래된 책상도, 달라진 햇빛도
특별해 보이네
I’m little less lonely nah
Better way
I just found a better way
Sometimes we get to know
Broken is beautiful
가벼워 몸이
날아가 멀리
This thing so surreal
Yeah
[Chorus: V]
떠나볼까 let me fly to my room
시선을 낮추고 어디든 막 zoom
지금 나와 let mе fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand nеw
[Verse 3: SUGA, j-hope]
이 방은 너무 작지
그래 나의 꿈을 담기에 (Yah, yah, yah)
침대 그 위로 착지
여기가 제일 안전해
어쩜 기쁨도 슬픔도 어떤 감정도
여긴 그저 받아주네 (Yah, yeh, yah)
때론 이 방이 감정의 쓰레기통이 돼도
날 안아주네
또 나를 반겨주네
사람들 같은 내 방 toy들 (Hi)
마치 시내를 나온 듯이 북적여 TV 소리는생각은 생각이 바꾸면 돼
여긴 나만 즐길 수 있는 travel
배달음식은 3 stars
낙관적으로 채워봐, I’m full
[Chorus: V]
떠나볼까 let me fly to my
시선을 낮추고 어디든 막 zoom
지금 나와 let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Chorus: Jimin & V]
떠나볼까 let me fly to my room (ah)
시선을 낮추고 어디든 막 zoom
지금 나와 let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
떠나볼까 let me fly to my room
시선을 낮추고 어디든 막 zoom (you)
지금 나와 let me fly to my room (fly)
Get me outta my blues (ah yeah)
And now I’m feelin’ brand new (new)


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Tto na bôl kka Let me fly to my
Si son nưl nat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand newEveryday
Tap tap pê mi chi kê sso
Feel like it’s still day one
Nu ka jo si kê rưl jôm tôl lyo juơ
Ô rê ta bbêt kyo sso
A jing nan chim tê sôc
Ko bu khê sô ki
It’s killin’ me slowly nah

Anyway
Tto na kô pa Any way
Muơ bang bop pi op so
I bang nghi nê jon bu
Kư rom muơ yo kil
Nê sê sang ngư rô
Bac kkuơ bô ji muơ
Yeah

Tto na bôl kka Let me fly to my (room)
Si son nưl nat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my (room)
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new

Everywhere
Yo ki ka i rên na sip po
Kap ja ki nat son ni pung kyong
Quên ni chu o kê jam kyo
Ô rê tuên chêc sang tô
Tal la jin hêt bit tô
Thưc byo rê bô i nê
I’m little less lonely nah

Better way
I just found a better way
Sometimes we get to know
Broken is beautiful
Ka byo uơ môm mi
Na ra ka mol li
This thing so surreal
Yeah

Tto na bôl kka Let me fly to my room
Si son nưl nat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new

I bang ngưn no mu jac ji
Kư rê na ê kkum mưl tam ki ê
Chim tê kư uy rô chac ji
Yo ki ka jê il an jon nê
O trom kip pưm tô sưl pưm tô o tton kam jong tô
Yo kin kư jo ba ta ju nê
Ttê rôn ni bang nghi kam jong nghê ssư rê ki thông nghi tuê tô
Nal an na ju nê

Ttô na rưl ban kyo ju nê
Sa ram tưl ka thưn nê bang thô i tưl
Ma chi si nê rưl na ôn tư si buc jo kyo
TV sô ri nưn
Sêng ka kưn sêng ka ki bac kku myon tuê
Yo kin na man jưl kil su in nưn Travel
Bê ta rưm si kưn Three stars
Nac quan jo kư rô chê uơ boa, I’m full

Tto na bôl kka Let me fly to my
Si son nưl nat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new

Tto na bôl kka Let me fly to my (room)
Si son nưl lat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my (room)
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new

Tto na bôl kka Let me fly to my (room)
Si son nưl lat chu kô o ti tưn mac Zoom
Ji kưm na oa Let me fly to my (room)
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jimin & V]
Tteonabolkka? Let me fly to my
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom
Jigeum nawa, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 1: Jimin & V]
Everyday
Dabdabhae michigesseo
Feel like it’s still day one
Nuga jeo shigyereul jom dollyeojweo
Olhae da ppaetgyeosseo
Ajik nan chimdae sok
Geobukhae sogi
It’s killin’ me slowly, nah
Anyway
Tteonagopa any way
Mweo bangbeobi eopseo
I bangi nae jeonbu
Geureom mwеo yeogil
Nae sesangеuro
Bakkweoboji mweo
Yeah
[Chorus: Jimin]
Tteonabolkka? Let me fly to my
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom
Jigeum nawa, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 2: V, Jimin & Both]
Everywhere
Yeogiga iraenna shipeo
Gabjagi nasseon i punggyeong
Gwaenhi chueoge jamgyeo
Oraedwen chaeksangdo
Dallajin haetbitto
Teukbyeolhae boine
I’m little less lonely, nah
Better way
I just found a better way
Sometimes we get to know
Broken is beautiful
Gabyeoweo momi
Naraga meolli
This thing, so surreal
Yeah
[Chorus: V]
Tteonabolkka? Let me fly to my
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom
Jigeum nawa, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 3: SUGA & j-hope]
I bangeun neomu jakji
Geurae naye kkumeul damgie
Chimdae geu wiro chakji
Yeogiga jeil anjeonhae
Eojjeom gippeumdo seulpeumdo eotteon gamjeongdo
Yeogin geujeo badajune
Ttaeron i bangi gamjeonge sseuregitongi dwaedo
Nal anajune
Tto nareul bangyeojune
Saramdeul gateun naebang toydeul
Machi shinaereul naon deushi bukjeogyeo
TV sorineun
Saenggageun saenggagi bakkumyeon dwae
Yeogin naman jeulgil su inneun travel
Baedareumshigeun three star
Nakkwanjeogeuro chaeweobwa, I’m full
[Chorus: V, Both & Jimin]
Tteonabolkka? Let me fly to my
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom
Jigeum nawa, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new (Alright)
Tteonabolkka? Let me fly to my
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom (Ah-ah-ah-ah)
Jigeum nawa, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
Tteonabolkka? Let me fly to my (Fly to my)
Shiseoneul natchugo eodideun mak, zoom (Yeah, eh)
Jigeum nawa, let me fly to my (Fly to my)
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new (Feeling brand new)


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jimin, V]
Let’s go, let me fly to my
Look below and zoom anywhere
Come out now, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 1: Jimin, V]
Everyday
The frustration drives me crazy
Feel like it’s still day one
Somebody rewind that clock
This year was taken away
I’m still in bed
My stomach is aching
It’s killin’ me slowly, nah
Anyway
I wanna go any way
Well, there’s no choice
This room is all I have
Well then, I’ll change
This room into
My world
Yeah
[Chorus: Jimin]
Let’s go, let me fly to my room
Look below and zoom anywhere
Come out now, let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 2: V, Jimin, both]
Everywhere
Was this world like this, I wonder
Suddenly it looks unfamiliar
I’m caught up in memories
The old desks and changed sunlight
Look special
I’m little less lonely, nah
Better way
I just found a better way
Sometimes we get to know
Broken is beautiful
My body is light
And it flies somewhere far away
This thing so surreal
Yeah
[Chorus: V]
Let’s go, let me fly to my room
Look below and zoom anywhere
Come out now, let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Verse 3: SUGA, j-hope]
This room is too small
Yes, to fill my dreams with (Yah, yah, yah)
Land on top of the bed
This is the safest place
Somehow it just only takes in
Happiness and sadness, all emotions (Yah, yah, yah)
This room may be my emotional trash can
But it’ll hug me instead
And the toys in my room (Hi)
Greet me again like people
The TV bustles like I’m out in the city
You can change the way you think
Only I can enjoy this travel
The delivery food is three stars
Fill it with hope, I’m full
[Chorus: V]
Let’s go, let me fly to my room
Look below and zoom anywhere
Come out now, let me fly to my
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
[Chorus: Jimin & V]
Let’s go, let me fly to my room (Ah)
Look below and zoom anywhere
Come out now, let me fly to my room
Get me outta my blues
And now I’m feelin’ brand new
Let’s go, let me fly to my room
Look below and zoom anywhere (You)
Come out now, let me fly to my room (Fly)
Get me outta my blues (Ah, yeah)
And now I’m feelin’ brand new (New)


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Intro (Jimin, V):
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh
Verse 1 (Jimin, V):
Cứ mỗi ngày
Cảm giác bực bội làm tớ phát điên
Như thể vẫn là ngày đầu tiên
Ai đó tua ngược cái đồng hồ đi
Năm nay bị lấy mất rồi
Tớ vẫn nằm trên giường
Bụng tớ cồn cào
Nó đang giết tớ từ từ, không
Dù sao
Tớ muốn đi bất cứ cách nào
Ờ, không còn lựa chọn nào khác
Căn phòng này là tất cả những gì tớ có
Vậy thì, tớ sẽ thay đổi
Căn phòng này thành
Thế giới của tớ
Yeah
Chorus (Jimin):
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh
Verse 2 (V, Jimin, cả 2):
Ở khắp mọi nơi
Tớ tự hỏi thế giới này có như thế này không
Bỗng nhiên nó trông lạ lẫm
Tớ bị cuốn vào những ký ức
Những chiếc bàn cũ và ánh sáng mặt trời thay đổi
Trông đặc biệt
Tớ bớt cô đơn hơn một chút, không
Cách hay hơn
Tớ vừa tìm thấy một cách hay hơn
Đôi khi chúng ta biết được
Vỡ tan là đẹp
Cơ thể tớ nhẹ nhàng
Và nó bay đến một nơi xa xôi
Điều này thật siêu thực
Yeah
Chorus (V):
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh
Verse 3 (SUGA, j-hope):
Căn phòng này quá nhỏ
Đúng vậy, để lấp đầy những giấc mơ của tớ (Yah, yah, yah)
Hạ cánh trên đỉnh giường
Đây là nơi an toàn nhất
Bằng cách nào đó, nó chỉ đơn giản là thu vào
Hạnh phúc và buồn bã, tất cả các cảm xúc (Yah, yah, yah)
Căn phòng này có thể là thùng rác cảm xúc của tớ
Nhưng thay vào đó nó sẽ ôm lấy tớ
Và những món đồ chơi trong phòng tớ (Xin chào)
Chào đón tớ như người
TV nhộn nhịp như thể tớ đang ở ngoài thành phố
Bạn có thể thay đổi cách bạn nghĩ
Chỉ tớ mới có thể tận hưởng chuyến du lịch này
Đồ ăn mang về ba sao
Đổ đầy hy vọng, tớ đã no nê
Chorus (V):
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh
Chorus (Jimin & V):
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình (Ah)
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh
Phiêu đi, để tớ bay đến phòng mình
Nhìn xuống và phóng vút bất cứ đâu (Bạn)
Ra ngoài ngay, để tớ bay đến phòng mình (Bay)
Đưa tớ thoát khỏi những buồn phiền (Ah, yeah)
Giờ thì tớ cảm thấy như mới toanh (Mới)


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!