Lời bài hát Girl Of My Dreams SUGA – BTS Lyrics

Lời bài hát Girl Of My Dreams SUGA – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: Juice WRLD & Ally Lotti]
You gotta stay here for this
I do
I love you[Chorus: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Verse 1: Juice WRLD]
Uh, loves all of you, like I’m John Legend or somethin’
Better save some room, for my heart, it’s a big one
I’ma give it to you, ain’t no better mood than you
Really helped me find my groove
Fake hoes come in by the pool
Real ones, there’s barely a few
But, somehow I found you
Harmony when I’m around you
Paradise when I’m around you (I’m around you)
These feelings brand new (Feelings brand new)
Lean when you fall, need your, need your love
A million miles, you would walk for me
All four oceans, you would cross for me
Stop sippin’ purple potion (For you, babe)
For you (Babe), keep it true, babe
If I ever try to leave, you’ll be stalkin’ me
Won’t let any other woman come and talk to me
I’d do the same thing if you leave, honestly
Or I would take your life away

[Bridge: Juice WRLD]
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah, ah-ah

[Chorus: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Post-Chorus: SUGA & Juice WRLD]
(All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, yeah

[Verse 2: SUGA]
(슈가)
사랑의 다른 이름은 파란색
그저 싱그럽다가도 어쩔 땐 차갑네
항상 사랑은 외로움을 동반해
함께 있음에도 외롭게 마찬가지
Oh-woah-oh-oh
I don’t need it anymore
어쩔 땐 미친놈처럼 많이 웃기도, yeah
또 많이 울기도, yeah
그 또한 나였음에 너에게 감사해 이렇게
많이 싸우기도 했지?
당근이 아닌 채찍
너무 극단적인 케미
다 지나가버린 햇빛
사랑을 끝맺음에 그게 사랑이었음을
깨닫고 끝이나네

[Chorus: Juice WRLD, Juice WRLD & SUGA]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Outro: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Juice WRLD]
You gotta stay here for this
I love you[Chorus: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Verse 1: Juice WRLD]
Uh, loves all of you, like I’m John Legend or somethin’
Better save some room, for my heart, it’s a big one
I’ma give it to you, ain’t no better mood than you
Really helped me find my groove
Fake hoes come in by the pool
Real ones, there’s barely a few
But, somehow I found you
Harmony when I’m around you
Paradise when I’m around you (I’m around you)
These feelings brand new (Feelings brand new)
Lean when you fall, need your, need your love
A million miles, you would walk for me

All four oceans, you would cross for me
Stop sippin’ purple potion (For you, babe)
For you (Babe), keep it true, babe
If I ever try to leave, you’ll be stalkin’ me
Won’t let any other woman come and talk to me
I’d do the same thing if you leave, honestly
Or I would take your life away

[Bridge: Juice WRLD]
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah, ah-ah

[Chorus: Juice WRLD]

The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Post-Chorus: SUGA & Juice WRLD]
(All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)

Yeah, yeah

[Verse 2: SUGA]
(Suga)
Salang-ui daleun ileum-eun palansaeg
Geujeo sing-geuleobdagado eojjeol ttaen chagabne
Hangsang salang-eun oeloum-eul dongbanhae
Hamkkeiss-eum-edo oelobge machangaji
Oh-woah-oh-oh
I don’t need it anymore
Eojjeol ttaen michinnomcheoleom manh-i usgido, yeah
Tto manh-i ulgido, yeah
Geu ttohan nayeoss-eum-e neoege gamsahae ileohge
Manh-i ssaugido haessji?

Dang-geun-i anin chaejjig
Neomu geugdanjeog-in kemi
Da jinagabeolin haesbich
Salang-eul kkeutmaej-eum-e salang-ieoss-eum-eul
Kkaedadgo kkeut-inane

[Chorus: Juice WRLD, Juice WRLD & SUGA]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls

I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Outro: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
You gotta stay here for this. I love you
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me[Verse 1: Juice WRLD]
Uh, she loves all of you, like I ‘m John Legend or somethin’
Better save some room, for my heart, it’s a big one
I’ma give it to you, ain’t no better mood than you
Really helped me find my groove
Fake hoes come in by the pool
Real ones, there’s barely a few
But somehow I found you
Harmony when I’m around you
Paradise when I’m around you (I’m around you)
These feelings brand new (Feelings brand new)
Lean when you fall, need your, need your love
A million miles, you would walk for me
All four oceans, you would cross for me

Stop sippin’ purple potion (For you, babe)
For you (Babe), keep it true, babe
If I ever try to leave, you’ll be stalkin’ me
Won’t let any other woman come and talk to me
I’d do the same thing if you leave, honestly
Or I would take your life away

[Bridge: Juice WRLD]
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah-ah
Ah, ah, ah, ah, ah-ah

[Chorus: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep

Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Post-Chorus: SUGA & Juice WRLD]
(All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)
Yeah, all of me (All of me)
yeah, yeah

[Verse 2: SUGA]
(Sugar)
Another name for love is blue
It’s just refreshing, but sometimes it’s cold
Love always accompanies loneliness
Even when we’re together, we’re lonely
Oh-woah-oh-oh
I don’t need it anymore
Sometimes I laugh a lot like a madman, yeah
I cry a lot again, yeah
Thank you for being me too
Did you fight a lot?
Non-Carrot Whip

too extreme chemistry
the sunlight that has passed
At the end of love, that it was love
I realize it and it’s over

[Chorus: Juice WRLD, Juice WRLD & SUGA]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me

[Outro: Juice WRLD]
The girl of my dreams, but I ain’t fallin’ asleep
Think both of your legs gone, the way you fallin’ for me
The same way that the rain falls
I ain’t gon’ lie, you got it all, all, all, all, all of me


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Bạn phải ở đây cho việc này. Tôi yêu em

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các

Uh, cô ấy yêu tất cả các bạn, giống như tôi là john john hoặc đôi khi ‘

Tốt hơn để cứu một số phòng, cho trái tim tôi, đó là một trong những lớn

Tôi sẽ đưa nó cho bạn, không có tâm trạng nào tốt hơn bạn

Thực sự đã giúp tôi tìm thấy rãnh của tôi

Cuốc giả đến bên hồ bơi

Những người thực sự, chỉ có một vài

Nhưng bằng cách nào đó tôi tìm thấy bạn

Harmony khi tôi ở bên bạn

Thiên đường khi tôi ở quanh bạn (Tôi đang ở bên bạn)

Những cảm giác mới hoàn toàn mới (cảm xúc hoàn toàn mới)

Nạc khi bạn ngã, cần bạn, cần tình yêu của bạn

Một triệu dặm, bạn sẽ đi bộ cho tôi

Cả bốn đại dương, bạn sẽ vượt qua cho tôi

Dừng sippin ‘potion tím (dành cho bạn, Babe)

Đối với bạn (Babe), hãy giữ đúng, Babe (ngọn lửa này)

Nếu tôi cố gắng rời đi, bạn sẽ bị theo dõi tôi

Sẽ không để người phụ nữ khác đến và nói chuyện với tôi

Tôi sẽ làm điều tương tự nếu bạn rời đi, thành thật

Hoặc tôi sẽ đưa cuộc sống của bạn đi

À, ah, ah, ah-ah

À, ah, ah, ah-ah

Ah ah ah ah ah ah

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các tôi

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các tôi

(Tất cả của tôi)

Vâng, tất cả các tôi (tất cả các tôi)

Vâng, tất cả các tôi (tất cả các tôi)

Vâng, tất cả các tôi (tất cả các tôi)

Tuyệt

(Đường)

Một tên khác cho tình yêu là màu xanh

Nó chỉ là sảng khoái, nhưng đôi khi trời lạnh

Tình yêu luôn đồng hành cùng cô đơn

Ngay cả khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta cô đơn

Oh-woah-oh-oh

Tôi không cần nó nữa

Đôi khi tôi cười rất nhiều như một người điên, yeah

Tôi lại khóc rất nhiều, vâng

Cảm ơn vì đã là tôi quá

Bạn đã chiến đấu rất nhiều?

Roi không phải cà rốt

Hóa học quá cực đoan

Ánh sáng mặt trời đã trôi qua

Đó là tình yêu ở cuối tình yêu

Tôi nhận ra nó và nó đã kết thúc

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các tôi

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các tôi

Cô gái của những giấc mơ của tôi, nhưng tôi không ngủ thiếp đi

Nghĩ rằng cả hai chân của bạn biến mất, cách bạn rơi vào tôi

Giống như cách mưa rơi

Tôi không nói dối, bạn hiểu tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả các tôi


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x