24/09/2023

Lời bài hát “Gone” – ROSÉ – BLACKPINK- Lyrics

Lời bài hát “Gone” – ROSÉ – BLACKPINK [가버렸어] (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BLACKPINK 

Các nhóm nhạc của YG ENTERTAINMENT
HangulRomanizedEnglishViệt
기억할 줄 알았는데
넌 이미졌지만 내가 널 탓하는 건 쉽지 않아
오 예
나는 항상 기다리는 것에 지쳤어
오 예 예
번호를 변경 한 것 같아서 내 전화를받지 못합니다.
내 모든 걸 다 줬지만 이제 넌 상관하고 싶지 않아
오 예 예
난 이렇게 직면해야 해
오 예 예

그냥 너와 있고 싶었어
우리는 이미 너에게 끝났어
말해봐, 왜 치고 뛰어야 했어?
이제 나 혼자 야 얼굴을 망치려고 울고있어
농담처럼 내 마음을 아프게 해
내 사랑을 훔치고 나를 무력하게 만들어
이제 아침 8시
증오는 아침에 나를 깨 웠어 (모두 너 때문이야)

또 다른 슬프고 실화
아픔이 느껴져 너도 똑같 니?
당신은 나를 실망시켜야 했어요
당신은 나를 파란색으로 그렸습니다.
새 여자와 만나는 게 싫어
당신과 그녀는 그녀에게 그녀의 저주를 걸 것입니다
뒤돌아 보지 않을거야 이제 넌 죽고 사라졌어
내 사랑이 떠났다

내 모든 사랑은 사라졌습니다
내 모든 사랑은 사라졌습니다
내 모든 사랑은 사라졌습니다
내 모든 사랑은 사라졌습니다
이제 당신은 죽었고 사라졌습니다

내 모든 사랑은 사라졌어
증오도 사라지고 나 혼자 서있어
그리고 나는 뭔가를 찾고 있어요
하지만 나는 아무것도 느낄 수 없다
가방을 싸고 계속
여기 집 같지 않아
무지개가되기 엔 너무 어두워서 익숙해 진 것 같아
너없이 살 수 없어? 거절합니다 (예)

그냥 너와 있고 싶었어
우리는 이미 너에게 끝났어
말해 봐요, 왜 치고 뛰어야하나요?
이제 나 혼자 야 얼굴을 망치려고 울고있어
농담처럼 내 마음을 아프게 해
내 사랑을 훔치고 나를 무력하게 만들어
이제 아침 8시
증오는 아침에 나를 깨 웠어 (모두 너 때문이야)

또 다른 슬프고 실화
아픔이 느껴져 너도 똑같 니?
날 무너 뜨 렸어 야했던 건 너야
당신은 나를 파란색으로 그렸습니다.
새 여자와 만나는 게 싫어
당신과 그녀에게 그녀의 저주를 걸 게요
뒤돌아 보지 않을거야 이제 넌 죽고 사라졌어
내 사랑이 떠났다

내 모든 사랑은 사라졌습니다
내 모든 사랑은 사라졌어 사라졌어
내 모든 사랑은 사라졌습니다
내 모든 사랑은 사라졌습니다
이제 당신은 죽었고 당신은 사라졌습니다
[Verse 1]
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It’s hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don’t get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)

[Chorus]
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I’ll put a curse on her and you
Ain’t no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too

[Post-Chorus]
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you’re dead and gone

[Verse 2]
All my love is gone and the hate has grown
Standing all alone and I'm searching for something
But I can't feel nothing
I pack my bags and go
This don't feel like home
Too much darkness for a rainbow, I feel so used
How am I supposed to live without you? I refuse, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we’re already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)


[Chorus]
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too

[Post-Chorus]
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you're dead and gone
[Verse 1]
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It’s hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don’t get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)

[Chorus]
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I’ll put a curse on her and you
Ain’t no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too

[Post-Chorus]
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you’re dead and gone

[Verse 2]
All my love is gone and the hate has grown
Standing all alone and I'm searching for something
But I can't feel nothing
I pack my bags and go
This don't feel like home
Too much darkness for a rainbow, I feel so used
How am I supposed to live without you? I refuse, yeah

[Pre-Chorus]
I just wanna be the one
But to you, we’re already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)


[Chorus]
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too

[Post-Chorus]
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is go-o-o-o-o-o-o-o-o-o-one
All my love is gone
Now you're dead and gone
Em cứ nghĩ là anh còn nhớ, nhưng có vẻ như anh đã quên mất rồi

Thật khó cho em để đổ lỗi anh khi anh vốn đã thua cuộc

Oh, yeah em đã quá mệt mỏi vì phải đợi chờ

Oh, yeah, yeah

Em thấy là anh đã đổi số mới, vậy nên mới không nhận được cuộc gọi của em

Em đã trao hết cho anh, vậy mà giờ anh không hề muốn liên can

Oh, yeah, yeah

Em thực sự phải đối mặt với sự thật thôi

Oh, yeah, yeah

Em chỉ muốn được làm cô gái của anh

Nhưng vơi anh chuyện hai ta coi như đã hết

Nói em nghe sao anh phải đến làm em tổn thương rồi bỏ trốn?

Giờ chỉ còn mình em ngồi khóc lóc thật xấu xí

Em làm tổn thương em chỉ để đùa vui

Anh lấy đi tình yêu và bỏ em lại tê tái

Giờ mới tám giờ sáng

Và tâm trí em tràn ngập thù ghét (Tất cả chính vì anh)

Lại một câu chuyện buồn nhưng là sự thậy

Em vẫn cảm nhận được nỗi đau, liêu anh có thế?

Anh cứ phải là kẻ khiến em thất vọng, tô em màu buồn đau sao?

Em ghét khi trông thấy anh bên người mới

Em sẽ ếm một lời nguyền lên anh và cô ta

Em sẽ không nhìn lại, đối với em anh coi như đã chết rồi

Và tình yêu của em cũng đi mất theo

Tình yêu trong em đã chết

Tình yêu của em đã đi mất mãi

Tất cả tình yêu em có đã lụy tàn

Tình yêu của em đã chết rồi

Em coi như anh đã đi mất, đã chết rồi

Tất cả tình yêu của em đã đánh mất, chỉ còn hận thù ngày một lớn

Em đứng bơ vơ một mình

Và em kiếm tìm điều gì đó

Nhưng em chẳng thể cảm nhận được điều gì

Em sẽ gói ghém đồ và bỏ đi

Nơi đây chẳng còn là nhà nữa

Quá nhiều tăm tối cho một ánh cầu vồng như em

Nhưng em thấy đã quá quen rồi

Em phải làm sao sống thiếu anh đây?

Em từ chối sự thật này (Yeah)

Em chỉ muốn được làm cô gái của anh

Nhưng vơi anh chuyện hai ta coi như đã hết

Nói em nghe sao anh phải đến làm em tổn thương rồi bỏ trốn?

Giờ chỉ còn mình em ngồi khóc lóc thật xấu xí

Em làm tổn thương em chỉ để đùa vui

Anh lấy đi tình yêu và bỏ em lại tê tái

Giờ mới tám giờ sáng

Và tâm trí em tràn ngập thù ghét (Tất cả chính vì anh)

Lại một câu chuyện buồn nhưng là sự thậy

Em vẫn cảm nhận được nỗi đau, liêu anh có thế?

Anh cứ phải là kẻ khiến em thất vọng, tô em màu buồn đau sao?

Em ghét khi trông thấy anh bên người mới

Em sẽ ếm một lời nguyền lên anh và cô ta

Em sẽ không nhìn lại, đối với em anh coi như đã chết rồi

Và tình yêu của em cũng đi mất theo

Tình yêu trong em đã chết

Tình yêu của em đã đi mất mãi

Tất cả tình yêu em có đã lụy tàn

Tình yêu của em đã chết rồi

Em coi như anh đã đi mất, đã chết rồi

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x