Lời bài hát HEYA IVE lyrics

Lời bài hát HEYA IVE lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát HEYA IVE tiếng Hàn

[아이브 “HEYA IVE lyrics” 가사]

[Intro: An Yujin, Rei, Liz]

Let’s get it
Look at it
Pay attention
얼어붙은 맘 어디 깨볼까? (해야, 해야, 해야)
놀라버렸던 네 심장 말이야 (한입에 널 삼킬 때야)
맘에 들었어, 넌 그냥 say yes (해야, 해야, 해야)
내가 널 부르면 “얼음 땡” (Any remember?)
(Da-da, da-dun-dun)

[Verse 1: Liz, Leeseo, Rei, Wonyoung]

(Ah-ooh) 널 노리는 내 두 눈 (Uh-huh)
(Ah-ooh) 숨을 죽인 그다음 (Uh-huh)
(Ah-ooh) 한 발 낮춘 attitude (My attitude)
(Ah-ooh) 때를 기다리는 pose (Ah-ooh)
(Ah) 어둠 속 빛난 tiger eyes (Woo)
(Ah-ooh) 날 감춘 채로 다가가 (Uh-huh, uh-huh)
(Ah-ooh) 새빨간 말로 홀려 놔 (Ay)
(Ah-ooh) 방심한 순간 claw

[Pre-Chorus: Jang Wonyoung, Gaeul]

우린 더 높이
하늘에 닿을 것처럼 외쳐, 너를 깨워
올려봐, 노려봐, 넌 내 거니까 다
자꾸 널 보면 탐이 탐이 나

[Chorus: An Yujin, Jang Wonyoung, Liz, Rei]

해야, 해야, 해야
한입에 널 삼킬 때야
탐이 탐이 나
해야, 해야, 해야
이미 내가 이긴 패야
널 보면 탐이 탐이 나
해야, 해야, 해야
뜨겁게 떠오르는 해야
별안간 홀린 그 순간, bite
단 한 번에 난 널 휘리휘리 catch ya

[Post-Chorus: Gaeul]

더 높이
Keep it up (Uh-huh)
Happily
Ever after? Nope (Da-da, da-dun-dun)

[Verse 2: Leeseo, Rei, An Yujin, Liz]

못 기다린대 못 돼버린 내 맘이
겁 따윈 없는 척하지 마 너 감히 (Oh-oh)
멀어져 넌 가니 어차피 한 입 거리 (Hey)
옳지 착하지 더 이리이리 오렴
네 맘 나 주면 안 잡아먹지 right now (Now)
내 발톱 아래 뭘 숨겼을지, watch out (Out)

[Pre-Chorus: Liz, Gaeul]

우린 더 높이
하늘에 닿을 것처럼 외쳐, 너를 깨워 (깨워)
올려봐, 노려봐, 넌 내 거니까 다
자꾸 널 보면 탐이 탐이 나

[Chorus: Jang Wonyoung, An Yujin, Liz, Rei]

해야, 해야, 해야 (해야)
한입에 널 삼킬 때야 (Mm)
탐이 탐이 나
해야, 해야, 해야 (Woo, woo)
이미 내가 이긴 패야
널 보면 탐이 탐이 나 (탐이 나)
해야, 해야, 해야
뜨겁게 떠오르는 해야
별안간 홀린 그 순간, bite
단 한 번에 난 널 휘리휘리 catch ya

[Post-Chorus: Rei]

휘리휘리 휘리휘리
휘리휘리 휘리휘리

[Bridge: Leeseo, Liz, An Yujin, Jang Wonyoung, *Gaeul*]

더 붉게, 더 밝게
타올라, 뜨거워도 좋으니
더 높게, 더 높게
숨어도 넌 내 손바닥 안이니
깊은 어둠이, 짙은 구름이
또 긴 밤 아래 널 감출 테니
Chew and swallow, get ready for it, baby
Listen when I say-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay (Yeah)
*자꾸 널 보면 탐이 탐이 나*

[Chorus: Gaeul, Leeseo, Liz, Jang Wonyoung, *An Yujin*]

해야, 해야, 해야 (Ooh)
한입에 널 삼킬 때야 (*Yeah*)
탐이 탐이 나
해야, 해야, 해야 (Uh-huh, uh-huh)
이미 내가 이긴 패야 (Oh-oh)
널 보면 탐이 탐이 나 (*널 보면 탐이 탐이 나*)
해야, 해야, 해야 (Uh-huh, uh-huh)
뜨겁게 떠오르는 해야 (Uh-huh, uh-huh)
별안간 홀린 그 순간, bite
Da-da, da-dun-dun-dun


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát HEYA IVE Phiên âm Tiếng Việt

[a i bư “HEYA IVE lyrics” ka sa]

[Intro: An Yujin, Rei, Liz]

Let’s get it
Look at it
Pay attention
O lo bu thưn mam o ti kê bul ka? (Hê ya, hê ya, hê ya)
Nôl la bo lyot ton nê sim chang ma li ya (Ha ni bê nol sam khil tê ya)
Ma mê tư lo so, non kư nyang say yes (Hê ya, hê ya, hê ya)
Nê ka nol bu lư myon “o lưm têng” (Any remember?)
(Da-da, da-dun-dun)

[Verse 1: Liz, Leeseo, Rei, Wonyoung]

(Ah-ooh) Nol nô ri nưn nê tu nun (Uh-huh)
(Ah-ooh) Su mưl chu kin cư ta ưm (Uh-huh)
(Ah-ooh) Han bal nat trun attitude (My attitude)
(Ah-ooh) Tê rưl ki ta li nưn pose (Ah-ooh)
(Ah) O tum sôk bin nan tiger eyes (Woo)
(Ah-ooh) Nal kam trun trê lô ta ka ka (Uh-huh, uh-huh)
(Ah-ooh) Sê bal kan mal lô hôl lyo noa (Ay)
(Ah-ooh) Bang sim han sun kan claw

[Pre-Chorus: Jang Wonyoung, Gaeul]

U lin to nô phi
Ha nư lê ta ưl kot tro lom uê tryo, no rưl kê uô
Ôl lyo boa, nô lyo boa, non nê ko li ka ta
Cha ku nol bô myon tha mi tha mi na

[Chorus: An Yujin, Jang Wonyoung, Liz, Rei]

Hê ya, hê ya, hê ya
Ha ni pê nol sam khil tê ya
Tha mi tha mi na
Hê ya, hê ya, hê ya
i mi nê ka i kin phê ya
Nol bô myon tha mi na
Hê ya, hê ya, hê ya
Tư kob kê to ô lư nưn hê ya
Byo lan kan hôl lin kư sun kan, bite
Tan han bo nê nan nol huy li huy li catch ya

[Post-Chorus: Gaeul]

To nô phi
Keep it up (Uh-huh)
Happily
Ever after? Nope (Da-da, da-dun-dun)

[Verse 2: Leeseo, Rei, An Yujin, Liz]

Môt ki ta lin tê môt tuê bo lin nê ma mi
Kop ta uyn om nưn tro kha chi ma no kam hi (Oh-oh)
Mo lo chyo non ka ni o tra phi han ip ko li (Hey)
Ôl tri tra khan chi to i li i li ô lyom
Nê mam na chu myon an cha ba mok chi right now (Now)
Nê bal thôp a lê muôl sum kyo sưl chi, watch out (Out)

[Pre-Chorus: Liz, Gaeul]

U lin to nô phi
Ha nư lê ta ưl kot tro lom uê tryo, no rưl kê uô (kê uô)
Ôl lyo boa, nô lyo boa, non nê ko ni ka ta
Cha ku nol bô myon tha mi tha mi na

[Chorus: Jang Wonyoung, An Yujin, Liz, Rei]

Hê ya, hê ya, hê ya (hê ya)
Ha ni pê nol sam khil tê ya (Mm)
Tha mi tha mi na
Hê ya, hê ya, hê ya (Woo, woo)
i mi nê ka i kin phê ya
Nol bô myon tha mi tha mi na (tha mi na)
Hê ya, hê ya, hê ya
Tư kop kê to ô lư nưn hê ya
Byo lan kan hôl lin kư sun kan, bite
Tan han bo nê nan nol huy li huy li catch ya

[Post-Chorus: Rei]

Huy li huy li huy li huy li
Huy li huy li huy li huy li

[Bridge: Leeseo, Liz, An Yujin, Jang Wonyoung, *Gaeul*]

To buk kê, to bak kê
Tha ôl la, tư ko uô tô chô ư ni
To nôp kê, to nôp kê
Su mi tô non nê sôn ba tak a ni ni
Ki phưn o tu mi, chi thưn ku lư mi
Tô kin bam a lê nol kam trul thê ni
Chew and swallow, get ready for it, baby
Listen when I say-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay (Yeah)
*Cha ku nol bô myon tha mi tha mi na*

[Chorus: Gaeul, Leeseo, Liz, Jang Wonyoung, *An Yujin*]

Hê ya, hê ya, hê ya (Ooh)
Ha ni pê nol sam khil tê ya (*Yeah*)
Tha mi tha mi na
Hê ya, hê ya, hê ya (Uh-huh, uh-huh)
i mi nê ka i kin phê ya (Oh-oh)
Nol bô myon tha mi tha mi na (*nol bô myon tha mi tha mi na*)
Hê ya, hê ya, hê ya (Uh-huh, uh-huh)
Tư kop kê to ô lư nưn hê ya (Uh-huh, uh-huh)
Byo lan kan hôl lin kư sun kan, bite
Da-da, da-dun-dun-dun


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát HEYA IVE tiếng Latinh

[aibeu “HEYA IVE lyrics” gasa]

[Intro: An Yujin]

Let’s get it
Look at it
Pay attention

[Verse 1: Rei, Liz, Leeseo]

Eoreobuteun mam eodi kkaebolkka?
Nollabeoryeotdeon ne simjang mariya
Mame deureosseo, neon geunyang say yes
Naega neol bureumyeon “eoreum ttaeng” (Any remember?)
(Da-da, da-dun-dun)
Neol norineun nae du nun (Uh-huh)
Sumeul jugin geudaeum (Uh-huh)
Han bal natchun attitude (My attitude)
Ttaereul gidarineun pose (Ah-ooh)
Eodum sok binnan tiger eyes (Woo)
Nal gamchun chaero dagaga (Uh-huh, uh-huh)
Saeppalgan mallo hollyeo nwa (Uh)
Bangsimhan sungan claw

[Pre-Chorus: Jang Wonyoung, Gaeul]

Urin deo nopi
Haneure daeul geotcheoreom oechyeo, neoreul kkaewo
Ollyeobwa, noryeobwa, neon nae geonikka da
Jakku neol bomyeon tami tami na

[Chorus: An Yujin, Jang Wonyoung, Liz, Rei]

Haeya, haeya, haeya
Hanibe neol samkil ttaeya (Tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Imi naega igin paeya (Neol bomyeon tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Tteugeopge tteooreuneun haeya
Byeorangan hollin geu sungan, bite
Dan han beone nan neol hwirihwiri catch ya

[Verse 2: Gaeul, Leeseo, Rei, An Yujin]

Deo nopi
Keep it up (Uh-huh)
Happily ever after? Nope
(Da-da, da-dun-dun)
Mot gidarindae mot dwaebeorin nae mami
Geop ttawin eomneun cheokaji ma neo gamhi
Meoreojyeo neon gani eochapi han ip geori (Hey)
Olchi chakaji deo iriiri oryeom
Ne mam na jumyeon an jabameokji right now (Now)
Nae baltop arae mwol sumgyeosseulji, watch out (Out)

[Pre-Chorus: Liz, Gaeul]

Urin deo nopi
Haneure daeul geotcheoreom oechyeo, neoreul kkaewo (kkaewo)
Ollyeobwa, noryeobwa, neon nae geonikka da
Jakku neol bomyeon tami tami na

[Chorus: Jang Wonyoung, An Yujin, Liz, Rei]

Haeya, haeya, haeya (Haeya)
Hanibe neol samkil ttaeya (Tami tami na)
Haeya, haeya, haeya (Woo, woo)
Imi naega igin paeya (Neol bomyeon tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Tteugeopge tteooreuneun haeya
Byeorangan hollin geu sungan, bite
Dan han beone nan neol hwirihwiri catch ya

[Post-Chorus: Rei]

Hwirihwiri hwirihwiri
Hwirihwiri hwirihwiri

[Bridge: Leeseo, Liz, An Yujin, Jang Wonyoung, *Gaeul*]

Deo bulge, deo balge
Taolla, tteugeowodo joeuni
Deo nopge, deo nopge
Sumeodo neon nae sonbadak anini
Gipeun eodumi, jiteun gureumi
Tto gin bam arae neol gamchul teni
Chew and swallow
Get ready for it, baby
Listen when I say (Yeah)
*Jakku neol bomyeon tami tami na*

[Chorus: Gaeul, Leeseo, Liz, Jang Wonyoung]

Haeya, haeya, haeya
Hanibe neol samkil ttaeya (Tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Imi naega igin paeya (Neol bomyeon tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Tteugeopge tteooreuneun haeya
Byeorangan hollin geu sungan, bite
Da-da, da-dun-dun-dun


the end!


English lyrics/ Lời bài hát HEYA IVE tiếng Anh

[HEYA IVE lyrics]

[Intro: An Yujin]

Let’s get it
Look at it
Pay attention

[Verse 1: Rei, Liz, Leeseo]

Should I break this icy heart?
Yes, I mean your startled heart
I like it, you just have to say yes
When I call you it’s “freeze tag”
(Da-da, da-dun-dun)
My eyes locked on you
After holding my breath
Taking down a notch on the attitude
Wait for the right moment and pose
Tiger eyes shining in the darkness
Approaching while in disguise
Mesmerizing you with crimson words
Claw the moment you let your guard down

[Pre-Chorus: Jang Wonyoung, Gaeul]

We rise up above
Shouting as if to reach the sky, waking you up
Raise it up, aim for it, because you’re mine
Every time I see you, I can’t resist

[Chorus: An Yujin, Jang Wonyoung, Liz, Rei]

Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s time to swallow you in a bite (I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s already my victory (When I see you, I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
To the blazing sun rising up
The moment you’re enchanted, I’ll bite
In a snap, I’ll swiftly catch ya

[Verse 2: Gaeul, Leeseo, Rei, An Yujin]

Higher
Keep it up (Uh-huh)
Happily ever after? Nope
(Da-da, da-dun-dun)
My uncontrollable heart can’t wait anymore
Don’t you dare pretend to be fearless
I see you move away, but you’re just one bite for me (Hey)
That’s right baby, come closer and closer
Give me your heart right now, I won’t bite
What might be hiding beneath my claws, watch out

[Pre-Chorus: Liz, Gaeul]

We rise up above
Shouting as if to reach the sky, waking you up
Raise it up, aim for it, because you’re mine
Every time I see you, I can’t resist

[Chorus: Jang Wonyoung, An Yujin, Liz, Rei]

Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s time to swallow you in a bite (I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s already my victory (When I see you, I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
To the blazing sun rising up
The moment you’re enchanted, I’ll bite
In a snap, I’ll swiftly catch ya

[Post-Chorus: Rei]

Swirl it and swirl it
Swirl it and swirl it

[Bridge: Leeseo, Liz, An Yujin, Jang Wonyoung, *Gaeul*]

Brighter, redder
It’s okay to rise up and burn
Higher, up higher
Even if you hide, you’re still in the palm of my hand
The deep darkness, the thick clouds will
Hide you beneath a long night again
Chew and swallow, get ready for it, baby
Listen when I say (Yeah)
*Every time I see you, my desire grows*

[Chorus: Gaeul, Leeseo, Liz, Jang Wonyoung]

Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s time to swallow you in a bite (I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
It’s already my victory (When I see you, I can’t resist)
Hey Sun, hey Sun, hey Sun
To the blazing sun rising up
The moment you’re enchanted, I’ll bite
Da-da, da-dun-dun-dun


the end!


Vietsub/ Lời bài hát HEYA IVE tiếng Việt

[HEYA IVE lyrics (Hey)]

[Intro (An Yujin)]

Khởi đầu thôi
Nhìn đây nào
Chú ý lắng nghe

[Verse 1 (Rei, Liz, Leeseo)]

Đánh tan băng giá trong trái tim này?
Chính là trái tim ngạc nhiên của cậu đấy
Tớ thích điều đó, chỉ cần cậu đồng ý thôi
Khi tớ kêu gọi, đó là “bịt băng”
(Da-da, da-dun-dun)
Ánh mắt tớ dính chặt vào cậu
Sau khi nín thở
Hạ bớt tính kiêu ngạo đi
Chờ đến lúc thích hợp và tạo dáng
Ánh mắt lửa rực sáng trong bóng tối
Bước tới trong lặng lẽ
Mê hoặc cậu bằng những lời đỏ mượt
Xâm nhập vào khi cậu giảm bớt cảnh giác

[Pre-Chorus (Jang Wonyoung, Gaeul)]

Chúng ta leo lên cao hơn
Hét lên như muốn chạm đến bầu trời, làm tỉnh giấc cậu
Nâng cao, nhắm tới, bởi cậu là của tớ
Mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ không thể cưỡng lại

[Chorus (An Yujin, Jang Wonyoung, Liz, Rei)]

Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đã đến lúc nuốt chửng cậu vào trong một nhát (Không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đó là chiến thắng của tớ rồi (Khi nhìn thấy cậu, không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Hướng về ánh dương rực rỡ đang mọc lên
Khi cậu bị mê hoặc, tớ sẽ cắn
Trong nháy mắt, tớ sẽ nhanh chóng bắt được cậu

[Verse 2 (Gaeul, Leeseo, Rei, An Yujin)]

Cao hơn nữa
Giữ vững (Uh-huh)
Hạnh phúc mãi mãi? Không
(Da-da, da-dun-dun)
Trái tim không kiểm soát của tớ không thể chờ đợi được nữa
Đừng giả vờ là không sợ hãi
Tớ nhìn thấy cậu di chuyển, nhưng cậu chỉ là miếng mồi cho tớ (Hey)
Chính xác đấy, baby, đến gần hơn nữa
Giao trái tim cậu cho tớ ngay bây giờ, tớ sẽ không cắn
Những gì ẩn sau móng vuốt của tớ, hãy cẩn thận

[Pre-Chorus (Liz, Gaeul)]

Chúng ta leo lên cao hơn
Hét lên như muốn chạm đến bầu trời, làm tỉnh giấc cậu
Nâng cao, nhắm tới, bởi cậu là của tớ
Mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ không thể cưỡng lại

[Chorus (Jang Wonyoung, An Yujin, Liz, Rei)]

Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đã đến lúc nuốt chửng cậu vào trong một nhát (Không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đó là chiến thắng của tớ rồi (Khi nhìn thấy cậu, không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Hướng về ánh dương rực rỡ đang mọc lên
Khi cậu bị mê hoặc, tớ sẽ cắn
Trong nháy mắt, tớ sẽ nhanh chóng bắt được cậu

[Post-Chorus (Rei)]

Xoay tròn nó và xoáy nó
Xoay tròn nó và xoáy nó

[Bridge (Leeseo, Liz, An Yujin, Jang Wonyoung, Gaeul)]

Sáng hơn, đỏ hơn
Không sao cả, chỉ cần vươn lên và cháy bỏng
Cao hơn, cao hơn nữa
Ngay cả khi cậu trốn, cậu vẫn nằm trong lòng bàn tay của tớ
Bóng tối sâu thẳm, những đám mây dày sẽ
Che giấu cậu dưới một đêm dài
Nhai và nuốt, chuẩn bị đi, baby
Lắng nghe tớ nói (Yeah)
Mỗi khi nhìn thấy cậu, ham muốn của tớ lại lớn hơn

[Chorus (Gaeul, Leeseo, Liz, Jang Wonyoung)]

Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đã đến lúc nuốt chửng cậu vào trong một nhát (Không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Đó là chiến thắng của tớ rồi (Khi nhìn thấy cậu, không thể cưỡng lại)
Hey Mặt Trời, yeah Mặt Trời, hey Mặt Trời
Hướng về ánh dương rực rỡ đang mọc lên
Khi cậu bị mê hoặc, tớ sẽ cắn
Da-da, da-dun-dun-dun


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc IVE


IVE IVE


Starship Entertainment Starship Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của IVE

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

An Yujin An Yujin

Gaeul Gaeul

Jang Wonyoung Jang Wonyoung

Leeseo Leeseo

Liz Liz

Rei Rei


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x