Lời bài hát HOT – SEVENTEEN Lyrics

Lời bài hát HOT – SEVENTEEN Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).
← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →
Hangul/ Tiếng Hàn

[세븐틴 “HOT” 가사]

[Verse 1: Mingyu, Vernon, THE 8]

모두 우릴 쳐다봐 (봐)
태양 위를 달리는 마차 (계속 달려, oh)
Juicy, juicy, uh, juicy, juicy
총성이 울려 퍼진 다음 (Spicy한 feelin’)
태양을 마음에다 쏴 (I just wanna do this)
Uh, juicy, juicy

[Verse 2: WOOZI, Wonwoo, Jun]

음악 소리 크게 turn up (Ooh-ooh)
세상을 사정없이 달려 (Ooh-ooh)
태양을 뒤에 달고 밟아 경적 울려 우리답게 fire (우리답게)
뭘 따라가려 해 (뭘 따라가려 해)
우리 방식대로 더 더 (우리 방식대로 더 더)
Say ah, 뜨거워 뜨거워 뜨거워

[Pre-Chorus: DK, Joshua, Dino]

밤이 없는 낮 하늘은 붉은색
모든 세상에 빛은 하나인 듯해 (하나 된 듯이)
벅찬 심호흡과 리듬 과열 vibe
운명의 태양에 내일을 걸어봐
따라오라 go

[Chorus: S.COUPS, WOOZI, Jeonghan, Mingyu]

우리는 drop it like hot, hot, hot
Oh, 지금 feelin’ so hot
이 노래 burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
우리는 drop it like hot, hot, hot
Oh, 지금 feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Hoshi, SeungKwan]

태양을 향해 불붙여라
아주 뜨겁게
(Boom-brr-boom-boom)
태양을 향해 불붙여라
뜨거워 이 노래 everybody 떼창

[Verse 3: Wonwoo, WOOZI, S.COUPS]

Ayy, 나팔을 불어라 사막의 파도 사이로 drive away
I don’t want, uh, one more chance
이 순간에 모든 걸 걸을래
태양을 향해 등지고 있던 내 그림자는 다시 빛이 돼
Yeah, 가슴을 뜨겁게 거짓말 없어 우린 확실해

[Pre-Chorus: Hoshi, Jun, Dino]

터질 것만 같아 I can’t breathe
뜨거운 심장이 (말을 안 들어)
벅찬 심호흡과 리듬 과열 vibe
You know what to do
Hey, you know what to do

[Chorus: THE 8, Wonwoo, Vernon, Jeonghan]

우리는 drop it like hot, hot, hot
Oh, 지금 feelin’ so hot
이 노래 burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
우리는 drop it like hot, hot, hot
Oh, 지금 feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Bridge: Jeonghan, SeungKwan, DK]

깊은 숲을 헤치고서 달려
깊은 바다 위에 태양이여
우린 through the fire (Fire)
한계를 다시 넘어 (넘어)
어느새 우린 높이 올라가서 태양이 되어버릴 거야, aw

[Chorus: Mingyu, Jun, Joshua, S.COUPS]

우리는 drop it like hot, hot, hot
Oh, 지금 feelin’ so hot
이 노래 burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
우리는 drop it like hot, hot, hot (Ooh, woah)
Oh, 지금 feelin’ so hot (Yeah, yeah)
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Dino, Vernon]

태양을 향해 불붙여라
아주 뜨겁게
(Boom-brr-boom-boom)
태양을 향해 불붙여라
뜨거워 이 노래 everybody 떼창


the end!


Romanized/ Latinh

[Verse 1: Mingyu, Vernon, THE 8]

Modu uril chyeodabwa (Bwa)
Taeyang wireul dallineun macha (Gyesok dallyeo, oh)
Juicy, juicy, uh, juicy, juicy
Chongseongi ullyeo peojin daeum (Spicy-han feelin’)
Taeyangeul maeumeda sswa (I just wanna do this)
Uh, juicy, juicy

[Verse 2: WOOZI, Wonwoo, Jun]

Eumak sori keuge turn up (Ooh-ooh)
Sesangeul sajeongeopsi dallyeo (Ooh-ooh)
Taeyangeul dwie dalgo balba gyeongjeok ullyeo uridapge fire (Uridapge)
Mwol ttaragaryeo hae (Mwol ttaragaryeo hae)
Uri bangsikdaero deo, deo (Uri bangsikdaero deo, deo)
Say ah, tteugeowo, ttеugeowo, tteugeowo

[Pre-Chorus: DK, Joshua, Dino]

Bami еomneun nat haneureun bulgeunsaek
Modeun sesange bicheun hanain deuthae (Hana doen deusi)
Beokchan simhoheupgwa rideum gwayeol vibe
Unmyeongui taeyange naeireul georeobwa
Ttaraora go

[Chorus: S.COUPS, WOOZI, Jeonghan, Mingyu]

Urineun drop it like hot, hot, hot
Oh, jigeum feelin’ so hot
I norae burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
Urineun drop it like hot, hot, hot
Oh, jigeum feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Hoshi, SeungKwan]

Taeyangeul hyanghae bulbutyeora
Aju tteugeopge (Boom-brr-boom-boom)
Taeyangeul hyanghae bulbutyeora
Tteugeowo i norae everybody ttechang

[Verse 3: Wonwoo, WOOZI, S.COUPS]

Ayy, napareul bureora samagui pado sairo drive away
I don’t want, uh, one more chance
I sungane modeun geol georeullae
Taeyangeul hyanghae deungjigo itdeon nae geurimjaneun dasi bichi dwae
Yeah, gaseumeul tteugeopge geojinmal eopseo urin hwaksilhae

[Pre-Chorus: Hoshi, Jun, Dino]

Teojil geonman gata, I can’t breathe
Tteugeoun simjangi (Mareul an deureo)
Beokchan simhoheupgwa rideum gwayeol vibe
You know what to do
Hey, you know what to do

[Chorus: THE 8, Wonwoo, Vernon, Jeonghan]

Urineun drop it like hot, hot, hot
Oh, jigeum feelin’ so hot
I norae burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
Urineun drop it like hot, hot, hot
Oh, jigeum feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Bridge: Jeonghan, SeungKwan, DK]

Gipeun supeul hechigoseo dallyeo
Gipeun bada wie taeyangiyeo
Urin through the fire (Fire)
Hangyereul dasi neomeo (Neomeo)
Eoneusae urin nopi ollagaseo taeyangi doeeobeoril geoya, aw

[Chorus: Mingyu, Jun, Joshua, S.COUPS]

Urineun drop it like hot, hot, hot
Oh, jigeum feelin’ so hot
I norae burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
Urineun drop it like hot, hot, hot (Ooh, woah)
Oh, jigeum feelin’ so hot (Yeah, yeah)
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Dino, Vernon]

Taeyangeul hyanghae bulbutyeora
Aju tteugeopge
(Boom-brr-boom-boom)
Taeyangeul hyanghae bulbutyeora
Tteugeowo i norae everybody ttechang


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh

[Verse 1: Mingyu, Vernon, THE 8]

All eyes are on us (Us)
Chariot riding across the sun (Keep riding, oh)
Juicy, juicy, uh, juicy, juicy
When the gunshot’s all done ringing (That spicy feelin’)
Aim and shoot the sun at your heart (I just wanna do this)
Uh, juicy, juicy

[Verse 2: WOOZI, Wonwoo, Jun]

Turn up the music (Ooh-ooh)
Run across the world all fierce (Ooh-ooh)
Sun in tow, step on it
Honk the horn, we be us and fire (We be us)
No need to imitate (No need to imitate)
More, more like how we do it (More, more like how we do it)
Say ah, hot, hot, hot

[Pre-Chorus: DK, Joshua, Dino]

No night just day, the sky scorched red
Like the world’s in monochrome (Like it’s become one tone)
Deep overwhеlming breaths and super-heatеd rhythm vibe
Wager my road on the sun of fate
Follow me, go

[Chorus: S.COUPS, WOOZI, Jeonghan, Mingyu]

We drop it like hot, hot, hot
Oh, we feelin’ so hot
This song is burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
We drop it like hot, hot, hot
Oh, we feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Hoshi, SeungKwan]

Face the sun, set it on fire
So hot
(Boom-brr-boom-boom)
Face the sun, set it on fire
This song is sizzling, everybody join in

[Verse 3: Wonwoo, WOOZI, S.COUPS]

Ayy, blow the horn, drive away through the desert waves
I don’t want, uh, one more chance
This moment, I’m goin’ all in
Shadow cast with my back to the sun turns to light again
Yeah, heart set on fire, no lie, we sure

[Pre-Chorus: Hoshi, Jun, Dino]

About to burst, I can’t breathe
My burning heart (Won’t listen to me)
Deep overwhelming breaths and super-heated rhythm vibe
You know what to do
Hey, you know what to do

[Chorus: THE 8, Wonwoo, Vernon, Jeonghan]

We drop it like hot, hot, hot
Oh, we feelin’ so hot
The song is burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
We drop it like hot, hot, hot
Oh, we feelin’ so hot
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Bridge: Jeonghan, SeungKwan, DK]

Run through the thick forest
Oh, sun atop the deep ocean
We’ll go through the fire (Fire)
Jump the limit once more (Beyond)
We’ll rise high all of a sudden and become the sun, aw

[Chorus: Mingyu, Jun, Joshua, S.COUPS]

We drop it like hot, hot, hot
Oh, we feelin’ so hot
This song burnin’ like hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)
We drop it like hot, hot, hot (Ooh, woah)
Oh, we feelin’ so hot (Yeah, yeah)
Yeah, I’m runnin’ too hot, hot, hot, hot
(Boom-brr-boom-boom)

[Post-Chorus: Dino, Vernon]

Face the sun, set it on fire
So hot
(Boom-brr-boom-boom)
Face the sun, set it on fire
This song is sizzling, everybody join in


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt

Verse 1:

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bọn tao (Bọn tao)
Cỗ xe băng qua mặt trời (Tiến lên, oh)
Ngon lành, ngon lành, uh, ngon lành, ngon lành
Khi tiếng súng tan hết (Cái cảm giác cay nồng)
Nhắm bắn mặt trời vào tim mày (Tao chỉ muốn làm thế thôi)
Uh, ngon lành, ngon lành

Verse 2:

Bật nhạc lên (Ooh-ooh)
Chạy khắp thế giới đầy hung dữ (Ooh-ooh)
Mặt trời rực rỡ, giẫm lên nó
Bấm còi, bọn tao là ngọn lửa (Bọn tao là ngọn lửa)
Không cần bắt chước (Không cần bắt chước)
Càng giống cách bọn tao làm (Càng giống cách bọn tao làm)
Nói à, nóng, nóng, nóng

Pre-Chorus:

Không có đêm, chỉ có ngày, bầu trời đỏ rực
Giống như thế giới chỉ có một màu (Giống như nó trở thành một màu)
Những nhịp thở sâu choáng ngợp và nhịp điệu siêu nóng
Cược con đường của tao với mặt trời định mệnh
Theo tao, đi

Chorus:

Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng
Bài hát này đang cháy như nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)
Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng
Yeah, tao đang chạy quá nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)

Post-Chorus:

Đối mặt với mặt trời, đốt cháy nó
Nóng quá
(Boom-brr-boom-boom)
Đối mặt với mặt trời, đốt cháy nó
Bài hát này đang sôi sục, mọi người cùng tham gia

Verse 3:

Ayy, bấm còi, lái xe xuyên qua những con sóng sa mạc
Tao không muốn, uh, thêm một cơ hội nữa
Khoảnh khắc này, tao chơi hết mình
Bóng tối bao phủ với lưng tao quay về phía mặt trời lại bừng sáng
Yeah, trái tim bùng cháy, không nói dối, bọn tao chắc chắn

Pre-Chorus:

Sắp nổ tung, tao không thở được
Trái tim rực cháy của tao (Không nghe theo tao)
Những nhịp thở sâu choáng ngợp và nhịp điệu siêu nóng
Bạn biết phải làm gì
Hey, bạn biết phải làm gì

Chorus:

Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng
Bài hát này đang cháy như nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)
Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng
Yeah, tao đang chạy quá nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)

Bridge:

Chạy xuyên qua khu rừng rậm
Ôi, mặt trời trên đỉnh đại dương sâu
Bọn tao sẽ xuyên qua ngọn lửa (Ngọn lửa)
Nhảy vượt giới hạn một lần nữa (Bên kia)
Bọn tao sẽ đột ngột vươn cao và trở thành mặt trời, aw

Chorus:

Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng
Bài hát này đang cháy như nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)
Bọn tao thả nó như nóng, nóng, nóng (Ooh, woah)
Oh, bọn tao cảm thấy quá nóng (Yeah, yeah)
Yeah, tao đang chạy quá nóng, nóng, nóng, nóng
(Boom-brr-boom-boom)

Post-Chorus:

Đối mặt với mặt trời, đốt cháy nó
Nóng quá
(Boom-brr-boom-boom)
Đối mặt với mặt trời, đốt cháy nó
Bài hát này đang sôi sục, mọi người cùng tham gia


the end!Xem thêm cùng chuyên mục:

SEVENTEENCác bài hát của SEVENTEEN

Pledis Entertainment Các nhóm nhạc của Pledis Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x