Lời bài hát How You Like That BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát How You Like That BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát How You Like That BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “How You Like That BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: Lisa]

BLACKPINK in your area

[Verse 1: Jennie & Jisoo]

보란 듯이 무너졌어
바닥을 뚫고 저 지하까지
옷 끝자락 잡겠다고
저 높이 두 손을 뻗어봐도

[Pre-Chorus: Rosé]

다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I’ll kiss you bye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋

[Chorus: Jennie, Lisa, & Jisoo]

Ha, how you like that? (Woo)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Verse 2: Lisa]

Your girl need it all and that’s a hundred
백 개 중에 백 내 몫을 원해
Karma come and get some
딱하지만 어쩔 수 없잖아
What’s up? I’m right back
방아쇠를 cock back
Plain Jane get hijacked, don’t like me?
Then tell me how you like that, like that

[Pre-Chorus: Jennie & Jisoo]

더 캄캄한 이곳에 shine like the stars
그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋

[Chorus: Rosé, Jennie, Jisoo & Lisa]

Ha, how you like that? (Woo)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you now, look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Bridge: Rosé, Jisoo, Rosé & Jisoo, All]

날개 잃은 채로 추락했던 날
어두운 나날 속에 갇혀 있던 날
그때쯤에 넌 날 끝내야 했어
Look up in the sky
It’s a bird, it’s a plane

[Break: All, Jennie]

Yeah-eah-eah-eah
Bring out your boss bitch
Yeah-eah-eah-eah
BLACKPINK!

[Outro: Lisa, Rosé & Jennie]

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu
You gon’ like that
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát How You Like That BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: Lisa]

BLACKPINK in your area

[Verse 1: Jennie & Jisoo]

bô ran đư shi mu nô jô sô
ba đa gưl tưn kô jô ji ha ka ji
ôt kưt ja rak jap gê ta gô
jô nô pi đu sô nưn pô đô boa đô

[Pre-Chorus: Rosé]

đa shi kam kam han i sô gê light up the sky
ni đu nu nưl bô mô I’ll kiss you goodbye
shin kôt bi u sô ra kô jô ư ni ka
i jê nô hi ha na đun sêt

[Chorus: Jennie, Lisa, & Jisoo]

Ha, how you like that? (Woo)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Verse 2: Lisa]

Your girl need it all and that’s a hundred
bêk gê jun gê bêk nê mô sưl wơn hê
karma come and get some
ta ka ji man ô jôl su ôp ja na
what’s up I’m right back
ban ga wê rưl cock back
plain jane gêt hi jacket
Don’t like me?
Then tell me how you like that, like that

[Pre-Chorus: Jennie & Jisoo]

đô kam kam han i gô sê Shine like the stars
gư mi sô rưl ti mô I’ll kiss you goodbye
shi kôt bi u sô ra kô jô ư ni ka
i jê nô hi ha na đun sêt

[Chorus: Rosé, Jennie, Jisoo & Lisa]

Ha, how you like that? (Woo)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you now, look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Bridge: Rosé, Jisoo, Rosé & Jisoo, All]

nal gê i rưn chê rô chu ra kê tôn nal
ô đu un na nal sô gê ga chô it tôn nal
gư tê jư mê nôn nal kưn nê ya hê sô
look up in the sky it’s a bird it’s a plane

[Break: All, Jennie]

Yeah-eah-eah-eah
Bring out your boss bitch
Yeah-eah-eah-eah
BLACKPINK!

[Outro: Lisa, Rosé & Jennie]

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu
You gon’ like that
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát How You Like That BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “How You Like That BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: Lisa]

BLACKPINK in your area

[Verse 1: Jennie, Jisoo]

Boran deusi muneojyeosseo
Badageul ttulko jeo jihakkaji
Ot kkeutjarak japgetdago
Jeo nopi du soneul ppeodeobwado

[Pre-Chorus: Rosé]

Dasi kamkamhan igose light up the sky
Ne du nuneul bomyeo I’ll kiss you goodbye
Silkeot biuseora kkoljoeunikka
Ije neohui hana dul set

[Chorus: Jennie, Lisa, Jisoo]

Ha, how you like that? (Woo!)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Verse 2: Lisa]

Your girl need it all and that’s a hundred
Baek gae junge baek nae mokseul wonhae
Karma come and get some
Ttakajiman eojjeol su eopjana
What’s up? I’m right back
Bangasoereul cock back
Plain Jane get hijacked, don’t like me?
Then tell me how you like that, like that

[Pre-Chorus: Jennie, Jisoo]

Deo kamkamhan igose shine like the stars
Geu misoreul ttimyeo I’ll kiss you goodbye
Silkeot biuseora kkoljoeunikka
Ije neohui hana dul set

[Chorus: Rosé, Jennie, Jisoo, Lisa]

Ha, how you like that? (Woo!)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that?

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Bridge: Rosé, Jisoo, Rose & Jisoo, All]

Nalgae ileun chaero churakaetdeon nal
Eoduun nanal soge gatyeo itdeon nal
Geuttaejjeume neon nal kkeunnaeya haesseo
Look up in the sky
It’s a bird, it’s a plane

[Break: All, Jennie]

Yeah-eah-eah-eah
Bring out your boss bitch
Yeah-eah-eah-eah
BLACKPINK!

[Outro: Lisa, Rosé & Jennie]

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu
You gon’ like that
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu


the end!


English lyrics/ Lời bài hát How You Like That BLACKPINK tiếng Anh

[How You Like That BLACKPINK Lyrics]

[Intro: Lisa]

BLACKPINK in your area

[Verse 1: Jennie, Jisoo]

I crumbled before your eyes
Hit rock bottom and sunk deeper
To grab onto the last bit of hope
I’ve tried to reach out with both my hands

[Pre-Chorus: Rosé]

Again, in this dark place, light up the sky
While looking into your eyes, I’ll kiss you goodbye
Laugh all you want while you still can
Because it’s about to be your turn, one, two, three

[Chorus: Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé]

Ha, how you like that? (Ah)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Verse 2: Lisa]

Your girl needs it all and that’s a hundred
10 out of 10, I want what’s mine
Karma come and get some
I feel bad, but there’s nothing I can do
What’s up? I’m right back
Trigger the cock back
Plain Jane get hijacked, don’t like me?
Then tell me, how you like that, like that?

[Pre-Chorus: Jennie, Jisoo]

In this darker place, shine like the stars
With that smile, I’ll kiss you goodbye
Laugh all you want while you still can
Because it’s about to be your turn, one, two, three

[Chorus: Rosé, Lisa, Jennie, Jisoo]

Ha, how you like that? (Ah)
You gon’ like that, that-that-that, that, that-that-that, that
How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)
How you like that, that-that-that, that, that-that-that, that

[Post-Chorus: Lisa, Rosé, Jennie]

Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?
Now, look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me (Uh)
Look at you, now look at me
How you like that?

[Bridge: Rosé, Jisoo, Rosé & Jisoo, All]

The day I fell without my wings
Those dark days where I was trapped
You should’ve ended me when you had the chance
Look up in the sky
It’s a bird, it’s a plane

[Break: All, Jennie]

Yeah-eah-eah-eah
Bring out the boss, bitch
Yeah-eah-eah-eah
BLACKPINK!

[Outro: Lisa, Rosé, Jennie]

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu
You gon’ like that
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
How you like that?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu


the end!


Vietsub/ Lời bài hát How You Like That BLACKPINK tiếng Việt

[How You Like That BLACKPINK lyrics (Đã gáy chưa?)]

[Introduction: Lisa]

BLACKPINK trong tâm hồn bạn

[Đoạn 1: Jennie & Jisoo]

Nụ cười sáng tỏa như màn biểu diễn
Từ sàn nhảy tới tầng hầm
Nắm lấy khung cửa áo đang thét gào
Bàn tay nâng lên, chạm vào bầu trời

[Tiền điệp khúc: Rosé]

Lặp lại một lần nữa, bóng tối dần tan biến, trời mở ra
Ánh mắt em, tạm biệt lời chia xa
Cười thỏa thích, đến mức mình muốn, bởi vì em trông quá tốt
Bây giờ, chúng ta lại một, hai, ba

[Điệp khúc: Jennie, Lisa và Jisoo]

Dấn thân vào điều đó như thế nào? (Ồ)
Cảm nhận sự kết nối, đắm chìm trong lời hát (Ồ, thật sự ồ)
Nhấn vào trái tim em, tình yêu đang phô trương (Bada bing, bada boom, boom, boom)
Nhưng điều ấy, làm sao em thể hiện? (Ôi, làm sao?)

[Hậu điệp khúc: Lisa, Rosé, Jennie]

Nhìn em, nhìn anh, ta tạo nên hòa bình (Uh)
Đôi ta, mạnh mẽ hơn bởi nhau (Uh)
Trái tim chúng ta, đang đồng điệu
Chẳng phải em thấy, đôi ta nở nụ cười?

[Đoạn 2: Lisa]

Tâm hồn cần đặt tại em, cần một trăm
Một trăm phần trăm, em muốn tình yêu thấm đẫm
Vận mệnh gõ cửa, mang theo những phút giây hạnh phúc
Tuy chẳng dễ dàng, nhưng anh không từ bỏ
Còn gì đó thay đổi? Anh trở về ngay lập tức
Xuyên qua như làn sóng, đến mục tiêu
Anh không còn là Plain Jane, liệu em sẽ thay đổi ý kiến?
Hay sẽ nói với anh, em đồng ý như thế nào, thế nào?

[Tiền điệp khúc: Jennie & Jisoo]

Ánh sáng tràn ngập như ngàn ngôi sao trong đêm tối
Ánh mắt em, tạm biệt lời chia tay
Cười thỏa thích, đến mức mình muốn, bởi vì em trông quá tốt
Bây giờ, chúng ta lại một, hai, ba

[Điệp khúc: Rosé, Jennie, Jisoo & Lisa]

Dấn thân vào điều đó như thế nào? (Ồ)
Cảm nhận sự kết nối, đắm chìm trong lời hát (Ồ, thật sự ồ)
Nhấn vào trái tim em, tình yêu đang phô trương (Bada bing, bada boom, boom, boom)
Nhưng điều ấy, làm sao em thể hiện? (Ôi, làm sao?)

[Hậu điệp khúc: Lisa, Rosé, Jennie]

Nhìn em, nhìn anh, ta tạo nên hòa bình (Uh)
Đôi ta, mạnh mẽ hơn bởi nhau (Uh)
Trái tim chúng ta, đang đồng điệu
Chẳng phải em thấy, đôi ta nở nụ cười?

[Cầu nối: Rosé, Jisoo, Rosé & Jisoo, Tất cả]

Lúc con tim anh mất cánh, lúc anh mắc kẹt trong đen tối
Tới khi kết thúc, anh đã bị em trói buộc
Bây giờ thì đúng lúc, em đã quyết định
Nhìn lên, trời đã mở cánh cho em bay
Như một chú chim tự do, như một con máy bay

[Nghỉ: Tất cả, Jennie]

Yeah-eah-eah-eah
Hãy làm cho anh điên đảo vì em
Yeah-eah-eah-eah
BLACKPINK!

[Phần kết: Lisa, Rosé & Jennie]

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Dấn thân vào điều đó như thế nào?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu
Nhấn vào trái tim em, tình yêu đang phô trương
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Chẳng phải em thấy, đôi ta nở nụ cười?
Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu
Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!