Lời bài hát I GOT YOU TWICE lyrics

Lời bài hát I GOT YOU TWICE lyrics

Lời bài hát I GOT YOU TWICE lyrics (English + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

English Lyrics/ Lời bài hát I GOT YOU TWICE tiếng Anh

[I GOT YOU TWICE lyrics]

[Verse 1: Mina, Jeongyeon]

A little reckless around the edges
Call it young, dumb love and it’s just enough
Keep me guessing (Keep me guessing)
How the story unfolds with you (You)
When I’m walking into the darkness
I know you’ll be right there, lighting up the flares
When it’s starless
I will follow you to the moon (Moon, ayy)

[Pre-Chorus: Dahyun, Momo]

No, we’ll never fall apart (Never fall apart)
Even million miles apart (Million miles apart)
We were lightning from the start (Lightning from the start)
And it keeps me going to know that

[Chorus: Nayeon, Tzuyu]

Ooh
No matter what, you got me
I got you
And I wouldn’t want it any other way
Ooh
No drop of doubt, I know deep down that
We’ll make it through (It through)
Just like we always do

[Verse 2: Chaeyoung, Sana, Jihyo]

Ayy
Every second, every minute
Want you close to me like you’re supposed to be
Ain’t no limit (Ain’t no limit), to what I would do for you
Oh, oh
And you know, you turn my whole world upside down
Catch me before I ever hit the ground
And I’d do the same for you
Oh, woah

[Pre-Chorus: Momo, Dahyun]

No, we’ll never fall apart (No, we’ll never fall a–)
Even million miles apart (Even million miles a–)
We were lightning from the start (We were lightning from the)
And it keeps me going to know that

[Chorus: Sana, Nayeon, Jihyo]

Ooh
No matter what, you got me
I got you
And I wouldn’t want it any other way
Ooh
No drop of doubt, I know deep down that (No drop of doubt, I know deep down that)
We’ll make it through (Make it through)
Just like we always do

[Post-Chorus: All, Nayeon]

Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Oh-oh

[Chorus: Mina, Jihyo, Nayeon]

Ooh
No matter what, you got me
I got you
And I wouldn’t want it any other way
Ooh
No drop of doubt, I know deep down that (No drop of doubt, I know deep down that)
We’ll make it through (Through)
Just like we always do

[Post-Chorus: All, Jeongyeon, Tzuyu, Chaeyoung]

Do-do-do, do-do, do-do, do, do (That we do)
Do-do-do, do-do, do-do, do, do (We do)
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Just like we always do


the end!


Vietsub/ Lời bài hát I GOT YOU TWICE tiếng Việt

[I GOT YOU TWICE lyrics (Chúng Ta Có Nhau)]

[Verse 1:]

Hơi tí ngây ngơ, hơi tí ngốc nghếch
Gọi là yêu ngây thơ, vậy là đủ rồi
Để anh đoán hoài (Đoán hoài)
Câu chuyện tình ta sẽ ra sao (Sao)
Khi em bước vào bóng tối
Biết anh sẽ kề bên, thắp sáng con đường
Dù không trăng sao
Em sẽ theo anh đến tận mặt trăng (Trăng, ayy)

[Pre-Chorus:]

Không, chúng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa (Rời xa)
Dù cách xa cả triệu dặm (Triệu dặm)
Từ đầu ta đã như tia chớp (Tia chớp)
Và điều đó khiến em vững tin

[Chorus:]


Dù thế nào, anh luôn có em
Em cũng có anh
Và em không muốn khác đi đâu

Không một chút nghi ngờ, sâu trong tim em biết
Chúng mình sẽ vượt qua (Vượt qua)
Giống như chúng ta vẫn làm

[Verse 2:]

Từng giây, từng phút
Muốn anh gần gũi như lẽ thường
Không giới hạn (Không giới hạn) điều em sẽ làm cho anh
Ồ, ồ
Và anh biết đấy, anh làm thế giới em đảo lộn
Bắt lấy em trước khi chạm đất
Em cũng sẽ làm thế cho anh
Ồ, woah

[Pre-Chorus:]

Không, chúng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa (Rời xa)
Dù cách xa cả triệu dặm (Triệu dặm)
Từ đầu ta đã như tia chớp (Tia chớp)
Và điều đó khiến em vững tin

[Chorus:]


Dù thế nào, anh luôn có em
Em cũng có anh
Và em không muốn khác đi đâu

Không một chút nghi ngờ, sâu trong tim em biết (Sâu trong tim em biết)
Chúng mình sẽ vượt qua (Vượt qua)
Giống như chúng ta vẫn làm

[Post-Chorus:]

Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Ồ-oh

[Chorus:]

Ooh
Dù thế nào, anh luôn có em
Em cũng có anh
Và em không muốn khác đi đâu
Ooh
Không một chút nghi ngờ, sâu trong tim em biết (Sâu trong tim em biết)
Chúng mình sẽ vượt qua (Qua)
Giống như chúng ta vẫn làm

[Post-Chorus:]

Do-do-do, do-do, do-do, do, do (Giống như chúng mình vẫn làm)
Do-do-do, do-do, do-do, do, do (Chúng mình vẫn làm)
Do-do-do, do-do, do-do, do, do
Giống như chúng ta vẫn làm


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc TWICE


TwiceTwice


JYP Entertainment JYP Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của TWICE

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

ChaeyoungChaeyoung

DahyunDahyun

JeongyeonJeongyeon

JihyoJihyo

MinaMina

MomoMomo

NayeonNayeon

SanaSana

TzuyuTzuyu


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!