Lời bài hát IDOL BTS Lyrics

Lời bài hát IDOL BTS Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát IDOL BTS tiếng Hàn

[방탄소년단 “IDOL BTS Lyrics” 가사]

[Verse 1: RM, j-hope]

You can call me artist (Artist)
You can call me idol (Idol)
아님 어떤 다른 뭐라 해도 (해도)
I don’t care
I’m proud of it (Proud of it)
난 자유롭네
No more irony (Irony)
나는 항상 나였기에

[Verse 2: SUGA, RM]

손가락질 해, (Oh yeah, yeah, yeah) 나는 전혀 신경 쓰지 않네
나를 욕하는 (Woah) 너의 그 이유가 뭐든 간에
I know what I am (I know what I am)
I know what I want (I know what I want)
I never gon’ change (I never gon’ change)
I never gon’ trade
(Trade off, uh uh)

[Pre-Chorus: V, RM, Jimin]

뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔
(Talkin’, talkin’, talkin’)
I do what I do, 그니까 넌 너나 잘하셔
(Nah, nah)
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: Jung Kook, RM, Jimin]

(Hoo hoo) 얼쑤 좋다
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) 지화자 좋다
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook, RM]

Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤

[Verse 3: j-hope, SUGA]

FACE OFF, 마치 오우상, ayy
Top star with that spotlight, ayy
때론 슈퍼히어로가 돼
돌려대 너의 Anpanman
Woah, 이십사시간이 적지
헷갈림, 내겐 사치 (Woah)
I do my thang (I do my thang)
I love myself (I love myself)

[Verse 4: Jung Kook, V]

I love myself (I love myself), I love my fans
Love my dance and my what
내 속안엔 (내 속안엔) 몇 십 몇 백명의 내가 있어
오늘 또 다른 날 맞이해
어차피 전부 다 나이기에
고민보다는 걍 달리네
Runnin’ man, runnin’ man
Runnin’ man, run!

[Pre-Chorus: Jin, SUGA, Jung Kook, Jimin]

뭘 어쩌고 저쩌고 떠들어대셔
(Talkin’, talkin’, talkin’)
I do what I do, 그니까 넌 너나 잘하셔
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: RM, V, j-hope, Jimin]

(Hoo hoo) 얼쑤 좋다
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) 지화자 좋다
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook, j-hope]

Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤

[Bridge: Jimin, Jin, Jimin & Jin]

I’m so fine wherever I go (I go, I go, I go, I go)
가끔 멀리 돌아가도, oh
It’s okay, I’m in love with my-my myself
It’s okay, 난 이 순간 행복해

[Chorus: Jung Kook, SUGA, Jimin]

(Hoo hoo) 얼쑤 좋다
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) 지화자 좋다
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook, j-hope]

Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
덩기덕 쿵더러러
얼쑤


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát IDOL BTS Phiên âm tiếng Việt

You can call me artist
You can call me idol
a nim ôt tôn đa rưn mô ra hê đô
I don’t care
I’m pround of it
nan ja yu rôp nê
No more irony
na nưn hang sang na yô gi ê
sôn ga rak jil hê
na nưn jôn hô sin gông sư ji an nê
na rưl yô kha nưn
nô ê gư i yu ga mô đưn ga nê
I know what I am
I know what I want
I never gon’ change
I never gon’ trade
Trade off
môl ô jô gô jô jô gô tô đư rô đê sô
I do what I do
gư ni ka nôn nô na jal ra sô
You can’t stop me lovin’ myself
Ursoo jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
ji hoa ja jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rô
Ursoo
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rô
Ursoo
Face off ma chi ô-u sam ay
Top star with that spotlight ay
tê rôn sư pô hi ô rô ga đuê
đô lô đê nô ê Anpanman
24 si ga ni jôk ji
hê ga lim nê gên sa chi
I do my thang
I love myself
I love myself I love my fans
rove my dance and my what
nê sô ga nên
môt sip môt bêk mông ê nê ga i sô
ô nưl tô đa rưn nal ma ji hê
ô cha pi jôn bu đa na-i gi-ê
gô min bô đa nưn gang đa li nê
Runnin’ man
Runnin’ man
Runnin’ man
môl ô jô gô jô jô gô tô đư rô đê sô
I do what I do
gư ni ka nôn nô na jal ra sô
You can’t stop me lovin’ myself
Ursoo jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
ji hoa ja jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rô
Ursoo
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rô
Ursoo
I’m so fine wherever I go
gak kưm mô li đô ra ga đô
It’s okay
I’m in love with my-my myself
It’t okay
nan i sun gan hêng bô khê
Ursoo jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
ji hoa ja jô đa
You can’t stop me lovin’ myself
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rô
Ursoo
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh
đông gi đôk kưng đô rô rôUrsoo


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát IDOL BTS tiếng Latinh

[bangtansonyeondan “IDOL BTS Lyrics” gasa]

[Verse 1: RM, j-hope]

You can call me artist (Artist)
You can call me idol (Idol)
Anim eotteon dareun (Dareun) mwora haedo
I don’t care
I’m proud of it (Proud of it)
Nan jayurobne (Jayurobne)
No more irony (Irony)
Naneun hangsang nayeossgie

[Verse 2: SUGA, RM]

Songaragjil hae (Oh yeah, yeah, yeah), naneun jeonhyeo singyeong sseuji anhne
Nareul yoghaneun (Woah!) neoui geu iyuga mwodeun gane
I know what I am (I know what I am)
I know what I want (I know what I want)
I never gon’ change (I ain’t never gonna change)
I never gon’ trade
(Trade off, uh uh)

[Pre-Chorus: V, RM, Jimin]

Mwol eojjeogo jeojjeogo tteodeureodaesyeo
(Talk it, talk it, talk it)
I do what I do, geunikka neon neona jalhasyeo (Nah, nah)
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: V, Jimin]

(Hoo hoo) Eolssu johda
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) Jihwaja johda
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook]

Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu
Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu

[Verse 3: j-hope, SUGA]

Face off machi ousam, ayy
Top star with that spotlight, ayy
Ttaeron syupeohieoroga dwae
Dollyeodae neoui Anpanman
Woah, 24sigani jeogji
Hesgallim, naegen sachi (Woah!)
I do my thang (I do my thang)
I love myself (I love myself)

[Verse 4: Jung Kook, V]

I love myself, I love my fans
Love my dance and my what
Nae soganen myeoch sib myeoch baegmyeongui naega isseo
Oneul tto dareun nal majihae
Eochapi jeonbu da naigie
Gominbodaneun gyang dalline
Runnin’ man, runnin’ man
Runnin’ man, run!

[Pre-Chorus: Jin, Jung Kook, Jimin]

Mwol eojjeogo jeojjeogo tteodeureodaesyeo
(Talk it, talk it, talk it)
I do what I do, geunikka neon neona jalhasyeo
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: V, j-hope, Jimin]

(Hoo hoo) Eolssu johda
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) Jihwaja johda
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook]

Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu
Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu

[Bridge: Jimin, Jin, Jimin & Jin]

I’m so fine wherever I go (I go, I go, I go, I go)
Gakkeum meolli doragado (oh)
It’s okay, I’m in love with my-my myself
It’s okay, nan i sungan haengbokhae!
[Chorus: V, SUGA, Jimin]
(Hoo hoo) Eolssu johda
You can’t stop me lovin’ myself
(Hoo hoo) Jihwaja johda
You can’t stop me lovin’ myself

[Post-Chorus: All, Jung Kook]

Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu
Oh-oh-owoah (Hey!)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Deonggideok kungdeoreoreo
Eolssu


the end!


English lyrics/ Lời bài hát IDOL BTS tiếng Anh

[IDOL BTS Lyrics]

[Verse 1: RM, j-hope]

You can call me artist (artist)
You can call me idol (idol)
No matter what you call me
I don’t care
I’m proud of it (proud it)
I’m free (free)
No more irony (irony)
Cuz I was always just me

[Verse 2: SUGA, RM]

They point fingers at me, but I don’t care at all
Whatever the reason for your criticism is
I know what I am (I know what I am)
I know what I want (I know what I want)
I never gon’ change (I never gon’ change)
I never gon’ trade (Trade off)

[Pre-Chorus: V, RM, Jimin]

Keep on chit-chatting, saying this and that
I do what I do, so you do you
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: Jung Kook, RM, Jimin, All]

Eolssu, I like it
You can’t stop me lovin’ myself
I like the shouts
You can’t stop me lovin’ myself
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo

[Verse 3: j-hope, SUGA]

Face off, just like John Woo, ay
Top star with that spotlight, ay
Sometimes like a superhero
I’m your Anpanman
24 hours isn’t enough
Can’t afford to be confused
I do my thang (I do my thang), I love myself (I love myself)

[Verse 4: Jung Kook, V]

I love myself, I love my fans
Love my dance and my what
There are hundreds of me’s inside of me
I’m facing a new me again today
It’s all me anyway
So instead of worrying, I’m just gonna run
Runnin’ man, runnin’ man
Runnin’ man (Run!)

[Pre-Chorus: Jin, SUGA, Jung Kook, Jimin]

Keep on chit-chatting, saying this and that
I do what I do, so you do you
You can’t stop me lovin’ myself

[Chorus: RM, V, j-hope, Jimin, All, Jung Kook]

Eolssu, I like it
You can’t stop me lovin’ myself
I like the shouts
You can’t stop me lovin’ myself
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo

[Bridge: Jimin, Jin, Jimin & Jin]

I’m so fine wherever I go
Even if it takes a while sometimes
It’s okay, I’m in love with my-my myself
It’s okay, I’m happy in this moment

[Chorus: Jung Kook, SUGA, Jimin, All, j-hope]

Ulssu, I like it
You can’t stop me lovin’ myself
I like the shouts
You can’t stop me lovin’ myself
Oh-oh-owoah (Hey)
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo
Oh-oh-owoah
Oh-oh-owoah-owoah
Oh-oh-owoah
Bam badum bum brrrrumble
Ursoo


the end!


Vietsub/ Lời bài hát IDOL BTS tiếng Việt

[IDOL BTS Lyrics (Thần tượng âm nhạc)]

Bạn có thể gọi tôi là nghệ sĩ!

Bạn có thể gọi tôi là idol!

Hoặc bất kì cái tên nào khác mà bạn có thể nghĩ ra.

Tôi không quan tâm.

Tôi tự hào về chính mình.

Tôi tự do thoải mái.

Bỏ qua mọi lời châm biếm.

Tôi sống là chính mình.

Bạn đứng đó và chỉ tay về phía tôi, tôi cũng không quan tâm đâu.

Dù lý do bạn để bạn ghét tôi có là gì đi nữa.

Thì tôi cũng tự biết tôi là ai, bản thân tôi muốn gì.

Tôi không bao giờ thay đổi và sẽ không đánh mất chính mình!
(Trade off)

Những gì mà bạn bập bẹ nói.

Tôi làm những gì tôi phải làm, còn bạn hãy tự lo cho chính mình đi.

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu chính bản thân mình đâu.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu

Đối mặt đi, như John Woo vậy.

Ngôi sao hàng đầu với những ánh đèn sân khấu.

Đôi khi trở thành superman rồi lại đưa nó vào Anpanman.

24h thật chẳng nhiều gì.

Nhưng tôi lại trân trọng từng phút.

Tôi làm việc của tôi và tôi yêu chính bản thân mình.

Tôi yêu chính mình, yêu những người hâm mộ của tôi.

Yêu vũ đạo và tất cả những gì thuộc về chính tôi.

Có rất nhiều con người khác nhau trong tôi.

Tôi lại chào đón một “tôi khác” vào hôm nay.

Nhưng sau tất cả tôi vẫn là chính tôi.

Chỉ là vì tôi khác với bạn.

Tôi dần càng đi đến gần nó chứ không ngồi lên chính cái “tôi” đó.

Runnin’ man!

Runnin’ man!

Runnin’ man!

Những gì mà bạn bập bẹ nói.

Tôi làm những gì tôi phải làm, còn bạn hãy tự lo cho chính mình đi.

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu chính bản thân mình đâu.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu

Cam chịu trên con đường tôi đi trải đầy chông gai.

Dù cho trước mắt tôi có là một chặng đường dài đằng đẵng.

Rồi sẽ ổn thôi, chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé.

Hãy cùng đi với nhau đến cuối con đường.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

Thật tuyệt vời!

Bạn không thể làm cho tôi ngừng yêu bản thân mình đâu.

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu

OHOHOHOH

OHOHOHOHOHOH

OHOHOHOH

Dunkiduk kungduruhruh

Eolssu


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x