Lời bài hát Impossible RIIZE lyrics

Lời bài hát Impossible RIIZE lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Impossible RIIZE tiếng Hàn

[라이즈 “Impossible RIIZE lyrics” 가사]

[Intro: Sohee]

Gimme that beat

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
모두가 불가능해 안 된다고 하지 왜
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible

[Verse 1: Sohee, Sungchan, Wonbin, Anton]

2 a.m, 2 a.m
꿈속이 익숙한
잠든 까만 밤에도
I know you, I know you
You know me, 너 없인
모든 게 impossible

[Pre-Chorus: Shotaro, Sohee, Eunseok, Sungchan]

한 걸음 걸음 나의 꿈에
Movin’ on, movin’ on
가까워지는 너의 맘이
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
모두가 불가능해 안 된다고 하지 왜
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
모두 너로 가능해 넌 날 완성하게 해
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Verse 2: Anton, Eunseok, Sohee, Wonbin]

Just one more, just one more
열어줘 let me know
난 끝내 너의 맘을 touchin’
하나뿐인 나의 꿈이
저 멀리 너에게 닿아
크게 번져가는 beatin’

[Pre-Chorus: Sungchan, Anton, Shotaro, Eunseok]

멈추지 않아 이미 우린
Movin’ on, movin’ on
익숙해진 함께란 말이
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
모두가 불가능해 안 된다고 하지 왜
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
모두 너로 가능해 넌 날 완성하게 해
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Post-Chorus: Shotaro, All]

Gimme that bеat
Realize with you, with you, with you, you
You-you, realizе with, with, with, with
Got me flyin’ to realize it now
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Impossible RIIZE Phiên âm Tiếng Việt

[Ra i chư “Impossible RIIZE lyrics” ka sa]

[Intro: Sohee]

Gimme that beat

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Mô đu ka bul ka nưng hê an tuên ta cô ha chi uê
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible

[Verse 1: Sohee, Sungchan, Wonbin, Anton]

2 a.m, 2 a.m
kkum ssô ki ik su khan
cham ttưn kka man ba mê thô
I know you, I know you
You know me, no ọp sin no
Mô tưn kê impossible

[Pre-Chorus: Shotaro, Sohee, Eunseok, Sungchan]

Han ko lưm ko lưm nai kku mê
Movin’ on, movin’ on
Ka kka uô chi nưn noi ma mi
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Mô tu ka bul ka nưng hê an tuên tta cô ha chi uê
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
Mô tu no rô ka nưng hê non nal oan ssong ha kê hê
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Verse 2: Anton, Eunseok, Sohee, Wonbin]

Just one more, just one more
Yo lo chuô let me know
Nan kkưn nê noi ma mưl touchin’
Ha na bbu nin nai kku mi
Cho mol li no ê kê ta a
Khư kê bon chyo’ ka nưn beatin’

[Pre-Chorus: Sungchan, Anton, Shotaro, Eunseok]

Mom tru chi a na i mi u lin
Movin’ on, movin’ on
ik su khê chin ham kkee lan ma li
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Mô tu ka bul kka nưng hê an tuên tta cô ha chi uê
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
Mô tu no rô ka nưng hê non nal oan ssong ha kê hê
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Post-Chorus: Shotaro, All]

Gimme that bеat
Realize with you, with you, with you, you
You-you, realizе with, with, with, with
Got me flyin’ to realize it now
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Impossible RIIZE tiếng Latinh

[laijeu “Impossible RIIZE lyrics” gasa]

[Intro: Sohee]

Gimme that beat

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Moduga bulganeunghae an doendago haji wae
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible

[Verse 1: Sohee, Sungchan, Wonbin, Anton]

2 a.m, 2 a.m kkumsogi iksukan
Jamdeun kkaman bamedo
I know you, I know you
You know me neo eopsin
Modeun ge impossible

[Pre-Chorus: Shotaro, Sohee, Sungchan]

Han georeum georeum naui kkume
Movin’ on, movin’ on
Gakkawojineun neoui mami
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Moduga bulganeunghae an doendago haji wae
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
Modu nеoro ganeunghae neon nal wansеonghage hae
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Verse 2: Anton, Eunseok, Sohee, Wonbin]

Just one more, just one more
Yeoreojwo let me know
Nan kkeunnae neoui mameul touchin’
Hanappunin naui kkumi
Jeo meolli neoege daa
Keuge beonjyeoganeun beatin’

[Pre-Chorus: Sungchan, Anton, Shotaro, Eunseok]

Meomchuji ana imi urin
Movin’ on, movin’ on
Iksukaejin hamkkeran mari
To be strong, to be strong

[Chorus: All]

Got me flyin’ in my dreams right now
Moduga bulganeunghae an doendago haji wae
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
Modu neoro ganeunghae
Neon nal wanseonghage hae
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Post-Chorus: Shotaro, All]

Gimme that beat
Realize with you, with you, with you, you
You-you, realize with, with, with, with
Got me flyin’ to realize it now
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Impossible RIIZE tiếng Anh

[Impossible RIIZE lyrics]

[Intro]

Gimme that beat

[Chorus]

Got me flyin’ in my dreams right now
Everyone says it can’t be done, why?
Can’t lose, can’t lose, can’t lose
It’s impossible

[Verse 1]

2 a.m, 2 a.m in a dream that feels familiar
Even in this dark night’s sleep
I know you, I know you
You know me, without you
Everything’s Impossible

[Pre-Chorus]

One step, two step, to my dream
Movin’ on, movin’ on
Your heart gettin’ closer and sayin’
To be strong to be strong

[Chorus]

Got me flyin’ in my dreams right now
Everyone says it can’t be done, why?
Can’t lose can’t lose can’t lose
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
With you it’s all possiblе, I’m complete
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Verse 2]

Just onе more, just one more
Open up to me, let me know
At last I’m touchin’ your heart
My only dream reachin’ you there beyond
Beatin’ its wings and risin’ higher

[Pre-Chorus]

No stoppin’, we already
Movin’ on, movin’ on
Gotten used to that magic word, “Together”
To be strong, to be strong

[Chorus]

Got me flyin’ in my dreams right now
Everyone says it can’t be done, why?
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible
Got me dyin’ to realize it now
With you it’s all possible, I’m complete
Without you, without you
Without you, it’s impossible

[Post-Chorus]

Gimme that beat
Realize with you, with you, with you, you
You-you, realize with, with, with, with
Got me flyin’ to realize it now
Can’t lose, can’t lose
Can’t lose, it’s impossible


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Impossible RIIZE tiếng Việt

[Impossible RIIZE lyrics (Giống như mơ)]

[Intro]

Cho nhạc lên nào! (Let the beat drop!)

[Chorus]

Bay cao trong giấc mơ ngay bây giờ
Mọi người nói không thể, tại sao?
Không thể thua, không thể thua, không thể thua
Không thể nào được

[Verse 1]

2 giờ sáng, 2 giờ sáng trong giấc mơ quen thuộc
Ngay cả trong giấc ngủ đêm tối này
Tớ biết cậu, tớ biết cậu
Cậu biết tớ, thiếu cậu
Mọi thứ đều là Không thể

[Pre-Chorus]

Một bước, hai bước, đến giấc mơ của tớ
Tiến lên, tiến lên
Trái tim cậu đến gần hơn và nói
Để mạnh mẽ, để mạnh mẽ

[Chorus]

Bay cao trong giấc mơ ngay bây giờ
Mọi người nói không thể, tại sao?
Không thể thua, không thể thua, không thể thua
Không thể thua, không thể thua
Không thể nào được
Muốn chết để biến nó thành sự thật ngay bây giờ
Với cậu, mọi thứ đều có thể, tớ hoàn thành
Thiếu cậu, thiếu cậu
Thiếu cậu, là Không thể

[Verse 2]

Chỉ cần thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa
Mở lòng với tớ, cho tớ biết
Cuối cùng tớ cũng chạm vào trái tim cậu
Giấc mơ duy nhất của tớ chạm đến cậu ở đằng kia
Đập cánh bay cao hơn

[Pre-Chorus]

Không dừng lại, chúng ta đã
Tiến lên, tiến lên
Đã quen với từ kỳ diệu đó, “Bên nhau”
Để mạnh mẽ, để mạnh mẽ

[Chorus]

Bay cao trong giấc mơ ngay bây giờ
Mọi người nói không thể, tại sao?
Không thể thua, không thể thua
Không thể nào được
Muốn chết để biến nó thành sự thật ngay bây giờ
Với cậu, mọi thứ đều có thể, tớ hoàn thành
Thiếu cậu, thiếu cậu
Thiếu cậu, là Không thể

[Post-Chorus]

Cho nhạc lên nào! (Let the beat drop!)
Biến thành sự thật với cậu, với cậu, với cậu, cậu
Cậu-cậu, biến thành sự thật với, với, với, với
Bay cao để biến nó thành sự thật ngay bây giờ
Không thể thua, không thể thua
Không thể nào được


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc RIIZE


RIIZE RIIZE


SM Entertainment SM Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của RIIZE

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Anton Anton

Eunseok Eunseok

Shotaro Shotaro

Sohee Sohee

Sungchan Sungchan

Wonbin Wonbin


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x