Lời bài hát Kick It BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát Kick It BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Kick It BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “Kick It BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Verse 1: Jennie & Lisa]

결론이 뭔데 또 그래서
어쩌겠다는 건데 I’ll break your, break your heart
Never asked for much
애써 노력 따윈 마, oh-oh
쉽게 뱉은 말 주워 담지마
I ain’t nothin’ like
The same, same girls that you’ve had
그래 난 멋대로 해

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

어두운 밤이 날 감싸지만
이제서야 나를 위해서 춤을 출 수 있어
너란 벽을 넘어서
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
캄캄한 저 하늘 위에
한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야
Can I kick it? (Yeah!)
너라는 세상을 부숴버리고
나 환하게 눈부셔 버릴 거야
And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고
나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고

[Verse 2: Lisa]

Never needed nothin’ else
Just a lil’ love from myself
When you couldn’t be the one to help
Had to kick it and I did it
Tell whoever you wanna tell
Get kicked to the curb, ya kicked out
Never kick a girl when she kicked down
Who you gon’ kiss now?
Know you gon’ miss how I move
From the top to the bottom of my kicks now

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

어두운 밤이 날 감싸지만
이제서야 나를 위해서 춤을 출 수 있어
너란 벽을 넘어서
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
캄캄한 저 하늘 위에
한바탕 난리를 치며 불을 지를 거야
Can I kick it? (Yeah!)
너라는 세상을 부숴버리고
나 환하게 눈부셔 버릴 거야
And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고
나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고

[Bridge: Jennie & All]

결론이 뭔데 또 그래서
어쩌겠다는 건데
답답한 너의 세상에서 벗어나
높이 날아갈 테니까
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it

[Chorus: Rosé & Jisoo]

And I’m letting it all out
잃을 건 없잖아
이젠 나를 찾을 거라고
나 혼자여도 괜찮아
불쌍해하지 마
이젠 너를 잊을 거라고


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Kick It BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Verse 1: Jennie & Lisa]

gô lô ni môn đê tô gư rê sô
ô jô gê ta nưn gôn đê
I’ll break ya break ya heart
Never asked for much
ê sô nô rôk ta win ma oh
ship gê bê tưn mal ju wơ đam ji ma
I ain’t nothing like
The same same girls that you’ve had
gư rê nan mô tê rô hê

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

ô đu un ba mi nal gam sa ji man
i jê sô ya na rưl wi hê sô chu mưl chul su i sô
nô ran bô gưl nô mô sô
I’ll kick it if you’re down kick it if you down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it
kam kam han jô ha nưl wi ê
han ba tang na li rưl chi mô bu rưl ji rưl kô ya
Can I kick it
nô ra nưn sê sang ưl bu shô bô ri gô
na hoan ha gê nun bu sô bô rin kô ya
And I’m letting it all out
i rưl gôn ôp ja na
i jên na rưl cha jưl kô ra gô
na hôn ja yô đô guên cha na
bul sang hê ha ji ma
i jên nô rưl i jưl kô ra gô

[Verse 2: Lisa]

Never needed nothing else
Just a lil love from myself
When you couldn’t be the one to help
Had to kick it and I did it tell whoever you wanna tell
Get kicked to the curb, ya kicked out
Never kick a girl when she kicked down
Who you gon kiss now
Know you gon miss how I move
From the top to the bottom of my kicks now

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

ô đu un ba mi nal gam sa j man
i jê sô ya na rưl wi hê sô chu mưl chul su i sô
nô ran bô gưl nô mô sô
I’ll kick it if you’re down kick it if you down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it
kam kam han jô ha nưl wi ê
han ba tang na li rưl chi mô bu rưl ji rưl kô ya
Can I kick it
nô ra nưn sê sang ưl bu shô bô ri gô
na hoan hê gê nun bu shô bô ril kô ya
And I’m letting it all out
i rưl gôn ôp ja na
i jên na rưl cha jưl kô ra gô
na hôn ja yô đô guên cha na
bul sang hê ha ji ma
i jên nô rưl i jưl kô ra gô

[Bridge: Jennie & All]

gô lô ni môn đê tô gư rê sô
ô jô gê ta nưn gôn đê
đap đa pan nô yê sê sang ê sô bô sô na
nô pi na ra gal tê ni ka
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No you can’t tell me not to kick it
Cause I’m bout to kick it

[Chorus: Rosé & Jisoo]

And I’m letting it all out
i rưl gôn ôp ja na
i jên na rưl cha jưl kô ra gô
na hôn ja yô đô guên cha na
bul sang hê ha ji ma
i jên nô rưl i jưl kô ra gô


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Kick It BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “Kick It BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Verse 1: Jennie, Lisa]

Gyeolloni mwondetto geuraeseo
Eojjeogessdaneun geonde
I’ll break your, break your heart
Never asked for much
Aesseo noryeok ttawin ma, oh-oh
Swipge baeteun maljuwo damjima
I ain’t nothin’ like
The same, same girls that you’ve had
Geurae nan meosdaero hae

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo, Both]

Eoduun bami nal gamssajiman
Ijeseoya nareul wihaeseo chumeul chul su isseo
Neoran byeogeul neomeoseo
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé, Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
Kamkamhan jeo haneul wie
Hanbatang nanrireul chimyeo bureul jireul geoya
Can I kick it? (Yeah!)
Neoraneun sesangeul buswobeorigo
Na hwanhage nunbusyeo beoril geoya
And I’m letting it all out
Ilheul geon eopsjanha
Ijen nareul chajeul georago
Na honjayeodo gwaenchanha
Bulssanghaehaji ma
Ijen neoreul ijeul georago

[Verse 2: Lisa]

Never needed nothin’ else
Just a lil’ love from myself
When you couldn’t be the one to help
Had to kick it and I did it
Tell whoever you wanna tell
Get kicked to the curb, ya kicked out
Never kick a girl when she kicked down
Who you gon’ kiss now?
Know you gon’ miss how I move
From the top to the bottom of my kicks now

[Pre-Chorus: Jisoo, Rosé, Both]

Eoduun bami nal gamssajiman
Ijeseoya nareul wihaeseo chumeul chul su isseo
Neoran byeogeul neomeoseo
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé, Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
Kamkamhan jeo haneul wie
Hanbatang nanrireul chimyeo bureul jireul geoya
Can I kick it? (Yeah!)
Neoraneun sesangeul buswobeorigo
Na hwanhage nunbusyeo beoril geoya
And I’m letting it all out
Ilheul geon eopsjanha
Ijen nareul chajeul georago
Na honjayeodo gwaenchanha
Bulssanghaehaji ma
Ijen neoreul ijeul georago

[Bridge: Jennie]

Gyeolloni mwondetto geuraeseo
Eojjeogessdaneun geonde
Dapdaphan neoui sesangeseo beoseona
Nopi naragal tenikka

[Post-Bridge: All]

I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it

[Chorus: Rosé, Jisoo]

And I’m letting it all out
Ilheul geon eopsjanha
Ijen nareul chajeul georago
Na honjayeodo gwaenchanha
Bulssanghaehaji ma
Ijen neoreul ijeul georago


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Kick It BLACKPINK tiếng Anh

[Kick It BLACKPINK Lyrics]

[Verse 1: Jennie & Lisa]

So what’s the answer?
So what are you gonna do now? I’ll break your, break your heart
Never asked for much
Don’t even try, oh-oh
Don’t pick up the words I just tossed around
I ain’t nothin’ like
The same, same girls that you’ve had
Yeah, I just do what I want

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

The dark night might take me away
But now I can dance for myself
I’ll jump over the wall that is you
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
In the dark sky
I’m going to cause a scene and light it on fire
Can I kick it? (Yeah!)
I’m going to destroy the world that is you
And shine brightly
And I’m letting it all out
I have nothing to lose
I’m going to find myself
I’m okay being alone
Don’t feel bad for me
I’m going to forget you now

[Verse 2: Lisa]

Never needed nothin’ else
Just a lil’ love from myself
When you couldn’t be the one to help
Had to kick it and I did it tell
Whoever you wanna tell
Get kicked to the curb, ya kicked out
Never kick a girl when she kicked down
Who you gon’ kiss now?
Know you gon’ miss how I move
From the top to the bottom of my kicks now

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

The dark night might take me away
But now I can dance for myself
I’ll jump over the wall that is you
I’ll kick it if you’re down, kick it if you’re down

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Can I kick it? (Yeah!)
In the dark sky
I’m going to cause a scene and light it on fire
Can I kick it? (Yeah!)
I’m going to destroy the world that is you
And shine brightly
And I’m letting it all out
I have nothing to lose
I’m going to find myself
I’m okay being alone
Don’t feel bad for me
I’m going to forget you now

[Bridge: Jennie & All]

So what’s the answer?
So what are you gonna do now?
I’m leaving your frustrating world
And flying above it
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it
I’ll kick it how I wanna kick it
When I wanna kick it
No, you can’t tell me not to kick it
‘Cause I’m ’bout to kick it

[Chorus: Rosé & Jisoo]

And I’m letting it all out
I have nothing to lose
I’m going to find myself
I’m okay being alone
Don’t feel bad for me
I’m going to forget you now


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Kick It BLACKPINK tiếng Việt

[Kick It BLACKPINK lyrics (Bỏ qua mọi thứ)]

[Verse 1: Jennie & Lisa]

Kết luận là gì
Một lần nữa như vậy
Ý anh là gì
Tôi sẽ phá vỡ anh làm tan vỡ trái tim anh
Không bao giờ đòi hỏi nhiều
Đừng cố gắng, oh, oh
Các từ dễ nói
Đừng nhặt nó lên
Tôi không thích gì cả
Những cô gái giống nhau mà anh đã có
Có tôi làm bất cứ điều gì tôi muốn

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

Dù đêm đen bao trùm lấy tôi
Chỉ bây giờ anh mới có thể nhảy cho tôi
Ngoài bức tường gọi là anh
Tôi sẽ đá nó nếu anh xuống
Đá nó nếu anh xuống

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Tôi có thể đá nó?
(Yeah)
Trên bầu trời đen tối đó
Tôi sẽ phóng hỏa trong một cuộc bạo động
Tôi có thể đá nó?
(Yeah)
Phá vỡ thế giới gọi anh
Tôi sẽ rực rỡ
Và tôi đang để nó ra ngoài

[Verse 2: Lisa]

Không có gì để mất
Bây giờ anh sẽ tìm thấy tôi
Không sao nếu tôi ở một mình
Đừng tiếc
Tôi sẽ quên anh bây giờ
Không bao giờ cần điều gì khác
Chỉ là một tình yêu đến từ bản thân tôi
Khi anh không thể là người giúp đỡ
Phải đá nó và tôi đã nói với bất cứ ai anh muốn nói
Đá vào lề đường, anh bị đuổi ra ngoài
Đừng bao giờ đá một cô gái khi cô ấy đã đá xuống
Anh sẽ hôn ai bây giờ?
Biết anh sẽ nhớ cách tôi di chuyển từ trên xuống
Đến tận cùng của những cú đá của tôi bây giờ

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

Dù đêm đen bao trùm lấy tôi
Chỉ bây giờ anh mới có thể nhảy cho tôi
Ngoài bức tường gọi là anh
Tôi sẽ đá nó nếu anh xuống
Kick nó nếu anh xuống

[Chorus: Jennie, Lisa, Rosé & Jisoo]

Tôi có thể đá nó?
(Yeah)
Trên bầu trời đen tối đó
Tôi sẽ phóng hỏa trong một cuộc bạo động
Tôi có thể đá nó?
(Vâng)
Phá vỡ thế giới gọi anh
Tôi sẽ rực rỡ
Và tôi đang để nó ra ngoài
Không có gì để mất
Bây giờ anh sẽ tìm thấy tôi
Không sao nếu tôi ở một mình
Đừng tiếc
Tôi sẽ quên anh bây giờ

[Bridge: Jennie & All]

Kết luận là gì
So again (lại nữa)
Ý anh là gì
Thoát khỏi thế giới ngột ngạt của anh
Tôi sẽ bay cao
Tôi sẽ đá nó theo cách tôi muốn
Khi nào tôi muốn
Không, anh không thể bảo tôi đừng đá nó
Vì tôi sắp đá nó
Tôi sẽ đá nó theo cách tôi muốn
Khi nào tôi muốn
Không, anh không thể bảo tôi đừng đá nó
Vì tôi sắp đá nó

[Chorus: Rosé & Jisoo]

Và tôi đang để nó ra ngoài
Không có gì để mất
Bây giờ anh sẽ tìm thấy tôi
Không sao nếu tôi ở một mình
Đừng tiếc
Tôi sẽ quên anh bây giờ


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x