Lời bài hát KNOCK KNOCK – Twice Lyrics

Lời bài hát KNOCK KNOCK – Twice Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
열두시가 되면 닫혀요
조금만 서둘러 줄래요
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
밤이 되면 내 맘속에
출입문이 열리죠
누군가 필요해 (Someone else)자꾸자꾸 서성이네
몰래 몰래 훔쳐보네
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door

보나마나 또 Playboy
떠보나마나 Bad boy
확신이 필요해 Knock knock

내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
[미/쯔] Baby knock knock knock knock
[미/쯔] Knock on my door
[미/쯔] Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
Say that you’re mine

내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (Knock knock)
[모/사] Baby knock knock knock knock
[모/사] Knock on my door
[모/사] Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

필요 없어 Gold key or get lucky
진심이면 Everything’s gonna be okay
어떡해 벌써 왔나 봐
잠시만 기다려 줄래요

혼자 있을 때 훅 들어와
정신 없이 날 흔들어 놔
지금이 딱 널 위한
Show time make it yours

댕 댕 울리면 매일 찾아와줄래
(찾아와줄래)
뱅뱅 돌다간 잠들어 버릴 걸요
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
Come in come in come in baby
Take my hands

내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
[미/쯔] Baby knock knock knock knock
[미/쯔] Knock on my door
[미/쯔] Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
Say that you’re mine

내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (Knock knock)
[모/사] Baby knock knock knock knock
[모/사] Knock on my door
[모/사] Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

Hey hey 이 시간이 지나면
굳어있던 내 맘이 내 내 맘이
Ice cream림처럼 녹아 버릴 테니까
Come knock on my door

내 맘이 열리게 두드려줘
세게 쿵 쿵 다시 한번 쿵 쿵
[다/채] Baby knock knock knock knock
[다/채] Knock on my door
[다/채] Knock knock knock knock knock
쉽게 열리지는 않을 거야
Say that you’re mine

내일도 모레도 다시 와줘
준비하고 기다릴게 (Knock knock)
[모/쯔] Baby knock knock knock knock
[모/쯔] Knock on my door
[모/쯔] Knock knock knock knock knock
들어도 계속 듣고 싶은 걸
Knock on my door

Knock knock knock knock on my door
(I’m freakin’ freakin’ out freakin’ out out, knock knock)
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
yol đu si ga đuê myon đa chyo yô
jô gưm man so đul lo jul le yô
Knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock
knock knock on my doorpa mi đuê myon ne mam sô gê
chu rim mu ni yol li jyô
nu gun ga phi ryô he
Someone else

ja kku ja kku so song i nê
môl le môl le hum chyo bô nê
Knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock
knock knock on my door

bô na ma na ttô Playboy
tto bô na ma na Bad boy
hoak ssi ni phi ryô he

Knock knock

ne ma mi yol
li gê tu đư ryo juơ
sê gê ~ khung khung
ta si han bon khung khung

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
suyp kkê yol li ji nưn a nưl ko ya
say that you’re mine

ne il đô mô rê đô ta si woa juơ
jun bi ha gô ki đa ril kê
(knock knock)

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
tư ro đô gyê
sôk ttưt kkô si phưn gol
Knock on my door

phi ryô op sso gold key
or get lucky
jin si mi myon everything’s
gonna be okay
o tto khe pol sso woan na boa
jam si man gi đa ryo jul le yô

hôn ja i ssưl tte huk ttư ro woa
jong sin op ssi nal hưn đư ro noa
ji gư mi ttang nol wuy han Show time
make it yours

Dang Dang
ul li myon me il cha ja woa jul le
(cha ja woa jul le)
beng beng tôl đa kan
jam đư ro bo ril ko ryô

Knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock
knock knock on my door
Come in come in come in baby
take my hands

ne ma mi yol
li gê tu đư ryo juơ
sê gê khung khung
ta si han bon khung khung

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
suyp kkê yol li ji nưn a nưl ko ya
say that you’re mine

ne il đô mô
rê đô ta si woa juơ
jun bi ha gô ki đa ril kê
(knock knock)

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
tư ro đô gyê
sôk ttưt kkô si phưn gol
Knock on my door

Hey hey
i si ga ni ji na myon
ku đo it tton ne ma mi
ne ne ma mi
Ice cream cho rom nô ga bo ril thê ni kka
Come knock on my door

ne ma mi yol
li gê tu đư ryo juơ
sê gê khung khung
ta si han bon khung khung

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
suyp kkê yol li ji nưn a nưl ko ya
say that you’re mine

ne il đô mô
rê đô ta si woa juơ
jun bi ha gô ki đa ril kê
(knock knock)

Baby knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock knock knock
tư ro đô gyê
sôk ttưt kkô si phưn gol
Knock on my door

Knock knock
knock knock on my door
I’m freakin’ freakin’ out
freakin’ out out
(knock knock)

Knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock
knock knock on my door
Knock knock knock
knock knock on my door


the end!


Romanized/ Latinh
yeoldushiga dwemyeon dacheoyo
jogeumman seodulleo jullaeyo
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
bami dwemyeon nae mamsoge
churipmuni yeollijo
nugunga piryohae (Someone else)jakkujakku seoseongine
mollae mollae humcheobone
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door

bonamana tto Playboy
tteobonamana Bad boy
hwakshini piryohae Knock knock

nae mami yeollige dudeuryeojweo
sege kung kung dashi hanbeon kung kung
[Mi/Tzu] Baby knock knock knock knock
[Mi/Tzu] Knock on my door
[Mi/Tzu] Knock knock knock knock knock
swipge yeollijineun aneul geoya
Say that you’re mine

naeildo moredo dashi wajweo
junbihago gidarilkke (Knock knock)
[Mo/Sa] Baby knock knock knock knock
[Mo/Sa] Knock on my door
[Mo/Sa] Knock knock knock knock knock
deureodo gyesok deutgo shipeun geol
Knock on my door

piryo eopseo Gold key or get lucky
jinshimimyeon Everything’s gonna be okay
eotteokae beolsseo wanna bwa
jamshiman gidaryeo jullaeyo

honja isseul ttae huk deureowa
jeongshin eopshi nal heundeureo nwa
jigeumi ttak neol wihan
Show time make it yours

daeng daeng ullimyeon maeil chajawajullae
(chajawajullae)
baengbaeng doldagan jamdeureo beoril georyo
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
Come in come in come in baby
Take my hands

nae mami yeollige dudeuryeojweo
sege kung kung dashi hanbeon kung kung
[Mi/Tzu] Baby knock knock knock knock
[Mi/Tzu] Knock on my door
[Mi/Tzu] Knock knock knock knock knock
swipge yeollijineun aneul geoya
Say that you’re mine

naeildo moredo dashi wajweo
junbihago gidarilkke (Knock knock)
[Mo/Sa] Baby knock knock knock knock
[Mo/Sa] Knock on my door
[Mo/Sa] Knock knock knock knock knock
deureodo gyesok deutgo shipeun geol
Knock on my door

Hey hey i shigani jinamyeon
gudeoitteon nae mami nae nae mami
Ice cream-cheoreom noga beoril tenikka
Come knock on my door

nae mami yeollige dudeuryeojweo
sege kung kung dashi hanbeon kung kung
[Da/Chae] Baby knock knock knock knock
[Da/Chae] Knock on my door
[Da/Chae] Knock knock knock knock knock
swipge yeollijineun aneul geoya
Say that you’re mine

naeildo moredo dashi wajweo
junbihago gidarilkke (Knock knock)
[Mo/Tzu] Baby knock knock knock knock
[Mo/Tzu] Knock on my door
[Mo/Tzu] Knock knock knock knock knock
deureodo gyesok deutgo shipeun geol
Knock on my door

Knock knock knock knock on my door
(I’m freakin’ freakin’ out freakin’ out out, knock knock)
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
The door closes at twelve
Please hurry up a bit
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
At night inside my mind
The door opens up
I need somebody (Someone else)You keep lingering around
Taking a sneak peek
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door

Probably another playboy
Obviously just a bad boy
I need some assurance (Knock knock)

Knock on my heart and open it up
Knock hard Bam! Bam! One more time Bam! Bam!
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
It won’t be so easy to open it up
Say that you’re mine

Come again tomorrow and the day after
I will be ready and wait (knock knock)
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
Wanna keep hearing it again
Knock on my door

No need for that gold key or get lucky
If you truly mean it everything’s gonna be okay
Oh no, you’re already here,
Could you please wait a moment

You pop in when I am alone
Shake me right out of my mind
Now is the perfect
Show time make it yours

Dang dang when the clock strikes, would you come to me
(You come to me)
Turn round round will only make you fall asleep
Knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock
Knock on my door
Come in, come in, come in baby,
Take my hands

Knock on my heart and open it up
Knock hard Bam! Bam! One more time Bam! Bam!
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
It won’t be so easy to open it up
Say that you’re mine

Come again tomorrow and the day after
I will be ready and wait (knock knock)
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
Wanna keep hearing it again
Knock on my door

Hey, hey after all this time
My frozen heart will, my-my heart will
Melt away like an ice cream
Come knock on my door

Knock on my heart and open it up
Knock hard Bam! Bam! One more time Bam! Bam!
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
It won’t be so easy to open it up
say that you’re mine

Come again tomorrow and the day after
I will be ready and waiting (knock knock)
Baby, knock knock knock knock
Knock on my door
Knock knock knock knock knock
Wanna keep hearing it again
Knock on my door

Knock knock knock knock on my door
(I’m freakin’ freakin’ out freakin’ out out, knock knock)
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Đêm về, mười hai giờ chốt cửa
Nhanh chân lên nào anh ơi
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em điTrong mộng đêm sâu hun hút
Cánh cửa hé mở nhè nhẹ
Em cần ai đó thôi (Một ai khác thôi)

Anh cứ loanh quanh ngó nghiêng
Rình mò trộm ngắm tí tẹo
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi

Chắc lại playboy trêu hoa
Bad boy hư hỏng chẳng tha
Em cần lời hứa chắc nịch (Cốc cốc)

Gõ vào tim em, mở toang ra đi
Gõ mạnh rầm! Rầm! Thêm lần nữa Rầm! Rầm!
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Mở nó không dễ đâu nha
Nói anh là của em đi

Ngày mai, mốt sang quay lại
Em sẽ sẵn sàng chờ đợi (Cốc cốc)
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Muốn nghe hoài hoài anh ơi
Gõ cửa tim em đi

Chẳng cần chìa vàng may mắn
Chỉ cần chân thành, mọi thứ lung lay
Ồ không, anh đã ở đây
Rồi, đợi em tí xíu thôi

Bỗng dưng anh xuất hiện
Khiến em bối rối tứ lung
Giờ chính là lúc
Show time, biến thành của anh

Đằng đẵng đồng hồ điểm nhịp
Anh có đến bên em không? (Anh đến bên em)
Xoay tròn chỉ khiến anh mệt
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi

Vào đi, vào đi, vào đi baby
Nắm tay em này

Gõ vào tim em, mở toang ra đi
Gõ mạnh rầm! Rầm! Thêm lần nữa Rầm! Rầm!
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Mở nó không dễ đâu nha
Nói anh là của em đi

Ngày mai, mốt sang quay lại
Em sẽ sẵn sàng chờ đợi (Cốc cốc)
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Muốn nghe hoài hoài anh ơi
Gõ cửa tim em đi

Này, này, sau bao lần này
Trái tim băng giá của em, của em sẽ
Tan chảy như kem mát rượi
Hãy đến gõ cửa tim em

Gõ vào tim em, mở toang ra đi
Gõ mạnh rầm! Rầm! Thêm lần nữa Rầm! Rầm!
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Mở nó không dễ đâu nha
Nói anh là của em đi

Ngày mai, mốt sang quay lại
Em sẽ sẵn sàng chờ đợi (Cốc cốc)
Baby, cốc cốc cốc cốc
Gõ cửa tim em đi
Cốc cốc cốc cốc cốc
Muốn nghe hoài hoài anh ơi
Gõ cửa tim em đi

Cốc cốc cốc cốc gõ cửa nhà em đi
(Em lo lắng chết đi được, gõ đi)
Cốc cốc cốc cốc gõ cửa nhà em đi
Cốc cốc cốc cốc gõ cửa nhà em đi
Cốc cốc cốc cốc
gõ cửa nhà em đi
Cốc cốc cốc cốc
gõ cửa nhà em đi”


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

TwiceCác bài hát của Twice

JYP Entertainment Các nhóm nhạc của JYP Entertainment

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x