Lời bài hát LALALALA Stray Kids lyrics

Lời bài hát LALALALA Stray Kids Lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát LALALALA Stray Kids tiếng Hàn

[스트레이 키즈 “LALALALA Stray Kids lyrics” 가사]

[Verse 1: Changbin, Felix, Hyunjin]

Welcome to 극락 (락) 날벼락 (락)
도시의 락 (락) 즐기면 그만 (락)
없지 고난 (락) 역경의 밤 (락)
지새우면 끝 고생 끝에 낙 (락)
잡생각 고민 okie, dokie
안 해 뻘짓 도피도피
여긴 벌집 벌투성이
피할 수 없음 쏘이고 보자

[Refrain: Han, Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, *I.N*]

(*고막*) 터뜨려 bang, bang
흠뻑 젖은 머리 headbanging
(*졸라*)맸던 허리띠
더 꽉 매고 움직여 쉴 새 없게
주제넘게란 말 집어치운 채
즐김은 위아래 없는 축제
행복 지수 측정 불가 good day
Lock, lock, unlock

[Pre-Chorus: Seungmin, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
몸부림치며 roll 냅다
던져버려 맞닥뜨려 세상의 소음

[Chorus: Han, Lee Know, Changbin]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
노랫가락 락락락
미치도록, la-la-la-la

[Post-Chorus: Felix]

La-la-la-la, la, la-la-la-la

[Verse 2: Hyunjin, Seungmin, Changbin, Han, *I.N*]

Inhale, 빨리 산소 호흡해
바쁘게 움직여야 해 몸
Guitar, bass, drums
또 새까맣게 칠하지 nails도
We gon’ rock, rock
움직임은 don’t stop stop (Go for rock)
Yeah, we tick-tock, boom-chiki-ta
여기 mic 위에 shout 다 즐겨라 걍 음악이다
걸어, lock, 근심에 이 노래는 삼
머리 풀어 장르부터 즐거울 락 (*Oh, yeah*)
이것저것 빈 무대에 섞어
저기 반응 약해 빨리 변신해, stunner
Bet you’ve never seen a stage like this, 번쩍
떠 버리지 눈이 남은 기대들마저 털어

[Pre-Chorus: Bang Chan, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
몸부림치며 roll 냅다
던져버려 맞닥뜨려 세상의 소음

[Bridge: Felix, Hyunjin, Han]

가리지 않아, so sick
어디든 흘러나오는 대로
Move and show it
낮이고 밤이고 낙으로 살아가지
Oh, 쉿
피할 곳 없이 부딪혀
쾅쾅 쳐 대자고
정적과 부정적 에너지 타파

[Chorus: Felix, Hyunjin, Han, I.N]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
노랫가락 락락락
미치도록, la-la-la-la

[Outro: Seungmin, Bang Chan, Lee Know]

Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
24/7, keep it going on
Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
No stopping, here we go, here we go


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát LALALALA Stray Kids Phiên âm Tiếng Việt

[sư thư lê i khi chư “LALALALA Stray Kids lyrics” ka sa]

[Verse 1: Changbin, Felix, Hyunjin]

Welcome to Kưk nak (lak) nal byon lak (lak)
Tô si ê lak (lak) chưl ki myon kư man (lak)
Op chi kô nan (lak) yok kyong ê bam (lak)
Chi sê u myon kưt cô sêng kư thê nak (lak)
Chab sêng kak cô min okie, dokie
An hê bol chit tô phi tô phi
Yo kin bol chip bol thu song i
Phi hal su op sưm sô i kô bô cha

[Refrain: Han, Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, *I.N*]

(*Kô mak*) Tho tư lyo bang, bang
Hưm bok cho chưn mo ri headbanging
(*Chôl la*) Met ton ho ri ti
To koan mê kô um chi kyê suyl sê op kê
Chu chê nom kê lan mal chi bo tri un trê
Chưl ki mưn uy a lê om nưn truc trê
Hêng bôk chi su trưc chơng bul ka good day
Lock, lock, unlock

[Pre-Chorus: Seungmin, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
Môm bu lim tri myo roll nep ta
Ton chyo bo lyo mat tak tư lyo sê sang ê sô ưm

[Chorus: Han, Lee Know, Changbin]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Nô let ka lak lak lak lak
Mi tri tô lôk, la-la-la-la

[Post-Chorus: Felix]

La-la-la-la, la, la-la-la-la

[Verse 2: Hyunjin, Seungmin, Changbin, Han, *I.N*]

Inhale, Bal li san sô hô hưp hê
Ba bư kê um chi kyê ya hê môm
Guitar, bass, drums
Tô sê ka ma khê tril ha chi nails
We gon’ rock, rock
Um chi ki mưn don’t stop stop (Go for rock)
Yeah, we tick-tock, boom-chiki-ta
Yo ki mic Uy ê shout ta chưl kyê la kyang ư ma ki ta
Ko lo, lock, Kưn si mê i nô lê nưn sam mo ri phu lo chang lư bu tho chưl ko ul lak (*Oh, yeah*)
i kot cho kot bin mu tê ê so ko
Cho ki ba nưng ya khê bal li byon sin hê, stunner
Bet you’ve never seen a stage like this, bon chok
To bo lo chi nu ni na mưn ki tê tưl ma cho tho lo

[Pre-Chorus: Bang Chan, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
Môm bu lim tri myon roll nêp ta
Ton chyo bo lyo mat tak tư lyo sê sang ê sô ưm

[Bridge: Felix, Hyunjin, Han]

Ka li chi a na, so sick
O ti tưn hưl lo na ô nưn tê lô
Move and show it
Na chi kô ba mi kô na kư lô sa la ka chi
Oh, suyt
Phi hal kôt op si bu ti chyo
Khoang khoang tryo tê cha kô
Chong chok koa bu chong chok ê no chi tha pha

[Chorus: Felix, Hyunjin, Han, I.N]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Nô lêt ka lak lak lak lak
Mi tri tô lôk, la-la-la-la

[Outro: Seungmin, Bang Chan, Lee Know]

Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
24/7, keep it going on
Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
No stopping, here we go, here we go


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát LALALALA Stray Kids tiếng Latinh

[laijeu “LALALALA Stray Kids lyrics” gasa]

[Verse 1: Changbin, Felix, Hyunjin]

Welcome to geungnak (Rak) nalbyeorak (Rak)
Dosiui rak (Rak) jeulgimyeon geuman (Rak)
Eopji gonan (Rak) yeokgyeongui bam (Rak)
Jisaeumyeon kkeut gosaeng kkeute nak (Rak)
Japsaenggak gomin okie, dokie
An hae ppeoljit dopidopi
Yeogin beoljip beoltuseongi
Pihal su eopseum ssoigo boja

[Refrain: Han, Bang Chan, Lee Know, Hyunjin, *I.N*]

(*Gomak*) Teotteuryeo bang, bang
Heumppeok jeojeun meori headbanging
(*Jolla*) Maetdeon heoritti
Deo kkwak maego umjigyeo swil sae eopge
Jujeneomgeran mal jibeochiun chae
Jeulgimeun wiarae eomneun chukje
Haengbok jisu cheukjeong bulga good day
Lock, lock, unlock

[Pre-Chorus: Seungmin, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
Momburimchimyeo roll naepda
Deonjyeobeoryeo matdaktteuryeo sesangui soeum

[Chorus: Han, Lee Know, Changbin]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Noraetgarak, rak, rak, rak
Michidorok, la, la, la, la

[Post-Chorus: Felix]

La-la-la-la, la, la-la-la-la

[Verse 2: Hyunjin, Seungmin, Changbin, Han, *I.N*]

Inhale, ppalli sanso hoheupae
Bappeuge umjigyeoya hae mom
Guitar, bass, drums
Tto saekkamake chilhaji nails-do
We gon’ rock, rock
Umjigimeun don’t stop stop (Go for rock)
Yeah, we tick-tock, boom-chiki-ta
Yeogi mic wie shout da jeulgyeora gyang eumagida
Georeo, lock, geunsime i noraeneun sam
Meori pureo jangreubuteo jeulgeoul rak (*Oh, yeah*)
Igeotjeogeot bin mudaee seokkeo
Jeogi baneung yakae ppalli byeonsinhae, stunner
Bet you’ve never seen a stage like this, beonjjeok
Tteo beoriji nuni nameun gidaedeulmajeo teoreo

[Pre-Chorus: Bang Chan, I.N]

Just feel the rhythm of the world
‘Cause we will make it rock
Momburimchimyeo roll naepda
Deonjyeobeoryeo matdaktteuryeo sesangui soeum

[Bridge: Felix, Hyunjin, Han]

Gariji ana, so sick
Eodideun heulleonaoneun daero
Move and show it
Najigo bamigo nageuro saragaji
Oh, swit
Pihal got eopsi budichyeo
Kwangkwang chyeo daejago
Jeongjeokgwa bujeongjeok eneoji tapa

[Chorus: Felix, Hyunjin, Han, Felix]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the luck (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Noraetgarak, rak, rak, rak
Michidorok, la, la, la, la

[Outro: Seungmin, Bang Chan, Lee Know]

Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
24/7, keep it going on
Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
No stopping, here we go, here we go


the end!


English lyrics/ Lời bài hát LALALALA Stray Kids tiếng Anh

[LALALALA Stray Kids lyrics]

[Verse 1: Chanbin, Felix, Hyunjin]

Welcome to heaven (Rock) thunderbolt (Rock)
City’s rock (Rock) having fun is all that matters (Rock)
No more worries (Rock) hard nights (Rock)
Hanging in until it’s over, after pain comes joy (Rock)
Trivial thoughts and worries okie, dokie
No more stupid stuff move, move
This is a beehive, bees everywhere
If you can’t hide from it, put up with getting stung

[Refrain: Han, Bang Chan, Lee Know, I.N]

Burst your eardrums bang, bang
Head banging with soaking wet hair
Tighten your belt and keep moving without stopping
Throw away the needless formalities
There are no boundaries in enjoying ourselves
A joy so great it’s immeasurable good day
Lock, lock, unlock

[Pre-Chorus: Seungmin, I.N]

Just feel the rhythm of the world
’Cause we will make it rock
Twist, turn and roll, throw yourself out there
Face all the noise of the world

[Chorus: Han, Lee Know, Changbin]

La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Feel the tune rock, rock, rock
Till you go crazy, la-la-la-la

[Post-Chorus: Felix]

La-la-la-la, la, la-la-la-la

[Verse 2: Hyunjin, Seungmin, Changbin, Han, *I.N*]

Inhale c’mon breathe oxygen, gotta move fast that body
Guitar, bass, drums, paint those nails pitch black
We gon’ rock, rock, the moves don’t stop stop (Go for rock)
Yeah, we tick-tock, boom-chiki-ta
Shout into the mic, just enjoy, it’s music after allPut a lock on your worries, this song is like medicine
Untie your hair, the genre itself is called joyful rock (*Oh, yeah*)
Mix a bit of everything on the empty stage
Stir it up over there, c’mon and transform yourself stunner
Bet you’ve never seen a stage like this, in a flash
Eyes are wide open
Show all you’ve got, don’t leave anything undone

[Pre-Chorus: Bang Chan, I.N]

Just feel the rhythm of the world
’Cause we will make it rock
Twist, turn and roll, throw yourself out there
Face all the noise of the world

[Bridge: Felix, Hyunjin, Han]

Ready for anything, so sick
Wherever there is music move and show it
Day and night, we live for rock
Oh, shoosh
There’s nowhere to hide, we just crash
Bang, bang make that noise
Blast away the silence and negative energy
[Chorus: Felix, Hyunjin, Han]
La-la-la-la, la, la-la-la-la
La-la-la-la, la, la-la-la-la
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Just feel the rock (La-la-la-la, la)
We let it rock (La-la-la-la)
Feel the tune rock rock rock
Like crazy, la-la-la-la
Till you go crazy, la-la-la-la

[Outro: Seungmin, Bang Chan, Lee Know]

Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
24/7, keep it going on
Rock and roll
We dancing ’til we fall
No stopping, here we go
No stopping, here we go, here we go


the end!


Vietsub/ Lời bài hát LALALALA Stray Kids tiếng Việt

[LALALALA Stray Kids lyrics (Hát như chim hót)]

Verse 1:

Chào mừng đến thiên đường (Rock) sấm sét (Rock)
Thành phố Rock (Rock) chỉ cần vui hết mình (Rock)
Không lo lắng nữa (Rock) những đêm cật lực (Rock)
Chịu đựng tới khi hết, sau đau khổ sẽ là niềm vui (Rock)
Những suy nghĩ vớ vẩn và lo lắng kệ đi, được rồi
Đừng làm mấy trò ngu nữa, quẩy lên nào
Đây là tổ ong, ong ở khắp mọi nơi
Nếu không thể trốn thoát, hãy chấp nhận bị đốt

Refrain:

Mở bung màng nhĩ bang bang
Đập đầu với mái tóc ướt nhẹp
Thắt chặt thắt lưng và cứ thế nhún nhảy không ngừng
Ném đi những hình thức vô nghĩa
Không có gì ngăn cản chúng ta tận hưởng
Niềm vui lớn lao đến mức không thể đo lường, ngày vui
Khóa, khóa, mở khóa

Pre-Chorus:

Chỉ cần cảm nhận nhịp điệu của thế giới
Vì chúng ta sẽ làm cho nó rung chuyển
Xoay, lật, lăn, tung mình ra ngoài
Đối mặt với mọi ồn ào của thế giới

Chorus:

La-la-la-la, la, la-la-la-la
Chỉ cần cảm nhận rock (La-la-la-la, la)
Chúng ta để nó rock (La-la-la-la)
Chỉ cần cảm nhận rock (La-la-la-la, la)
Chúng ta để nó rock (La-la-la-la)
Cảm nhận giai điệu rock, rock, rock
Cho đến khi bạn phát điên, la-la-la-la

Post-Chorus:

La-la-la-la, la, la-la-la-la

Verse 2:

Hít thở sâu, nạp oxy, phải nhanh chóng di chuyển cơ thể đó
Guitar, bass, trống, sơn móng tay đen như mực
Chúng ta sẽ rock, rock, những chuyển động không dừng dừng (Rock đi nào)
Yeah, chúng ta tick-tock, boom-chiki-ta
Hét vào mic, cứ tận hưởng, dù sao cũng là nhạc
Cất đi những lo lắng, bài hát này như một liều thuốc
Thả tóc ra, thể loại này tự nó đã gọi là rock vui vẻ (Ồ, yeah)
Trộn một chút mọi thứ trên sân khấu trống
Khuấy đảo nó ở đó, c’mon và biến mình thành người tỏa sáng
Cá bạn chưa bao giờ thấy một sân khấu như thế này, trong tích tắc
Mắt mở to
Thể hiện tất cả những gì bạn có, đừng bỏ sót gì

Pre-Chorus:

Chỉ cần cảm nhận nhịp điệu của thế giới
Vì chúng ta sẽ làm cho nó rung chuyển
Xoay, lật, lăn, tung mình ra ngoài
Đối mặt với mọi ồn ào của thế giới

Bridge:

Sẵn sàng cho bất cứ điều gì, thật ngầu
Bất cứ nơi nào có nhạc, hãy di chuyển và thể hiện
Ngày và đêm, chúng ta sống vì rock
Ồ, xì
Không có chỗ để trốn, chúng ta chỉ đâm sầm
Bang, bang tạo ra tiếng ồn đó
Thổi bay đi sự im lặng và năng lượng tiêu cực

Chorus:

La-la-la-la, la, la-la-la-la
La-la-la-la, la, la-la-la-la
Chỉ cần cảm nhận rock (La-la-la-la, la)
Chúng ta để nó rock (La-la-la-la)
Chỉ cần cảm nhận rock (La-la-la-la, la)
Chúng ta để nó rock (La-la-la-la)
Cảm nhận giai điệu rock rock rock
Như điên, la-la-la-la
Cho đến khi bạn phát điên, la-la-la-la

Outro:

Rock and roll
Chúng ta nhảy múa cho đến khi ngã
Không dừng lại, đây chúng ta đến
24/7, tiếp tục duy trì
Rock and roll
Chúng ta nhảy múa cho đến khi ngã
Không dừng lại, đây chúng ta đến
Không dừng lại, đây chúng ta đến, đây chúng ta đến


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc Stray Kids


Stray Kids Stray Kids


JYP Entertainment JYP Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của Stray Kids

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Changbin Changbin

Felix Felix

Han Han

Hyunjin Hyunjin

I-N I.N

Lee Know Lee Know

Seungmin Seungmin

Bang Chan Bang Chan


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x