Lời bài hát LALISA LISA Lyrics

Lời bài hát LALISA LISA Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát LALISA LISA tiếng Hàn

[블랙핑크 “LALISA LISA Lyrics” 가사]

[Intro]

내 뒷모습만 봐도 알잖아
어두워질 때 분홍빛이나
새하얀 조명이 날 깨우면
번쩍번쩍 세상을 흔들어 (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?
[Verse 1]
머리를 하얗게 비운채
시끄런 감정은 태울래
Burn, burn, burn
그때 난 네 갈증을 해소할 champagne
Sip, sip, 나를 들이켜
그래 더 저 높이 내 body 받들어

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, 세상에게 알려
내 이름에다 입맞춰

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that shit on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, 세상에게 알려
내 이름에다 입맞춰

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

누구와도 비교 못해 그래봤자
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
지금 너의 두 눈 앞에 서있는
내 이름을 기억해
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, 어떻게 하는지 다 보여줘도 (No)
태국에서 한국 거쳐 여기까지, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
새까만 핑크빛 왕관 belongs to we (BLACKPINK)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, 하늘 위 당당해
Lalisa, Lalisa, Lalisa, 저들은 날 원해
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, 알잖아 attitude
뭘 더 어쩌라구, the loudest in the room (Hoo!)


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát LALISA LISA Phiên âm tiếng Việt

[Intro]

Nê tuyn mô sưm man boa tô al chan na
O tu uơ chil ttê bun nông bi chi na
Sê ha yan chô myong nghi nal kkê u myon
Bon troc bon troc sê sang ngưl hưn tư ro (Hey)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?
[Verse 1]
Mo ri rưl ha ya khê bi un chê
Si kkư ron kam chong ngưn thê ul lê
Burn burn burn
Kư ttê nan ni kal chưng ngưl hê sô hal Champagne
Sip sip na rưl tư ri khyo
Kư rê to cho nôp pi nê Body bat tư ro

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm
Sê sang nghê kê al lyo nê i rư mê ta im mat chuơ

[Chorus]

Say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone
Put it on speaker
I said I can’t hear you
So you need to speak up
Put that shit on stereo
Everyone else on very low
Protect it like a barrier
Promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam, hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm
Sê sang nghê kê al lyo nê i rư mê ta im mat chuơ

[Chorus]

Say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

Nu ku oa tô bi kyô môt thê kư rê boat cha You gon’ still love me
You need some L.A.L.I.S.A
Chi kưm no ê tu nun na pê so in nưn nê i rư mưl ki o khê
Love you some L.A.L.I.S.A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me o tto khê ha nưn chi ta bô yo chuơ tô
Thê ku kê so han kuc ko chyo yo ki kka chi Went for the throat
Being the greatest of all time ain’t fantasy
Sê kka man ping khư bit oang quan Belongs to we (BLACKPINK)
Lalisa Lalisa Lalisa ha nưl uy tang tang hê
Lalisa Lalisa Lalisa cho tư rưn nal uân hê
Lalisa Lalisa Lalisa catch me if you can
Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa Lalisa

[Chorus]

Say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
Call me Lalisa love me Lalisa love me (Hey)
(Oh-ooh) al chan na Attitude
Muâl to o tro ra ku
The loudest in the room (Hoo!)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát LALISA LISA tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “LALISA LISA Lyrics” gasa]

[Intro]

Nae dwinmoseumman bwado aljana
Eoduwojil ttae bunhongbichina
Saehayan jomyeongi nal kkaeumyeon
Beonjjeokbeonjjeok sesangeul heundeureo (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

Meorireul hayake biunchae
Sikkeureon gamjeongeun taeullae
Burn, burn, burn
Geuttae nan ne galjeungeul haesohal champagne
Sip, sip, nareul deurikyeo
Gеurae deo jeo nopi naе body batdeureo

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that shit on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm, sesangege allyeo
Nae ireumeda immatchwo

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

Nuguwado bigyo mothae geuraebwatja
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Jigeum neoui du nun ape seoinneun
Nae ireumeul gieokae
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, eotteoke haneunji da boyeojwodo (No)
Taegugeseo hanguk geochyeo yeogikkaji, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Saekkaman pingkeubit wanggwan belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, haneul wi dangdanghae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, jeodeureun nal wonhae
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Just say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, aljana attitude
Mwol deo eojjeoragu, the loudest in the room (Hoo!)


the end!


English lyrics/ Lời bài hát LALISA LISA tiếng Anh

[LALISA LISA Lyrics]

[Intro]

You know just from looking at my back
When it gets dark, the light shines pink
When the bright light wakes me up
I shake up the world (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name? (Hey!)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
What’s my name? What’s my name?

[Verse 1]

I empty my head completely
And burn the loud emotions
Burn, burn, burn
I’m the champagne that’ll quench your thirst at that moment
Sip, sip, drink me up
Yes, lift up my body higher

[Pre-Chorus]

Want you to ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Verse 2]

Baby, get the megaphone, put it on speaker
I said I can’t hear you, so you need to speak up
Put that shit on stereo, everyone else on very low
Protect it like a barrier, promise there’s nothing scarier
Than me if anybody coming gunnin’ for my man
Gonna catch a case, gun up in my hand
Bam, bam, bam! Hit after hit though
Rocks in my wrist, so I call ’em the Flintstones

[Pre-Chorus]

Ring the alarm
Tell it to the world, kiss my name

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)

[Bridge]

I’m incomparable, you gon’ still love me nonetheless
You gon’ still love me
You need some L-A-L-I-S-A
Remember my name that’s standing right in front of you
Love you some L-A-L-I-S-A
(Hoo!)

[Verse 3]

You cannot see me, even though I show you all my ways (No)
From Thailand to Korea, and now here, went for the throat (The throat)
Being the greatest of all time ain’t fantasy (Woo!)
Jet black and pink crown belongs to we (BLACKPINK!)
Lalisa, Lalisa, Lalisa, I am standing above the sky
Lalisa, Lalisa, Lalisa, they want me
Lalisa, Lalisa, Lalisa, catch me if you can
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo! Hoo!)
Say, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Call me, “Lalisa, love me, Lalisa, love me” (Hey!)
Oh-ooh, you know the attitude
What more do you want?
The loudest in the room (Hoo!)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát LALISA LISA tiếng Việt

[LALISA LISA lyrics (Nữ hoàng LISA)]

[Intro]

Nhìn lưng tôi, bí ẩn đèn hồng bay
Ánh sáng rực rỡ đánh thức giấc mơ say
Khi tôi lên tiếng, thế giới lay động
Tôi làm nổi bật mình, làm mọi thứ trở nên sống động (Này)

[Ngưng]

La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
Tên tôi là gì? Tên tôi là gì? (Này)
La, la-la-la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
Tên tôi là gì? Tên tôi là gì?

[Verse 1]

Rỗng trống tận cùng, cảm xúc bùng cháy
Lửa như sâm panh, dịu dàng cháy
Nhấm nháp, nhấm nháp, uống cạn tôi
Nâng cơ thể cao hơn, sáng tạo vô cùng

[Pre-Chorus]

Rung chuông báo thức, hãy làm nó vang lên
Hôn tên tôi, đưa tên tôi trên cung trời

[Chorus]

Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo! Hoo!)
Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo!)

[Verse 2]

Lấy cái loa, bật lên âm thanh cao
Không thể nghe thấy bạn, hãy lên tiếng ngay bây giờ
Âm thanh nổi lên, người khác yên tâm nghe
Rào cản bảo vệ, không có gì đáng sợ
Cầm súng trong tay, sẵn sàng cho mọi thách thức
Hit này đến hit khác, đá lửa trong cổ tay

[Pre-Chorus]

Rung chuông báo thức, làm vang lên to
Hôn tên tôi, đưa tên tôi lên cung trời

[Chorus]

Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo! Hoo!)
Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo!)

[Bridge]

Không thể so sánh, nhưng vẫn yêu tôi
L.A.L.I.S.A, nhớ tên tôi đang đứng trước mặt bạn
Một số L.A.L.I.S.A, cần phải gọi tên tôi
(Hoo!)

[Verse 3]

Không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi chỉ ra mọi hướng
Từ Thái Lan đến Hàn Quốc, đến đây, tìm kiếm
Trở thành vĩ đại, không chỉ là ảo tưởng
Vương miện đen hồng, BLACKPINK thuộc về chúng tôi
Lalisa, Lalisa, Lalisa, đứng trên bầu trời
Lalisa, Lalisa, Lalisa, họ muốn tôi
Lalisa, Lalisa, Lalisa, bắt tôi nếu có thể
Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa, Lalisa

[Chorus]

Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo! Hoo!)
Nói, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Gọi cho tôi, “Lalisa, yêu tôi, Lalisa, yêu tôi” (Này)
Oh-ooh, thái độ tự tin
Cao hơn mọi mong đợi
Âm thanh sống động nhất trong phòng (Hoo!)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x