Lời bài hát MA CITY – BTS Lyrics

Lời bài hát MA CITY – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[방탄소년단 “Ma City” 가사]
[Intro: 정국]
니가 어디에 살건
내가 어디에 살건
[Refrain: 랩몬스터]
한참을 달렸네
나 다시 또 한참을 달렸네
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
[Verse 1: 랩몬스터]
I don’t know what to say
나 죽어도 말 못해
내게 억만 금을 주고 딴 데 살라고
Ah no thanks
일산 내가 죽어도 묻히고픈 곳
It’s the city of the flower
City of 몬
집 같던 라페스타 또 웨스턴돔
어린 시절 날 키워낸 후곡 학원촌 uh
세상에서 가장 조화로운 곳 uh
자연과 도시 빌딩과 꽃 uh
한강보다 호수공원이 더 좋아 난
작아도 훨씬 포근히 안아준다고 널
내가 나를 잃는 것 같을 때
그 곳에서 빛바래 오래된 날 찾네
Remember 너의 냄새 또 everything
You’re my summer autumn
Winter and every spring
[Pre-Chorus: 지민, V, 진 ]
자 부산의 바다여
Say la la la la la
푸른 하늘아래 this sky line
Say la la la la la
아재들은 손을 들어
아지매도 손 흔들어
Ma City로 와
[Chorus: 정국, 진, 모든]
Come to ma city
잘 봐 주길 바래
Know how to party
날 키워준 city
그래 babe babe 이게 나의 city City
Welcome to ma city
[Refrain: 랩몬스터]
한참을 달렸네
나 다시 또 한참을 달렸네
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
Ma city, ma city yeah
[Verse 2: j-hope]
나 전라남도 광주 baby
내 발걸음이 산으로 간대도
무등산 정상에 매일 매일
내 삶은 뜨겁지 남쪽의 열기
이열치열 법칙 포기란 없지
나 KIA넣고 시동 걸어
미친 듯이 bounce
오직 춤 하나로 가수란 큰 꿈을 키워
이젠 현실에서 음악과 무대 위에 뛰어
다 봤지 열정을 담았지
내 광주 호시기다 전국 팔도는 기어
날 볼라면 시간은 7시 모여 집합
모두다 눌러라 062 – 518
[Pre-Chorus: 지민, V, 진 ]
자 부산의 바다여
Say la la la la la
푸른 하늘아래 this sky line
Say la la la la la
아재들은 손을 들어
아지매도 손 흔들어
Ma City로 와
[Chorus: 정국, 진, 모든]
Come to ma city
잘 봐 주길 바래
Know how to party
날 키워준 city
그래 babe babe 이게 나의 city City
Welcome to ma city
[Bridge: 슈가 ]
대구에서 태어나 대구에서 자랐지
수혈 받기엔 좀 힘들어
몸 속에는 파란 피
이 새끼는 매 앨범마다
대구 얘기를 해도
지겹지도 않나 봐
생각을 할 수도 있지만
I’m a D boy 그래 난 D boy
솔직하게 말해 대구
자랑할 게 별 게 없어
내가 태어난 것
자체가 대구의 자랑 워
그래 아 그래
자랑할 게 없기에
자랑스러워 질 수 밖에 안 그래
Ayo 대구 출신 가장 성공한 놈이래
이런 소리를 들을 거야 잘 봐라 이젠
내가 대구의 자랑 새 시대 새로운 바람
대구의 과거이자 현재 그리고 미래
[Chorus: 정국, 진, 모든]
Come to ma city
잘 봐 주길 바래
Know how to party
날 키워준 city
그래 babe babe 이게 나의 city City
Welcome to ma city
[Refrain: 랩몬스터]
한참을 달렸네
나 다시 또 한참을 달렸네
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
Ma city, ma city yeah
[Outro]
La la la la la la la la
La la la la la la la la
어디 살건 어디 있건
Ma city city
Ma city ma city yeah yeah


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Ni ga ô đi ê sal gôn

nê ga ô đi ê sal gôn

han cha mưl đa lyô nê

na đa si tô han cha mưl đa lyô nê

Yeah i’ll be ridin and i’ll be dyin’

In ma city

I don’t know what to say

na ju gô đô mal mô thê

nê gê ôk man gư mưl ju gô tan đê sa la gô?

Ah no thanks

il san nê gê ju gô đô mu hi gô pưn gôt

It’s the city of the flower, city of mon

jip gat đôn la fê sư ta tô wê sư tôn đôm

ô rin si jôl nal ki wơ nên hu gôk hak wôn chôn uh

sê sang ê sô ga jang jô wa rô ưn gôt uh

ja yông wa đô si, bil đing wa kôt uh

han gang bô đa hô su gông wơ ni đô jô ha nan

ja ga đô wơl sin pô gưn ni a na jun đa gô nôl

nê ga na rưl ir nưn gôt ga tưn tê

gư gô sê sô bit ba rê ô rê đuên nal chat nê

remember nô ê nêm sê tô everything

You’re my summer, autumn, winter and every spring

Ja bu san ê ba đa yô

say la la la la la

pu rưn ha nư ra rê this sky line

say la la la la la

a jê đư rưn sô nưl đư rô

a ji mê đô sôn hưn đư rô

ma city rô wa

Come to ma city

jal ba ju gil ba rê

know how to party

nal ki wo jun city

gư rê ba bê ba bê

i gê na ê city city

welcome to ma city

han cha mưl đa lyô nê

na đa si tô han cha mưl đa lyô nê

Yeah i’ll be ridin’ and i’ll be dyin’

in ma city, city

ma city, ma city yeah

Na jô la nam đô wang ju baby

nê bal gô rư mi sa nư rô gan đê đô

mu đưng san jông san gê mê il mê il

nê sa mưn tư gôp ji, nam jô gê yôl gi

i yôl chi yôl bôp chik pô gi ran ôp ji

na kia nô kô si đông gô rô mi chin đư si bô ưn cê

ô jik chum ha na rô ga su ran kưn ku mưl ki wô

i jen hyôn si rê sô ư mak wa mu đê wi ê tuy ô

đa wat ji yôl jôn gưl đa mat ji

nê wang ju hô si gi đa jôn guk pal đô nưn gi ô

nal bô la myon si ga nưn il gôp si mô yô ji phap

mô đu đa mu lô ra gông yu ki oi pal

ja bu san ê ba đa yô

say la la la la la

pư rưn ha nư ra rê this sky line

say la la la la la

a jê đư rưn sô nưl đư rô

a ji mê đưl son hưn đư rô

ma city rô wa

come to ma city

jal ba ju gil ba rê

know how to party

nal ki wo jun city

gư rê ba bê ba bê

i gê na ê city city

welcome to ma city

đê gư ê sô tê ô na đê gư ê sô ja rat ji

suh yôl bat gi ên jôm him đư rô

mom dô gên nưn pa ran pi

i sêk ki nưn mê ê bôm ma đa

đê gu yê gi rưl hê đô

ji gyôp ji đô an na ba sêng ga gưl

hal su đô it ji man

I’m a D boy gư rê nan D boy

sol ji khê gê mal hê đê gu ja rang hal

gê byôl gê ôp sô

nê ga tê ô nan gôt ja chê ga

đê gư ê ja rang wo gư rê ah gư rê

ja rang hal gê ôp gi ê ja rang sư rô wo

jil su bak kê an gư rê?

Ayo đê gu chul sin ga jang sông gông han nô mi rê

i rôn sô ri rưl đư rưl gô ya jal ba ra i jên

nê gê đê gu ê ja rang sê si đê sê rưn ba ram

đê gu ê wa gô i ja hyôn jê gư ri gô ni rê

come to ma city

jal ba ju gil ba rê

know how to party

nal ki wo jun city

gư rê ba bê ba bê

i gê na ê city city

welcome to ma city

han cha mưl đa lyô nê

na đa si tô han cha mưl đa lyô nê

yeah i’ll be ridin and i’ll be dyin’

in ma city, city

ma city, ma city yeah

La la la la la la la la

la la la la la la la la

ô đi sal gôn ô đi it gôn

ma city, city

ma city, ma city yeah yeah


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jungkook]
Niga eodie salgeon
Naega eodie salgeon
[Hook: Rap Monster]
Hanchameul dallyeossne
Na dasi tto hanchameul dallyeossne
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
[Verse 1: Rap Monster]
I don’t know what to say
Na jugeodo mal moshae
Naege eokman geumeul jugo ttan de sallago
Ah no thanks
Ilsan naega jugeodo muthigopeun gos
It’s the city of the flower
City of mon
Jip gatdeon rapeseuta tto weseuteondom
Eorin sijeol nal kiwonaen hugok hagwonchon uh
Sesangeseo gajang johwaroun got uh
Jayeongwa dosi bildinggwa kkot uh
Hangangboda hosugongwoni deo joha nan
Jagado hwolssin pogeunhi anajundago neol
Naega nareul ilhneun geot gateul ttae
Geu goseseo biccbarae oraedoen nal chajne
Remember neoui naemsae tto everything
You’re my summer autumn
Winter and every spring
[Pre-Chorus: Jimin, V, Jin ]
Ja busanui badayeo
Say la la la la la
Pureun haneurarae this sky line
Say la la la la la
Ajaedeureun soneul deureo
Ajimaedo son heundeureo
Ma Cityro wa
[Chorus: Jungkook, Jin, all]
Come to ma city
Jal bwa jugil barae
Know how to party
Nal kiwojun city
Geurae babe babe ige naui city City
Welcome to ma city
[Hook: Rap Monster]
Hanchameul dallyeossne
Na dasi tto hanchameul dallyeossne
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
Ma city, ma city yeah
[Verse 2: J-Hope]
Na jeonranamdo gwangju baby
Nae balgeoreumi saneuro gandaedo
Mudeungsan jeongsange maeil maeil
Nae salmeun tteugeopji namjjogui yeolgi
Iyeolchiyeol beopchik pogiran eopsji
Na KIAneohgo sidong georeo
Michin deusi bounce
Ojik chum hanaro gasuran keun kkumeul kiwo
Ijen hyeonsireseo eumakgwa mudae wie ttwieo
Da bwassji yeoljeongeul damassji
Nae gwangju hosigida jeonguk paldoneun gieo
Nal bollamyeon siganeun 7si moyeo jiphap
Moduda nulleora 062 – 518
[Pre-Chorus: Jimin, V, Jin ]
Ja busanui badayeo
Say la la la la la
Pureun haneurarae this sky line
Say la la la la la
Ajaedeureun soneul deureo
Ajimaedo son heundeureo
Ma Cityro wa
[Chorus: jeongguk, jin, modeun]
Come to ma city
Jal bwa jugil barae
Know how to party
Nal kiwojun city
Geurae babe babe ige naui city City
Welcome to ma city
[Verse 3: Suga]
Daegueseo taeeona daegueseo jarassji
Suhyeol batgien jom himdeureo
Mom sogeneun paran pi
I saekkineun mae aelbeommada
Daegu yaegireul haedo
Jigyeopjido anhna bwa
Saenggageul hal sudo issjiman
I’m a d boy geurae nan d boy
Soljikhage malhae daegu
Jaranghal ge byeol ge eopseo
Naega taeeonan geos
Jachega daeguui jarang wo
Geurae a geurae
Jaranghal ge eopsgie
Jarangseureowo jil su bakke an geurae
Ayo daegu chulsin gajang seonggonghan nomirae
Ireon sorireul deureul geoya jal bwara ijen
Naega daeguui jarang sae sidae saeroun baram
Daeguui gwageoija hyeonjae geurigo mirae
[Chorus: Jungkook, Jin, all]
Come to ma city
Jal bwa jugil barae
Know how to party
Nal kiwojun city
Geurae babe babe ige naui city City
Welcome to ma city
[Hook: Rap Monster]
Hanchameul dallyeossne
Na dasi tto hanchameul dallyeossne
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
Ma city, ma city yeah
[Outro]
La la la la la la la la
La la la la la la la la
Eodi salgeon eodi issgeon
Ma city city
Ma city ma city yeah yeah


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro: Jungkook]
Wherever you live
Wherever I live
[Hook: Rap Monster]
I ran for a long time
I ran again for a long time
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city
[Verse 1: Rap Monster]
I don’t know what to say
Even if I die, I can’t tell
Even if you give me a hundred thousand dollars to live somewhere else
Ah, no thanks
Ilsan is where I want to be buried even after I die
It’s the city of the flower, city of Mon
La Festa and the Western Dom that are like home
The Hugok Academy that raised me during my young years, uh
The most harmonious place in the world, uh
Nature and the city’s building and flowers, uh
Me, who likes the Ilsan Lake Park more than the Han River
Will hug you much more warmly, even though we’re small
When I feel like I’m forgetting myself
In that place, I find my old self
(I) remember everything, even your smell
You’re my summer autumn
Winter and every spring
[Pre-Chorus: Jimin, V, Jin]
The Busan beach there
Say la la la la la
Under the blue sky, this skyline
Say la la la la la
Ahjaedeul, put your hands up
Ahjimae too, wave your hands
Come to ma city
[Chorus: Jin, Jungkook, Together]
Come to ma city
I hope that you’ll watch over me well
Know how to party
The city that raised me
That’s right, baby baby
This is my city city
Welcome to ma city
[Hook: Rap Monster]
I ran for a long time
I ran again for a long time
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city, city
Ma city, ma city, yeah
[Verse 2: J-Hope]
I’m a South Jeollado, Gwangju’s baby
Even if my footsteps go to the mountains
It always goes to the summit of Mt. Mudeung, every day
My life is hot, the heat of the south
There’s no such thing as giving up on the law of this fierce heat
I put on a KIA and I turn on the engine
Bounce like crazy
With just one dance I raise my big dream of being a singer
Now in front of reality (I do) music and I jump on stage
Everyone saw, right? I put in passion
I’m Gwangju’s hoshigi, the country’s 8 provinces gear up
If you want to see me then gather at 7
Everyone dial it, 062 – 518
[Pre-Chorus: Jimin, V, Jin]
The Busan beach there
Say la la la la la
Under the blue sky, this skyline
Say la la la la la
Ahjaedeul, put your hands up
Ahjimae too, wave your hands
Come to ma city
[Chorus: Jin, Jungkook, Together]
Come to ma city
I hope that you’ll watch over me well
Know how to party
The city that raised me
That’s right, baby baby
This is my city city
Welcome to ma city
[Verse 3: Suga]
I was born in Daegu, I was brought up in Daegu
It’s a bit difficult to get a blood transfusion
My blue blood inside my body
This bastard in every album
Talks about Daegu
And doesn’t seem to get bored of it
You can think like that but
I’m a D-boy, that’s right I’m a D-boy
Honestly speaking, in Daegu
There’s nothing much to boast about
My birth is in itself, Daegu’s pride
Right? Ah alright
There’s nothing to boast
But I can’t help but be proud, right?
Ayo, I’m the most successful guy born in Daegu
You will hear this kind of thing, listen well now
I’m Daegu’s pride, a new generation, a new wind
Daegu’s past, present, and future
[Chorus: Jin, Jungkook, Together]
Come to ma city
I hope that you’ll watch over me well
Know how to party
The city that raised me
That’s right, baby baby
This is my city city
Welcome to ma city
[Hook: Rap Monster]
I ran for a long time
I ran again for a long time
Yeah I’ll be ridin’ and I’ll be dyin’
In ma city, city
Ma city, ma city, yeah
[Outro: V]
La la la la la la la la
La la la la la la la la
Wherever I live, wherever I am
Ma city, city
Ma city, ma city, yeah yeah


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Dù bạn có sống ở đâu đi chăng nữa
Dù cho tôi có sống ở đâu đi nữa
Tôi đã chạy hết tốc lực rồi, vòng lặp ấy cứ quay cuồng mãi không ngơi nghỉ
Phải rồi, tôi chạy mãi, rồi tôi cũng sẽ chết, trong chính thành phố của tôi
Tôi cũng cạn lời rồi, chẳng biết nói gì đi nữa
Có chết đi thì cũng chẳng biết mở miệng nói gì
Có cho tôi cả trăm triệu đô để bắt tôi biến khỏi cái thành phố này à?
Ah! Bỏ đi
Có chết đi, tôi cũng sẽ chôn mình ở thành phố Ilsan này
Thành phố của hoa, thành phố của thằng Mon này
La Festa và Quảng trường phía Tây thân thuộc như nhà
Trường làng Hugok nơi thanh xuân tôi lớn lên một cõi
Nơi thanh bình yên ả nhất thế giới này của tôi
Cây cỏ, thành phố, những tòa cao ốc và cả những bông hoa khiêm nhường
Với tôi, sông Hàn cũng không thể sánh được bằng Ilsan
Thành phố này có nhỏ xíu đi nữa cũng có thể ôm lấy tôi thật chặt và ấm
Chính những lúc tôi dường như đã đánh mất bản thân mình
Ở chính nơi ấy tôi lại được gặp chính mình của năm xưa
Hương vị ấy và tất cả mọi thứ, không bao giờ tôi quên
Là xuân, là hạ, là thu, là đông của riêng mình tôi thôi
Hỡi biển xanh cát trắng của Busan này
Nào cùng hát lên la la la la
Dưới bầu trời cao rộng trải dài tít tắp
Ta vẫn cùng hát lên la la la la
Các bác các chú cùng giơ hết tay lên nào
Các cô các dì cũng quẩy nhiệt lên nào
Hãy đến với thành phố của tôi nào
Chào mừng đến thành phố của tôi!
Mong rằng bạn sẽ chăm sóc tôi thật tốt
Nơi tôi sống và quẩy từng ngày
Nơi tôi đã lớn lên cả đời tôi
Đúng rồi bạn hiền ơi, đây là thành phố của tôi đấy
Thành phố của tôi!!
Chào mừng đến với thành phố của tôi!
Tôi đã chạy đi quá nhanh, quá xa mất rồi, không thể dừng lại được
Phải rồi, nhưng tôi vẫn sẽ mãi chạy, và cũng sẽ chết đi ngay tại thành phố của tôi
Chính là thành phố này của tôi
Đứa con của Nam Jeolla, Gwangju còn ai khác ngoài tôi đây
Những dấu chân của tôi nơi đây đủ trải dài hết cả một dãy núi
Ngày nào cũng chạm nóc đỉnh núi Mudeung
Ngày nào cũng thế, đời tôi ngày nào cũng nhiệt như thế
Làm gì có chuyện gục ngã dưới cái nóng hừng hực như thế này
Lái con xe Kia đi khắp nơi này, quẩy như chưa từng được quẩy
Có chút tài nhảy nhót, tôi mơ được đứng trên sân khấu
Giờ đây chính tay tôi lại tạo ra âm nhạc trên chính sân khấu của riêng mình
Mọi người đều đã chứng kiến đam mê của tôi rồi mà?
Hoshigi này của Gwangju, một trong tám tỉnh của Đại Hàn Dân Quốc, tung hoành ngang dọc trời đất
Nếu muốn gặp tôi, nhanh nhanh mà đến lúc 7 giờ
Rồi ta cùng quay số, nhấn gọi 062-518
Hỡi biển xanh cát trắng của Busan này
Nào cùng hát vang la la la la
Dưới bầu trời trải dài tít tắp xanh cao
Ta vẫn hát vang la la la la
Các anh em giơ hết tay lên nào
Các chị em cũng quẩy thật nhiệt nào
Cùng đến với thành phố của tôi nào
Chào mừng đến thành phố của tôi!
Tôi mong bạn sẽ đối đãi tôi thật tốt
Nơi tôi cuồng nhiệt hết mình
Nơi tôi lớn lên cả cuộc đời này
Đúng đấy bạn hiền à, đây chính là thành phố của tôi
Chính là thành phố của tôi đó!!
Chào mừng đến với thành phố của tôi
Sinh ra và lớn lên ở Daegu
Đừng nghĩ có được dòng máu này của tao mà dễ
Thằng điên này không ngại lải nhải về Daegu trong từng album đâu nhé
Cứ nghĩ như thế đi, cứ nghĩ theo cách mày muốn đi
Tao đã là một D-Boy rồi
Phải rồi, tao là D-Boy đấy
Nói đúng ra thì Daegu chẳng có gì đáng để khoe khoang cả
Sự sinh ra của tao trên mảnh đất này đã là đáng tự hào rồi
Thật á???
Thật chứ sao không
Kể cả khi chẳng có gì đáng để khoe cả, tao tự hào là được chứ gì?
” Ayo, thằng này thành công nhất Daegu rồi đấy”
Mày sẽ phải nghe câu đấy nhiều đấy, giờ thì vểnh tai lên mà nghe này
Tao là niểm tự hào của Daegu này, một thế hệ mới, một làn gió mới
Là quá khứ, hiện tại và thành công của chính Daegu này
Chào mừng đến với thành phố của tôi!
Tôi hy vọng bạn sẽ đối đãi tôi thật tốt
Nơi tôi cuồng nhiệt hết mình mỗi ngày
Nơi tôi lớn lên cả đời này của tôi
Đúng đấy bạn hiền ơi, đây chính là thành phố của tôi đấy
Chính là thành phố của tôi đấy!!
Chào mừng đến với thành phố của tôi
Tôi đã chạy quá lâu mà không ngơi nghỉ rồi, lặp đi lặp lại
Phải rồi, nhưng tôi vẫn sẽ cứ chạy, và cũng sẽ an nghỉ tại chính thành phố này của tôi thôi
Chính là thành phố của tôi đấy!
Dù tôi có sống ở đâu, dù có lưu lạc đi nơi nào chăng nữa
Chính là thành phố của tôi, thành phố của tôi đó!


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

Bình luận!