Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN lyrics

Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN tiếng Hàn

[세븐틴 “MAESTRO SEVENTEEN lyrics” 가사]

[Intro: S.COUPS]

SEVENTEEN right here

[Verse 1: Mingyu, S.COUPS, Joshua, Vernon]

시작하자 tuning 맞춰볼까
하나의 음정 기준에 맞춰 play it
SEVENTEEN의 스케르초
아무래도 조금 특이해도 북을 치고 줄을 튕겨
Dat-da-ra, dat-da-ra, dat-da-ra-da (Ah, yeah)
상관없지 이게 classic or new thang
또 새로운 조합은 우리 자랑이니까
Beat부터 melody까지
Mix and match가 특기니까
미쳐야만 정상이 돼
세상을 바꾸는 우리니까, ah

[Pre-Chorus: Woozi, DK, Mingyu]

뜨거운 함성 두 배로
서로를 바라본 채로
나팔을 울려 세계로
You and I, you and I
Accelerando
절정으로 올라가자
높은 곳에서 울리는 소나타
마에스트로의 지휘에 맞춰
See SEVENTEEN (세븐틴) Live
Get tickets as low as $234

[Chorus: All, Hoshi]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Post-Chorus: Dino, The 8]

Good vibe 잃지 않고 가 절대
Good life, 우리는 세계로
Good vibe 잃지 않고 가 절대
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Verse 2: Wonwoo, Jun, Hoshi]

리듬을 바꿨다 이렇게
Techno와 조합해 뭐든지 가능해
주문해 만들어 드릴게
이 작품의 완성을 함께할 때
비로소 하나 되는 우릴 보네
복잡한 음정과 리듬에서도
I’ll always be with you

[Pre-Chorus: Seungkwan, Jeonghan]

Accelerando
절정으로 올라가자
높은 곳에서 울리는 소나타
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Chorus: All, Jun]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Post-Chorus: Jeonghan, Vernon]

Good vibe 잃지 않고 가 절대
Good life, 우리는 세계로
Good vibe 잃지 않고 가 절대
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Bridge: THE 8, S.COUPS & Dino, DK, Hoshi]

리듬은 dat-da-da-rat-da
Brass는 ba-ba-ba-ram-ba
조화로운 우리 서로를 봐
더 세게 몰아쳐 점점 더 crescendo
마지막 악장에 템포는 A tempo
Yeah, yeah, yeah
마에스트로의 지휘에 맞춰

[Chorus: Woozi]

마에스트로의 지휘에 맞춰

[Post-Chorus: Joshua, Wonwoo]

Good vibe 잃지 않고 가 절대 (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good life, 우리는 세계로 (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good vibe 잃지 않고 가 절대 (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
마에스트로의 지휘에 맞춰


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN Phiên âm Tiếng Việt

[sê bưn thin “MAESTRO SEVENTEEN lyrics” ka sa]

[Intro: S.COUPS]

SEVENTEEN right here

[Verse 1: Mingyu, S.COUPS, Joshua, Vernon]

Si cha kha cha tuning mat truô bôl ka
Ha na ê ưm chơng ki chu nê mat truô play it
SEVENTEEN ê sư khê lư trô
A mu lê tô chô cưm thư ki hê tô bu kưl tri kô chu lưl thuyng kyo
Dat-da-ra, dat-da-ra, dat-da-ra-da (Ah, yeah)
Sang koa nop chi i kê classic or new thang
Tô sê lô un chô ha bưn u ri cha lang i ni ka
Beat bu tho melody ka chi
Mix and match ka thưk ki ni ka
Mi tryo ya man chong sang i tuê
Sê sang ưl ba ku nưn u ri ni ka, ah

[Pre-Chorus: Woozi, DK, Mingyu]

Tư ko un ham song tu be lô
So lô rưl ba la ra bôn trê lô
Na pha rưl ul lyo sê kyo lô
You and I, you and I
Accelerando
Chơl chơng ư lô ôl la ka cha
Nô phưn cô sê so ul lo nưn sô na tha
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Chorus: All, Hoshi]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Post-Chorus: Dino, The 8]

Good vibe il tri an khô ka chol tê
Good life, u ri nưn sê kyê lô
Good vibe il tri an khô ka chol tê
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Verse 2: Wonwoo, Jun, Hoshi]

Ri tư mưl ba kuêt ta i ro khê
Techno oa chô hab hê muô tưn chi ka nưng hê
Chu mun hê man tư lo tư lin kê
i chak phu mê oan sơng ưl ham kê hal tê
Bi lô sô ha na tuê nưn u lin bô nê
Bôk chab han ưm chơng koa ri tư mê so tô
I’ll always be with you

[Pre-Chorus: Seungkwan, Jeonghan]

Accelerando
Chol chơng ư lô ôl la ka cha
Nô phưn cô sê so ul li nưn sô na tha
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Chorus: All, Jun]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Post-Chorus: Jeonghan, Vernon]

Good vibe il tri an khô ka chol tê u ri nưn sê kyê lô
Good life, u ri nưn sê kyê lô
Good vibe il tri an khô ka chol tê
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Bridge: THE 8, S.COUPS & Dino, DK, Hoshi]

Ri tư mưn dat-da-da-rat-da
Brassnưn ba-ba-ba-ram-ba
Chô hoa lô un u ri so lô rưl boa
To sê kê mô la tryo chom chom to crescendo
Ma chi mak ak chang ê thêm phô nưn A tempo
Yeah, yeah, yeah
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Chorus: Woozi]

Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô

[Post-Chorus: Joshua, Wonwoo]

Good vibe il tri an khô ka chol tê (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good life, u ri nưn sê kyê lô (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good vibe il tri an khô ka chol tê (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Ma ê sư thư lô ê chi huy ê mat truô


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN tiếng Latinh

[sebeuntin “MAESTRO SEVENTEEN lyrics” gasa]

[Intro: S.COUPS]

SEVENTEEN right here

[Verse 1: Mingyu, S.COUPS, Joshua, Vernon]

Sijakaja tuning matchwobolkka
Hanaui eumjeong gijune matchwo play it
SEVENTEENui seukereucho
Amuraedo jogeum teugihaedo bugeul chigo jureul twinggyeo
Dat-da-ra, dat-da-ra, dat-da-ra-da (Ah, yeah)
Sanggwaneopji ige classic or new thang
Tto saeroun johabeun uri jaranginikka
Beatbuteo melodykkaji
Mix and matchga teukginikka
Michyeoyaman jeongsangi dwae
Sesangeul bakkuneun urinikka, ah

[Pre-Chorus: Woozi, DK, Mingyu]

Tteugeoun hamseong du baero
Seororeul barabon chaero
Napareul ullyeo segyero
You and I, you and I
Accelerando
Jeoljeongeuro ollagaja
Nopeun goseseo ullineun sonata
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Chorus: All, Hoshi]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Post-Chorus: Dino, The 8]

Good vibe ilchi anko ga jeoldae
Good life, urineun segyero
Good vibe ilchi anko ga jeoldae
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Verse 2: Wonwoo, Jun, Hoshi]

Rideumeul bakkwotda ireoke
Technowa johapae mwodeunji ganeunghae
Jumunhae mandeureo deurilge
I jakpumui wanseongeul hamkkehal ttae
Biroso hana doeneun uril bone
Bokjapan eumjeonggwa rideumeseodo
I’ll always be with you

[Pre-Chorus: Seungkwan, Jeonghan]

Accelerando
Jeoljeongeuro ollagaja
Nopeun goseseo ullineun sonata
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Chorus: All, Jun]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Post-Chorus: Jeonghan, Vernon]

Good vibe ilchi anko ga jeoldae
Good life, urineun segyero
Good vibe ilchi anko ga jeoldae
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Bridge: THE 8, S.COUPS & Dino, DK, Hoshi]

Rideumeun dat-da-da-rat-da
Brassneun ba-ba-ba-ram-ba
Johwaroun uri seororeul bwa
Deo sege morachyeo jeomjeom deo crescendo
Majimak akjange temponeun A tempo
Yeah, yeah, yeah
Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Chorus: Woozi]

Maeseuteuroui jihwie matchwo

[Post-Chorus: Joshua, Wonwoo]

Good vibe ilchi anko ga jeoldae (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good life, urineun segyero (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good vibe ilchi anko ga jeoldae (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Maeseuteuroui jihwie matchwo


the end!


English lyrics/ Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN tiếng Anh

[MAESTRO SEVENTEEN lyrics]

[Intro]

SEVENTEEN right here

[Verse 1]

Let’s get started, tuning it up
Play it to one standard pitch
A SEVENTEEN’s scherzo
It’s a little unconventional, but bang the drum and bounce the string
Dat-da-ra, dat-da-ra, dat-da-ra-da
Doesn’t matter either classic or new thang
We take pride in our new combinations
From the beat to the melody
Mix and match, it’s our thing
Crazy is the new normal
Because we change the world

[Pre-Chorus]

Double the scream
Looking at each other
We play the trumpet for the world
You and I, you and I
Accelerando
Rise to the top
A sonata that rings out from high above
Following the maestro’s lead

[Chorus]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Following the maestro’s lead

[Post-Chorus]

Never lose the good vibe
Good life, we go global
Don’t lose the good vibe
Following the maestro’s lead

[Verse 2]

I changed the rhythm like this
Mix it techno, sky is the limit
Just tell me which rhythm, your wish is my command
As we complete this piece together
I see us finally become one
Amidst complex notes and rhythms
I’ll always be with you

[Pre-Chorus]

Accelerando
Rise to the top
A sonata that rings out from high above
Following the maestro’s lead

[Chorus]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Following the maestro’s lead

[Post-Chorus]

Never lose the good vibe
Good life, we go global
Don’t lose the good vibe
Always following the maestro’s lead

[Bridge]

The rhythm goes, “Dat-da-da-rat-da”
The brass goes, “Ba-ba-ba-ram-ba”
Look at us in harmony
Push harder and harder, rise to a crescendo
A tempo for our final movement
Yeah, yeah, yeah
Following the maestro’s lead

[Chorus]

Following the maestro’s lead

[Post-Chorus]

Never lose the good vibe (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Good life, we go global (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Don’t lose the good vibe (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Following the maestro’s lead


the end!


Vietsub/ Lời bài hát MAESTRO SEVENTEEN tiếng Việt

[MAESTRO SEVENTEEN lyrics (Người dẫn dắt)]

[Intro]

SEVENTEEN đang đây nè!

[Verse 1]

Bắt đầu thôi, rước điệu nào
Chơi theo đỉnh cao, thả ga bay cao
Beat điên cuồng, chúng mình lạc lối
Dat-da-ra, dat-da-ra, đập đập tim say
Cũ, mới, không quan trọng chút nào
Mix and match, mình tự tin chinh phục
Từ nhịp điệu đến giai điệu
Style của mình, phá cách điệu nghệ
Vì chúng mình định hình thế giới

[Pre-Chorus]

Hét lên cỡi cả trời xanh
Nắm tay nhau, tận hưởng âm nhạc lan toả
You and me, vượt cả giới hạn
Tăng tốc lên, như bản sonata phất lên từ trần cao
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Chorus]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Post-Chorus]

Không bao giờ quên đi cảm xúc vui tươi
Cuộc sống thăng hoa, chúng mình vươn xa
Đừng bao giờ lãng quên cảm xúc vui tươi
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Verse 2]

Nhịp điệu đổi thay không ngừng
Mix techno, tự do bay bổng
Chỉ cần nói, mình thực hiện ngay
Khi đồng lòng tạo ra sáng tác này
Mình trở thành một, không phân biệt
Giữa những nốt nhạc, kết hợp phức tạp
Mình luôn sát cánh bên nhau

[Pre-Chorus]

Tăng tốc lên, như bản sonata phất lên từ trần cao
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Chorus]

La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
La-la, la-la, la-la-la-la-la
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Post-Chorus]

Không bao giờ quên đi cảm xúc vui tươi
Cuộc sống thăng hoa, chúng mình vươn xa
Đừng bao giờ lãng quên cảm xúc vui tươi
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Bridge]

Nhịp điệu vang lên, “Dat-da-da-rat-da”
Kèn đồng vang lên, “Ba-ba-ba-ram-ba”
Nhìn chúng mình hòa hợp, cố gắng hết mình
Vươn đến đỉnh cao, nhịp độ cho phần cuối
Yeah, yeah, yeah
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Chorus]

Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng

[Post-Chorus]

Không bao giờ quên đi cảm xúc vui tươi (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Cuộc sống thăng hoa, chúng mình vươn xa (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Đừng bao giờ lãng quên cảm xúc vui tươi (La-la, la-la, la-la-la-la-la)
Theo sự dẫn dắt của nhạc trưởng


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc SEVENTEEN


SEVENTEEN SEVENTEEN


Pledis Entertainment Pledis Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của SEVENTEEN

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

 

Dino Dino

DK DK

Hoshi Hoshi

Joshua Joshua

Jun Jun

Mingyu Mingyu

Seungkwan Seungkwan

The8 The8

Vernon Vernon

Wonwoo Wonwoo

Woozi Woozi


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x