Lời bài hát Magnetic ILLIT lyrics

Lời bài hát Magnetic ILLIT lyrics (Korean + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Magnetic ILLIT tiếng Hàn

[아일릿 “Magnetic ILLIT lyrics” 가사]

[Intro]

Baby
I’m just trying to play it cool
But I just can’t hide that
I want you

[Verse 1]

Wait a minute, 이게 뭐지? (뭐지?)
내 심장이 love-dub
자꾸만 뛰어
저 멀리서도 oh, (Oh) my (My) gosh (Gosh)
끌어당겨 you’re my crush
초능력처럼

[Pre-Chorus]

거대한 자석이 된 것만 같아 my heart
네 모든 게 내 맘에 달라붙어버려, boy
We’re magnetized, 인정할게
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no

[Verse 2]

정반대 같아 our type
넌 J 난 완전 P
S와 N 극이지만
그래서 끌리지
내가 만들래 green light
여잔 배짱이지
So let’s go, let’s go
Let’s go, let’s go

[Pre-Chorus]

숨기고 싶지 않아 자석 같은 my heart
내 맘의 끌림대로 너를 향해 갈게, boy
We’re magnetized, 인정할게
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

[Bridge]

No push and pull, 전속력으로 너에게 갈게 (In a rush, in a rush)
Our chemistry, 난 과몰입해 지금 순간에 (Baby, you’re my crush, you’re my crush)
No push and pull, 네게 집중 후회는 안 할래 (Gonna dash, gonna dash)
Never holding back, 직진해, yeah (직진해, yeah)
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super 이끌림

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Magnetic ILLIT Phiên âm Tiếng Việt

[a il rit “Magnetic ILLIT lyrics” ga sa]

[Intro]

Baby
I’m just trying to play it cool
But I just can’t hide that
I want you

[Verse 1]

Wait a minute, i ge muô ji? (muô ji?)
nê sim jang i love-dub
cha kku man ttuy ơ
cho mol ri so đô oh, (Oh) my (My) gosh (Gosh)
kkư ro dang gyo you’re my crush
cho nưng nyok cho rom

[Pre-Chorus]

go đê han ja so gi đuên gon man ga ta my heart
nê mô đưn gê ne ma mê đal ra bu to bo ryo, boy
We’re magnetized, in jong hal kkê
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no

[Verse 2]

jong ban đê ga ta our type
non jei nan oan jon P
S-oa N gư gi ji man
gư rê so kkưl ri ji
nê ga man đưl rê green light
yo jan bê jjang i ji
So let’s go, let’s go
Let’s go, let’s go

[Pre-Chorus]

sum gi go sip jji a na ja sok ga tưn my heart
nê ma mê kkưl lim đê rô no rưl hyang hê gal gê, boy
We’re magnetized, in jong hal kkê
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim

[Bridge]

No push and pull, jon sông nyo gư rô no ê gê gal gê (In a rush, in a rush)
Our chemistry, nan goa mô ri pê ji gưm sun ga nê (Baby, you’re my crush, you’re my crush)
No push and pull, nê gê jip jjung hu huê nưn an hal rê (Gonna dash, gonna dash)
Never holding back, jik jjin hê, yeah (jik jjin hê, yeah)
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super i kkưl lim

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Magnetic ILLIT tiếng Latinh

[aillis “Magnetic ILLIT lyrics” gasa]

[Intro]

Baby
I’m just trying to play it cool
But I just can’t hide that
I want you

[Verse 1]

Wait a minute, ige mwoji?
Nae simjangi lub-dub
Jakkuman ttwieo
Jeo meolliseodo oh (Oh) my (My) gosh (Gosh)
Kkeureodanggyeo you’re my crush
Choneungnyeokcheoreom

[Pre-Chorus]

Geodaehan jaseogi doen geonman gata my heart
Ne modeun ge nae mame dallabuteobeoryeo, boy
We’re magnetized, injeonghalge
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no

[Verse 2]

Jeongbandae gata our type
Neon J nan wanjeon P
Swa N geugijiman
Geuraeseo kkeulliji
Naega mandeullae green light
Yeojan baejjangiji
So let’s go let’s go
Let’s go, let’s go

[Pre-Chorus]

Sumgigo sipji ana jaseok gateun my heart
Nae mamui kkeullimdaero neoreul hyanghae galge, boy
We’re magnetized, injeonghalge
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim

[Bridge]

No push and pull
Jeonsongnyeogeuro neoege galge (In a rush, in a rush)
Our chemistry
Nan gwamoripae jigeum sungane (Baby, you’re my crush, you’re my crush)
No push and pull
Nege jipjung huhoeneun an hallae (Gonna dash, gonna dash)
Never holding back
Jikjinhae, yeah
This time, I want

[Chorus]

You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim
You, you, you, you, like it’s magnetic
You, you, you, you, you, you, you, you super ikkeullim

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Magnetic ILLIT tiếng Anh

[Magnetic ILLIT lyrics]

[Intro]

Baby, I’m just trying to play it cool
But I just can’t hide that
I want you

[Verse 1]

Wait a minute, what is this?
My heart’s going lub-dub
Just keeps on pounding
Even from afar, oh (Oh) my (My) gosh (Gosh)
Pulling me close, you’re my crush
Like a superpower

[Pre-Chorus]

My heart feels like a giant magnet
Everything about you sticks to my heart, boy
We’re magnetized, I admit it
This time I want

[Chorus]

You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive
You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, baе, bae, bae, bae, baе, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no

[Verse 2]

Completely opposite, our type
You’re J and I’m so P
S and N, polar opposites
But that’s what pulls us in
I’ll make it a green light
Girls gotta have guts
So, let’s go, let’s go
Let’s go, let’s go

[Pre-Chorus]

Don’t wanna hide it, the magnet in my heart
Gonna follow my feelings and get with you, boy
We’re magnetized, I admit it
This time I want

[Chorus]

You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive
You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive

[Bridge]

No push and pull
Gonna run to you (In a rush, in a rush)
Our chemistry
Yeah, I’m in too deep now (Baby, you’re my crush, you’re my crush)
No push and pull
No regrets, gonna zero in on you (Gonna dash, gonna dash)
Never holding back
Straight ahead, yeah
This time I want

[Chorus]

You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive
You, you, you, you like it’s magnetic
U-U-U-U-U-U-U-U, super attractive

[Post-Chorus]

Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da, dash-da
Like it’s magnetic
Bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae
Dash-da-da, dash-da-da
Baby, don’t say no


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Magnetic ILLIT tiếng Việt

[Magnetic ILLIT lyrics (Hút hồn)]

[Intro]

Ơi anh, em chỉ đang cố tỏ ra cool thôi
Nhưng em không thể giấu được
Là em thích anh

[Verse 1]

Khoan đã, chuyện gì thế này?
Tim em đập thình thịch
Cứ đập mãi thôi
Ngay cả từ xa, oh (oh) trời ơi (trời ơi)
Kéo em lại gần, anh chính là crush của em
Giống như một siêu năng lực

[Pre-Chorus]

Trái tim em như một nam châm khổng lồ
Mọi thứ về anh đều dính chặt vào tim em
Chúng ta bị hút nhau, em thừa nhận
Lần này em muốn

[Chorus]

Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn
Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn

[Post-Chorus]

Ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh
Nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhanh nhanh
Giống như nam châm
Ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh
Nhanh nhanh, nhanh nhanh
Bé yêu, đừng từ chối

[Verse 2]

Hoàn toàn trái ngược, kiểu của chúng ta
Anh là J còn em thì cực P
S và N, hai cực trái ngược
Nhưng đó là điều khiến chúng ta hút nhau
Em sẽ biến nó thành đèn xanh
Con gái phải có gan
Thế nên, đi nào, đi nào
Đi nào, đi nào

[Pre-Chorus]

Không muốn giấu giếm, nam châm trong tim em
Sẽ theo cảm xúc của mình và đến bên anh
Chúng ta bị hút nhau, em thừa nhận
Lần này em muốn

[Chorus]

Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn
Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn

[Bridge]

Không có đẩy và kéo
Sẽ chạy đến anh (vội vã, vội vã)
Phản ứng hóa học của chúng ta
Đúng rồi, giờ em đã lún quá sâu (Anh là crush của em, crush của em)
Không có đẩy và kéo
Không hối tiếc, sẽ tập trung vào anh (Sẽ chạy nhanh, chạy nhanh)
Không bao giờ kiềm chế
Thẳng tiến, yeah
Lần này em muốn

[Chorus]

Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn
Anh, anh, anh, anh thu hút như nam châm
U-U-U-U-U-U-U-U, cực kì hấp dẫn

[Post-Chorus]

Ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh
Nhanh nhanh, nhanh nhanh, nhanh nhanh
Giống như nam châm
Ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh, ê anh
Nhanh nhanh, nhanh nhanh
Bé yêu, đừng từ chối


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc ILLIT


ILLIT ILLIT


Belift Lab Belift Lab


Thông tin chi tiết các thành viên của ILLIT

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

Iroha Iroha

Minju Minju

Moka Moka

Wonhee Wonhee

Yunah Yunah


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x