04/10/2023

Lời bài hát ‘MONEY’ EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO – LISA – BLACKPINK – Lyrics

Lời bài hát ‘MONEY’ EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO – LISA – BLACKPINK [리사 “MONEY” 한국어 번역] (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BLACKPINK 

Các nhóm nhạc của YG ENTERTAINMENT
HangulRomanizedEnglishViệt
[벌스1]
이야 월말과 주말
난 수표 쓰고 있어 모든 것은 나에게 맡겨, yeah
난 나 자신에게 팁을 주고 나 자신을 위해 쓸거야
쏟아지는 것처럼 떨어뜨려 나 자신에게 해

[후렴]
확실 확실 확실
돈 버는 은행 계좌 번호를 확실하세요 (왝!)
그건 너에게 한 번도 주지 않은 쓰레기야
새끼 난 돈 춤을 춰 100개의 밴드를 만들었어
그들이 "싸인"라고 말하면 날 내 사인을 남길거야

[프리코러스]
달러 지폐, 달러 지폐
날 위해 떨어지는 것을 지켜봐
난 그 느낌을 좋다
달러 지폐, 달러 지폐
나에게 계속 빠져들기만 해
난 그 느낌을 좋다

[코러스]
돈을 좀 놓고왔어 내 모든 돈을 놓고
돈 좀 줘 이 빵은 다 맛있어 yeah
내가 좋아하는 것을 살 때 트월킹, 트월킹
오늘 밤 달러 내 엉덩이 떨어뜨리지

[벌스2]
모두들 조용히 해줘 내 머니 토크를 들어봐
내 혼자 소비에
그래 모두가 내 말을 알아 알아
그들이 언제 녹색을 볼 때 그들이 언제 녹색을 볼 때 가다를 의미
내가 원하는 씨발 줘 내가 원하는 씨발 줘

[후렴]
확실 확실 확실
돈 버는 은행 계좌 번호를 확실하세요 (왝!)
그건 너에게 한 번도 주지 않은 쓰레기야
새끼 난 돈 춤을 춰 100개의 밴드를 만들었어
그들이 "싸인"라고 말하면 날 내 사인을 남길거야

[프리코러스]
달러 지폐, 달러 지폐
날 위해 떨어지는 것을 지켜봐
난 그 느낌을 좋다
달러 지폐, 달러 지폐
나에게 계속 빠져들기만 해
난 그 느낌을 좋다

[코러스]
돈을 좀 놓고왔어 내 모든 돈을 놓고
돈 좀 줘 이 빵은 다 맛있어 yeah
내가 좋아하는 것을 살 때 트월킹, 트월킹
오늘 밤 달러 내 엉덩이 떨어뜨리지
(돈을 좀 놓고왔어 내 모든 돈을 놓고)
(돈을 좀 놓고왔어 내 모든 돈을 놓고, yeah)
돈을 좀 놓고왔어 내 모든 돈을 놓고
돈 좀 줘 이 빵은 다 맛있어 yeah
[아웃트로]
내 돈은 움직인 내가 선택한 돈
Celine 내 신발 지배해 내 돈이 지배
내 돈은 움직인 내가 선택한 돈
내 원, 엔, 달러가 어떻게 너에게 떨어지 봐, 너, 너
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
너에게 떨어
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
너에게 떨어
[Verse 1]
It's the end of the month and the weekend
I'ma spend this check, everything on me, yeah
I'ma tip myself, I'ma spend it on myself
I'ma drop it like it's pourin', I'ma pour it on myself

[Refrain]
Che-che-che-check that money-makin' bank account number (Yikes)
That's that shit that's never gettin' bounced on ya
Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands
When the store says, "Sign for it," I'ma leave my autograph

[Pre-Chorus]
Dolla' bills, dolla' bills
Watch it fallin' for me, I love the way that feels
Dolla' bills, dolla' bills
Keep on fallin' for me, I love thе way it feels

[Chorus]
I came here to drop somе money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah
Twerkin', twerkin' when I buy the things I like
Dolla', dollas droppin' on my ass tonight

[Verse 2]
Everyone silent, listen to my money talk
Spend how I like it, yeah, everyone know what I mean, mean
When they see green, when they see green, that mean go
Give me what the hell I want, give me what the hell I want

[Refrain]
Check that money-makin' bank account number (Yikes)
That's that shit that's never gettin' bounced on ya
Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands
When the store says, "Sign for it," I'ma leave my autograph

[Pre-Chorus]
Dolla' bills, dolla' bills
Watch it fallin' for me, I love the way that feels
Dolla' bills, dolla' bills
Keep on fallin' for me, I love the way it feels

[Chorus]
I came here to drop some money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah
Twerkin', twerkin' when I buy the things I like
Dolla', dollas droppin' on my ass tonight
(Drop some money, droppin' all my money)
(Drop some money, all this bread so yummy, yeah)
Drop some money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah

[Outro]
My money moves, money I choose
CELINE my shoes, walkin' on you, my money rules
My money moves, money I choose
Watch how my wons and yens and dollars be droppin' on you, you, you
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Droppin' on you
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Droppin' on you
[Verse 1]
It's the end of the month and the weekend
I'ma spend this check, everything on me, yeah
I'ma tip myself, I'ma spend it on myself
I'ma drop it like it's pourin', I'ma pour it on myself

[Refrain]
Che-che-che-check that money-makin' bank account number (Yikes)
That's that shit that's never gettin' bounced on ya
Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands
When the store says, "Sign for it," I'ma leave my autograph

[Pre-Chorus]
Dolla' bills, dolla' bills
Watch it fallin' for me, I love the way that feels
Dolla' bills, dolla' bills
Keep on fallin' for me, I love thе way it feels

[Chorus]
I came here to drop somе money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah
Twerkin', twerkin' when I buy the things I like
Dolla', dollas droppin' on my ass tonight

[Verse 2]
Everyone silent, listen to my money talk
Spend how I like it, yeah, everyone know what I mean, mean
When they see green, when they see green, that mean go
Give me what the hell I want, give me what the hell I want

[Refrain]
Check that money-makin' bank account number (Yikes)
That's that shit that's never gettin' bounced on ya
Bitch, I do the money dance, I just made a hundred bands
When the store says, "Sign for it," I'ma leave my autograph

[Pre-Chorus]
Dolla' bills, dolla' bills
Watch it fallin' for me, I love the way that feels
Dolla' bills, dolla' bills
Keep on fallin' for me, I love the way it feels

[Chorus]
I came here to drop some money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah
Twerkin', twerkin' when I buy the things I like
Dolla', dollas droppin' on my ass tonight
(Drop some money, droppin' all my money)
(Drop some money, all this bread so yummy, yeah)
Drop some money, droppin' all my money
Drop some money, all this bread so yummy, yeah

[Outro]
My money moves, money I choose
CELINE my shoes, walkin' on you, my money rules
My money moves, money I choose
Watch how my wons and yens and dollars be droppin' on you, you, you
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Droppin' on you
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Dun-dun-dun-dun-dun-dun
Dun, dun-dun-dun-dun-dun, dun
Droppin' on you

Cuối tháng và cũng cuối tuần rồi

Chị sẽ tiêu hết tờ séc này cho riêng mình, yeah

Tự yêu chiều mình, tự đắp lên người mình

Vung tiền như hắt nước, vung tiền cho chính mình

Thanh, thanh, thanh, thanh toán em ây

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

Chị yêu cái cảm giác đó cực kỳ

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

Tất cả im nghe

Nghe tiền chị nói nè

Chị tiêu theo kiểu chị thích đó mà

Yeah, ai cũng hiểu ý chị mà

Thấy đèn xanh, cứ thấy đèn xanh là đi thôi

Đưa thứ chị muốn, cứ đưa chị thứ chị muốn thôi

Tính tiền đi em

Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng

Không bao giờ phải lo hết tiền đâu em

Em ơi, nếu tiền bạc của chị đang nhảy múa thì chị phải có đến cả trăm nhóm nhảy ấy chứ

Cửa hàng xin chữ ký của chị thì chị cho họ thôi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Xem nó cứ rơi xuống người chị này

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi

Tiền đô, ôi những tờ tiền đô

Cứ thoải mái rơi xuống đầu chị đi

Chị yêu cái cảm giác đó quá đi mất

Chị đến đây để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Mua được những món mình thích là chị muốn quẩy tung giời

Tiền ơi, tiền rơi túi chị nè

(Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi)

(Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah)

Để rải tí tiền chơi, rải hết tiền chơi

Mấy chiếc bánh này ngon dã man, mua thôi, yeah

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Đi đôi Celine, chị cao hơn cưng, đó là luật Tiền của chị

Tiền của chị đi đâu là quyền của chị

Nhìn đống yen, won rồi đô la của chị ập xuống đầu cưng kìa, kìa, kìa

Ập xuống đầu cưng

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x