Lời bài hát No More Dream BTS Lyrics

Lời bài hát No More Dream BTS Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát No More Dream BTS tiếng Hàn

[방탄소년단 “No More Dream BTS lyrics” 가사]

[Refrain: RM, All]

얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
니 꿈은 겨우 그거니

[Verse 1: SUGA, RM, Jung Kook]

I wanna big house, big cars, and big rings
But 사실은 I don’t have any big dreams
하하 난 참 편하게 살어
꿈 따위 안 꿔도 아무도 뭐라 안 하잖어
전부 다다다 똑가같이 나처럼 생각하고 있어
새까까까맣게 까먹은 꿈 많던 어린 시절
대학은 걱정 마 멀리라도 갈 거니까
알았어 엄마 지금 독서실 간다니까

[Pre-Chorus: V, j-hope]

니가 꿈꿔온 니 모습이 뭐여
지금 니 거울 속엔 누가 보여 I gotta say
너의 길을 가라고
단 하루를 살아도
뭐라도 하라고
나약함은 담아둬

[Verse 2: Jung Kook]

왜 말 못하고 있어? 공부는 하기 싫다면서
학교 때려 치기는 겁나지? 이거 봐 등교할 준비하네 벌써
철 좀 들어 제발 좀 너 입만 살아가지고 임마 유리멘탈 boy
Stop! 자신에게 물어봐 언 제 니가 열심히 노력했냐고

[Refrain: RM, All]

얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
니 꿈은 겨우 그거니

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

거짓말이야 you such a liar
See me, see me ya 넌 위선자야
왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
제발 강요하진 말아줘
(Say) La, la, la, la, la
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
(Say) La, la, la, la, la
고작 이거니 고작 이거니 거니

[Verse 3: SUGA]

Okay, 지겨운 same day, 반복되는 매일에
어른들과 부모님은 틀에 박힌 꿈을 주입해
장래희망 넘버원 공무원?
강요된 꿈은 아냐 구회말 구원투수

[Verse 4: j-hope]

시간낭비인 야자에 돌직구를 날려
지옥 같은 사회에 반항해 꿈을 특별사면
자신에게 물어봐 니 꿈의 profile
억압만 받던 인생 니 삶의 주어가 되어봐

[Pre-Chorus: Jin, Jimin]

니가 꿈꿔온 니 모습이 뭐여
지금 니 거울 속엔 누가 보여, I gotta say
너의 길을 가라고
단 하루를 살아도
뭐라도 하라고
나약함은 담아둬

[Refrain: RM, All]

얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
얌마 니 꿈은 뭐니 (뭐니)
니 꿈은 겨우 그거니

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

거짓말이야 you such a liar
See me, see me ya 넌 위선자야
왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
제발 강요하진 말아줘
(Say) La, la, la, la, la
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
(Say) La, la, la, la, la
고작 이거니 고작 이거니 거니
[Bridge: RM, SUGA, Jung Kook]
살아가는 법을 몰라
날아가는 법을 몰라
결정하는 법을 몰라
이젠 꿈꾸는 법도 몰라
눈을, 눈을, 눈을 떠라 다 이제
춤을, 춤을, 춤을 춰봐 자 다시
꿈을, 꿈을, 꿈을 꿔봐 다
너 꾸물대지마, 우물쭈물 대지마 wassup!

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin, RM]

거짓말이야 you such a liar (Yeah, yeah, yeah)
See me, see me ya, 넌 위선자야
왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해
제발 강요하진 말아줘
(Say) La, la, la, la, la (Yeah)
니 꿈이 뭐니 니 꿈이 뭐니 뭐니
(Say) La, la, la, la, la
고작 이거니 고작 이거니 거니 (Yeah)

[Outro: RM]

To all the youngsters without dreams


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát No More Dream BTS Phiên âm tiếng Việt

yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
ni kku mưn kyo u kư go ni (go ni)I wanna big house
big cars and big rings
But sa si rưn I dun have any big dreams
Haha, nan cham phyon ha gê sa rơ
kkum tta wuy, an kkuơ đô
a mu đô muơ ra an ha ja nojon bu ta ta ta ttôk kka ga chi na cho rom seng ga kha gô i sso
se kka kka kka ma khê kka mo gưn kkum man thon o rin si jol
te ha gưn, gok jjong ma
mol li ra đô gal ko ni kkaa ra sso om ma ji gưm tôk sso sil gan đa ni kkani ga kkum kkuơ ôn ni mô sư bi muơ yo
ji gưm ni go ul sô gên nu ga bô yo
I gotta say
no ê gi rưl ga ra gô
tan ha ru rưl sa ra tô
muơ ra tô ha ra gô
na ya kha mưn ta ma tuơ
woe mal mô tha gô i sso
kông bu nưn ha gi sil tha myon so
hak kkyô tte ryo chi gi nưn gom na ji
i go boa tưng gyô hal jun bi ha nê bol sso
chol jôm tư ro jê bal jôm
(no im man sa ra ga ji gô im man)
yu ri mên thal Boy
Stop ja si nê gê mu ro boa on jê ni ga yol si mi nô ryo khen nya gô

yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
ni kku mưn kyo u kư go ni (go ni)

ko jin ma ri ya, You such a liar
See me see me ya, non wuy son ja ya
woe ja kku ttan gi rưl ka re, ya no na jal he
jê bal gang yô ha jin ma ra juơ

La la la la la
ni kku mi muơ ni, ni kku mi muơ ni muơ ni
La la la la la
kô jak i go ni, kô jak i go ni go ni

ji gyo un Same day
pan bôk ttuê nưn me i rê
o rưn tưl goa pu mô ni mưn thư rê ba khin kku mưl ju i phe
jang ne hi mang Number one
kông mu wuơn
kang yô đuên kku mưn a nya gu huê mal ku wuơn
thu su si gan nang bi in ya ja ê
tôl jik kku rưl nal lyo
ji ôk kka thưn sa huê ê ban hang he
kku mưl thưk ppyol sa myon
ja si nê gê mu ro boa
ni kku mê Profile
o gam man bat tton in seng ni sal mê ju o ga tuê o boa

ni ga kkum kkuơ ôn ni mô sư bi muơ yo
ji gưm ni go ul sô gên nu ga bô yo
I gotta say
no ê gi rưl ga ra gô
tan ha ru rưl sa ra đô
muơ ra đô ha ra gô
na ya kha mưn ta ma tuơ

yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
yam ma ni kku mưn muơ ni (muơ ni)
ni kku mưn kyo u kư go ni (go ni)

ko jin ma ri ya You such a liar
See me see me ya, non wuy son ja ya
woe ja kku ttan gi rưl ka re
ya no na jal he
jê bal gang yô ha jin ma ra juơ

La la la la la
ni kku mi muơ ni, ni kku mi muơ ni muơ ni
La la la la la
kô jak i go ni, kô jak i go ni go ni

sa ra ga nưn bo bưl môl la
na ra ka nưn bo bưl môl la
kyol jong ha nưn bo bưl môl la
i jên kkum kku nưn bop ttô môl la

nu nưl, nu nưl, nu nưl tto ra ta
i jê chu mưl, chu mưl, chu mưl chuơ boa ja
đa si kku mưl, kku mưl, kku mưl kkuơ boa đa
no kku mul đe ji ma, u mul jju mul đe ji ma
(Wussup)

ko jin ma ri ya You such a liar
See me see me ya, nol wuy son ja ya
woe ja kku ttan gi rưl ka re
ya no na jal he
jê bal gang yô ha jin ma ra juơ

La la la la la
ni kku mi muơ ni, ni kku mi muơ ni muơ ni
La la la la la
kô jak i go ni, kô jak i go ni go ni

To all the youth without dreams


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát No More Dream BTS tiếng Latinh

[bangtansonyeondan “No More Dream BTS lyrics” gasa]

[Refrain: RM, All]

Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Ni ggumeun gyeou geugeoni

[Verse 1: SUGA, RM, Jung Kook]

I wanna big house, big cars, and big rings
But sasireun I don’t have any big dreams
Ha nan cham pyeonhage sareo
Ggum ddawi an ggwodo amudo mwora an hajanheo
Jeonbu dadada ddokgagati nacheoreom saenggakhago isseo
Saeggakkakkamake ggameogeun gum manhdeon eorin sijeol
Daehageun geokjeong ma meollirado gal geonikka
Arasseo eomma jigeum dokseosil gandanikka

[Pre-Chorus: V, j-hope]

Niga ggumkkwo-on ni moseubi mwoyeo
Jigeum ni geoul sogen nuga boyeo, I gotta say
Neoui gireul gotta go
Dan harureul sarado
Mworado harago
Nayakhameun damadwo

[Verse 2: Jung Kook]

Wae mal mothago isseo? Gongbuneun hagi silhdamyeonseo
Hakgyo ddaeryeo chigineun geobnaji? Igeo bwa deunggyohal junbihane beolsseo
Cheol jom deureo jebal jom, neo ibman saragajigo I’mma yurimental boy
Stop! Jasinege mureobwa eon je niga yeolsimhi noryeokhaetnyago

[Refrain: RM, All]

Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Ni ggumeun gyeou geugeoni

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

Geojitmariya, you such a liar
See me, see me ya, neon wiseonjaya
Wae jakku ddan gireul garae, ya neona jalhae
Jebal gangyohajin marajwo
(Say) La, la, la, la, la
Ni ggumi mwoni, ni ggumi mwoni, mwoni
(Say) La, la, la, la, la
Gojak igeoni, gojak igeoni geoni

[Verse 3: SUGA]

Okay, jigyeoun same day, banbokdoeneun maeire
Eoreundeulgwa bumonimeun teure bakhin ggumeul juibhae
Jangnaehuimang neombeowon, gongmuwon?
Gangyodoen ggumeun anya, guhoemal guwontusu

[Verse 4: j-hope]

Sigannangbiin yajae doljikgureul nallyeo
Jiok gateun sahwe-e banhanghae ggumeul teukbyeolsamyeon
Jasinege mureobwa ni ggumui profile
Eogabman batdeon insaeng ni sarmui jueoga doeobwa

[Pre-Chorus: Jin, Jimin]

Niga ggumkkwo-on ni moseubi mwoyeo
Jigeum ni geoul sogen nuga boyeo, I gotta say
Neoui gireul gotta go
Dan harureul sarado
Mworado harago
Nayakhameun damadwo

[Refrain: RM, All]

Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Yamma ni ggumeun mwoni (Mwoni)
Ni ggumeun gyeou geugeoni

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

Geojitmariya, you such a liar
See me, see me ya, neon wiseonjaya
Wae jakku ddan gireul garae, ya neona jalhae
Jebal gangyohajin marajwo
(Say) La, la, la, la, la
Ni ggumi mwoni, ni ggumi mwoni, mwoni
(Say) La, la, la, la, la
Gojak igeoni, gojak igeoni geoni

[Bridge: RM, SUGA, Jung Kook]

Saraganeun beobeul molla
Naraganeun beobeul molla
Gyeoljeonghaneun beobeul molla
Ijen ggumkkuneun beobdo molla
Nuneul, nuneul, nuneul ddeora da ije
Chumeul, chumeul, chumeul chwobwa ja dasi
Ggumeul, ggumeul, ggumeul ggwobwa da
Neo ggumuldaejima umuljjumul daejima, wassup!

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin, RM]

Geojitmariya, you such a liar (Yeah, yeah, yeah)
See me, see me ya, neon wiseonjaya
Wae jakku ddan gireul garae, ya neona jalhae
Jebal gangyohajin marajwo
(Say) La, la, la, la, la (Yeah)
Ni ggumi mwoni, ni ggumi mwoni, mwoni
(Say) La, la, la, la, la
Gojak igeoni, gojak igeoni geoni (Yeah)

[Outro: RM]

To all the youngsters without dreams


the end!


English lyrics/ Lời bài hát No More Dream BTS tiếng Anh

[No More Dream BTS lyrics]

[Refrain: RM, All]

Hey, what is your dream? (What is?)
Hey, what is your dream? (What is?)
Hey, what is your dream? (What is?)
Is your dream just that?

[Verse 1: SUGA, RM, Jung Kook]

ahihihi

 

I wanna big house, big cars, and big rings
But actually I don’t have any big dreams
Ha, ha, I live so comfortably
Even I don’t have any dream, no one says anything
Everyone thinks the same as I am
The completely forgotten childhood that was filled with so many dreams
Don’t worry about university, I’ll go somewhere even if it’s far away
Okay, mom, I’m going to the study room right now

[Pre-Chorus: V, j-hope]

What were you dreaming to become?
Who do you see now in your mirror, I gotta say
Go your own way
Even if you live one day
Do something
Put your weakness away

[Verse 2: Jung Kook]

Why aren’t you saying anything? I thought you said you didn’t want to study
You are afraid of dropping out of school, aren’t you? See, you’re already getting ready for school
Grow up, you are just all talk, you have a glass mentality boy
Stop! Ask yourself, have you ever tried hard?

[Refrain: RM, All]

Hey, what is your dream? (What is?)
Hey, what is your dream? (What is?)
Hey, what is your dream? (What is?)
Is your dream just that?

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

It’s a lie, you such a liar
See me, see me ya, you are a hypocrite
Stop telling me to switch the path, hey, take care of your own business
Please don’t force me
(Say) La, la, la, la, la
What is your dream? What is your dream?
(Say) La, la, la, la, la
Is your dream just that? Is your dream only that?

[Verse 3: SUGA]

Okay, the boring same day, every day just repeats
Adults and parents cram us with dreams stuck in place
The No. 1 dream job, a government employee?
The dream wasn’t forced, a relief pitcher in the bottom of the ninth

[Verse 4: j-hope]

Throw a fastball towards self-study that is a waste of time
Disobey the hell of a society, grant a special pardon to your dream
Ask yourself what is your dream’s profile
Become the subject of your own life that’s always been suppressed

[Pre-Chorus: Jin, Jimin]

What were you dreaming to become?
Who do you see now in your mirror, I gotta say
Go your own way
Even if you live one day
Do something
Put your weakness away

[Refrain: RM]

Hey, what’s your dream?
Hey, what’s your dream?
Hey, what’s your dream?
Is your dream just that?

[Chorus: Jung Kook, Jin, RM]

It’s a lie, you such a liar
See me, see me ya, you are a hypocrite
Stop telling me to switch the path, hey, take care of your own business
Please don’t force me
(Say) La, la, la, la, la
What is your dream? What is your dream?
(Say) La, la, la, la, la
Is your dream just that? Is your dream only that?

[Bridge: RM, SUGA, Jung Kook]

You don’t know how to live
You don’t know how to fly
You don’t know how to decide
Now you don’t even know how to dream
Open your eyes, eyes, eyes
Everyone, now dance, dance, dance
Now, dream, dream, dream again
Don’t move slowly, don’t hesitate, wassup!

[Chorus: Jung Kook, Jimin, Jin, RM]

It’s a lie, you such a liar (Yeah, yeah, yeah)
See me, see me ya, you are a hypocrite
Stop telling me to switch the path, hey, take care of your own business
Please don’t force me
(Say) La, la, la, la, la (Yeah)
What is your dream? What is your dream?
(Say) La, la, la, la, la
Is your dream just that? Is your dream only that? (Yeah)

[Outro: RM]

To all the youngsters without dreams


the end!


Vietsub/ Lời bài hát No More Dream BTS tiếng Việt

[No More Dream BTS lyrics (Đừng ngủ quên trong mơ)]

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Thế ra mày chỉ mơ có vậy thôi à?

Tao muốn có nhà lớn, xe khủng, nhẫn bự.

Nhưng thực sự là mơ ước của tao chả lớn lao gì đâu.

Haha, giờ tao sống đã quá là phủ phê rồi.

Mà kể cả khi tao không hề có ước mơ thì cũng chẳng ai dám nói gì.

Bởi vì ai cũng nghĩ như tao cả.

Tao vứt quách cái thời thơ ấu mơ mộng vào xó.

Đừng lo về việc vào Đại học, kiểu gì chả đỗ mà có khi tao còn đi du học đấy.

“Rồi rồi thưa mẹ, con đang đi thư viện đây.”

Mày đã làm gì cho cái ước mơ của mày chưa?

Mày thấy ai khi tự mình nhìn vào gương?

Nghe tao nói đây này.

Cứ đi trên con đường của mày đi, sống như không cần biết ngày mai.

Làm gì thì làm, ném xừ nó ba cái yêu đuối của mày đi.

Sao mày im thin thít thế.

Mày chán học nhưng cuối cùng lại chẳng dám bùng, đúng không?

Thấy rồi, mày chuẩn bị sẵn sàng để đến trường đấy hả?

Người lớn lên đi, mày cứ nói chuyện kiểu công tử bột.

Hóa ra mày cũng chỉ là thằng mong manh dễ vỡ.

Dừng ngay!

Tự hỏi bản thân xem mày đã cố gắng hết sức vì cái gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Thế ra mày chỉ mơ có vậy thôi à?

Mày đang nói dối, mày cũng chỉ là một thằng đang bốc phét thôi.

Ya nhìn tao đây này, thằng đạo đức giả kia.

Mày nói mày sẽ đi được con đường khác cơ mà?

Tự lo cho thân mày đi.

Đừng có ép tao sống như mày.

Lalalalala.

Mày ước mơ gì vậy?

Ước mơ của mày là gì?

Lalalalala.

Là như thế đúng không?

Phải vậy không?

Tao phát ốm với chuỗi ngày lặp đi lặp lại.

Tao lớn lên mà phải gánh bao nhiêu kỳ vọng của cha mẹ.

Công việc lý tưởng trong tương lai là công chức là nhà nước á?

Đã là ước mơ thì không ai bắt buộc được, như cú ném bù giờ của hiệp thứ chín.

Được ném bóng thật nhanh để giết thời gian còn hơn là thức đêm học bài.

Nổi loạn lên, chống lại cái xã hội địa ngục này đi, mơ ước giờ là đặc ân đấy.

Cứ tự hỏi bản thân về ước mơ của mày nhá.

Hãy tự nắm lấy cuộc đời với đầy ấm ức này đi.

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Ê, ước mơ của mày là gì?

Thế ra mày chỉ mơ có vậy thôi à?

Mày đã làm gì cho cái ước mơ của mày chưa?

Mày thấy ai khi tự mình nhìn vào gương?

Nghe tao nói đây này.

Cứ đi trên con đường của mày đi, sống như không cần biết ngày mai.

Làm gì thì làm, ném xừ nó ba cái yêu đuối của mày đi.

Mày đang nói dối, mày cũng chỉ là một thằng đang bốc phét thôi.

Ya nhìn tao đây này, thằng đạo đức giả kia.

Mày nói mày sẽ đi được con đường khác cơ mà?

Tự lo cho thân mày đi.

Đừng có ép tao sống như mày.

Lalalalala.

Mày ước mơ gì vậy?

Ước mơ của mày là gì?

Lalalalala.

Là như thế đúng không?

Phải vậy không?

Không biết làm thế nào để sống.

Chẳng có cách nào để bay lên.

Càng không thể tự mình quyết định.

Cũng không thể tự tạo dựng ước mơ.

Mở mắt ra đi.

Nhảy nhót tung tăng đi.

Và hãy cứ mơ đi.

Đừng do dự mà cũng đừng đắn đo, what up!!!!

Mày đang nói dối, mày cũng chỉ là một thằng đang bốc phét thôi.

Ya nhìn tao đây này, thằng đạo đức giả kia.

Mày nói mày sẽ đi được con đường khác cơ mà?

Tự lo cho thân mày đi.

Đừng có ép tao sống như mày.

Lalalalala.

Mày ước mơ gì vậy?

Ước mơ của mày là gì?

Lalalalala.

Là như thế đúng không?

Phải vậy không?

Dành cho những đứa trẻ mà chẳng có ước mơ.


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x