Lời bài hát ON BTS Lyrics

Lời bài hát ON BTS Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát ON BTS tiếng Hàn

[방탄소년단 “ON BTS lyrics” 가사]

[Verse 1: Jimin, V]

I can’t understand what people are sayin’
어느 장단에 맞춰야 될지
한 발자국 떼면 한 발자국 커지는 shadow
잠에서 눈을 뜬 여긴 또 어디
어쩜 서울 또 New York or Paris
일어나니 휘청이는 몸

[Verse 2: RM]

(Yeah) Look at my feet, look down
날 닮은 그림자
흔들리는 건 이놈인가
아니면 내 작은 발끝인가?
두렵잖을 리 없잖아
다 괜찮을 리 없잖아
그래도 I know, 서툴게 I flow
저 까만 바람과 함께 날아

[Pre-Chorus: Jimin, Jung Kook, Jin]

Hey, na-na-na
미치지 않으려면 미쳐야 해
Hey, na-na-na
나를 다 던져 이 두 쪽 세상에
Hey, na-na-na
Can’t hold me down
‘Cause you know I’m a fighter
제 발로 들어온 아름다운 감옥
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook, Jimin]

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah
(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh-na-na-na
(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

[Verse 3: j-hope]

Bring the pain
모두 내 피와 살이 되겠지
Bring the pain
No fear, 방법을 알겠으니
작은 것에 breathe
그건 어둠 속 내 산소와 빛
내가 나에게 하는 것들의 힘
넘어져도 다시 일어나 scream

[Verse 4: SUGA]

넘어져도 다시 일어나 scream
언제나 우린 그랬으니
설령 내 무릎이 땅에 닿을지언정
파묻히지 않는 이상
그저 그런 해프닝쯤 될 거란 걸
Win no matter what
Win no matter what
Win no matter what
네가 뭐라던 누가 뭐라던
I don’t give a uh
I don’t give a uh
I don’t give a uh

[Pre-Chorus: Jimin, V]

Hey, na-na-na
미치지 않으려면 미쳐야 해
Hey, na-na-na
나를 다 던져 이 두 쪽 세상에
Hey, na-na-na
Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter
제 발로 들어온 아름다운 감옥
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook, V, Jin]

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah
(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh-na-na-na
(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah

[Bridge: Jung Kook, Jimin]

나의 고통이 있는 곳에
내가 숨 쉬게 하소서
My everythin’, my blood and tears
Got no fears, I’m singin’, ohh
Oh, I’m takin’ over
You should know, yeah
Can’t ‘old me down ’cause you know I’m a fighter
깜깜한 심연 속 기꺼이 잠겨
Find me and I’m gonna bleed with ya

[Chorus: Jimin, V, Jin, Jung Kook, *Jimin & Jung Kook*]

(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah
(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh-na-na-na
(Ayy-oh) Find me and I’m gonna bleed with ya
(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah
(Ayy-oh) 올라타봐 bring the pain, oh, yeah
*All that I know is just goin’ on and on and on and on*
(Ayy-oh) 가져와 bring the pain, oh, yeah


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát ON BTS Phiên âm tiếng Việt

can’t understand what people are sayin’
ô nư jang đa nê ma chô ya đuê ji
han bal ja guk tê myon
han bal ja guk kô ji nưn shadowja mê sô nu nưl tưn yô gin tô ô đi
ô jôm Seoul to New York or Paris
i rô na ni huy chôn gi nưn mômLook at my feet, look down
nal tal mưn gư rim ja
hưn đư li nưn gôn i nô min ga
a ni myon nê ja gưn bal kư tin gađu rôp ja nưl ri ôp jan na
đa guên cha nưn ri ôp ja na
gư rê đô I know, sô tul gê I flow
jô ka man ba ram goa ham kê na raHey na na na
mi chi ji an nư rô myon mi chô ya hê
Hey na na na
na rưl đa đôn jô i đu jôk sê sang ê

Hey na na na
Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
jê ba lô đư rô ôn a rưm đa un ga môk
Find me and I’m gonna live with ya

Eh oh
ga jô wa Bring the pain oh yeah
Eh oh
ô la ta boa Bring the pain oh yeah
Rain be pourin’
Sky keep fallin’
Everyday oh na na na
Eh oh
ga jô wa bring the pain oh yeah

Bring the pain
mô đu nê pi wa sa ri đuê gêt ji
Bring the pain
No fear bang bô pưl al gê sư ni

ja gưn gô sê Breathe
gư gôn ô đum sôk nê san sô wa bich
nê ga na i gê ha nưn gô đư rê him
nô mô jô đô đa si i rô na scream

nô mô jô đô đa si i rô na scream
ôn jê na u rin gư rê sư ni
sô lông nê mu rư pi tan gê đa hưn ji ôn jông
pa mu thi ji an nưn i sang
gư jô gư rôn hê pư ning jưm đuê gô ran gôn

win no matter what
win no matter what
win no matter what
nê ga mô ra đôn nu ga mô ra đôn
I don’t give a uhh
I don’t give a uhh
I don’t give a uhh

Hey na na na
mi chi ji an nư rô myon mi chô ya hê
Hey na na na
na rưl đa đôn jô i đu jôk sê sang ê

Hey na na na
Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
jê ba lô đư rô ôn a rưm đa un ga môk
Find me and I’m gonna live with ya

Eh oh
ga jô wa Bring the pain oh yeah
Eh oh
ô la ta boa Bring the pain oh yeah

Rain be pourin’
Sky keep fallin’
Everyday oh na na na
Eh oh
ga jô wa bring the pain oh yeah

na ê gô tôn gi it nưn gô sê
nê ga sum suy gê ha sô sô
My everythin’
My blood and tears

Got no fears
I’m singin’ ohhhhh
Oh I’m takin’ over
You should know yeah

Can’t hold me down cuz you know I’m a fighter
kam kam han si myon sôk gi kô i jam gô
Find me and I’m gonna bleed with ya

Eh oh
ga jô wa Bring the pain oh yeah
Eh oh
ô la ta boa Bring the pain oh yeah
Rain be pourin’
Sky keep fallin’
Everyday oh na na na
Eh oh
Find me and I’m gonna bleed with ya

Eh oh
ga jô wa Bring the pain oh yeah
Eh oh
ô la ta boa Bring the pain oh yeah
All that I know
is just goin’ on & on & on & on
Eh oh
ga jô wa bring the pain oh yeah


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát ON BTS tiếng Latinh

[bangtansonyeondan “ON BTS lyrics” gasa]

[Verse 1: Jimin, V]

I can’t understand what people are sayin’
Eoneu jangdane majchwoya doelji
Han baljagug ttemyeon han baljagug keojineun shadow
Jameseo nuneul tteun yeogin tto eodi
Eojjeom seoul tto New York or Paris
Ileonani hwicheongineun mom (Yeah, eh, eh-eh-eh)

[Verse 2: RM]

Look at my feet, look down
Nal dalmeun geulimja
Heundeullineun geon inominga
Animyeon nae jageun balkkeutinga
Dulyeobjanheul li eobsjanha
Da gwaenchanheul li eobsjanha
Geulaedo I know, seotulge I flow
Jeo kkaman balamgwa hamkke nala

[Pre-Chorus: Jimin, Jung Kook, Jin]

(Hey, na-na-na) Michiji anheulyeomyeon michyeoya hae
(Hey, na-na-na, hey) Naleul da deonjyeo i du jjog sesange
(Hey na-na-na) Can’t hold me down, ‘cuz you know I’m a fighter
Je ballo deuleoon aleumdaun gamog
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook & Jimin, Jung Kook, Jimin]

(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah
(Eh-oh) Ollatabwa bring the pain, oh, yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’, everyday, oh, na-na-na
(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah

[Verse 3: j-hope, SUGA]

Bring the pain
Modu nae piwa sali doegessji
Bring the pain
No fear, bangbeobeul algesseuni
Jageun geose breathe (Uh-huh)
Geugeon eodum sog nae sansowa bich (Uh-uh)
Naega naige haneun geosdeului him
Neomeojyeodo dasi ileona scream (Yah, yah, yah, yah)
Neomeojyeodo dasi ileona scream (Yah, yah, yah, yah)
Eonjena ulin geulaesseuni (Yah, yah, yah, yah)
Seollyeong nae muleupi ttange daheuljieonjeong
Pamudhiji anhneun isang
Geujeo geuleon haepeuningjjeum doel geolan geol
Win no matter, wha—!
Win no matter what, win no matter what
Nega mwoladeon nuga mwoladeon
I don’t give a uh, I don’t give a uh, I don’t give a uh, yeah

[Pre-Chorus: Jimin, V, Jung Kook]

(Hey, na-na-na) Michiji anheulyeomyeon michyeoya hae
(Hey, na-na-na, hey) Naleul da deonjyeo i du jjog sesange, eh, eh
(Hey, na-na-na, yeah, ah-ah) Can’t hold me down ‘cuz, you know I’m a fighter
Je ballo deuleoon aleumdaun gamog
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook & Jimin, V, Jin]

(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah
(Eh-oh) Ollatabwa bring the pain, oh, yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’, everyday, oh, na-na-na
(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah

[Bridge: Jung Kook, Jimin]

Naui gotongi issneun gose
Naega sum swige hasoseo, ah
My everything, my blood and tears
Got no fears, I’m singin’, oh-oh-woah-oh-oh
Oh, I’m takin’ over
You should know, yeah
Can’t hold me down, ‘cuz you know I’m a fighter
Kkamkkamhan simyeon sog gikkeoi jamgyeo (Gikkeoi jamgyeo)
Find me and I’m gonna bleed with ya (Gonna bleed with ya)

[Chorus: Jung Kook & Jimin, Jimin, Jung Kook, V]

(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain oh, yeah (Yeah, eh-eh)
(Eh-oh) Ollatabwa bring the pain oh, yeah
(Ollatabwa bring the pain, yeah)
Rain be pourin’, sky keep fallin’ (Oh-oh-oh, ooh)
Everyday, oh, na-na-na
(Eh-oh) Find me and I’m gonna bleed with ya (Ah-ah-ah)

[Post-Chorus: Jung Kook & Jimin, Jin, Jin & Jimin, Jung Kook]

(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah (Gajyeowa bring the pain)
(Eh-oh) Ollatabwa bring the pain, oh, yeah
All that I know is just going on and on and on and on
(Eh-oh) Gajyeowa bring the pain, oh, yeah


the end!


English lyrics/ Lời bài hát ON BTS tiếng Anh

[ON BTS lyrics]

[Verse 1: Jimin, V]

I can’t understand what people are sayin’
Who and what do I need to follow
With each step then again grows the shadow
Where is this place I open my eyes to
Maybe Seoul or New York or Paris
I get up, unsteady on my feet (Yeah)

[Verse 2: RM]

(Look) Look at my feet, look down
The shadow resembles me
Is it the shadow that’s shaking
Or is it my feet that are trembling
Of course I’m not unafraid
Of course it’s not all okay
But I know
Awkwardly I flow
I fly together with that black wind

[Pre-Chorus: Jimin, Jung Kook, Jin]

(Hey, na-na-na) Gotta go insane to stay sane
(Hey, na-na-na) Throw myself whole into both worlds
(Hey, na-na-na) Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter
Carried myself into this beautiful prison
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook & Jimin, Jung Kook, Jimin]

(Eh-oh) Bring it, bring the pain, oh yeah
(Eh-oh) Come on up, bring the pain, oh yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh na-na-na
(Eh-oh) Bring it, bring the pain, oh yeah

[Verse 3: j-hope]

Bring the pain
It’ll become my blood and flesh
Bring the pain
No fear, now that I know the way
Breathe on the small things
My air and my light in the dark
The power of the things that make me, “me”
Even if I fall, I come right up, scream

[Verse 4: SUGA]

Even if I fall, I come right up, scream
That’s how we’ve always been
Even if my knees drop to the ground
As long as they don’t get buried
It’s going to be just an ordinary happening
Win no matter what
Win no matter what
Win no matter what
Whatever you say, whatever they say
I don’t give a uhh
I don’t give a uhh
I don’t give a uhh, yeah

[Pre-Chorus: Jimin, V, Jung Kook]

(Hey, na-na-na) Gotta go insane to stay sane
(Hey, na-na-na) Throw myself whole into both worlds
(Hey, na-na-na) Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter
Carried myself into this beautiful prison
Find me and I’m gonna live with ya

[Chorus: Jung Kook & Jimin, V, Jin]

(Eh-oh) Bring it, bring the pain, on yeah
(Eh-oh) Come on up, bring the pain, oh yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh na-na-na
(Eh-oh) Bring it, bring the pain, oh yeah

[Bridge: Jung Kook, Jimin]

Where my pain lies
Let me take a breath
My everythin’
My blood and tears
Got no fears, I’m singin’, oh-oh-woah-oh-oh
Oh I’m takin’ over
You should know yeah
Can’t hold me down ’cause you know I’m a fighter
Choosing to descend into the dark abyss
Find me and I’m gonna bleed with ya

[Chorus: Jimin, V, Jin]

(Eh-oh) Bring it, bring the pain, on yeah
(Eh-oh) Come on up, bring the pain, on yeah
Rain be pourin’, sky keep fallin’
Everyday, oh na-na-na
(Eh-oh) Find me and I’m gonna bleed with ya

[Post-Chorus: Jimin, Jung Kook, Jimin & Jung Kook]

(Eh-oh) Bring it, bring the pain, on yeah
(Eh-oh) Come on up, bring the pain, oh yeah
All that I know
Is just goin’ on and on and on and on
(Eh-oh) Bring it, bring the pain, on yeah


the end!


Vietsub/ Lời bài hát ON BTS tiếng Việt

[ON BTS lyrics (Sẵn sàng)]

Chẳng thể hiểu được miệng lưỡi thiên hạ nữa

Tôi phải theo đuổi ai,cái gì

Mỗi bước tôi đi điều khiển bóng đêm dần lan trải

Nơi nào sẽ là nơi tôi đón bình minh

Là Seoul,New York hay Paris?

Tôi thức dậy trên đôi chân run rẩy của mình

Nhìn đôi chân của tôi đi,nhìn xuống đây này

Bóng đêm kia trông có khác gì tôi không?

Là bóng đêm kia đang run rẩy

Hay đôi chân tôi đang chực ngã?

Đương nhiên trong tâm khảm này vẫn còn sót chút e ngại

Đương nhiên tất cả mọi thứ đâu thể hoàn hảo được

Tôi biết rõ ràng

Tôi rap trong ngượng ngùng

Cùng với đôi cánh đen của mình,tôi tung bay

Hey na na na

Nếu không muốn mất đi lý trí hãy tự tỏa sáng đi

Hey na na na

Vứt bỏ bản thân mình vào hai phần cực thế giới

Hey na na na

Không đánh gục được tôi đâu bởi vì tôi là một chiến binh

Giam cầm chính bản thân mình ở nơi ngục tù đẹp đẽ này

Hãy tìm tôi và tôi sẽ sát cánh bên bạn

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau

(EH-OH)

Tiến bước về phía trước chịu hết thảy đớn đau

Mưa đổ xối xả

Trời như sập xuống

Ngày qua ngày trôi qua

(EH-OH)

Mang lại đây những đớn đau nào

Chịu đớn đau chút thôi

Mọi đớn đau rồi sẽ thành da thịt của chính tôi

Chịu đớn đau chút thôi

Không có gì phải sợ,bởi tôi hiểu rõ nó mà

Trút giận lên những điều nhỏ vặt vãn

Bầu không khí và mọi ánh dương nơi tôi đều chìm trong bóng tối

Sức mạnh làm nên con người tôi là chính “tôi”

Cho dù tôi có sa ngã,tôi cũng sẽ vực dậy được ngay,nói lớn lên nào

Chúng tôi luôn là vậy đó

Cho dù đầu gối có khụy xuống mặt đất

Chỉ cần không bị chìm vào quên lãng

Thì sẽ chẳng sao cả

Chiến thắng bằng mọi giá

Dù cậu có nói gì hay người đời bàn tán chi

Tôi cũng sẽ không bỏ cuộc

Hey na na na

Càng dĩ hòa vì quý tôi càng muốn phát điên

Hey na na na

Vứt bỏ thân mình vào hai phần cực thế giới

Hey na na na

Không đánh gục được tôi đâu bởi vì tôi là một chiến binh

Giam cầm chính bản thân mình ở nơi ngục tù đẹp đẽ này

Hãy tìm tôi và tôi sẽ sát cánh bên bạn

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau

(EH-OH)

Tiến bước về phía trước chịu hết thảy đớn đau

Mưa đổ xối xả

Trời như sập xuống

Ngày qua ngày trôi qua

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau

Nơi nào nỗi đau tôi gục xuống

Hãy để tôi hít thở thật sâu

Tất cả mọi thứ của tôi

Từng mạch máu chảy,từng giọt lệ tuôn

tôi chẳng sợ hãi điều gì

Tôi ngân lên tiếng ca

Tôi sẽ vượt qua mọi nỗi đau

Cậu nên biết rõ điều đó

Không đánh gục được tôi đâu bởi vì tôi là một chiến binh

Tôi quyết định sẽ buông xuống nơi vực thẳm nà

Hãy tìm tôi rồi tôi sẽ chia sẻ nỗi đau cùng cậu

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau

(EH-OH)

Tiến bước về phía trước chịu hết thảy đớn đau

Mưa đổ xối xả

Trời như sập xuống

Ngày qua ngày trôi qua

(EH-OH)

Hãy tìm tôi rồi tôi sẽ chia sẻ nỗi đau cùng cậu

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau

(EH-OH)

Tiến bước về phía trước chịu hết thảy đớn đau

Đó là những gì tôi biết

Những điều này vẫn sẽ cứ tiếp diễn mà thôi

(EH-OH)

Hãy chịu đựng mọi đớn đau


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BTS


BTSBTS


BigHit Music BigHit Music


Thông tin chi tiết các thành viên của BTS

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

J-HopeJ-Hope

JiminJimin

JinJin

Jung KookJung Kook

RMRM

SugaSuga

VV


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x