09/12/2023

Lời bài hát “On The Ground” Dance Performance – ROSÉ – BLACKPINK – Lyrics

Lời bài hát “On The Ground” Dance Performance – ROSÉ – BLACKPINK [블랙핑크 로제 “On The Ground” 한국어 번역] (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt)

Xem thêm: 

Các bài hát của BLACKPINK 

Các nhóm nhạc của YG ENTERTAINMENT
HangulRomanizedEnglishViệt
[벌스1]
내 인생은 마법이었어, 멋진 것 같아
벽 속의 구멍과 매트리스 가지곤 했어
웃기네, 원하는 게 있으면 갑자기 생겨
네가 가진 금이 플라스틱이란 걸 알게 돼
매일 낮, 매일 밤
난 너와 나에 대해 생각했었어
매일 낮, 매일 밤

[프리코러스]
난 평생 일했어
제대로 살려고, 이렇게 말이야
“날 봐, 난 절대 내려오지 않아”
난 평생 일했어
높이 가려고, 근데 알게 됐어
내가 필요한 모든 건
내가 필요한 모든 건 여기에 있어

[코러스]
여기에 있어
내가 필요한 모든 건 여기에 있어
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
(그래, 뭐든지 올라가면 내려와야만 해)
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
(넌 시간이 부족해)

[벌스2]
세상 밖은 바빴어, 신나 보여
하지만 머릿속에 있는 네 목소리가 날 깨웠어
그리고 난 너에게 메시지를 보내주려고 해
네가 없는 매 순간을 늘 후회하고 있다고
매일 낮, 매일 밤
난 너와 나에 대해 생각했었어
매일 낮, 매일 밤

[프리코러스]
난 평생 일했어
제대로 살려고, 이렇게 말이야
“날 봐, 난 절대 내려오지 않아”
난 평생 일했어
높이 가려고, 근데 알게 됐어
내가 필요한 모든 건
내가 필요한 모든 건 여기에 있어

[코러스]
여기에 있어
내가 필요한 모든 건 여기에 있어
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
(그래, 뭐든지 올라가면 내려와야만 해)
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
(넌 시간이 부족해)
[브릿지]
난 구름 위에 서 있어
그리고 걔들은 내가 이제 왔다고 해
근데 나는 알게 됐어
내가 필요한 모든 건 여기에 있어 (그래, 그래)
방금 네 집 옆을 지나갔어 (운전하면서 지났어)
우린 꽤 멀어졌어 (우린 꽤 멀어졌어)
근데 난 알게 됐어
내가 필요한 모든 건
내가 필요한 모든 건 여기에 있어

[코러스]
밑에 있어
내가 필요한 모든 건 여기에 있어
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
밑에 있어
내가 필요한 모든 건 여기에 있어
됐어, 근데 걔들은 나를 듣지 않아
[Verse 1]
My life's been magic, seems fantastic
I used to have a hole in the wall with a mattress
Funny when you want it, suddenly you have it
You find out that your gold's just plastic

[Pre-Chorus]
Every day, every night
I've been thinkin' back on you and I
Every day, every night

[Chorus]
I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never comin' down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realise
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Post-Chorus]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
(Yeah, what goes up, it must come down)
Nah, but they don't hear me though
(You're runnin' out of time)

[Verse 2]
My world's been hectic, seems electric
But I've been wakin' up with your voice in my head
And I'm tryna send a message and let you know
That every single minute I'm without you, I regret it

[Pre-Chorus]
Every day, every night
I've been thinkin' back on you and I
Every day, every night

[Chorus]
I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never comin' down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realise
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Post-Chorus]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
(Yeah, what goes up, it must come down)
Nah, but they don't hear me though
(You're runnin' out of time)
[Bridge]
I'm way up in the clouds
And they say I've made it now
But I figured it out
Everything I need is on the ground (Yeah, yeah)
Just drove by your house (Just drove by your house)
So far from you now (So far from you now)
But I figured it out
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Outro]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
On the ground
Nah, but they don't hear me though
Everything I need is on the ground
[Verse 1]
My life's been magic, seems fantastic
I used to have a hole in the wall with a mattress
Funny when you want it, suddenly you have it
You find out that your gold's just plastic

[Pre-Chorus]
Every day, every night
I've been thinkin' back on you and I
Every day, every night

[Chorus]
I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never comin' down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realise
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Post-Chorus]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
(Yeah, what goes up, it must come down)
Nah, but they don't hear me though
(You're runnin' out of time)

[Verse 2]
My world's been hectic, seems electric
But I've been wakin' up with your voice in my head
And I'm tryna send a message and let you know
That every single minute I'm without you, I regret it

[Pre-Chorus]
Every day, every night
I've been thinkin' back on you and I
Every day, every night

[Chorus]
I worked my whole life
Just to get right, just to be like
"Look at me, I'm never comin' down"
I worked my whole life
Just to get high, just to realise
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Post-Chorus]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
(Yeah, what goes up, it must come down)
Nah, but they don't hear me though
(You're runnin' out of time)
[Bridge]
I'm way up in the clouds
And they say I've made it now
But I figured it out
Everything I need is on the ground (Yeah, yeah)
Just drove by your house (Just drove by your house)
So far from you now (So far from you now)
But I figured it out
Everything I need is on the
Everything I need is on the ground

[Outro]
On the ground
Everything I need is on the ground
Nah, but they don't hear me though
On the ground
Nah, but they don't hear me though
Everything I need is on the ground
Cuộc sống của tôi là ma thuật, có vẻ tuyệt vời
Tôi đã từng có một lỗ trên tường bằng nệm
Buồn cười khi bạn muốn nó, đột nhiên bạn có nó
Bạn phát hiện ra rằng vàng của bạn chỉ là nhựa

[Tiền điệp khúc]
Mỗi ngày mỗi đêm
Tôi đã nghĩ về bạn và tôi
Mỗi ngày mỗi đêm

[Điệp khúc]
Tôi đã làm việc cả đời
Chỉ để có được quyền, chỉ để được như thế
Nhìn tôi, tôi không bao giờ comin '
Tôi đã làm việc cả đời
Chỉ để có được cao, chỉ để nhận ra
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất

[Sau điệp khúc]
Trên mặt đất
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù

(Vâng, những gì diễn ra phải đi xuống)
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù
(Bạn đang hết thời gian)

[Câu 2]
Thế giới của tôi đã bận rộn, có vẻ là điện
Nhưng tôi đã ở với giọng nói của bạn trong đầu
Và tôi đang cố gắng gửi tin nhắn và cho bạn biết
Rằng mỗi phút tôi không có bạn, tôi rất tiếc

[Tiền điệp khúc]
Mỗi ngày mỗi đêm
Tôi đã nghĩ về bạn và tôi
Mỗi ngày mỗi đêm

[Điệp khúc]
Tôi đã làm việc cả đời
Chỉ để có được quyền, chỉ để được như thế
Nhìn tôi, tôi không bao giờ comin '
Tôi đã làm việc cả đời
Chỉ để có được cao, chỉ để nhận ra
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất

[Sau điệp khúc]
Trên mặt đất
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù

(Vâng, những gì diễn ra phải đi xuống)
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù
(Bạn đang hết thời gian)

[Cầu]
Tôi đang lên trên những đám mây
Và họ nói rằng tôi đã biến nó bây giờ
Nhưng tôi đã tìm ra nó
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất (yeah, yeah)
Chỉ cần lái xe bởi ngôi nhà của bạn (chỉ lái xe bởi nhà của bạn)
Đến nay từ bạn bây giờ (cho đến nay từ bạn bây giờ)
Nhưng tôi đã tìm ra nó
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất

[Outro]
Trên mặt đất
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù
Trên mặt đất
Nah, nhưng họ không nghe thấy tôi mặc dù
Tất cả mọi thứ tôi cần là trên mặt đất

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x