Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “Pretty Savage BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: Jisoo, Jennie]

Uh-huh, uh-huh
Uh-huh, uh-huh (Prrr)
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh

[Verse 1: Lisa, Jennie]

비슷한 것 같지 우린 뼛속까지 다름
아이 창피하다가도 멍석 깔면 바름
Born skinny, bitch 암만 살쪄도 난 마름
계산은 느려도 눈치는 빠름
인기를 논하자면 안 해 입만 아픔
F boys, not my boys 싹둑싹둑 자름
우리 이름 틀린다면 뚜두뚜두 맞음
Drip, drip, ice it out, bust it down, top to the bottom

[Pre-Chorus: Rosé, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
검은색 분홍빛이
All up in it, make it lit, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can’t manage
또 이 어려운 걸 해내지
우린 예쁘장한 savage
We some 예쁘장한 savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind, can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad, stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Verse 2: Jisoo]

비슷한 걸 걸쳤지만 자태부터 다름
짠 하고 나타나면 카펫부터 깔음
BLACK 했다 PINK 했다 내 맘대로 바꿈
네 질투가 문제야 maybe I’m the problem

[Pre-Chorus: Jennie, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
검은색 분홍빛이
All up in it, make it rain, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can’t manage
또 이 어려운 걸 해내지
우린 예쁘장한 savage
We some 예쁘장한 savagе

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You bettеr run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind, can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad, stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Bridge: Rosé]

Pretty girl (Pretty girl)
웃어주지만 마냥 약하진 않아
And I wish you would (Wish you would)
비바람이 불수록 더 높이 날아
I got nothin’ left to say to you
원하면 보여줄게 attitude
굳이 말 안 해도 다 알잖아
You know

[Outro: Jennie, Jisoo, Lisa]

Savage 봐도 봐도 예쁘장한
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)
Savage 봐도 봐도 예쁘장한
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: Jisoo, Jennie]

Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah (Rrr)
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah

[Verse 1: Lisa, Jennie]

Bi sưt than kot kat ji u rin bbyot sôc kka ji ta rưm
Ai chang pi ha ta ka tô mong soc kkal myon ba rưm
Born skinny, bitch am man sal tryo tô nan ma rưm
Kê san nưn nư ryo tô nun chi nưn bba rưm
In ki rưl nôn na ja myon an nê im man a pưm
Fuck boys not my boys ssac tuc ssac tuc ja rưm
U ri i rưm thưl lin ta myon ttu tu ttu tu ma jưm
Drip, drip, ice it out, bust it down, top to the bottom

[Pre-Chorus: Rosé, Rosé & Jisoo]

Oh, kom mưn sêc bun nông bit chi
All up in it, make it lit, like Oh
Yeah, we some bitches you can’t manage
Ttô i o ryo un kol hê nê ji
U rin nhêp pư jang han Savage
We some yêp pư jang han Savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Verse 2: Jisoo]

Bi sưt than kol kol chyot ji man ja thê bu tho ta rưm
Tran ha kô na tha na myon kha pêt bu tho kka rưm
BLACK khêt ta PINK hêt ta nê mam tê rô bac kkum
Ni jil thu ka mun jê ya Maybe I’m the problem

[Pre-Chorus: Jennie, Rosé & Jisoo]

Oh, kom mưn sêc bun nông bit chi
All up in it, make it lit, like Oh
Yeah, we some bitches you can’t manage
Ttô i o ryo un kol hê nê ji
U rin nhêp pư jang han Savage
We some yêp pư jang han Savagе

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You bettеr run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Bridge: Rosé]

Pretty girl
U so ju ji man ma nhang ngac kha jin nan na
And I wish you would
Bi ba ram mi bul su rôc to nôp pi na ra
I got nothin’ left to say to you
Uân na myon bô yo jul kê Attitude
Ku ji mal an hê tô ta al jan na (You know)

[Outro: Jennie, Jisoo, Lisa]

Savage boa tô boa tô yêp pư jang han
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)
Savage boa tô boa tô yêp pư jang han
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “Pretty Savage BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: Jisoo, Jennie]

Uh-huh, uh-huh
Uh-huh, uh-huh (Rrrr)
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh

[Verse 1: Lisa, Jennie]

Biseushan geot gatji urin ppyeossokkaji dareum
Ai changpihadagado meongseok kkalmyeon bareum
Born skinny, bitch, amman saljjyeodo nan mareum
Gyesaneun neuryeodo nunchineun ppareum
Ingireul nonhajamyeon an hae ipman apeum
F boys, not my boys, ssakdukssakduk jareum
Uri ireum teullindamyeon ddu-du ddu-du majeum
Drip, drip, ice it out, bust it down, top to the bottom

[Pre-Chorus: Rosé, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
Geomeunsaek bunhongbichi
All up in it, make it lit, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can’t manage
Tto i eoryeoun geol haenaeji
Urin yeppeujanghan savage
We some yeppeujanghan savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Verse 2: Jisoo]

Biseushan geol geolchyeossjiman jataebuteo dareum
Jjan hago natanamyeon kapesbuteo kkareum
BLACK haetda PINK haetda nae mamdaero bakkum
Ne jiltuga munjeya, maybe I’m the problem

[Pre-Chorus: Jennie, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
Geomeunsaek bunhongbichi
All up in it, make it rain, like
(Oh-oh-oh-oh)
Yeah, we some bitches you can’t manage
Tto i eoryeoun geol haenaeji
Urin yeppeujanghan savage
We some yeppeujanghan savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Bridge: Rosé]

Pretty girl (Pretty girl)
Useojujiman manyang yakhajin anha
And I wish you would (Wish you would)
Bibarami bulsurok deo nopi nara
I got nothin’ left to say to you
Wonhamyeon boyeojulge attitude
Gudi mal an haedo da aljanha
You know

[Outro: Jennie, Jisoo, Lisa]

Savage bwado bwado yeppeujanghan
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)
Savage bwado bwado yeppeujanghan
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


the end!


English lyrics/ Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK tiếng Anh

[Pretty Savage BLACKPINK Lyrics]

[Intro: Jisoo, Jennie]

Uh-huh, uh-huh
Uh-huh, uh-huh (Prrr)
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh
BLACKPINK in your area
Uh-huh, uh-huh

[Verse 1: Lisa, Jennie]

We seem similar, we are different from the core
Even if we’re shy, we are the best on the stage
Born skinny, bitch, thin, no matter of how much weight I gain
Slow at calculation, but fast at sense
I don’t want to talk about popularity, my mouth would only hurt
F boys, not my boys, I cut them off in slices
If you get our name wrong, ddu-du-ddu-du hit
Drip, drip, ice it out, bust it down, top to the bottom

[Pre-Chorus: Rosé, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
Black, pink
All up in it, make it lit, like
(Oh-oh-oh-oh)
“Yeah, we some bitches you can’t manage”
I make this difficult thing again
We are pretty savage
We some prеtty savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You bеtter run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Verse 2: Jisoo]

I wore something similar to you, but it looks better on me
When I show up, people scramble to lay down the carpet first
I am black, I am pink, I can change between both if I want
Your jealousy is the problem, maybe I’m the problem

[Pre-Chorus: Jennie, Rosé & Jisoo]

(Oh-oh-oh-oh)
Black, pink
All up in it, make it rain, like
(Oh-oh-oh-oh)
“Yeah, we some bitches you can’t manage”
I make this difficult thing again
We are pretty savage
We some pretty savage

[Chorus: Jisoo, Jennie]

(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run
(Ooh) Bah-dah-bah-bah
You better run, run, run

[Post-Chorus: Lisa]

All my diamonds, they yellow or bright white (Bing)
Got ’em blind can’t find me, I’m outta sight (Sight)
If you mad stay mad, we not alike (Uh-uh)
S-A-V-A-G-E, keep it pretty, pretty savage

[Bridge: Rosé]

Pretty girl (Pretty girl)
I smile, but I’m not weak
And I wish you would (Wish you would)
The rain and wind blows, the higher it flies
I got nothin’ left to say to you
If you want, I’ll show you attitude
I don’t have to say anything, you know everything
You know

[Outro: Jennie, Jisoo, Lisa]

Savage, you look the part and look pretty
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)
Savage, you look the part and look pretty
Savage (So pretty, pretty, pretty, pretty)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát Pretty Savage BLACKPINK tiếng Việt

[Pretty Savage BLACKPINK lyrics (Bất cần đời)]

[Giới thiệu: Jisoo, Jennie]

Uh-huh, uh-huh
Uh-huh, uh-huh (PRRR)
Blackpink trong lòng của bạn
Uh-huh, uh-huh
Blackpink trong lòng của bạn
Uh-huh, uh-huh

[Câu 1: Lisa, Jennie]

Chúng tôi có vẻ tương tự, chúng tôi khác với cốt lõi
Ngay cả khi chúng ta nhút nhát, chúng ta là người giỏi nhất trên sân khấu
Sinh ra gầy, chó cái, mỏng, bất kể tôi đạt được bao nhiêu trọng lượng
Chậm trong tính toán, nhưng nhanh chóng theo nghĩa
Tôi không muốn nói về sự nổi tiếng, miệng tôi sẽ chỉ đau
F trai, không phải chàng trai của tôi, tôi cắt chúng trong những lát cắt
Nếu bạn nhận được tên của chúng tôi sai, DDU-DU-DDU-du đánh
Nhỏ giọt, nhỏ giọt, băng nó ra, phá vỡ nó, trên xuống dưới

[Pre-Chorus: Rosé, Rosé & Jisoo]

(Ồ ồ ồ ồ)
Đen, hồng
Tất cả trong nó, làm cho nó sáng, như
(Ồ ồ ồ ồ)
Vâng, chúng tôi một số bitches bạn không thể quản lý
Tôi lại làm điều khó khăn này một lần nữa
Chúng tôi khá man rợ
Chúng tôi một số người khá man rợ

[Điệp khúc: Jisoo, Jennie]

(Ooh) bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy
(Ooh) bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy

[Sau điệp khúc: lisa]

Tất cả các viên kim cương của tôi, chúng màu vàng hoặc trắng sáng (bing)
Có người mù nào không thể tìm thấy tôi, tôi nhìn ra mắt (tầm nhìn)
Nếu bạn phát điên, chúng tôi không giống nhau (uh-uh)
S-A-V-A-G-E, giữ cho nó đẹp, khá man rợ

[Câu 2: Jisoo]

Tôi mặc một cái gì đó tương tự như bạn, nhưng nó có vẻ tốt hơn với tôi
Khi tôi xuất hiện, mọi người tranh giành để nằm xuống thảm trước
Tôi đen, tôi hồng, tôi có thể thay đổi giữa cả hai nếu tôi muốn
Sự ghen tuông của bạn là vấn đề, có lẽ tôi là vấn đề

[Tiền điệp khúc: Jennie, Rosé & Jisoo]

(Ồ ồ ồ ồ)
Đen, hồng
Tất cả lên trong đó, làm cho nó mưa, như
(Ồ ồ ồ ồ)
Vâng, chúng tôi một số bitches bạn không thể quản lý
Tôi lại làm điều khó khăn này một lần nữa
Chúng tôi khá man rợ
Chúng tôi một số người khá man rợ

[Điệp khúc: Jisoo, Jennie]

(Ooh) bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy
(Ooh) bah-dah-bah-bah
Bạn chạy tốt hơn, chạy, chạy

[Sau điệp khúc: lisa]

Tất cả các viên kim cương của tôi, chúng màu vàng hoặc trắng sáng (bing)
Có người mù nào không thể tìm thấy tôi, tôi nhìn ra mắt (tầm nhìn)
Nếu bạn phát điên, chúng tôi không giống nhau (uh-uh)
S-A-V-A-G-E, giữ cho nó đẹp, khá man rợ

[Cầu: Rosé]

Cô gái xinh đẹp (cô gái xinh đẹp)
Tôi cười, nhưng tôi không yếu
Và tôi ước bạn sẽ (chúc bạn sẽ)
Mưa và gió thổi, nó càng bay càng cao
Tôi đã không còn gì để nói với bạn
Nếu bạn muốn, tôi sẽ chỉ cho bạn thái độ
Tôi không cần phải nói bất cứ điều gì, bạn biết tất cả mọi thứ
Bạn biết

[Outro: Jennie, Jisoo, Lisa]

Man rợ, bạn nhìn một phần và trông đẹp
Man rợ (rất đẹp, đẹp, xinh đẹp, đẹp)
Man rợ, bạn nhìn một phần và trông đẹp
Man rợ (rất đẹp, đẹp, xinh đẹp, đẹp)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x