Lời bài hát REALLY BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát REALLY BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát REALLY BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “REALLY BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Chorus: Jennie & Rosé]

If you really, really love me 말해줘
나 없이 하루도 버틸 수 없다고 really, really
집착할 만큼 원한다고 really
If you really, really want me 말해줘
너 절대 잠시도 한눈 안 판다고 really, really
다른 남자와는 다르다고 really

[Verse 1: Jisoo & Jennie]

하늘의 별이라도 따주겠다 말해 (Uh)
시간은 많지 않아 있을 때 잘해 (Uh-huh)
다른 여자 보기를 돌 같이 본다고 해
때론 거짓말 같지 않은 거짓말을 난 원해
별 볼 일 없는 네 주위의 여자
그만 관리하고 싹 다 정리해 네 어장
어차피 넌 내게 오게 돼 있으니까
Better act like you know, boy
Better act like you know, boy

[Verse 2: Lisa]

Eyes have been callin’ me baby
Body been tellin’ me take me
Boys have been sayin’ to date me
Your lips should be sayin’ the same thing
For real, what’s the deal
Got a feelin’ you feelin’ me
Ay, but I don’t play with them fakes
Keep it real with me

[Chorus: Rosé & Jennie]

If you really, really love me 말해줘
나 없이 하루도 버틸 수 없다고 really, really
집착할 만큼 원한다고 really
If you really, really want me 말해줘
너 절대 잠시도 한눈 안 판다고 really, really
다른 남자와는 다르다고 really

[Verse 3: Rosé, Jisoo, & Jennie]

한번 해주면 두 번 해줄 게 뽀뽀
그렇다고 함부로 들이대면 no, no
둘이 눈만 맞으면 하하 히히 호호
외로웠던 지난날은 너로 인해 no more
술은 마셔도 연락은 씹지마 yeah
이제 끝이란 내 말은 믿지마 yeah
복잡한 게 아니야 쉽게 생각해 one, two, three
상상해봐 우리가 하나 되는 게 어떨지

[Verse 4: Lisa]

Want a romance like the old times
Wanna slow dance when it’s show time
Just me and you (Just me and you)
And that slow jam that we both like
That playlist, my favorite, so play it
But baby, F a love song
I need you to say it, say it

[Chorus: Jisoo & Rosé]

If you really, really love me 말해줘
나 없이 하루도 버틸 수 없다고 really, really
집착할 만큼 원한다고 really
If you really, really want me 말해줘
너 절대 잠시도 한눈 안 판다고 really, really
다른 남자와는 다르다고

[Outro: Lisa]

I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát REALLY BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Chorus: Jennie & Rosé]

If you really really love me mal hê jô
na ôp shi ha ru đô bô til su ôp ta gô Really really
jip cha kal man kưm wơn han đa gô Really
If you really really want me mal hê jô
nô jôl tê jam shi đô han nun an pan đa gô Really really
đa rưn nam ja wa nưn đa rư đa gô Really

[Verse 1: Jisoo & Jennie]

ha nư rê bô ri ra đô ta ju gê ta mal hê
shi ga nưn man chi a na i sưl tê jal hê
đa rưn yô ja bô gi rưl đôl ga chi bôn đa gô hê
tê rôn gô jin mal gat ji a nưn gô jin ma rưl nan wơn hê
bôl bôl il ôm nưn ni ju wi yê yô ja
gư man goan li ha gô sak đa jông ni hê ni ô jang
ô cha pi nôn nê gê ô gê đuê it sư ni ka
Better act like you know what
Better act like you know what

[Verse 2: Lisa]

Eyes have been callin’ me baby
Body been tellin’ me take me
Boys have been sayin’ to date me
Your lips should be sayin’ the same thing
For real, what’s the deal
Got a feelin’ you feelin’ me
Ay, but I don’t play with them fakes
Keep it real with me

[Chorus: Rosé & Jennie]

If you really really love me mal hê jô
na ôp shi ha ru đô bô til su ôp ta gô Really really
jip cha kal man kưm wơn han đa gô Really
If you really really want me mal hê jô
nô jôl tê jam shi đô han nun an pan đa gô Really really
đa rưn nam ja wa nưn đa rư đa gô Really

[Verse 3: Rosé, Jisoo, & Jennie]

han bôn hê ju myon đu bôn hê jul gê pô pô
gư rô ta gô ham bu rô đư ri đê myon No no
đu ri nun man ma jư myon haha hihi hoho
wê rô wơ tôn ji nan na rưn nô rô in hê No more
su rưn ma shô đô yô la gưn ship ji ma Yeah
i jê kư chi ran nê ma rưn mit ji ma Yeah
bôk ja pan gê a ni ya ship gê sêng ga khê 1,2,3
sang sang hê boa u ri ga ha na đuê nưn gê ôt tô ji

[Verse 4: Lisa]

Want a romance like the old times
Wanna slow dance when it’s show time
Just me and you (Just me and you)
And that slow jam that we both like
That playlist, my favorite, so play it
But baby, F a love song
I need you to say it, say it

[Chorus: Jisoo & Rosé]

If you really really love me mal hê jô
na ôp shi ha ru đô bô til su ôp ta gô Really really
jip cha kal man kưm wơn han đa gô Really
If you really really want me mal hê jô
nô jôl tê jam shi đô han nun an pan đa gô Really really
đa rưn nam ja wa nưn đa rư đa gô Really

[Outro: Lisa]

I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát REALLY BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “REALLY BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Chorus: Jennie & Rosé]

If you really, really love me malhaejwo
Na eobsi haludo beotilsu eobsdago really, really
Jibchaghal mankeum wonhandago really
If you really, really want me malhaejwo
Neo jeoldae jamsido hannunan pandago really, really
Daleun namjawaneun daleudago really

[Verse 1: Jisoo & Jennie]

Haneului byeolilado ttajugessda malhae (Uh)
Siganeun manhji anha isseul ttae jalhae (Uh-huh)
Daleun yeoja bogileul dol gati bondago hae
Ttaelon geojismal gatji anheun geojismaleul nanwonhae
Byeol bolil eobsneunne juwiui yeoja
Geuman gwanlihago ssag da jeonglihae ne eojang
Eochapi neon naege oge dwae isseunikka
Better act like you know, boy
Better act like you know, boy

[Verse 2: Lisa]

Eyes have been callin’ me, baby
Body been tellin’ me, “Take me”
Boys have been sayin’ to date me
Your lips should be sayin’ the same thing
For real, what’s the deal?
Got a feelin’ you feelin’ me
Ay, but I don’t play with them fakes
Keep it real with me

[Chorus: Rosé & Jennie]

If you really, really love me malhaejwo
Na eobsi haludo beotilsu eobsdago really, really
Jibchaghal mankeum wonhandago really
If you really, really want me malhaejwo
Neo jeoldae jamsido hannunan pandago really, really
Daleun namjawaneun daleudago really

[Verse 3: Rosé, Jisoo & Jennie]

Hanbeon haejumyeon dubeon haejulge ppoppo
Geuleohdago hambulo deulidaemyeon, no, no
Duli nunman majeumyeon haha hihi hoho
Oelowossdeon jinannaleun neolo inhae no more
Suleun masyeodo yeonlageun ssibjima, yeah
Ije kkeutilan nae maleun midjima yeah
Bogjabhan geaniya swibge saenggaghae, one, two, three
Sangsanghaebwa uliga hana doeneunge eotteolji

[Verse 4: Lisa]

Want a romance like the old times
Want to slow dance when it’s show time
Just me and you (Just me and you)
And that slow jam that we both like
That playlist, my favorite, so play it
But baby, F a love song
I need you to say it, say it

[Chorus: Jisoo & Rosé]

If you really, really love me malhaejwo
Na eobsi haludo beotilsu eobsdago really, really
Jibchaghal mankeum wonhandago really
If you really, really want me malhaejwo
Neo jeoldae jamsido hannunan pandago really, really
Daleun namjawaneun daleudago really

[Outro: Lisa]

I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really


the end!


English lyrics/ Lời bài hát REALLY BLACKPINK tiếng Anh

[REALLY BLACKPINK Lyrics]

[Chorus: Jennie & Rosé]

If you really, really love me, then tell me
Say you can’t live one day without me, really, really
Say you want me, that you’re crazy about me really
If you really, really want me, then tell me
Say you’ll never look at anyone else, really, really
Tell me you’re not like the other guys, really

[Verse 1: Jisoo & Jennie]

Say you’ll pick up the stars in the sky (Uh)
Be good when you have me, we don’t have much time (Uh-huh)
Say that when you see the other girls, you don’t care at all
Sometimes I want to hear these white lies
All the girls around you have nothing to offer
Stop talking to them, cut them off from your life
You will come to me anyway
Better act like you know, boy
Better act like you know, boy

[Verse 2: Lisa]

Eyes have been callin’ me, baby
Body been tellin’ me, “Take me”
Boys have been sayin’ to date me
Your lips should be sayin’ the same thing
For real, what’s the deal?
Got a feelin’ you feelin’ me
Ay, but I don’t play with them fakes
Keep it real with me

[Chorus: Rosé & Jennie]

If you really, really love me, then tell me
Say you can’t live one day without me, really, really
Say you want me, that you’re crazy about me really
If you really, really want me, then tell me
Say you’ll never look at anyone else, really, really
Tell me you’re not like the other guys, really

[Verse 3: Rosé, Jisoo & Jennie]

If you kiss me once, I’ll do it twice
I’ll stop you if you cross the line, no, no
If both our eyes meet, haha, hehe, hoho
Lately I was lonely because of you, no more
When you drink, don’t ignore my calls, yeah
Don’t believe me when I say it’s over, yeah
It’s not complicated, as easy as one, two, three
Imagine how it’ll be when we become one

[Verse 4: Lisa]

Want a romance like the old times
Want to slow dance when it’s show time
Just me and you (Just me and you)
And that slow jam that we both like
That playlist, my favorite, so play it
But baby, F a love song
I need you to say it, say it

[Chorus: Jisoo & Rosé]

If you really, really love me, then tell me
Say you can’t live one day without me, really, really
Say you want me, that you’re crazy about me really
If you really, really want me, then tell me
Say you’ll never look at anyone else, really, really
Tell me you’re not like the other guys, really

[Outro: Lisa]

I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really
I gotta know that you’re for real
Really, really, really


the end!


Vietsub/ Lời bài hát REALLY BLACKPINK tiếng Việt

[REALLY BLACKPINK lyrics (Ngạc nhiên)]

[Chorus: Jennie & Rosé]

Nếu anh thực sự yêu em, hãy nói cho em biết
Rằng anh không thể sống sót một ngày mà không có em thực sự
Em muốn anh đủ để bị ám ảnh thực sự
Nếu anh thực sự muốn em hãy nói với em
Anh không bao giờ bán một cái nhìn thực sự thực sự
Anh thực sự khác với những người đàn ông khác

[Verse 1: Jisoo & Jennie]

Giả sử anh sẽ nhặt các vì sao trên bầu trời
Làm điều tốt khi anh không có nhiều thời gian
Họ nói rằng họ nhìn những cô gái khác như đá
Đôi khi em muốn một lời nói dối không giống như một lời nói dối
Những cô gái xung quanh anh không có gì để xem
Ngừng quản lý và dọn dẹp ngư trường của anh
Vì dù sao anh cũng đến với em
Tốt hơn hãy hành động như anh biết điều
Tốt hơn hãy hành động như anh biết điều

[Verse 2: Lisa]

Đôi mắt đã gọi em là baby
Cơ thể đã nói với em hãy đưa em đi
Các chàng trai đã nói rằng hãy hẹn hò với họ
Đôi môi của anh nên nói điều tương tự
Đúng, nhưng em không chơi với họ giả tạo
Hãy luôn thật lòng với em

[Chorus: Rosé & Jennie]

Nếu anh thực sự yêu em, hãy nói cho em biết
Rằng anh không thể sống sót một ngày mà không có em thực sự
Em muốn anh đủ để bị ám ảnh thực sự
Nếu anh thực sự muốn em hãy nói với em
Anh không bao giờ bán một cái nhìn thực sự thực sự
Anh thực sự khác với những người đàn ông khác

[Verse 3: Rosé, Jisoo & Jennie]

Nếu anh làm điều đó một lần, em sẽ làm điều đó hai lần, hôn
Nếu anh nói vậy, không không
Giá mà hai người chạm mắt haha hehe hoho
Những ngày qua cô đơn không còn vì anh
Ngay cả khi anh uống rượu, đừng nhai cuộc gọi
Đừng tin những lời của em rằng bây giờ nó đã kết thúc
Nó không phức tạp, em nghĩ nó dễ dàng một, hai, ba
Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ như thế nào khi trở thành một

[Verse 4: Lisa]

Muốn một cuộc tình lãng mạn như ngày xưa
Muốn nhảy chậm khi đến giờ trình diễn
Chỉ em và anh, và món mứt chậm rãi mà cả hai chúng ta đều thích
Danh sách phát đó, em yêu thích, vì vậy hãy chơi nó, nhưng baby

[Chorus: Jisoo & Rosé]

Nếu anh thực sự yêu em, hãy nói cho em biết
Rằng anh không thể sống sót một ngày mà không có em thực sự
Em muốn anh đủ để bị ám ảnh thực sự
Nếu anh thực sự muốn em hãy nói với em
Anh không bao giờ bán một cái nhìn thực sự
Khác với những người đàn ông khác

[Outro: Lisa]

Em phải biết rằng bạn là thật (oh oh oh oh oh oh)
Thực sự thực sự thực sự (oh oh oh oh oh oh)
Em phải biết rằng anh là thật (oh oh oh oh)
Thực sự thực sự thực sự (oh oh oh)
Em phải biết rằng anh là thật (oh oh oh oh oh oh)
Thực sự thực sự thực sự (oh oh oh oh oh oh)
Em phải biết rằng anh là thật (oh oh oh oh)
Thực sự thực sự thực sự (oh oh oh)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


Bình luận!